Page 1

NR. 1

2013

AMSTERDAM

VEBAN-directeur Ivonne Koppers zet flinke stappen voorwaarts

Duurzaamste ondernemer op Westpoort

JG3 – Creative in Concepts kiest voor meetbare resultaten

••••••••••••••••

Een cliënt naar de beste oplossing loodsen

De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


Schoonmakers met een unieke aanpak

Al meer dan 90 jaar laat Robbers Schoonmaakdiensten zien dat het ‘verantwoord marktgedrag’ hoog in het vaandel heeft. Dit uit zich in langdurige relaties en tevreden medewerkers die hart hebben voor de zaak. Hierdoor bent u dan ook verzekerd van een optimale schoonmaakdienstverlening. Bij Robbers kunt u terecht voor alle schoonmaakdiensten. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot periodiek onderhoud van vloeren, glas- en gevelreiniging. Van computerreiniging tot het leveren van sanitaire voorzieningen. Uiteraard op (markt)verantwoorde wijze.

Vestiging Nieuwegein

Vestiging Amsterdam

Perkinsbaan 14

T.T. Vasumweg 124a

3439 ND Nieuwegein

1033 SH Amsterdam

Tel.: (030) 602 40 00

Tel.: (020) 630 46 10

Fax: (030) 605 44 54

Fax: (020) 630 46 29

www.robbers.nl | info@robbers.nl

Ook zonder belastingheffing geld uit je b.v. halen? Veel ondernemers, accountants en boekhouders zijn al weer volop bezig met de jaarstukken van 2012. Voor aandeelhouders die voornemens zijn om winst uit te keren of in ieder geval geld uit de BV nodig hebben, biedt het nieuwe BV- recht kansen om dit zonder belastingheffing plaats te laten vinden. Voor meer informatie ga naar www.abmaschreurs.nl/kapitaalvermindering.

Amsterdam - Hoorn - Monnickendam - Purmerend

Nooit moeilijker dan het is. www.abmaschreurs.nl/kapitaalvermindering


De zon als energiebron Blijvend lagere energierekening Met zonnepanelen hebt u minder last van prijsstijgingen: u produceert uw eigen groene stroom. De opgewekte zonnestroom die u niet gebruikt, wordt automatisch teruggeleverd aan het energienet. Dat betekent een blijvend lagere energierekening. Dat levert u meer rendement op dan de beste spaarrekening of een belegging. De installatie verdient zichzelf dubbel terug. En stel dat u uw woning zou verkopen: een groen energielabel levert gemiddeld 3 tot 4 % extra op! Produceer nu zélf groene stroom Met Nefit zonnepanelen kunt u uw eigen groene stroom opwekken. Energie uit gewoon, gratis daglicht. En dat tientallen jaren lang! Een mooi vooruitzicht, zeker als u weet dat de elektriciteitsprijs de afgelopen tien jaar is verdubbeld. Ook dit jaar stijgt de prijs weer flink. De voordelen van Nefit zonnestroom ™Jc^Z`ZoZ`Zg]ZYZc/XdbeaZiZ^chiVaaVi^ZkVcZZckZgigdjlY6"bZg` ™:ZckdjY^\iZeaVVihZcdcYZg]djYhkg^_ZodccZeVcZaZckVc9j^ihide[VWg^XVVi ™IzK"\Z`ZjgYbZi'+_VVgdeWgZc\hi\VgVci^Z ™*=d\ZgZdeWgZc\hiYVckZg\Za^_`WVgZhnhiZbZc ™7ZiZgkddg]Zib^a^Zj!\ZZc8D'"j^ihiddi Il^h`Z >chiVaaVi^ZWZYg^_[ `Vc j VYk^hZgZc ^c VaaZ YjjgoVbZ bd\Za^_`]ZYZc Y^Z j ]ZZ[i# CVVhi odccZeVcZaZc aZkZgZc l^_ dd` odccZWd^aZgh# Il^h`Z >chiVaaVi^ZWZYg^_[ ^h CZ[^i SolarLine specialist. KddgbZZg^c[dgbVi^Z`jcijXdciVXidecZbZcbZidchWZYg^_[/ IZaZ[ddc/%'%"+(&'-%, www.twiske.com

www.hirdes-energie.nl techniek zonder zorgen www.hirdes-energie.nl kracht- en lichtinstallaties brandmeld- en ontruimingsinstallaties glasvezelinstallatie en datanetwerken verdeelinrichtingen en voedingen noodverlichting en vluchtwegsignalering UPS- en no-breakinstallaties renovatie en utiliteit toegangscontrole en intercominstallaties

tel. 020-6652501


Inhoud Het Ondernemersbelang van Amsterdam verschijnt vijf keer per jaar.

Duurzaamste ondernemer op Westpoort

Tiende jaargang, nummer 1, 2013 OPLAGE 5.000 exemplaren

06

COVERFOTO Ivonne Koppers, VEBAN-directeur Fotografie: Blinkfotografie UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers BV Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@ondernemersbelang.nl www.ondernemersbelang.nl

VEBAN-directeur Ivonne Koppers zet flinke stappen voorwaarts Een jaar geleden zei Ivonne Koppers vol overtuiging ‘ja’ op de uitnodiging om als directeur voor VEBAN aan de slag te gaan. Ruim twaalf maanden later praat ze met Het Ondernemers Belang over haar doelen en over de stappen die ze al heeft kunnen zetten, mede dankzij een gemotiveerd bestuur. De reeds geboekte resultaten vloeien voort uit het commitment van VEBAN aan samenwerking binnen een professionele omgeving.

BLADMANAGER Novema Piet Wiersma T 0228 - 32 12 53

DRUK Drukkerij Veldhuis, Raalte AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE Blinkfotografie Gerrit Boer Luuk Braun Jan Jong Fotografie Luuk Gosewehr Jeroen Kuypers Jan Hammink Jerry Helmers (Crown Media) Baart Koster (Koster teksten) Paul Kusters (cartoon) Marco Magielse Wendy van Schie Tekstbureau Vakmaten Henk Veenstra André Vermeulen (column) Ruud Voest Cock de Vries René Zoetemelk ADRESWIJZIGINGEN Adreswijzigingen, veranderingen van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeldt svp ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon.

15

“Echt onderscheidend ben je pas met creatieve en innovatieve concepten” In marketingcommunicatie draait het om een effectieve boodschap. Met een onderscheidende strategie stijgt de kans om ook daadwerkelijk opgemerkt te worden. Het marketingcommunicatiebureau JG3 is gespecialiseerd in het bedenken van creatieve en innovatieve concepten, die niet alleen uniek en onderscheidend zijn, maar tevens meetbaar resultaat opleveren.

Een cliënt naar de beste oplossing loodsen Pellicaan advocaten is de juridische partner voor het middelgrote en grotere MKB, maar ook voor buitenlandse investeerders en beursgenoteerde fondsen die in Nederland ondernemen. Als dienstverlener hecht het kantoor aan structurele relaties met de cliënt waarbij met veel kennis van zaken en van cliëntwensen wordt gewerkt. Proactief en preventief ondersteunend en adviserend als dat kan, scherp procederend als dat in het belang van de cliënt het verstandigst is.

02

het ONDERNEMERS BELANG

21

In het hartkatern De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder

In 2011 bedroeg het aantal uitzendkrachten al 752.533. De uitzendsector is bovendien onmisbaar geworden in het bemiddelen van inactieven naar werk. 35% van de werklozen en 39% van de mensen in de bijstand komen weer aan het werk via een uitzendbureau. Toch krijgen veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van de term flex. De vaste baan blijft voor hen de norm. Een miskenning van de economische werkelijkheid, meent Aart van der Gaag, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

ISSN: 1873 – 7439 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

08

Creative in Concepts kiest voor meetbare resultaten

EINDREDACTIE Ymi Hut-Liemburg y.hut@ondernemersbelang.nl T 0594 - 59 74 70

VORMGEVING VDS Vormgeving!, Drachten

De woorden boven dit artikel zijn geënt op letterlijke fragmenten uit het juryrapport van de DAM prijs. Drukkerij De Bij werd wegens deze duurzaamheidsprijs, waarmee de Amsterdamse stadsdelen duurzame ondernemers in het zonnetje willen zetten, verkozen tot duurzaamste ondernemer op Westpoort. Directeur Norbert van Schie deelt een inspirerend verhaal met Het Ondernemers Belang waarin hij laat zien dat duurzaamheid een investering is met uitstekend rendement.

- Blijvend leren steeds belangrijker - SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden - Drukkerij Veldhuis drukt tegen de verdrukking in - Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

De succesfactor in het falen Op je zwakke punten win je geen wedstrijd, maar van je fouten kun je wel evenveel leren als van je successen. Josette Dijkhuizen en Jacqueline Zuidweg schreven samen een boek over bedrijfsfalen, ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden aan de wetenschappelijke als de psychologische achtergrond van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen gefailleerde ondernemers bleek hen dat veerkracht even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden.


Column ■

En verder

Sleutelwoord: optimisme

04

Nieuws

Dik vier jaar al verkeert de westerse wereld in een forse dip. Het einde is

10

Grijze groep werknemers is ongekend kleurrijk

nog niet in zicht. We praten elkaar de put in. Zo hebben we ons zelf in

11

Vastgoed gemeente Amsterdam wordt door BAM

een vicieuze cirkel gemanoeuvreerd. De media berichten bijna dagelijks

voorbereid op ‘Het Nieuwe Werken’

over economische rampspoed, daarbij gevoed door de regering en door geluiden uit de lobbykantoren van het bedrijfsleven.

13

BouwCenter Floris ondersteunt professionele bouwers

16

Ondernemerspanel: 2013: Een jaar met nieuwe kansen?

19

Vermindering van ziekteverzuim

22

Inlenen van personeel

23

Output innovatietrajecten kan beter in Nederland

‘democratieën’, een tweedeling is ontstaan tussen de bestuurlijke elite en

24

Braam Grondlogistiek en General Contracting

de gewone burger op straat. Die twee verstaan elkaar niet meer.

26

‘Op bezoek bij de beste autoschadeherstellers!’

27

Uw debiteur gaat failliet. En dan?

ideaal om het land en zijn bevolking naar betere leefomstandigheden te

28

Bacom helpt ondernemers om in de toekomst te kijken

leiden, maar vanuit een gecalculeerde gedachte om de eigen loopbaan

Tegelijkertijd is er nauwelijks nog besef van de enorme welvaart waarin wij mogen leven. Oorlog is iets wat 90 procent van de bevolking alleen kent van televisiebeelden en bioscoopfilms. De economie is het probleem niet. Het werkelijke probleem is dat in Nederland, en ook in andere westerse

De huidige generatie politici zit niet in de politiek vanuit een gedreven

vooruit te helpen. Op zich is dat niet eens zo vreemd, immers de leefomstandigheden kunnen al bijna niet meer beter. Hierdoor laat zich verklaren waarom het kabinet-Rutte II (en ook voorgaande coalities) niet verder komt dan het verhogen van belastingen en het beknibbelen op collectieve voorzieningen. Een beeld van hoe

Strip

Nederland er in 2020 bij moet liggen, is er niet in Den Haag. De boodschap dat iedereen het zal voelen dit jaar, is een heel verkeerde boodschap. Daardoor blijft iedereen –behalve creatieve ondernemers- zitten waar hij zit. Dat de bouwsector op z’n rug ligt, de woningmarkt is ingestort en de werkloosheid elke dag met 800 mensen toeneemt, interesseert de overheid geen bal. Ze neemt immers geen maatregelen om het functioneren van de economie te stimuleren. Ze doet het tegenovergestelde. De regering veroorzaakt vraaguitval. Behalve op vakanties en de nieuwste iPhone bezuinigt het volk nu bijna overal op. Terwijl iedereen weet dat geld moet rollen om de machinerie draaiend te houden. Aan de koopkracht ligt het echt niet. Sinds 2008 is die met 4 procent gedaald. Met elk briefje van 50 euro koop je nu dus voor 2 euro minder dan vijf jaar geleden. De boodschap van het kabinet had vorig jaar moeten zijn: Mensen, we verlagen de BTW en de inkomstenbelasting en we snijden fors in het overheidsapparaat en maken van de ambtenaren zzp’ers. Weten die ook eens wat het is om de eigen broek te moeten ophouden. Geef ons vier jaar en het komt goed. Dit lijkt op het VVD-programma, maar de PvdA heeft het kennelijk weten tegen te houden. Ondernemers zullen 2013, zoals gewoonlijk, zelf naar hun hand moeten zetten. Met een tas en een jas vol optimisme, dat wel. André Vermeulen info@avoor.nl

het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws Franchise-concept van lokale snackbarhouder smaakt naar meer Toen de Amsterdamse snackbarhouder Hany Gorgye enkele jaren geleden zijn dalende omzet een halt wilde toeroepen, koos hij voor een uitbreiding van zijn assortiment met spareribs. Zijn smaakvolle spareribs raakten zo gewild, dat eind dit jaar twintig horeca-ondernemers onder de vlag van Spareribs Specialist actief zijn. Mede met hulp van het NoordHollandse project KansenKanon dat wordt uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum, gaf Gorgye invulling

Fahari Foundation valt in de prijzen Books4Life organiseerde onlangs een stemming waarbij de Stichting Fahari Foundation als winnaar uit de bus kwam. De stemming bepaalde mede de verdeling van het geld dat naar de deelnemende goede doelen ging. De Fahari Foundation werkt in Kenia. Zij probeert de bevolking zelfredzaam te maken. Bijvoorbeeld via educatie over goede voeding en gezondheidszorg. Ook koopt de stichting alles ter plaatse in om op die manier de lokale

economie te stimuleren. Secretaris Bas Giling: “Het geld is voor ons een welkome bijdrage aan de inrichting van noodopvangruimtes voor (wees) kinderen in Mtwapa in Kenia. Deze ruimtes komen in het nog te bouwen Fahari Foundation Centre.” Natuurlijk zoekt de Fahari Foundation steun van bedrijven die sponsor willen worden. Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Meer weten? Kijk op www.faharifoundation.nl advertentie

04

het ONDERNEMERS BELANG

aan zijn succesvolle franchiseconcept. Voor de uitwerking van de inhoudelijke kant van het franchiseconcept bracht adviseur Smit Gorgye in contact met het bedrijf Koelewijn & Partners, dat is gespecialiseerd in de advisering en ondersteuning van franchise-organisaties. Nadat in december 2011 een directeur werd aangesteld om het franchiseconcept verder uit te bouwen, raakte de ontwikkeling van de Spareribs Specialist in een stroomversnelling.


Mooi Trouwen verzorgt trouwceremonie op maat De trouwceremonie is het moment dat een paar ten overstaan van vrienden en familie de liefde aan elkaar verklaart. In veel gevallen wordt deze huwelijksvoltrekking uitgevoerd door een trouwambtenaar die het bruidspaar nauwelijks kent, waardoor een onpersoonlijke of saaie ceremonie kan ontstaan. De gasten zijn daarbij meestal vooral toeschouwer. Montfoortse ondernemer Mark van Leeuwen doet dat anders. Met zijn concept Mooi Trouwen begeleidt hij persoonlijke trouwceremonies waarin alle mogelijke wensen van het bruidspaar zijn meegenomen en waarbij de genodigden door een interactieve ceremonie nauw worden betrokken bij deze verbintenis. Bruidspaar en gasten lachen, luisteren, vertellen, stralen en genieten samen. Mooi Trouwen kan overal, in de achtertuin, de stamkroeg of een Frans kasteel. Met dit verrassende concept wordt de ceremonie het romantische hoogtepunt van de trouwdag.

Amsterdam heeft 100e laadpaal van Essent Essent heeft in Amsterdam haar 100e laadpaal voor elektrische auto’s geopend. Dit werd gevierd bij Raamplein 1, waar recentelijk 5 laadpalen zijn gerealiseerd. De 100 laadpalen van Essent hebben de gemeente Amsterdam geholpen in haar streven naar een schonere lucht in de stad. De stroom die geladen wordt, is door Essent opgewekt met Nederlandse windenergie. Essent heeft twee soorten laadpalen geplaatst in opdracht

van de gemeente Amsterdam; 100 normale laadpalen, voor tankbeurten tot 11 kW, en 2 snellaadpalen, waarbij de accu in 30 minuten tot 80% is opgeladen. Ze zijn allen te gebruiken met een laadpas van Essent. De laadpalen staan nu op 100 verschillende plekken in Amsterdam. Zie voor de exacte locaties de laadpuntenkaart. Voor hulp bij de navigatie naar een beschikbaar laadpunt in de buurt of een bepaald adres is er de E-rijden app.

Verleidelijk design, riante binnenruimte, met 14 % bijtelling Het gamma van de verleidelijke nieuwe Renault Clio wordt medio maart uitgebreid met de ruime en bijtellingsvriendelijke Clio Estate. De prijzen beginnen bij 14.990 euro voor de Clio Estate ENERGY TCe 90 Stop & Start in Authentique-uitvoering. Arend Auto Amsterdam zal de eerste levering aan klanten starten in april. De nieuwe Renault Clio Estate combineert de kernwaarden van de nieuwe Clio Hatchback met een riante bagageruimte met een inhoud van 443 tot 1.380 liter. Het gamma van de Clio Estate is hetzelfde opgebouwd als dat van de Hatchback-versie. De Clio Estate ENERGY TCe 90 Stop & Start biedt aansprekende prestaties en een CO2emissie van 104 g/km, waarmee deze versie in 2013 in aanmerking komt voor de gereduceerde bijtelling van 20 % bij zakelijk gebruik. De Clio Estate ENERGY dCi 90 Stop & Start ECO2-versie produceert een CO2-uitstoot, gelijk aan de hatchback, van slechts 83 g/km en is daarmee, net als de nieuwe Clio Hatchback, vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. In dit geval zijn zakelijk rijders verzekerd van de gereduceerde bijtelling van 14 %. De meerprijs van de

Clio Estate ten opzichte van de nieuwe Clio Hatchback bedraagt 1.500 euro voor de benzine- en 1.000 euro voor de dieselversies. De prijzen beginnen bij 14.990 euro voor de nieuwe Clio Estate ENERGY TCe 90 Stop & Start met benzine-motor in Authentiqueuitvoering. De ENERGY dCi 90 Stop & Start ECO2 met dieselmotor is leverbaar voor prijzen vanaf 16.990 euro. In alle gevallen geldt een meerprijs van 2.000 euro voor de Expression- en 3.500 euro voor de omvangrijkste Dynamiqueuitvoering.

Leegstand van kantoren Steelcase Solutions, organiseerde een debat over hoe de leegstand van kantoren in de toekomst is te voorkomen. Door toegenomen technologische mogelijkheden en ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken verandert de manier waarop we samenwerken. Er ontstaat meer vrijheid, maar wat blijft is de daadwerkelijke ontmoeting tussen mensen. Hoewel de behoefte aan kantoorruimte in de toekomst ongetwijfeld verder zal afnemen, zullen kantoren daarom nooit helemaal verdwijnen. Bij de inrichting van kantoren moet nog nadrukkelijker worden uitgegaan van hoe mensen met elkaar omgaan, wat hun behoeftes zijn en op welke manier zij gebruik maken van het kantoor. De kantoorruimte van de toekomst zal dan ook veel meer een platform zijn waar mensen op flexibele manier en al naar gelang hun behoefte gebruik van kunnen maken. Werken, vergaderen, samenwerken zijn functies die wij onze klanten willen aanbieden, maar dit staat los van huisvesting. Huurders hebben verzorging nodig en geen nieuwe ruimtes. Ze hebben geen behoefte aan een Bob de Bouwer, maar aan een Hendrik-Jan de Tuinman.’

Uw nieuws Is er een nieuwe directie aangetreden? Hebt u productnieuws? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar Novema, t.a.v. Piet Wiersma, Postbus 61, 1600 AB Enkhuizen, of p.wiersma@ondernemersbelang.nl

advertentie

vastgoed ondernemer in vastgoed Ook voor hoogwerker verhuur!

020-493 22 03 06-150 60 663 www.lebellevastgoed.nl

Polijsterweg 8

15 m2

Draaierweg 20

30 m

2

Metaalbewerkerweg 19D

50 m2

Landsmeerderdijk 138 II

75 m2

bedrijfsruimte

650,-

BTW vrij

Landsmeerderdijk 138 III

125 m2

bedrijfsruimte

850,-

BTW vrij

Van Riemsdijkweg 22

40 m2

bedrijfsruimte

700,-

BTW vrij

TT Vasumweg 4 C BG

120 m2

bedrijfsruimte met kantoor

800,-

excl. BTW

2

container

125,-

excl. BTW

container

200,-

excl. BTW

bedrijfsruimte

350,-

excl. BTW

TT Vasumweg 4 B I

120 m

kantoorruimte

800,-

excl. BTW

TT Vasumweg 4 A I

120 m2

kantoorruimte hoekunit

990,-

excl. BTW

Metaalbewerkerweg 19B

200 m2

bedrijfsruimte

€ 1275,-

excl. BTW

Metaalbewerkerweg 19C

300 m2

bedrijfsruimte

€ 1800,-

excl. BTW

Voor aanbod in Almere zie onze site. het ONDERNEMERS BELANG

05


Bedrijfsreportage

Tekst: Baart Koster (Koster teksten) • Fotografie: Blinkfotografie

De woorden boven dit artikel zijn geënt op letterlijke fragmenten uit het juryrapport van de DAM prijs. Drukkerij De Bij werd wegens deze duurzaamheidsprijs, waarmee de Amsterdamse stadsdelen duurzame ondernemers in het zonnetje willen zetten, verkozen tot duurzaamste ondernemer op Westpoort. Directeur Norbert van Schie deelt een inspirerend verhaal met Het Ondernemers Belang waarin hij laat zien dat duurzaamheid een investering is met uitstekend rendement. Zowel financieel als maatschappelijk. “Mijn hart ligt beslist bij een goed milieu, maar tegelijk ben ik een ondernemer. Het was in eerste instantie kostenreductie die mij prikkelde om mijn bedrijf stapsgewijs duurzamer te maken.”

Amsterdamse drukkerij De Bij:

Een toonaangevend grafisch bedrijf op het gebied van duurzaamheid A lhoewel er inmiddels geen geitenwollensokken sfeer meer om duurzaamheid hangt, is de associatie toch nog steeds dat het een beetje om ‘softe business’ gaat. Business waar ondernemers in investeren omdat

06

het ONDERNEMERS BELANG

het maatschappelijk nu eenmaal van ze verwacht wordt. Toen Van Schie elf jaar geleden drukkerij De Bij overnam, was het pad dat hij koos identiek aan dat van iedere ondernemer in zijn situatie: hij begon met het op orde brengen van de financiën en investeerde in bepaalde producten om verdere groei in de gewenste richting vorm te geven. Maar gaandeweg kreeg hij

ook te maken met vervangingsinvesteringen in bijvoorbeeld zijn verlichting. “Ik had dezelfde buizen er weer in kunnen zetten, daarmee was ik in principe klaar geweest. Maar ik wilde toch nog rondkijken om te zien wat ik op verlichtingsgebied eventueel anders kon doen.” Dat leidde ertoe dat hij buizen ontdekte die hem op jaarbasis maar liefst tweeduizend euro aan stroom bespaarden. “De investering in die nieuwe verlichting was er zodoende in anderhalf jaar al uit. Je hoeft er echt niet groen voor te zijn om daar enthousiast van te worden. Elke ondernemer pakt dat soort kansen graag.” Out of the box-denken leverde financieel dus boter bij de vis en onder meer dát triggerde Van Schie’s aandacht voor vergroening van meer bedrijfsprocessen. Niet in alle gevallen kwamen de voordelen van zijn investeringen overigens direct in geld vrij. “Soms bespaarde het arbeid, omdat ik bijvoorbeeld bepaalde onderdelen van drukpersen of andere productiemiddelen niet langer meer hoefde te reinigen.” Maar wat betreft die verlichting, voegt hij nog graag toe, dat was niet alleen financieel, maar ook milieutechnisch een winner. “Ik bespaar met mijn energiezuinige verlichting veertig procent energie en dat komt jaarlijks neer op vijfduizend kilo minder uitstoot aan CO2, terwijl ik tegelijkertijd een betere verlichting heb.” Als zoon van een veehouder zat een gevoel van verbondenheid met de aarde er altijd al in. “Dat was het mooie, ik zag verschillende zaken bij elkaar komen. Als ondernemer vind ik het logisch dat je alleen investeringen doet die je bedrijfseconomisch kunt verantwoorden, maar als natuurliefhebber vond ik het fantastisch dat ik ook het milieu een kleine dienst kon bewijzen door bepaalde aanpassingen in mijn bedrijfsprocessen. Bovendien sluit een duurzamere manier van werken ook aan bij de maatschappelijke tendens waarin dat steeds belangrijker wordt. En als ondernemer sta je uiteindelijk middenin die maatschappelijke context.”


Norbert van Schie: Mijn hart ligt beslist bij een goed milieu, maar tegelijk ben ik een ondernemer

Concreet vloeide uit dat bredere besef bij Van Schie meerdere stappen voort. Zo is drukkerij De Bij ISO 14001 gecertificeerd, wat inhoudt dat hij maatregelen nam en neemt om de milieurisico’s die bij zijn bedrijfsvoering horen te controleren en te verminderen. Dat tekent zijn gedrevenheid, want in principe is ISO 14001 een certificaat dat vooral voor grotere bedrijven en overheden als eis wordt gesteld om met aanbestedingen mee te kunnen doen. Terwijl De Bij een kleiner MKB-bedrijf is. Op den duur plaatste hij zelfs een windmolen op zijn bedrijfsdak. “We hoopten dat we daar veel energie voor onze bedrijfsprocessen mee konden opwekken. Maar dat pakte anders uit”, glimlacht Van Schie. “Een artikel over de terugverdientijd van een windmolen trok mijn aandacht. Naar aanleiding van die informatie en van mijn eigen berekeningen zou ik twintig jaar na aanschaf quitte spelen. De belangrijkste reden om het te doen, was voor mij dus niet de besparing, want die was niet spectaculair. Veel meer wilde ik naar buiten toe een signaal afgeven, laten zien waar we voor staan.” Het was, om het op zijn Amsterdams te zeggen, niet bepaald ‘appeltje eitje’. “We hadden met de welstandscommissie van Westpoort te maken die de molen geen sieraad voor de omgeving vond.” Maar daar kwam Van Schie uiteindelijk bij een kop koffie uit. De windmolen heeft gezien zijn beschaafde formaat ook zeker geen ontsierend effect. De volgende hobbel bleek de productiviteit. “Hier op het dak hebben we te maken met turbulentie en onregelmatige wind vanuit steeds wisselende richtingen. Dat hangt samen met de hoogbouw om ons heen. Daardoor pakt onze windmolen maar tien procent van zijn beoogde vermogen. Terugverdie-

nen doe ik hem dus niet meer, maar het is wel een mooi symbool voor waar we voor staan. Qua PR-aandacht hebben we hem bovendien ruim terugverdiend.” Het zijn saillante voorbeelden van stappen die Van Schie met zijn medewerkers de afgelopen vier jaar zette. Stappen die zich tot diep in het grafisch productieproces deden voelen. “De hooggeautomatiseerde drukpersen hebben als voordeel dat je minder proefdrukken nodig hebt om de kleurkwaliteit te bereiken die je voor een bepaalde productie zoekt. Had je met traditionele offset persen vierhonderd vellen nodig om een productierun te kunnen starten, daar ben je nu met vijftig vel al goed op kleur. Dat spaart aanzienlijke hoeveelheden afval en komt het milieu dus ook ten goede.” Daarnaast maakt sinds begin 2012 een auto die voor honderd procent op elektriciteit rijdt deel uit van het wagenpark. Bovendien slaagde Van Schie erin om chemicaliëngebruik bij zijn productieprocessen terug te dringen. “Wasmiddel is een vluchtige stof, die zich snel mengt met de lucht die medewerkers inademen. Daardoor kregen schilders het Organisch Psychosyndroom, de zogenaamde schildersziekte. Ook drukkers kunnen daarmee te maken krijgen. Vandaar dat de branche op zoek ging naar een minder vluchtig reinigingsmiddel.” Hij legt uit: “Je drukt met inkt en vocht. Om een goede vochtbalans te krijgen moet je alcohol, dat een verkoelende werking heeft, toevoegen aan het vochtwater. Maar ook alcohol vermengt zich met lucht, dus ook die stof wilde ik uit onze processen hebben. Dat is gelukt door een pers met rollerkoeling aan te schaffen, waardoor alcohol overbodig werd.

Dat soort innovaties komt de gezondheid van mijn medewerkers ten goede en uiteraard staat dat thema bovenaan mijn prioriteitenlijst.” Een ander voordeel is dat, doordat er geen schadelijke stoffen meer door zijn productiehal zweven, natuurlijke ventilatie nu voldoende is voor een goede luchtkwaliteit. “Daardoor hoeven we geen geconditioneerde lucht uit het pand te blazen, wat ook weer energie scheelt.” Het enthousiasme is aan Van Schie af te zien als hij over de vergroening van zijn processen praat. Hij zou haast vergeten te vertellen dat hij naast een groene leverancier, die onder meer om die reden extra klanten trekt, ook gewoon een heel goede grafische dienstverlener is. Van design en ontwerp van bijvoorbeeld huisstijlen tot hoogkwalitatief promotioneel drukwerk en zelfs complete mediacampagnes. Elke visueel vormgegeven communicatie is bij De Bij in experthanden. En klanten die zelf al precies weten wat ze willen kunnen op afstand, met gebruikmaking van de digitale service van De Bij, hun product op maat klaarzetten voor de drukpers. “We halen middels onze digitale infrastructuur veel schakels in het interne proces weg bij onze klanten. Dat levert hen behalve hoge kwaliteit ook veel tijdwinst en daarmee kostenbesparing op.”

“Als ondernemer vind ik het logisch dat je alleen investeringen doet die je bedrijfseconomisch kunt verantwoorden, maar als natuurliefhebber vond ik het fantastisch dat ik ook het milieu een kleine dienst kon bewijzen.” het ONDERNEMERS BELANG

07


Interview “Ik vind het ondenkbaar als er van bestuurlijk niveau een in feite kant en klaar voorstel zou worden gedaan zonder dat ondernemers, de motor van de economie, daarin gekend zijn.”

VEBAN-directeur Ivonne Koppers zet flinke stappen voorwaarts

“Vrijblijvendheid is een boom die geen vruchten draagt” Een jaar geleden zei Ivonne Koppers vol overtuiging ‘ja’ op de uitnodiging om als directeur voor VEBAN aan de slag te gaan. Ruim twaalf maanden later praat ze met Het Ondernemers Belang over haar doelen en over de stappen die ze al heeft kunnen zetten, mede dankzij een gemotiveerd bestuur. De reeds geboekte resultaten vloeien voort uit het commitment van VEBAN aan samenwerking binnen een professionele omgeving. “Niets is vrijblijvend. Wanneer je vrijblijvend aan de slag gaat kun je de resultaten wel vergeten.”

N

et na haar benoeming sprak zij in het Shell Technology Centre in Amsterdam Noord met Het Ondernemers Belang. Ook ditmaal vindt het gesprek plaats op een opvallende en zelfs exclusieve plek; bij SUMMUM, the private jet lounge op Schiphol Oost. Het is een comfortabele plek waar eigenaren van privé jets kunnen inchecken om op de vierde etage hun vlucht af te wachten onder het genot van een consumptie en met uitzicht op de toestellen en de luchthaven activiteiten. “De Summum Lounge is eigendom van Select Catering en die organisatie werd onlangs lid van VEBAN. Ze hebben ambities om zich ook in Noord te gaan vestigen en er te cateren en doen dat

08

het ONDERNEMERS BELANG

onder meer al voor het filmmuseum Eye aan de IJpromenade. Ook Select Catering ziet de groeipotentie van Amsterdam Noord.” De ambiance lokt in feite de volgende vraag al uit. Heeft ze haar eerste jaar als directeur als een vliegende start ervaren? “Ja, er is veel gebeurd en veranderd het afgelopen jaar. Een van mijn startambities was dat iedere ondernemer die in Noord gevestigd is of zich daar wil vestigen, zich kan identificeren met VEBAN. Daar werken we hard aan.” Ze kan ook boter bij de vis leveren. “We zijn het afgelopen jaar van 240 naar 350 leden gegroeid. Daarin kan ook een gevaar zitten, want als een vereniging

groot wordt kunnen leden in de massa verdwijnen. Die anonimiteit willen we juist niet. Bovendien merken we dat veel ondernemers met lotgenoten willen praten en vaak primair om die reden lid worden. Want sparren met concullegae voorziet overduidelijk in een behoefte. Daarom hebben we binnen VEBAN de ledenkringenstructuur ingericht, waarin ondernemers uit een bepaald expertiseveld samen komen om kennis te delen. VEBAN&Co is de eerste ledenkring die we oprichtten voor creatieve ondernemers. Inmiddels is er ook een kring Recreatie en Toerisme en op 12 december lanceerden we de kring Arbeidsmarkt die de problematiek op de regionale arbeidsmarkt Noord gaat aanpakken. Het doel is de arbeidsmarkt in volle breedte transparanter te maken en om te bereiken dat zoveel mogelijk mensen die in Noord wonen daar ook werken.” Het unieke van de ledenkring Arbeidsmarkt is dat VEBAN daarin de publiek-private samenwerking heeft gezocht. “Een vitale lokale arbeidsmarkt is mede en vooral een politiek issue van het Stadsdeel Noord. Alleen al om zoveel mogelijk mensen uit een uitkeringssituatie te houden. Met name in Noord is veel schooluitval onder jongeren, terwijl er tegelijkertijd voldoende vacatures zijn. Het perspectief en de verbinding


Tekst: Baart Koster (Koster tkesten) • Fotografie: Blinkfotografie

tussen het bedrijfsleven, het Stadsdeel en de opleiders, die ook in onze ledenkring Arbeidsmarkt deelnemen, wordt nu gericht gezocht. En gevonden. Dat verbindende effect is essentieel en ik ben dan ook heel tevreden dat VEBAN voor die verbindingen gelegenheid biedt. Ik zie dat ook als een van onze belangrijkste taken.” Zeker intern gaan al veel zaken goed, maar als lobbyist voor ondernemers in Amsterdam Noord heeft VEBAN ook te maken met externe dossiers en die kunnen soms zwaar op de maag liggen. Wat houdt Koppers bezig? “Een volstrekt onvoldoende toestroom van technisch geschoolde leerlingen naar de arbeidsmarkt. Op het MBO zitten maar 50 leerlingen techniek. Ik vond dat schokkend om te horen. En dat in een stad als Amsterdam, waar een enorme vraag naar technisch geschoold personeel is. Tijdens een bijeenkomst in de centrale stad bij Economische Zaken werd het Masterplan Techniek gepresenteerd. Aanwezig waren opleiders, ondernemers en ambtenaren van EZ. Onderwerp van gesprek was de instroom in technische beroepen. De opdracht die van overheidswege neergelegd is, is dat er over twee jaar 300 leerlingen techniek beschikbaar moeten komen voor de arbeidsmarkt. Een flinke ambitie dus. Maar wat ook bleek was dat er regelgeving en bijbehorende subsidies bestaan die als zand in de machine functioneren. En die bijvoorbeeld maken dat niet ingegaan kan worden op een aanbod van het bedrijfsleven om de muren tussen opleidingen en bedrijven omlaag te halen en om leerlingen en docenten gebruik te laten maken van de modernste bedrijfsmachines op de werkvloer. Zolang regelgeving en subsidies ervoor zorgen dat niet alle

betrokken partijen dezelfde belangen hebben, kan er niets bereikt worden. Daar zal beslist iets in moeten veranderen. Ook onze ledenkring Arbeidsmarkt wil op dat proces een positieve invloed uitoefenen.” Een ander punt van zorg is dat de overheid alle stadsdelen wil opheffen. “Dat zou jammer zijn voor de toegankelijkheid van het bestuurlijk apparaat in Amsterdam Noord. Nu zijn de lijnen kort en daar hebben we ook in geïnvesteerd, want in dit stadsdeel gebeurt zoveel dat een bestuurlijk aanspreekpunt met bevoegdheden echt onmisbaar is. Vandaar dat we Andrée van Es, de wethouder die zich bezighoudt met de herinrichting van het bestuurlijk stelsel, gevraagd hebben ons daar als ondernemers in te betrekken. Ik vind het namelijk ondenkbaar als er van bestuurlijk niveau een in feite kant en klaar voorstel zou worden gedaan zonder dat ondernemers, de motor van de economie, daarin gekend zijn.” Door al Koppers’ activiteiten loopt deze rode draad: om resultaat te boeken moet er altijd een commitment liggen. “Niets is vrijblijvend. Dat klinkt heel dwingend als ik het zo zeg, maar wanneer je vrijblijvend aan de slag gaat kun je de resultaten wel vergeten. Vrijblijvendheid is een boom die geen vruchten draagt. Dat komt ook terug binnen VEBAN. Iedereen kan hier iets komen halen, maar we vragen ook wat iemand komt brengen. Onze leden begrijpen dat heel goed en het gevolg is dat zowel onze bestuurs- als onze ledenkringbestuursfuncties als van toegevoegde waarde worden beschouwd. Men weet dat het meebrengt dat je ook eigen initiatieven ontplooit. Dat je zaken organiseert, zoals kennisbijeenkomsten over een thema

en dat je daarnaast actief met de leden in contact staat. Het mooie is dat de oorspronkelijke gezelligheid nog steeds alle VEBAN-bijeenkomsten kenmerkt, maar dat het daar niet bij blijft. Omdat leden elkaar goed leren kennen en vertrouwen, zie je ook steeds vaker dat er business tussen hen opbloeit.” In feite snijden de VEBAN-bijeenkomsten aan drie kanten, besluit Koppers. “Ze brengen mensen en kennis bij elkaar en bieden mogelijkheden voor andere ondernemers om te participeren met vaak als spin off dat ze zaken kunnen doen.” Ze zal het van zichzelf nooit zeggen, maar van haar inspanningen voor VEBAN gaat wel degelijk een katalyserende werking uit. De kern van wat Koppers VEBAN brengt zit in de manier waarop ze communiceert: ontspannen, maar met een scherp oog voor resultaat. “Het PRAMBB-principe is mijn leidraad bij elk contact. Precies omschreven, realistisch, aanvaardbaar, meetbaar, bekend en begrepen. Dat klinkt misschien erg volgens het boekje, maar voor mij is het bezonken kennis. Het gaat vanzelf en levert alle partijen die bij een communicatie betrokken zijn een resultaat op. Het is mooi om te zien dat het ook binnen VEBAN zo werkt.”

“De verbinding tussen het bedrijfsleven, het Stadsdeel en de opleiders, die ook in onze ledenkring Arbeidsmarkt deelnemen, wordt nu gericht gezocht. En gevonden.”

het ONDERNEMERS BELANG

09


Bedrijfsreportage

Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: Luuk Gosewehr

D

e wil om te blijven werken na de pensioendatum is groot. Logisch want, vergeleken met 40 jaar geleden, is de huidige AOW-gerechtigde fysiek veel sterker en fitter. Ze willen nog een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ze vinden het belangrijk dat hun kennis niet verloren gaat. Oscar geeft aan dat Uitzendbureau 65plus daar uitstekende mogelijkheden voor heeft. Wie wil kan fulltime aan het werk, maar er zijn ook volop parttime mogelijkheden, zodat de AOWgerechtigde uitzendkracht genoeg tijd overhoudt voor hobby’s en de kleinkinderen. Ondernemers en werkgevers zien genoeg voordelen van AOW-gerechtigden in hun organisatie. “Door jong en oud samen te laten werken, ontstaat een wederzijdse inspiratie” vertelt Oscar. “Daarnaast brengen AOW-gerechtigden veel kennis en ervaring mee. Onze landelijke database bevat ruim 17.000 kandidaten met diverse opleidingsniveaus; van LBO tot Universitair niveau.”

Grijze groep werknemers is ongekend kleurrijk

‘Werkende AOWgerechtigden leveren veel economische waarde’

Oscar vindt het een eer om met de AOW-gerechtigde kandidaten te werken. “De oudste uitzendkracht die vanuit de vestiging Amsterdam is uitgezonden was 86 jaar”, weet Oscar. “Deze krasse dame werkte als surveillant op scholen. Dat deed ze echt fantastisch. De AOW-gerechtigden van deze tijd kunnen overigens prima overweg met computers en Social Media. Ze zijn zeer actief op Twitter, Facebook en LinkedIn. Ik vind dat werkgevers zichzelf te kort doen als zij deze bruisende senioren niet inzetten in het bedrijfsleven. De deskundigheid en veelzijdigheid van de AOW-gerechtigde kandidaten komt goed van pas bij tijdelijke en langdurige projecten. Het is mijn taak om bedrijven te vertellen wat een kleurrijke mensen Uitzendbureau 65plus beschikbaar heeft.” Uitzendbureau 65plus is aangesloten bij de NBBU (De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) en beschikt over een NEN 4400-1 certificering. Zij heeft een verklaring van registratie bij de Stichting Normering Arbeid.

“De vooroordelen die er zijn over AOW-gerechtigden in het bedrijfsleven zijn aan het verdwijnen.” Dat zegt Oscar de Gauw, vestigingsmanager van Uitzendbureau 65plus in Amsterdam. “Ondernemers beseffen dat deze bijzondere groep werknemers veel toegevoegde waarde heeft. Zij houden nog vast aan het oude arbeidsethos: Uitzendbureau 65plus

handen uit de mouwen en hart voor de zaak.” En dat een AOW-gerechtigde

Pieter Calandlaan 1193 1069 SE Amsterdam

zelden ziek is bewijst het verzuimcijfer dat minder dan 1% is; beduidend lager dan het landelijk gemiddelde dat rond de 4% ligt!

10

het ONDERNEMERS BELANG

T 020 - 675 85 81 F 020 - 675 88 91 www.65plus.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Wendy van Schie • Fotografie: Luuk Gosewehr

Vastgoed gemeente Amsterdam wordt door BAM voorbereid op ‘Het Nieuwe Werken’

I

n het kader van een bezuinigingsopgave heeft de gemeente Amsterdam het vastgoed geïnventariseerd en het gebruik ervan onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een vastgoedvisie en de oprichting van het Bureau Gemeentelijke Huisvesting (BGH). Het vastgoed wordt teruggebracht tot een kernvoorraad van veertig procent, die optimaal gebruikt zal worden door de geleidelijke invoering van ‘Het Nieuwe Werken’. Door deze inkrimping van de vastgoedportefeuille kan sterk worden bespaard op huisvestingslasten. De bezuiniging is nadrukkelijk gekoppeld aan kwaliteitsverhoging van de kantoorruimtes. “De bedoeling is dat elke Amsterdamse ambtenaar op elke plek moet kunnen werken”, zegt Shantala Zurheide. “Niet elke dienst is qua organisatie al zover dat ‘Het Nieuwe Werken’ kan worden ingevoerd. De kantoren worden daarom ingericht met flexplekken en er zo op voorbereid. We noemen het voorlopig nog flexwerken.” DWI als eerste

De Dienst Werk & Inkomen (DWI) is een van de diensten waar het flexwerken wordt ingevoerd. “Het aantal gebouwen van DWI wordt gehalveerd en de overgebleven kantoren worden geschikt gemaakt voor het flexwerken, bijvoorbeeld door het

In de bouwbranche zijn wel degelijk positieve ontwikkelingen gaande. Bijvoorbeeld het voorbereiden van bestaande kantoorgebouwen op ‘Het Nieuwe Werken’. Deze manier van werken wordt nu bij veel organisaties ingevoerd. BAM Gebouwservices heeft voor het Bureau Gemeentelijke Huisvesting van de gemeente Amsterdam een kantoorgebouw van de Dienst Werk & Inkomen hiervoor verbouwd. Shantala Zurheide van het ProjectManagement Bureau van de gemeente en Vincent van Breemen van BAM Gebouwservices vertellen over hun ervaringen. creëren van ‘aanlandplekken’ voor piekbezetting en ‘Plaza’s’, waar overlegd kan worden”. In 2011 is een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de verbouwing en inrichting van het DWI-gebouw Triade. BAM Gebouwservices kreeg de opdracht. “In september 2011 zijn we gestart”, vertelt Vincent van Breemen. “In acht fasen hebben we de twaalf verdiepingen aangepakt, meestal twee verdiepingen tegelijk, die daarna meteen in gebruik werden genomen. Op de overige etages werd intussen doorgewerkt. Dat vergde veel overleg met de gebruikers én een slimme manier van werken. We hebben bijvoorbeeld steeds op de verdieping waar we bezig waren

een raam omgebouwd tot transportluik. Met een kraan werden daar de benodigde materialen aangevoerd, zodat het vervoer door het gebouw beperkt werd.” Het was zeker geen standaardklus. “In het kader van duurzaamheid en kostenbesparing is veel gebruik gemaakt van bestaande inrichtingselementen. Het casco bleef intact en de installaties ook zo veel mogelijk. We hebben hier ook het LEAN bouwen toegepast: samen met onze co-makers bepaalden we hoe het werk het efficiëntst en snelst kon worden aangepakt.” Shantala Zurheide en Vincent van Breemen benadrukken dat een goede voorbereiding essentieel is. “De tijdsdruk was groot, omdat de huur van verschillende panden al was opgezegd. Gelukkig hebben we goede onderlinge afspraken gemaakt en steeds heel constructieve discussies gevoerd, waardoor een goede samenwerking is ontstaan.” BAM gelooft zelf ook in ‘Het Nieuwe Werken’. De plannen zijn gereed om dit in alle BAM-kantoren toe te passen. De kennis en ervaring die hiermee wordt opgedaan, zet BAM graag in om andere bedrijven te adviseren en ondersteunen bij hun transformatie naar ‘Het Nieuwe Werken’.

BAM Gebouwservices Joop Geesinkweg 901 1096 AZ Amsterdam T 020 - 574 53 25 v.van.breemen@bamgebouwservices.nl www.bamutiliteitsbouw.nl

Shantala Zurheide van het ProjectManagement Bureau van de gemeente en Vincent van Breemen van BAM Gebouwservices

het ONDERNEMERS BELANG

11


Partner in Business op het gebied van Recruitment & Interim Management ͻsŽŽƌƵǁƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐ ͻsŽŽƌĚĞƐĞůĞĐƟĞǀĂŶŝŶƚĞƌŝŵŬĂŶĚŝĚĂƚĞŶ ͻsŽŽƌĚĞƐŬƵŶĚŝŐĂĚǀŝĞƐ;ŽƉŵĂĂƚͿƚĞŶ ĂĂŶnjŝĞŶǀĂŶtΘ^ďĞůĞŝĚ

sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĞŶ ŝŶƚĞƌŝŵͲŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚďŝŶŶĞŶ&ŝŶĂŶĐĞ͕/d͕ZŝƐŬ en Management: www.met100procent.nl.

SPECTACULAIRE KORTING OP ONZE BEDRIJFSWAGENS! VAN 1 T/M 28 FEBRUARI A.S. ALLEEN BIJ AUTOBROCKHOFF

www.citroen.nl

www.citroen.nl

ING T R O K 25%

CITROËN JUMPY CITROËN NEMO CITROËN JUMPER CITROËN BERLINGO

KOM LANGS VAN 1 T/M 28 FEBRUARI A.S. EN PROFITEER VAN DEZE SPECTACULAIRE AANBIEDING BIJ AUTOBROCKHOFF! Prijzen zijn excl. BTW en BPM, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaarmaken. Aanbieding is niet in combinatie met andere acties. Deze aanbieding is alleen geldig bij AutoBrockhoff, Citroën Amsterdam Zuid Oost en Citroën Amsterdam van 1 t/m 28 februari 2013. Financial Lease via Citroën Business Finance (0900-12 12 900 € 0,10 p/min.), actietarief geldig voor 36 maanden. Vraag bij ons naar de actievoorwaarden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardmodellen. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Bel 0800-CITROËN (0800-2487636) voor meer informatie of kijk op www.citroen.nl.

AUTOBROCKHOFF NOORD B.V. - T.T. VASUMWEG 36 - AMSTERDAM - 020-633 21 11 - WWW.AUTOBROCKHOFF.NL CITROËN - AMSTERDAM - STADIONPLEIN 22-24 - 020-570 19 22 - WWW.CITROENAMSTERDAM.NL CITROËN ZUIDOOST - LEMELERBERGWEG 12 (TUSSEN IKEA EN DE WOONBOULEVARD) - 020-430 18 00 - WWW.CITROENZUIDOOST.NL


Bedrijfsreportage

Tekst: Wendy van Schie • Fotografie: Luuk Gosewehr

BouwCenter Floris ondersteunt professionele bouwers met vakkennis, snelheid en service Het concept van BouwCenter Floris kan in drie begrippen worden samengevat: vakkennis, snelheid en service. De vestiging in Amsterdam-Noord vult dat in met een speciaal op de Amsterdamse binnenstad afgestemde dienstverlening. Vestigingsleider Ap van Huijksloot vertelt op welke wijze BouwCenter Floris de professionele bouwsector ondersteunt.

I

n Amsterdam-Noord staat een van de drie BouwCenters die behoren tot de Floris Groep. BouwCenter Floris heeft alles onder één dak voor de professionele bouwer: hout- en plaatmateriaal, bouw- en afbouwmaterialen en ijzerwaren en Komfoor Dak- en Installatievakhandel. De Amsterdamse vestiging ontwikkelt zich voortvarend, zegt Van Huijksloot. “In Amsterdam is gelukkig nog veel onderhouds-, renovatie- en restauratiewerk. Dat zijn vooral binnenstedelijke activiteiten. Onze service is daarop afgestemd.”

Op hoogte afgeleverd

Dat geldt bijvoorbeeld voor de aflevering van materialen. “Bestellingen worden bezorgd vanuit onze vestiging in Wormerveer. In Amsterdam zetten we daarbij zo nodig onze kranen in, waarmee we alle materialen op hoogte kunnen afleveren, tot 22 meter. Daarnaast is onze snelservice ‘F1’ ideaal als je in de stad aan het werk bent en iets dringend nodig hebt. Kleine spullen bezorgen we binnen een uur en dat kost 25 euro. Dat is niet veel, als je het afzet tegen de tijd die het kost om het werk stil te leggen, in de auto zelf de ontbrekende spullen te halen en bij terugkomst weer te parkeren!”

werkers, die alle aankopen scannen op je klantenpas. Bij de uitgang reken je af met je pasje en je kunt meteen weer weg. Dankzij het systeem met de klantenpassen heb je geen last van wachttijden bij de kassa en kun je bovendien meedoen aan leuke spaaracties.”

noviteiten. Daarom houden we regelmatig demodagen. Bij de laatste demodag waren zo’n dertig leveranciers aanwezig. Het was een doorslaand succes. Wij hebben minstens 250 man over de vloer gehad! Regelmatig zijn er stands op de vestiging van leveranciers, die informatie geven over hun producten.” BouwCenter Floris is onlangs uitgebreid met een nieuwe afdeling: Komfoor Dak- en Installatievakhandel. Installateurs kunnen er terecht voor een compleet assortiment en advies over sanitair, dakbedekking, verwarming, installatie, riolering en non-ferro. Dankzij de drie vestigingen kan BouwCenter Floris een ruime regio snel bedienen. “Wij zijn eraan gewend om samen te werken; onderling, maar ook graag met onze klanten.”

Vakkennis

Service en snelheid zijn belangrijk, maar kennis van zaken is nummer 1 bij BouwCenter Floris. Van Huijksloot: “De professionele bouwsector verwacht een goed advies van ons. De medewerkers op onze vestiging zijn, net als ik, oudbouwvakkers. Dus we weten waarover we praten en we houden onze kennis voortdurend op peil, want er zijn steeds weer

BouwCenter Floris Distelweg 78 1031 HH Amsterdam T 020 - 635 25 25 F 020 - 635 25 26 amsterdam@bouwcenterfloris.nl www.bouwcenterfloris.nl

Vestigingsleider Ap van Huijksloot

‘Drive through’

Naast deze services biedt de vestiging in Amsterdam-Noord uiteraard ook de andere voordelen, die zo kenmerkend zijn voor BouwCenter Floris. “We werken allemaal volgens het ‘drive through’-concept. Je rijdt naar binnen en laadt je spullen in. Daarbij word je geholpen door onze mede-

het ONDERNEMERS BELANG

13


uitzendbureau

Hét uitzendbureau in Amsterdam dat bekend staat om zijn servicegerichtheid. Wij zijn u graag van dienst!

Tel 020 612 92 00 | info@unijobs.nl | www.unijobs.nl

::A

[nlbg^ll[hhdbg`bgm^kgZmbhgZe SZd^ebcd^g`kh^il[h^dbg`^g

Buiten een goed verzorgde lunch op het fijne terras Zijn wij nu ook uitgebreid met een Dinerkaart Met als specialiteit. De lekkerste Spare Ribs van Sloterdijk en omstreken!! Nieuwe Wijnen Drie speciaalbieren van de Tap En diverse lekkere hapjes daarbij.

Kijk op onze website voor de Menu kaart

Lg^ee^k EZ`^k^dZf^kikbcs^g @^^gk^l^ko^kbg`ldhlm^g K^l^ko^kbg`lohhkkZg` Hik^d^gbg`

F^^k]Zg2.')))ahm^elp^k^e]pbc] :\\hffh]Zmb^l Oeb^`mb\d^ml MkZgl_^kl

<hg`k^ll^g >o^g^f^gm^g O^k`Z]^kbg`^g

K^l^ko^k^ghgebg^%m^e^_hgbl\ah_obZ^&fZbe ppp'[[ba'ge$,*!+)"1+)+,.*bg_h9[[ba'ge

Orlyplein 150 - 1043 DV - Amsterdam brasserie-hermes@hetnet.nl www.brasseriehermes.nl www.gandcafehermes.nl

Oude Elferink Gerechtsdeurwaarders en Incasso Incasso, juridische adviezen, (huur)procedures, debiteurenbeheer en 24-uurs advocatenservice in de regio Amsterdam en Zaanstreek-Waterland

WWW.OEGDW.NL t T 020 - 636 62 61 Hilversumstraat 336, 1024 MB Amsterdam Ƹ Fax: 020 - 636 62 65 Ƹ E-mail: info@oegdw.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Jan Hammink • Fotografie: Gerrit Boer

Drukkerij Veldhuis drukt tegen de verdrukking in Veldhuis Media in Raalte kent goede tijden. “Ik snap dat het vreemd klinkt in deze tijd van recessie, maar wij hebben er geen last van. Wij groeien ieder jaar. Dat deden wij tien jaar geleden toen wij van start gingen al

ook posters voor marketing voor grotere MKB bedrijven en verzorgen opdrachten voor stichtingen en verenigingen. De oplages variëren in algemene zin van 300 tot 25.000.” Haskerland

Met de overname van Haskerland in Joure heeft Veldhuis Media enkele jaren geleden een zeer geoutilleerde binderij volledig geïntegreerd. “In 2008 zijn we verhuisd naar ons huidige pand aan de Kanaaldijk Oostzijde en hebben we voldoende ruimte en groeimogelijkheden om alle werkzaamheden onder één dak te concentreren: vanaf de opmaak tot het drukken, vouwen, hechten en ook de complete postverwerking hebben we compleet in eigen hand.”

vrijwel vanaf het begin en nu nog steeds.” Heel Nederland

E

rwin de Lange die met Oscar Jager eigenaar is en de directie voert, is een gedreven man. Als commercieel directeur en Oscar voor algemene zaken voeren ze een consequent beleid. “Alle winsten investeren we gelijk in ons bedrijf en we concentreren ons continu sterk op innovatie. We werken altijd met de nieuwste machines en ons bedrijf is inmiddels in hoge mate geautomatiseerd. Zoveel mogelijk doen met zo weinig mogelijk mensen, is ons uitgangspunt. De factor arbeid wordt steeds verder teruggebracht, daardoor kunnen

Novema

De opdrachtgevers van Veldhuis Media in Raalte behoren in algemene zin niet tot het MKB, maar het zijn voornamelijk grotere uitgeverijen, zoals Novema van onder meer de bladen Het Ondernemersbelang in heel Nederland waaronder deze editie. “Verder werken wij ook veel voor reclamebureaus waarvoor wij onder meer brochures en jubileumboeken drukken en we maken

Bij Veldhuis Media wordt gewerkt met drie drukploegen die vijf dagen per week 24 uur aan een stuk doorwerken. Tien mensen verdelen de onderlinge werkzaamheden en lossen elkaar af. De binderij werkt in eenzelfde systeem met zo’n twintig man in twee ploegen en vijftien mensen vervullen algemene functies binnen het bedrijf. “We beschikken over een eigen verkoopteam en onze opdrachtgevers komen uit heel Nederland”.

we lagere tarieven hanteren, concurreren met lagelonenlanden en dat maakt ons aantrekkelijk als partner voor drukwerken.” De Lange wil gelijk één ding rechtzetten: “Zo weinig mogelijk mensen wil beslist niet zeggen dat de mensen waarmee we werken niet belangrijk zouden zijn. Integendeel: alles staat of valt met de motivatie van onze mensen. Samen willen we kwaliteit leveren. We delen alle verantwoordelijkheid zoveel mogelijk binnen de hele organisatie. Door goede scholing zorgen we tevens dat de kennis van ons personeel up to date blijft. Iedere medewerker voelt zich sterk betrokken bij het bedrijf en medeverantwoordelijk voor het succes. Wij kennen alleen maar korte lijnen.” Van Liere Media

Veldhuis Media begon in 2002 met dertien mensen. Inmiddels zijn er 45 in Raalte. Met de overname van Van Liere Media in Emmen zijn er achttien mensen bijgekomen. Van Liere Media is gespeciliseerd in handelsdrukwerk en richt zich met name op het MKB. “Beide bedrijven zijn complementair aan elkaar.”

Oscar Jager (l.) en Erwin de Lange

Kanaaldijk OZ 3

T 0572 - 34 97 00

8102 HL Raalte

F 0572 - 34 97 99

Postbus 2

info@veldhuis.nl

8100 AA Raalte

www.veldhuis.nl

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Martin Neyt • Fotografie: Henk Veenstra en René Zoetemelk

Directeur MKB Cursus & Training: ‘Wie kende LinkedIn vijf jaar geleden?’

Blijven leren steeds belangrijker If you snooze, you lose, zeggen de Amerikanen. Even indutten en de concurrentie heeft een voorsprong. Dat kan gezien de voortschrijdende technologie, globalisering, steeds wijzigende overheidseisen en veranderingen in de samenleving nogal snel gebeuren. Ondernemers en professionals moeten dan ook continu hun kennis en vaardigheden aanscherpen. Maar dan wel op een praktische manier, zegt George Bel, directeur van MKB Cursus & Training. “Wat cursisten vandaag leren, moeten ze morgen kunnen toepassen.”

het ONDERNEMERS BELANG


en?

nt Wat vinden kla

aren sprekken dat we niets w Pino, Almere Personeelsge met het gevoel de Kindcentrum ak en va ev n engg de kk in ig id tro nd le ei s, el meer be stroef. Ze Wilma Schiffer , bleek dat we ve kken verliepen en re m sp na ge el de gs de en ik rin ev collega en als leidingg “Onze functione g waaraan mijn rzuim voor jou jdens de trainin at constant ve Ti w n. r te aa ho m r e we kregen sc ke di ge n er op te handvatte l een medew re rte nc Ve co n. re De eë n. aandrage heid konden cr lf oplossingen hem of haar ze at La . nt ke te be ken écht.” aangereikt wer lux, Rotterdam ndelen ennig, ager Untis Bene denken en ha an ht lsm ic ee er tg on rs begin wat onw an pe Kl cretaresse en llen zijn in het se pe ie ns ct lle re di aan. Zo Ro , e a. en m spreekt tprogramm Carla van Leijd aktische aanpak raal in ons maa pr nt ce De d k. ren en lij on st ke er te ie van klanten va werkte aans “Communicat ga’s het gedrag n onze trainer lle va co e e ing.” sm ho t ild sia or bu ou ho t van team atie op. Je maar het enth g eens het effec bruikbare inform no el k ve s oo d sie ha us sc us De curs leverden de di n aan de slag. met oplossinge je kunt samen ort Facebook met Twitter / Dibevo, Amersfo vertegenwoorcheorganisatie Zakelijk succes an br n drijven die we va be is ar de j et bi cr se op g, en ur moet ik lb ag Ti vr n ede start? Wat ept nog veel Angelique va maak ik een go ciale media ro e so n Ho . va t ns ennigheid io ze w in ns on “De zakelijke rsus maakte n en dierenpe cu ke za de al ia eg w ec de sp tuele kritiek. eer dieren ijnen? Gaan ageren op even digen, onder m richten versch re be nt ve ku tie ct ga re ne di ia is dat je at nu als er vermelden? W van sociale med . Een voordeel en w ou rtr ve plaats voor ers!” r voor deelnem Een eyeopene

H

et programma voor 2013 is al enige tijd terug gepland, maar MKB Cursus & Training, het landelijk georganiseerd opleidingsbureau, past zijn aanbod regelmatig aan op de actuele vraag. Recent nog zijn er vier nieuwe cursussen en trainingen toegevoegd: Het Nieuwe Werken, Beter rendement tijdens de crisis, Management van verandering en Meer rendement door inzicht in groepsdynamiek. “Onderwerpen worden ingegeven door de markt”, vertelt George Bel. “MKB Cursus & Training komt voort uit MKB-Nederland en onze trainers zijn zelf praktijkmensen. We weten wat er speelt in het bedrijfsleven. De verschillende facetten van het leidinggeven zijn momenteel populair. Medewerkers motiveren, meer uit een groep halen, maar ook elementaire onderwerpen als het voeren van functioneringsgesprekken en communiceren met medewerkers die vastlopen.” Leren zonder ballast

Geen ellenlange theorielessen en oneindig durende sessies. MKB Cursus & Training geeft ondernemers, leidinggevenden en medewerkers binnen één of enkele dagdelen de benodigde kennis en vaardigheden voor de praktijk. Cursisten kunnen ‘om de hoek’ aan de slag, want de cursussen en trainingen worden in elke regio georganiseerd. Incompanytrainingen zijn eveneens mogelijk. George Bel spreekt van leren zonder ballast. “Onze doelgroepen zijn niet gebaat bij scholing die veel tijd in beslag neemt. Ze willen de onderdelen die ze nodig hebben oppikken en weer vooruit. Wij sluiten daarbij aan met onze filosofie. Wat cursisten vandaag leren, moeten ze morgen kunnen toepassen.” De training Debiteurenbeheer en telefonisch incasseren mag al enkele jaren achtereen op veel animo rekenen. Het is een herkenbaar dilemma voor ondernemers.

Slecht betaalgedrag van klanten vraagt om actie, maar je wilt geen relaties op het spel zetten. “Cursisten leren onder meer aan de hand van rollenspel een incassogesprek te voeren. Er wordt veel aandacht besteed aan de opbouw en de afronding van zo’n lastig telefoontje.” Sociale media serieus nemen

MKB Cursus en Training heeft ruim zestig onderwerpen op de menukaart staan. Regelmatig komen er items bij en sommige worden gerevitaliseerd en uitgebreid. Zo kregen de cursussen voor het zakelijk gebruik van LinkedIn, Twitter en Facebook een masterclassversie. George Bel: “De basiscursussen werden in 2011 en 2012 druk bezocht. Inmiddels zijn LinkedIn en Twitter bij velen geland, het is tijd voor een vervolg. Beide media hebben honderden miljoenen gebruikers. Ongelooflijk hoe snel dat gaat. Vijf jaar geleden kende niemand ze.” Twitter, LinkedIn, maar ook het zakelijk gebruik van Facebook, streefden andere media op alle fronten voorbij. Ze veranderden niet alleen de wijze van communiceren en marketing. Werven en selecteren hebben nieuwe gezichten gekregen. Evenals reclame maken en informatie vergaren. Consumenten en zakelijke partners worden rechtstreeks bij producten en projecten betrokken met crowdsourcing en crowdfunding. “Sociale media kunnen zeer krachtige strategische tools zijn. Mits ze serieus worden genomen. Nu nog zijn er bedrijven die sociale media overlaten aan een stagiair. Een gemiste kans.”

Ondernemende mensen, zoals MKB Cursus & Training zijn doelgroepen omschrijft, werken volgens George Bel dan ook continu aan hun vaardigheden. Zo blijven ze bij en weten ze zich te onderscheiden. Het permanent leren krijgt naar mening van George Bel in de toekomst nog meer betekenis. “De traditionele loondienstfunctie verdwijnt op termijn grotendeels. Ze maakt plaats voor ondernemerschap en mengvormen van loondienst en zelfstandigheid. Deze ondernemende mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun vaardigheden. Willen ze interessant zijn voor opdrachtgevers, dan moeten ze up-to-date blijven.” Verder op weg

Ondernemerschap zit in de genen. Je kunt het niet leren, maar een gedegen vorm van ondersteuning en bijslijpen zijn zeker goed mogelijk. MKB Cursus & Training richt zich bijvoorbeeld ook op de groei van ondernemers die een succesvol begin beleefden. “Van een doorstarter wordt al snel méér verwacht. Hij moet leidinggeven aan een uitdijende organisatie, hij krijgt er allerlei nieuwe taken bij, dat kan lastig zijn.” George Bel besluit: “De belangstelling voor ondernemen neemt zeker toe onder jongeren. Natuurlijk komt niet iedereen aan het hoofd van een miljoenenbedrijf te staan, maar dat hoeft ook niet. Wij willen ondernemers en hun medewerkers verder op weg helpen. Ondernemen met de ondernemer.” MKB Cursus & Training BV Bezuidenhoutseweg 12  

Loondienst verdwijnt

2594 AV Den Haag

Alleen al de razende opkomst van Twitter en LinkedIn en snelle ondergang van andere media geven aan dat indutten geen optie is. Voor je het weet, staat de concurrent met 2-0 voor.

T 015 - 219 13 90 F 015 - 219 14 75 info@mkbct.nl www.mkbct.nl

het ONDERNEMERS BELANG


SLIM BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim & Efficiënt Maak met één muisklik van een offerte een factuur en verstuur deze per e-mail

Slim & Accuraat Voorkom fouten door afschriften in te lezen en automatisch en foutloos te boeken

Slim & Eenvoudig Btw wordt automatisch geboekt, de btw-aangifte berekent u met één druk op de knop

Slim & Overzichtelijk In één oogopslag volledig financieel inzicht door uitgebreide rapportages

Slimme ondernemers ontvangen nu

¼50,extra korting als nieuwe klant ie l

Act oop t t/

m 30

ap

ril

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

20

13

Ga naar www.snelstart.nl/slim met actiecode HOB2013A @snelstart


Bedrijfsreportage

Tekst: Cock de Vries • Fotografie: JJFoto/Jan Jong

Zelf de financiële bedrijfsadministratie bijhouden en facturen maken zonder diepgaande kennis van boekhouding en automatisering. Het is de droom van elke (startende) ondernemer. SnelStart maakt die droom al dertig jaar waar!

SnelStart: Eenvoudig zelf boekhouden

D

e naam van het bekende softwarepakket voor de financiële administratie spreekt voor zich. Je kunt er zelf snel mee van start, er is zelfs een gratis proefperiode van zes maanden mogelijk! Het product is massaal in gebruik bij ZZP’ers en het MKB. Voorheen stond het programma op een cd-rom. Die fysieke informatiedrager is vervangen door het downloaden vanaf de website. Recent is de grens van 45.000 service-abonnees gepasseerd. De groei zit er nog steeds in, aldus manager Marketing Dennis Muis. Dat is enerzijds te danken aan de toename van het aantal ZZP’ers, anderzijds omdat veel ondernemers hun facturen nog steeds maken in een tekstverwerkingsprogramma of een Excel-bestand en beseffen dat het met SnelStart eenvoudiger en efficiënter kan.

Eenvoudig en compleet

Muis: “Ondernemers kunnen met ons programma zelf eenvoudig hun boekhouding en facturen opstellen. Vaak gebeurt dat nog met behulp van een tekstverwerkingsprogramma. Dat vergroot de kans op fouten. Bovendien moet je veel gegevens opnieuw invoeren. Dat los je met ons programma eenvoudig op. Daarnaast kun je op basis van de ingevoerde gegevens gemakkelijk een overzicht krijgen van je financiële situatie. Op die manier werk je veel sneller en een stuk efficiënter.” Naast vele duizenden ondernemers maken nog eens 2.500 accountants en administratiekantoren gebruik van de software. Zij beschikken over het complete pakket waarmee ze de boekhoudingen van hun klanten controleren, corrigeren en ze dus op de juiste wijze kunnen adviseren. Voor alle gebruikers is er de mogelijkheid om op Texel, de bakermat van het bedrijf, een training te volgen. Eventuele vragen kunnen worden voorgelegd aan de helpdesk die vijf dagen per week van negen tot vijf uur telefonisch bereikbaar is.

“Hiervoor staat ons telefoonnummer duidelijk zichtbaar op onze site en in het programma. Daar vindt men ook een lijst met veelgestelde vragen & antwoorden. Als regel voldoet die informatie om de meest voor de hand liggende problemen op te lossen. Wie persoonlijke ondersteuning nodig heeft, belt en krijgt direct antwoord. Bij de recentelijke verhoging van de btw is daar druk gebruik van gemaakt omdat veel gebruikers extra informatie wilden. Die staan we graag te woord. Ons uitgangspunt is immers dat elke gebruiker met onze software zelf en snel aan het werk kan.”

oversteek naar het eiland om de ontwikkelingen door te spreken. “Texel is niet alleen de bakermat van ons bedrijf”, aldus directeur Wim Ploeg jr., “ook veel van onze medewerkers komen er vandaan. Als eilander ken je elkaar, dat schept een band. Samen werken we continu aan de perfectionering van ons product en tevreden klanten. SnelStart Harkebuurt 3 1794 HM Oosterend (Texel) T 0222 - 36 30 61 (Verkoop) info@snelstart.nl

Ontwikkelingen

www.snelstart.nl

Enkele lopende ontwikkelingen zijn de introductie van applicaties waarmee je de gegevens ook op een smartphone of tablet kunt raadplegen. Het pakket is geschikt voor het nieuwe besturingsprogramma Windows 8 en voldoet aan de regels voor het SEPA (Single Euro Payments Area). Er kan een IBAN-nummer worden ingevoerd en middels de BIC-Service worden Nederlandse rekeningnummers automatisch omgezet in internationale bankrekeningnummers. Door het toenemende succes werd het pand in Oosterend te klein. Dit jaar komt er een verbouwing waardoor er ruim duizend vierkante meter extra ruimte, verdeeld over twee verdiepingen, ontstaat. De ruim vijftig medewerkers zijn dan weer optimaal gehuisvest. Zij werken allemaal op Texel, met uitzondering van drie softwareontwikkelaars. Met hen is elke werkdag digitaal overleg in de conferenceroom. Regelmatig maken zij de

Wim Ploeg: “Samen werken we continu aan de perfectionering van ons product”

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Flexibele schil weer vijf procent hoger

Terug naar piek en ziek De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert verder. In 2011 bedroeg het aantal uitzendkrachten al 752.533. De uitzendsector is bovendien onmisbaar geworden in het bemiddelen van inactieven naar werk. 35% van de werklozen en 39% van de mensen in de bijstand komen weer aan het werk via een uitzendbureau, en het merendeel stroomt vervolgens door naar een andere baan. Toch krijgen veel linkse politici en vakbondsfunctionarissen nog altijd een vieze smaak in de mond bij het horen van de term flex. De vaste baan blijft voor hen de norm. Een miskenning van de economische werkelijkheid, meent Aart van der Gaag, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU): “Een icoon als ASML heeft zijn personeelsbestand al voor 60 tot 80% geflexibiliseerd.”

het ONDERNEMERS BELANG

U

itzendbureaus hebben steeds meer taken op zich genomen. Het bemiddelen maar ook scholen van werklozen is er daar een van. Van der Gaag: “We hebben een hoog succespercentage en we investeren dan ook nog veel in die groepen. Dan nog zou de overheid ons willen laten nabetalen, net zoals er is gesuggereerd dat we een ontslagvergoeding zouden moeten uitkeren aan uitzendkrachten. Onze WW premie is toch al de hoogste, waarom zou je ons dan nog duurder maken? Die heffingen gaan tegen het principe van flex in en ondermijnen het.” Weerbaarder

Maar de bedrijven omarmen flex juist des te meer. Dat er tijdens de recessie van 2008/2009 zo weinig ondernemingen omvielen was voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat die zich van hun flexibele schil konden ontdoen (uitzendkrachten, ZZP’ers). “Je zag daarnaast wel een vorm van ‘labourhording’,” aldus Aart van der Gaag. “Bedrijven die in de voorgaande periode voor veel geld en moeite vaste werknemers hadden binnengehaald wilden die per se behouden. De Deeltijd WW blijkt achteraf een dure en weinig effectieve methode daarvoor te zijn geweest, maar de massa-ontslagen die zo kenmerkend zijn geweest voor de crisis van de jaren tachtig bleven uit. Toch zijn de flexwerkers niet echt het kind van de rekening geweest. In de praktijk blijken flexwerkers weerbaarder te zijn dan vaste krachten. Ze worden weliswaar eerder werkloos dan de laatsten maar ze komen ook weer eerder aan de slag. Een uitzendkracht stapt kort na zijn ontslag opnieuw een vestiging binnen met de vraag ‘Heb je wat voor me?’, en desnoods is dat dan maar een minder betalende of interessante baan dan daarvoor.

Een vaste kracht moet eerst een tijd aan rouwverwerking doen en neemt slechts genoegen met een baan op zijn oude niveau. Ook het beeld van een grote groep van wel 300.000 uitzendkrachten die altijd in de flex zou zitten klopt niet. We hebben het laten onderzoeken: in de maximale variant zijn dat er 35.000 en in de huidige zelfs amper 8000.” Geen gedwongen keuze

Flexibel werken is volgens Aart van der Gaag voor het leeuwendeel van de flexwerkers geen gedwongen keuze. “Als dat zo was zou je verwachten dat het percentage dat een vaste baan wil veel hoger was dan de 28% die is gemeten. De flexibele schil wordt bovendien alleen maar groter. Het aantal werknemers met een vaste baan is gedaald van 75 naar 69% . Die groei is in onze ogen trendmatig. De conjunctuur wordt de komende jaren nog volatieler, met een snellere opeenvolging van pieken dalen, en bedrijven wapenen zich daartegen door hun flexibele schil te vergroten. Neem Scania, de Zweedse vrachtwagenbouwer in Zwolle, die heeft 1000 mensen in vaste dienst en 600 in tijdelijk verband. Zodra de vraag inzakt gaat die laatste groep naar huis, zodra ze aantrekt komt ze weer terug. Daarom zijn kreten als ‘Schaf Payrolling maar af’ compleet onrealistisch. Heel het idee dat we flex moeten terugbrengen naar de piek en ziek waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was staat haaks op de werkelijkheid. Maar jammer genoeg doet die opvatting in vakbondskringen steeds meer opgang, vooral onder invloed van de SP.” CAO-politie

Het beeld dat in linkse kringen van flexwerkers bestaat is ook dat van onderbetaalde werkkrachten, van werkende armen die ondanks lange uren de touwtjes nauwelijks aan elkaar geknoopt krijgen. “Die wereld bestaat,” geeft Aart van der Gaag toe, “in sectoren als de tuinbouw of de vleesverwerking, overal waar de lonen rond het minimum schommelen, komen dit soort misstanden voor. Werkgevers wentelen daarbij alle lasten op de schouders van de werknemer af. Maar dat zijn dan malafide bureaus, feitelijk ouderwetse koppelbazen, die de werkgevers bedienen, geen reguliere uitzendbureaus en zeker geen leden van de ABU.


volstrekt onrealistisch Daarom zijn wij ook zo’n strenge brancheorganisatie. We hebben gemiddeld 480 leden, maar per jaar gaan er ongeveer veertig uit, omdat ze niet meer voldoen aan de strenge normen die wij hanteren. Wij hebben niet alleen een eigen CAO – de grootste, voor 750.000 mensen – maar ook een eigen CAO-politie, en strenge controles die door externe bureaus worden uitgevoerd. We hebben ook een hecht samenwerkingsverband opgebouwd met onder meer de Belastingdienst. We hameren hard op bonafide gedrag, maar als de overheid uitzenden extra gaat belasten, met hogere premies of ontslagvergoedingen, werkt ze het malafide gedrag juist in de hand. Dan gaat een aantal bedrijven zoeken naar duistere vormen van flexwerk. De BV met 210 Poolse directeuren bijvoorbeeld.” Vooruitlopen

Ontslagen uitzendkrachten mogen dan sneller weer een baan vinden dan vaste, hoe makkelijk is dat in de huidige conjunctuur? In 2012 kromp de Nederlandse economie en voor 2013 zijn de voorspellingen niet veel beter. “De uitzendmarkt kromp met vijf procent,” vult Aart van der Gaag aan. “Dat is op zich niet dramatisch, maar de periode van groei tussen de laatste en de voorlaatste krimp was slechts kort, dus de daling komt wel harder aan dan in andere cycli. Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad, heeft een prachtig wiskundig model ontwikkeld om te voorspellen wanneer de uitzendmarkt weer zal aantrekken. Zijn voorspelling is: vanaf oktober 2013. Aangezien onze sector vooruitloopt op de andere mogen we aannemen dat de economie in de loop van 2014 werkelijk aantrekt. De positieve impulsen daarvoor zullen dan uit de Verenigde Staten komen, waar de conjunctuur merkbaar aan het verbeteren is, en misschien ook uit het Verenigd Koninkrijk, waar we de uitzendbranche nu al weer zien groeien. Maar voorspellen is de afgelopen jaren een stuk moeilijker geworden dan daarvoor. Ik kon dan ook alleen maar antwoorden: ‘Frits, ik hoop dat je befaamde, onfeilbare model er ook dit keer weer niet naast zit.’”

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Jasper van den Bovenkamp â&#x20AC;˘ Fotografie: Ruud Voest

Het DATA-collectief: Wikipedia van adresbestanden

Leads verzilveren met de slimste tool voor uw websites De gemiddelde ondernemer investeert een ďŹ&#x201A;inke duit in de ontwikkeling van zâ&#x20AC;&#x2122;n website. Hij wil immers gevonden worden. Zodra de website in de lucht is, lijkt voor veel bedrijven het belang van â&#x20AC;&#x2DC;online zijnâ&#x20AC;&#x2122; te verdampen. Terwijl het dĂĄn juist begint. Met een slimme tool van DATA-collectief wordt het mogelijk snel en eďŹ&#x192;ciĂŤnt uw potentieel te verzilveren.

A

ls er Ă­ets belangrijk is, dan is het wel om te weten wie je website bezoeken, zegt algemeen directeur Remco Dekker van DATA-collectief. Veel websitebezoekers, zo redeneert hij, zijn potentiĂŤle klanten. Echter, om de meest uiteenlopende redenen, leidt een websitebezoek in weinig gevallen uiteindelijk tot een klantrelatie. â&#x20AC;&#x153;Slechts 3 procent van hen neemt naar aanleiding van het digitale bezoekje contact op met het betreffende bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat ruim 55 procent van de bezoekers van

je bedrijfswebsite irrelevant is. Ze komen er per ongeluk terecht, doordat je toevallig in de zoekresultaten stond of puur uit algemene nieuwsgierigheid. Er blijft evenwel 42 procent over aan potentiĂŤle klanten die mogelijk geĂŻnteresseerd zijn, maar tĂłch geen contact opnemen.â&#x20AC;? Stel je eens voor dat je zou weten wie die bezoekers zijn, dan zou je hen alsnog kunnen benaderen met een interessante aanbieding. Dat kan nu. DATA-collectief heeft een unieke tool ontwikkeld,

Geachte heer Rademaker, De heer W.S. Leads van DATA-collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028 'RQGHUGDJMDQXDUL

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

%H]RFKWHSDJLQDÂśV

$G:RUGV *RRJOHÂłUHFODPHEXUHDXXWUHFKWÂłV

KRPH_UHFODPHHQPDUNHWLQJEXUHDX8WUHFKWV

UHIHUHQWLHV_GLYHUVHSURMHFWHQV

NODQWHQ_RYHU]LFKWYDQDOOHNODQWHQV

QLHXZV_QLHXZVEHULFKWHQUHFODPHEXUHDXV

&RQWDFW_FRQWDFWJHJHYHQVV

:HUN]DDPKHGHQ_UHFODPHXWUHFKWV

2YHURQV_5HFODPHEXUHDXELQQHQVWDG8WUHFKWV

$OJHPHQHYRRUZDDUGHQ

7RWDOHWLMG

3DJLQDÂśVEH]RFKW

6FRUH

Voorbeeld van een Website-Lead die per email wordt toegezonden

het ONDERNEMERS BELANG

Website-Leads, waarmee je je online bezoekers identificeert, inclusief de paginaâ&#x20AC;&#x2122;s die ze hebben bezocht. Als basis de grootste bedrijfsdatabase Enkele jaren geleden startte Dekker het DATA-collectief, naar eigen zeggen de grootste gedeelde bedrijfsdatabase van Nederland. De database wordt gevoed door informatie vanuit de Kamer van Koophandel, het Faillissementsregister en de deelnemende organisaties. Al met al telt het DATA-collectief ruim 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen en verenigingen en 3,6 miljoen bijbehorende contactpersonen. IP-adressen traceren Crème de la crème van DATA-collectief is de tool Website-Leads, de functionaliteit die het mogelijk maakt IP-adressen van websitebezoekers te koppelen aan concrete bedrijven. Want daar was het in dit verhaal immers om begonnen: websitebezoekers die wĂŠl geĂŻnteresseerd zijn, maar geen contact opnemen. Van die 42 procent potentiĂŤle klanten kan DATA-collectief zoâ&#x20AC;&#x2122;n 35 procent op legale wijze traceren, aan een concreet bedrijf koppelen, en zelfs aan een contactpersoon binnen die onderneming. Dekker: â&#x20AC;&#x153;De IP-adressen van internetters zijn openbaar, maar daaruit kun je niet afleiden welke organisatie de website bezoekt. Wij koppelen wekelijks zoâ&#x20AC;&#x2122;n 4.000 IP-adressen; inmiddels hebben we er al 700.000 geĂŻdentificeerd.â&#x20AC;? Op basis van de geĂŻdentificeerde bedrijfsgegevens kunnen gebruikers zeer effectief acquisitie plegen, aldus Dekker. â&#x20AC;&#x153;Je weet ĂŠĂŠn ding zeker: degene die jij gaat bellen, kent jou al en heeft zeer waarschijnlijk interesse in je product of dienst. Nu is het aan jou om je te verkopen.â&#x20AC;? Een uur nadat een bezoeker op de website is geweest, ontvangt de gebruiker een e-mail met daarin alle informatie over het websitebezoek. Dekker: â&#x20AC;&#x153;Het trechteren van die bezoeken is daarbij een interessante functionaliteit, want door het instellen van een filter kun je helemaal je eigen, persoonlijke profiel samenstellen. Zijn bezoekers bijvoorbeeld korter dan 20 seconden op de website geweest, dan wordt er geen e-mail gestuurd.â&#x20AC;?


Daarnaast gebeurt het niet zelden dat er pakketten worden verkocht van 2 miljoen adressen. Ik vraag me af wat je met zoveel adressen moet. Efficiënt acquireren begint met een nauwkeurige selectie. Als je doelgroep bestaat uit vorkheftruckbedrijven, dan heb je aan 7.000 contactgegevens meer dan voldoende. Ik zeg weleens gekscherend: als je grasmaaiers wilt verkopen, moet je niet in de Bijlmermeer beginnen.” Mijn DATA-collectief is verder een slimme tool voor optimaal relatiebeheer. Zo kunnen gebruikers aangeven dat ze bij bepaalde wijzigingen in hun klantenbestand een melding willen ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker stopt bij een bepaald bedrijf. Dekker: “Stel, je doet al twee jaar je uiterste best om bij een bedrijf binnen te komen, maar door het hoofd inkoop word je om onduidelijke redenen stelselmatig geweigerd. Op het moment dat hij of zij niet meer werkzaam is voor de organisatie, krijg je een melding. Dat betekent dat er voor jou nieuwe kansen lonken.”

Remco Dekker: “Een websitebezoek leidt slechts in weinig gevallen tot een klantrelatie”

DATA-collectief plaatst geen cookies, benadrukt Dekker in het kader van de vorig jaar ingevoerde cookie-wetgeving. “We identificeren surfers enkel en alleen op basis van een IP-adres. Bovendien wordt re-marketing in de regel als storend ervaren. Overigens identificeren we alleen bedrijven; particulieren vallen buiten onze doelgroep.” Mijn DATA-collectief Op zich is Website-Leads een ultieme oplossing voor de soms barre zoektocht naar nieuwe leads. Maar daarnaast biedt DATA-collectief via de applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ toegang tot bovengenoemde 2,4 miljoen bedrijven, stichtingen en verenigingen en 3,6 miljoen bijbehorende contactpersonen. Gratis applicatie De applicatie ‘Mijn DATA-collectief’ is gratis, legt Dekker uit. “Gegevens zijn vrij te bekijken. Zodra je gegevens gaat downloaden, ga je betalen. Een download kost één credit. Het leuke is dat je zulke credits ook zelf kunt verdienen door bijvoorbeeld verouderde gegevens te corrigeren of andere mensen aan te melden voor Mijn DATA-collectief. Het systeem lijkt in die zin op de open source-encyclopedie Wikipedia. Je bouwt samen aan de mooiste database.” Maakt dat het systeem niet gevoelig voor fraude? Volgens Dekker niet.

“Er werkt een team van tien mensen dat continu alle aanpassingen verifieert. Daardoor blijft het systeem volkomen zuiver.” Daarnaast wordt het systeem wekelijks gemuteerd en aangevuld met de nieuwste informatie van de Kamer van Koophandel. Per maand vinden er zo’n 450.000 tot 550.000 mutaties plaats, vertelt Dekker. “Ongeveer 24 procent van de bedrijfsgegevens en 38 procent van de contactpersoongegevens wijzigt jaarlijks. Eén op de zeven bedrijven verhuist, er zijn faillissementen, werknemers vertrekken en telefoonnummers veranderen. Dat kun je in je eentje onmogelijk bijhouden, maar je wilt wel graag altijd over de juiste gegevens beschikken. Met het DATA-collectief beantwoorden we aan die vraag. We hebben inmiddels 6.500 deelnemende bedrijven.”

Tijd en geduld Leads omzetten in relaties vraagt tijd en geduld, weet Dekker uit ervaring. Het DATAcollectief is daar op ingericht. “Bedrijven die een mailing de deur uit doen, verwachten soms binnen tien minuten allerlei reacties. Zo werkt dat niet, je moet iets opbouwen. In Mijn DATA-collectief kunnen deelnemende bedrijven zeer gedetailleerd hun klanthistorie bijhouden. Gepleegde telefoontjes, verstuurde mails, websitebezoeken en noem maar op kunnen op één sheet worden getoond. Met al deze functionaliteiten en toepassingen biedt het DATA-collectief een frisse, nieuwe kijk op marketing en sales.”

DATA-collectief Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T 0800 - 20 28 info@datacollectief.nl www.datacollectief.nl www.websiteleads.nl

Onbeperkt geldig Behalve credits verdienen, kunnen deelnemers ze ook tegen marktconforme tarieven kopen in de online shop. Voordelen zijn dat de credits onbeperkt geldig blijven en informatie dagelijks wordt geactualiseerd. Dekker: “Veel aanbieders van adresbestanden verbinden een limiet aan het gebruik; je krijgt de gegevens bijvoorbeeld een maand ter beschikking en daarna moet je weer bijbetalen.

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

Vallen, opstaan en weer doorgaan:

De succesfactor in het falen Op je zwakke punten win je geen wedstrijd maar van je fouten kun je wel evenveel leren als van je successen. Josette Dijkhuizen en Jacqueline Zuidweg schreven samen een boek over bedrijfsfalen, ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, waarin ze zowel aandacht besteden aan de wetenschappelijke als de psychologische achtergrond van het fenomeen. Vooral uit de interviews met negen gefailleerde ondernemers bleek hen dat veerkracht even sterk kan zijn in slechte als in goede tijden. Vroeger onderzoek van Dijkhuizen toonde echter ook al aan dat succesvol ondernemen niet alleen een kwestie is van de juiste inzichten en begeleiding maar net zo goed van de juiste karaktereigenschappen.

B

edrijfsfalen is vanzelfsprekend ellendig, maar toch blijken ondernemers die kopje onder zijn gegaan niet op de bodem te blijven zitten. “Ze zijn een tijd teneergeslagen, maar ze leren van de dingen die niet goed zijn gegaan en gaan verder,” zegt Josette Dijkhuizen. “In dat opzicht lijken ze op hun succesvolle collega’s. De echte ondernemer moet het hebben van zijn kwaliteiten en kapitaliseert op zijn sterke

punten. We hebben iemand gesproken die op een bepaald moment in een stacaravan was beland met nog 15 euro op zak maar er bovenop was geklommen en zich opnieuw gelukkig voelde. De prestaties van falende ondernemers kunnen even indrukwekkend zijn als die van geslaagde. Daarom is het jammer dat er nog zo’n taboe rust op failliet gaan, hoewel dat de laatste jaren minder sterk wordt.”

Josette Dijkhuizen & Jacqueline Zuidweg: ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’ verschijnt in maart bij uitgeverij Ten Have.

het ONDERNEMERS BELANG

Het Ondernemersgen

Jacqueline Zuidweg richt zich met haar bureau Zuidweg & Partners op hulp aan ondernemers in financiële nood. Aangezien maar liefst één op de tien ondernemers in de financiële problemen zit is de vraag net zo groot als het maatschappelijk belang van haar initiatief. Het leverde haar in 2012 de titel Zakenvrouw van het Jaar op. Josette Dijkhuizen coacht ondernemers en verricht wetenschappelijk onderzoek naar ondernemerschap. Dit laatste moet uitmonden in een proefschrift maar heeft de voorbije jaren reeds geleid tot enkele spraakmakende boeken, waarvan de laatste is getiteld ‘Het Ondernemersgen’. De resultaten van haar onderzoek met Jacqueline Zuidweg sluiten eigenlijk nauw aan bij de conclusies die zij in haar voorgaande boek trok: ondernemen is een kwestie van kwaliteiten. Ondernemerschap is de laatste twintig jaar enorm gestimuleerd en voor steeds groter groepen mensen als dé oplossing aangeprezen. Dat heeft het aantal ondernemers in ons land op bijna een miljoen gebracht, voornamelijk door de toename van het aantal ZZP’ers. Heeft iedereen echter wel het vereiste ondernemersgen?


Durf, visie en doorzettingsvermogen

“We zijn onderhand heel sterk in het begeleiden van startende ondernemers,” geeft Josette Dijkhuizen toe. “Daarvoor bestaat een uitgebreide infrastructuur. Maar het continueren van een onderneming is iets anders dan het opzetten ervan, en inderdaad, niet iedere ondernemer beschikt over durf, visie en doorzettingsvermogen, de drie essentiële karaktereigenschappen om het vol te houden.

Een manager die een buy out verricht kan een kei zijn in het organiseren en plannen maar heeft niet noodzakelijkerwijs een visie over waar het bedrijf met hem aan het roer naar toe gaat. Een loodgieter die het installatiebedrijf van zijn vader overneemt kan een geweldige vakman zijn maar de durf missen om veranderingen door te voeren. Die ondernemers zijn waarschijnlijk erg gebaat met een compagnon en zeer goede medewerkers om de ontbrekende eigenschappen aan te vullen.” Eenzaamheid en tijdbeslag

De ZZP’ers lopen weer een ander risico. “Het grote gevaar voor hen is dat ze zich niet verder ontwikkelen. Ze zijn zelfstandig geworden omdat ze een vak of werkwijze perfect beheersten, maar de wereld verandert erg snel en je moet je wel blijven onderscheiden om opdrachten te kunnen verkrijgen,” vindt Josette Dijkhuizen. “Je ziet ook mensen ondoordacht zelfstandig worden en er later achter komen dat ze er niet voor in de wieg gelegd zijn. Ondernemen is bijvoorbeeld een eenzame bezigheid.

Als je uit loondienst komt mis je collega’s. Ondernemen legt ook een enorm beslag op je tijd. Zelfs als je niet werkt blijft het bedrijf op de achtergrond van je denken aanwezig, altijd. Typerend vind ik de opmerking van een vrouw die me zei dat ze in haar jaren in loondienst in haar joggingbroek even naar de supermarkt ging en dat ze ook dit nu in een mantelpakje deed, ‘want ik zou eens een klant kunnen tegenkomen.’ En als je het thuisfront niet achter je hebt of snel rijk wilt worden kun je er volgens mij beter helemaal niet aan beginnen. Een ondernemer loopt voortdurend financiële en emotionele risico’s. Natuurlijk zijn er velen die een indrukwekkend vermogen opbouwen, maar dat zien ze zelf nooit als doel en altijd als een bijkomstigheid van hun succes. Op een bepaald moment moet je nu eenmaal honderd man in dienst hebben en miljoenen omzetten om deuren voor je te laten opengaan.” Eén miljoen inactieve vrouwen

De meeste ondernemers verdienen jaar in jaar uit met hard werken en de nodige kopzorgen, alleen of met personeelsleden, een redelijk belegde boterham. Toch vormen niet zij het grote voorbeeld van de starters, maar de entrepreneurs die vanuit het niets een groot bedrijf uit de grond stampen, de Anton Philipsen in hun tuinhuisjes. Waarom blijft ondernemerschap zo’n mythisch karakter houden? “Dat komt zowel door de media als door ons eigen voorkeur,” meent Josette Dijkhuizen. “We zijn nu eenmaal dol op verhalen met een hoog cowboygehalte en we plaatsen keer op keer dezelfde succesvolle ondernemers in de schijnwerpers. Dat zijn dan bovendien nog vooral mannen, terwijl er veel succesvolle vrouwelijke ondernemers zijn. Enerzijds komt dat door de ‘old boys networks’ die nog steeds bestaan, anderzijds onderwaarderen vrouwen zichzelf waardoor ze niet snel voor een camera verschijnen. Hierdoor zijn vrouwelijke ondernemers te weinig zichtbaar. Types zoals ik, die al in een taxi naar de studio springen als de telefoon gaat, vormen helaas een uitzondering. Daarom ben ik ook zo blij dat ik door de Nederlandse Vrouwenraad ben voorgedragen als VN Vrouwenvertegenwoordiger en dat ik in 2013 in de Algemene Vergadering mag toespreken. Voor vrouwen is ondernemerschap een sterk emancipatiemiddel en we hebben in Nederland nog altijd één miljoen inactieve vrouwen. Eén miljoen, dacht ik, toen ik dat verbijsterende cijfer hoorde, dat is evenveel als er ondernemers zijn. Het kan niet anders of daartussen zitten nog talloze mensen met de drie vereiste karaktereigenschappen om succesvol te ondernemer.”

het ONDERNEMERS BELANG


+RH FKHFNMH GH NZDOLWHLW YDQ HHQ VFKRRQPDDNEHGULMI" In Nederland zijn veel kwalitatieve schoonmaak- en glazenwassersbedrijven te vinden. Bedrijven die beschikken over brede vakkennis, goed omgaan met hun personeel en netjes belasting betalen. Maar hoe zijn die te vinden? Die zijn vanaf 1 januari 2013 gemakkelijk te herkennen. Want dan introduceert brancheorganisatie OSB het OSB-Keurmerk.

Een nieuw label, exclusief voor bedrijven die het goed doen! Zo heeft heel Nederland voortaan helder zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Check dus vanaf 2013 altijd het OSBKeurmerk, voor een frisse start van het nieuwe jaar. Wilt u meer weten over het keurmerk en de voorwaarden? Kijk op www.osb.nl

Samen voor een schone zaak


Bedrijfsreportage

JG3 - Creative in Concepts kiest voor meetbare resultaten

“Echt onderscheidend ben je pas met creatieve en innovatieve concepten”

G

epokt en gemazeld door een jarenlange praktijkervaring als marketing manager in met name de media- en entertainmentindustrie heeft Jan Groenewoud, oprichter/eigenaar van het bureau JG3 – Creative in Concepts, de afgelopen jaren voor uiteenlopende bedrijven met succes gewerkt aan het bedenken en realiseren van creatieve marketing- en/ of communicatieconcepten. Belangrijke drijfveer voor Groenewoud is het resultaat van zijn inspanningen: “In conceptontwikkeling is het allereerst cruciaal om oorspronkelijk en innovatief te zijn. Want alleen door onderscheidend te zijn, kun je nog opgemerkt worden. Daarnaast is het voor mij evident dat de uitkomsten van het marketingconcept inzichtelijk en meetbaar gemaakt worden. Dat betekent dat ik juist doorga waar anderen stoppen, of dat ik voor een minder voor de hand liggende route kies om zodoende de gestelde doelstelling te realiseren. Want het resultaat van de campagne is wat telt.”

Verschillende doelstellingen

Volgens Groenewoud moeten zijn creatieve concepten een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de gestelde marketingcommunicatiedoelstellingen, zoals sales, imago, naamsbekendheid, klantloyaliteit, merkervaring of service. “De onderliggende boodschap van een campagne kan steeds een andere zijn,” verduidelijkt Groenewoud. “De belangrijke eerste vraag is dan ook; wat wordt er beoogd met de campagne? Draait het om extra verkoop? Of gaat het juist om het bewaken of versterken van het imago? Moet een campagne bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen in merk en bedrijf? Maar ook zaken als naamsbekendheid, klantloyaliteit of service kunnen inzet zijn van de beoogde doelstellingen. Of de realisatie van ‘brand experience’; ervaringen die positief bijdragen aan merkbeleving. Daar dien je natuurlijk je creatieve concept

In marketingcommunicatie draait het om een effectieve boodschap. Met een onderscheidende strategie stijgt de kans om ook daadwerkelijk opgemerkt te worden. Het marketingcommunicatiebureau JG3 is gespecialiseerd in het bedenken van creatieve en innovatieve concepten, die niet alleen uniek en onderscheidend zijn, maar tevens meetbaar resultaat opleveren. op af te stemmen. Overigens kunnen er ook verschillende doelstellingen binnen één concept gerealiseerd worden. Zeker wanneer er meerdere partners bij betrokken zijn.” Professioneel netwerk

JG3 kiest voor een open, transparante benadering. Na een eerste gesprek volgt een debriefing en desgewenst opvolging met een presentatie van het creatieve concept. Dat vormt de basis voor een mogelijke samenwerking, waarna afspraken over verantwoordelijkheden, planning, uitvoering en honorering worden gemaakt. Groenewoud benadrukt dat hij zich niet wil beperken tot de creatie alleen. Zijn betrokkenheid strekt zich ook uit tot het opstellen van het totale marketingcommunicatieplan, het betrekken van mogelijke partners, de invulling van de totale mediaplanning, media-inkoop en de executie van de totale campagne. De basisgedachte daarbij is dat de klant bij slechtst één loket hoeft aan te kloppen. In de realisatie en uitvoering kan Groenewoud naast een bewezen ‘track record’ bovendien bogen op een professioneel en kwalitatief netwerk in de wereld van media- en reclamebureaus, erkende A-merken, uitgevers, de muziek- en entertainmentindustrie, maar ook in de fysio- en farmaceutische industrie.

een marketingtool op dvd ontwikkeld, die de binding tussen de supporters en de club diende te versterken. In samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is een dvd-uitgave van de ruimtereis van André Kuipers samengesteld, die tevens opnamen met een educatief karakter bevat, speciaal gemaakt voor het Jeugdjournaal. De uitgave bevat tevens nooit eerder uitgezonden beeldmateriaal voorzien van commentaar van André Kuipers. Ook leverde JG3 een bijdrage aan de collectieve slijterscampagne ‘Genieten’. Door middel van een entertainmentconcept werd een ‘tool’ ontwikkeld, die bijgedragen heeft aan het realiseren van extra ‘traffic’ naar de aangesloten slijters. JG3 realiseerde ook twee muziekgeoriënteerde concepten in opdracht van Aegon met als doelstelling meer rekeninghouders binnen te halen en koppelde KLM aan Sony Music. Door middel van een herkenbaar muziekconcept werd invulling gegeven aan het versterken van het betrouwbare imago van KLM en de salesdoelstelling van Sony Music.

JG3 CREATIVE IN CONCEPTS Innovatieve concepten

Zalkerbos 10 | 2134 EM Hoofddorp | Nederland

JG3 heeft voor bekende consumentenmerken verschillende concepten ontwikkeld. In opdracht van Ajax, Feijenoord en PSV is

Postbus 214 | 2100 AE Heemstede | Nederland T 023 562 7465 | F 084 215 0890 | M 06 5336 1255 j.groenewoud@jg3.nl | www.jg3.nl

het ONDERNEMERS BELANG

15


TIJDELIJK MET LAADPUNT THUIS ÉN OP HET WERK.

De

AMPERA

EMISSIEVRIJ. BIJTELLINGVRIJ. BELASTINGVRIJ. (HOE VRIJ WIL JE ZIJN?) Nu bij Van Kouwen, de nieuwe Opel dealer van Amsterdam. Eindelijk. een elektrische auto die rijdt als een gewone auto. Met een vermogen dat niet onder doet voor een moderne turbodiesel. U start en zoeft weg. Zonder schadelijke uitstoot. En met de zekerheid dat u ook grote afstanden kunt rijden danzij de Range Extender die de elektromotor voedt. Eigenlijk merkt u alleen in uw portemonnee dat de Opel Ampera een elektrische auto is. U betaalt gegarandeerd geen bijtelling en geen ZHJHQEHODVWLQJ%RYHQGLHQLVKHWùQDQFLsOHYRRUGHHOQXQRJJURWHUELM aanschaf van de nieuwe Ampera ontvangt u tijdelijk een laadpunt thuis én op het werk*. Kom snel naar onze showroom voor een proefrit.

Amsterdam Z-O Snijdersbergweg 99-101 1105 AN Amsterdam Z-O Telefoon (020) 650 06 70 Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1,2; kms/liter: 83,33; en/of kwh/100 16,9; CO2 gr/km 27.

Er is een Opel Ampera MY12-uitvoering vanaf € 46.265,- welke uit voorraad wordt geleverd. Prijs incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en recyclingsbijdrage. *De Ampera Love to Load actie is geldig op nieuwe orders t/m 30 maart 2013 met een uiterlijke kentekenregistratiedatum van 30 maart 2013 en geldt voor Ampera MY12. Kijk voor de complete actievoorwaarden op www.opel.nl.


Ondernemerspanel

2013: Een jaar met nieuwe kansen? Ondanks de bezuinigingsmaatregelen van Rutte II voor de komende vier jaar blijven er voldoende kansen voor succesvol ondernemerschap. Juist nu moet het voor u als ondernemer een uitdaging zijn die nieuwe kansen te zoeken en te vinden. Innovatie, duurzaam en maatschappelijk ondernemen zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe ziet u de vooruitzichten voor de komende jaren? De mening van ons panel. ■ Tatjana Sormaz Tatjana Sormaz - Paperworq Productions 2013: Uw geluksjaar? Bezuinigingen. Ja, dit woord kennen we inmiddels. En ook: Tegenvallende verkopen. Of afgenomen consumentenvertrouwen. We weten niet beter. Maar, we leven nog en hebben al wat jaartjes kunnen oefenen hoe we hiermee het beste kunnen omgaan. Sterker nog, er is een trend gaande. Steeds meer ondernemers zijn Crisismoe en zijn Creatief-Pro. Nieuwe ontwikkelingen in het bestedingsgedrag worden sneller gesignaleerd. De ondernemer is alerter. Wat gaat u verzinnen

om uw klant te bieden wat hij/zij zoekt? Bezoek uw eigen bedrijf/winkel eens met de ogen van een klant die er voor het eerst komt. Wat is de eerste indruk? Blijf objectief. Hoe is uw service? Is het productaanbod goed? En vooral, wat voor extra’s biedt u? Zijn de openingstijden nog wel crisisproof en hoe bereikbaar bent u na zessen? Blijf creatief. Innovatief. En vooral optimistisch. Niet zozeer het product/dienst, maar de klantgerichtheid van uw bedrijf gaat in 2013 het verschil maken.

■ Boudewijn Neelissen Boudewijn Neelissen - KPMG Corporate Finance 2013 wordt een moeilijk jaar, waarin je als ondernemer nog meer de nadruk moet leggen op datgene waarin je nog ècht beter kunt zijn dan de concurrent. Hoewel dit op papier nogal een open deur is, loont het naar mijn overtuiging als je het ook dóet! Ik zie voorbeelden van bouwbedrijven die momenteel zeer goed draaien en productiebedrijven die hun winsten zien stijgen. En op de vraag hoe dit in deze tijd kan, krijg ik elke weer dezelfde antwoorden: Lever goede kwaliteit; Wees concurrerend in prijs; Opereer waar het kan

in die nichemarkten waar je goed in bent; Bespaar geld voor je klanten. Een bouwbedrijf dat sterk is in de renovatie van binnenstedelijke monumenten kan zich in deze tijden beter onderscheiden dan een volumebouwer van nieuwe Vinex-wijken. Een folieproducent die door hogere kwaliteit folie voor klanten in het verpakkingsproces besparingen oplevert, heeft een beter verhaal dan een concurrent die verder in prijs zakt omdat hij laagwaardig materiaal voor een prikkie in het verre oosten inkoopt. Blijf kritisch op kwaliteit en doe alleen datgene waar je echt goed in bent!

■ Emma Biemans Emma Biemans - Interieuradvies & Ontwerp Door de crisis zijn veel consumenten zich er steeds meer van bewust, dat hun geld slechts 1x uitgegeven kan worden. Voor de ondernemer ligt hier de uitdaging: de consument te overtuigen van de meerwaarde van hun product en onderneming. Voor onze onderneming is dat niets nieuws: al jaren communiceren wij duidelijk aan onze opdrachtgevers dat het inwinnen van onafhankelijk advies op maat belangrijk is, zeker wanneer het om

grote bedragen gaat die vaak met verbouwingen gepaard gaan. De balans vinden tussen wat mooi & praktisch is én financieel mogelijk. Wat ons betreft blijft ook in 2013 voorop staan dat er duidelijk en transparant gecommuniceerd wordt met de opdrachtgever, aannemer en leveranciers. We houden het reëel, verkopen geen dromen en verlenen de service die we zelf ook zouden willen wanneer onze eigen woning/kantoor onder handen zou worden genomen!

het ONDERNEMERS BELANG

17


â&#x20AC;˘ DESIGN â&#x20AC;˘ HUISSTIJL DRUKWERK â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ FOLDERS â&#x20AC;˘ POSTERS â&#x20AC;˘ VLAGGEN â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ BANIEREN â&#x20AC;˘ RAPPORTEN â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ DIRECT MAILINGS â&#x20AC;˘ WEBSITES â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ PROMOTIONELE ARTIKELEN â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ CROSSMEDIA â&#x20AC;˘ BILLBOARDS â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ WEB-TO-PRINT â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ DUURZAAM DRUKWERK â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ NIEUWSBRIEVEN â&#x20AC;˘ en nog veel meer.

T.T. Vasumweg 122 1033 SH Amsterdam Noord Tel. 020 492 09 83 amsterdamnoord@multicopy.nl www.multicopy.nl/amsterdam-noord

Netwerkweg 15D 1033 MV Amsterdam Tel: 020 - 482 16 67 Fax: 020 - 482 44 54 info@dammekunststoffen.nl www.dammekunststoffen.nl

:TLKLYPQ .VLKOHY[)= Constructie- en plaatwerk in staal, RVS en aluminium

Polijsterweg 15 1032 KP Amsterdam tel: 020-6366298 fax: 020-6341314 info@smederijgoedhart.nl 'HJH]HOOLJVWHEDNNHURSKHWOHXNVWH SOHLQYDQ$PVWHUGDP

Damme kunststoffen, reeds 40 jaar ervaring in het verwerken van kunststof. Damme staat bekend om zijn maatwerk van o.a. accubakken, brandstof-vuil en schoonwatertanks. Daarnaast maken wij allerlei opvangbakken evt. met afvoer of kranen. Alles wordt gemaakt van de meest hoogwaardige kunststof materialen. Plexiglas, jerrycans, vaten, tonnen en tanks voor alle industrieĂŤn. Wij maken producten volgens klantenspecificaties, prototype, alles op maat en snel leverbaar met de kwaliteit die u mag verwachten. )PQ +HTTL PU (TZ[LY KHTILU[\HHUOL[Q\PZ[LHKYLZ

len ne bestel Ook onli

Denk vaker aan kunststoffen, denk vaker aan Damme

en en bezorg

onlin d o o r b . www

e.nl

*k e e s G u t t e r

meer dan brood alleen

3XUPHUSOHLQWHO


Fotografie: Luuk Gosewehr

Column Vermindering van ziekteverzuim

Kop advies Afvalzuren belangrijkste rechtslijnend oorzaak van ziektes De Zwitserse arts Paracelsus was de eerste in onze Westerse cultuur die de afzetting van afvalzuren in ons lichaam als Rechtslijnend de belangrijkste oorzaak alleintro ziektes noemde. De mensheid is intro de afgelopen duizenden jaren niet zoveel verIntro intro intro intro introvan intro intro intro intro intro introzelf intro anderd. ‘Amper een half procent!’ wordt door veel deskundigen intro intro intro intro intro intro intro intro intro intro iintro introbeweerd. intro introWat wel veranderde, zijn onze levensstijl en leefomgeving vanintro groteintro invloed gebleken op onze gezondheid daarmee op ons welzijn en ons functioneren. intro intro introdie intro introzijn intro intro intro iintro intro intro en intro

W

at te denken van de enorme tijdsdruk die we onszelf vanaf de jaren vijftig zijn gaan opleggen. Toenemende stress was het gevolg, maar ook onze eetgewoontes zijn sindsdien drastisch veranderd. We zijn massaal overgestapt van bij de seizoenen passend en veelal zelf gekweekt vers voedsel, naar voedsel met tal van chemischeen houdbaarheidsstoffen. Daarnaast is de lucht die we ademen de laatste vijftig jaar drastisch verslechterd door milieuvervuiling en wereldwijde ontbossing. Door al deze omstandigheden hebben veel mensen last van ‘lichaamsverzuring’. Ondernemers en werkgevers ondervinden hier de gevolgen van, door ziektes van hun medewerkers. Gelukkig proberen steeds meer mensen hier iets aan te doen door gezonder te gaan eten, meer te bewegen en in de vrije natuur te recreëren. Ook het bedrijfsleven is het laatste decennium massaal ingesprongen op de bestrijding van onze ‘verzuring’, getuige de vele fitnesscentra en healthclubs, die als paddenstoelen uit de grond zijn gekomen.

dat ontstresst, dat stopt de mentale druk, dat stopt onze psychische verzuring, waarna we weer gemotiveerd raken voor ons werk. Ook onze lichamelijke verzuring kunnen we stoppen door iets meer te bewegen, zuiver voedsel te eten en water te drinken in plaats van frisdranken. Door meer verse en natuurlijke producten te eten en door het drinken van gezond water zullen we gezonder en langer leven. Gezonder leven wil niet zeggen dat het leven minder leuk wordt. Geniet van de eenvoudige genoegens van het leven, zoals een gezonde maaltijd met vrienden, mooie muziek, samen een avondwandeling maken. Het zal je vitaliteit bevorderen en je levensgeluk vergroten. Af en toe iets nuttigen wat minder gezond maar wel erg lekker is, kan heus geen kwaad, maar nu is bij velen van ons vaak tot wel driekwart van wat we eten, ongezond of zitten er ongezonde toevoegingen in en een kwart is gezonde voeding. Wanneer we

de komende jaren dat percentage om zouden kunnen draaien, worden we hoe dan ook, letterlijk en figuurlijk, minder verzuurd, ouder, gezonder, gezonder ouder en ook productiever. Mijn advies aan alle ondernemers en werkgevers is daarom: - ‘Sta af en toe met je medewerkers stil bij al het positieve wat je samen hebt bereikt.’ Een enkel compliment naar elkaar vermindert stress en doet wonderen in de onderlinge verhoudingen. - ‘Stimuleer elkaar voor gezonde voeding.’ Iedere morgen een stuk fruit voor iedereen, stimuleert het besef om gezond te eten. - ‘Doe iedere dag gezamenlijk iets aan beweging’ Vijf minuten per dag gezamenlijk iets aan beweging doen is al voldoende om het besef voor de noodzaak van beweging te laten groeien. Kristel van Wingerden Feel Good Coach www.kristelvanwingerden.com

Steeds meer mensen zoeken naar manieren om, al is het maar voor even, te ontsnappen aan de enorme tijdsdruk en de stress die dat tot gevolg heeft. Geluk en kwaliteit van leven zijn opnieuw op de agenda gekomen. De komst van een blad als Happinez is daar een goed voorbeeld van. We willen collectief loskomen van de grote tijdsdruk die ons wordt opgelegd of die we onszelf opleggen. Even stoppen met piekeren over waarom iets is fout gegaan! Even de targets voor morgen vergeten! We zijn zoekende naar iets wat er eigenlijk al is. Rust vinden in het moment van ‘NU’. Dat geeft ontspanning,

het ONDERNEMERS BELANG

19


Bedrijfsreportage

Tekst: Baart Koster (Koster teksten) • Fotografie: Blinkfotografie

Eric de Waart, ondernemingsrecht advocaat bij Pellicaan advocaten

Eric de Waart, ondernemingsrecht advocaat bij Pellicaan advocaten:

“Soms moet je out of the box denken om een cliënt naar de beste oplossing te loodsen” Pellicaan advocaten is de juridische partner voor het middelgrote en grotere MKB, maar ook voor buitenlandse investeerders en beursgenoteerde fondsen die in Nederland ondernemen. Als dienstverlener hecht het kantoor aan structurele relaties met de cliënt waarbij met veel kennis van zaken en van cliëntwensen wordt gewerkt. Proactief en preventief ondersteunend en adviserend als dat kan, scherp procederend als dat in het belang van de cliënt het verstandigst is. Eric de Waart is local partner binnen de sectie Ondernemingsrecht. Onder zijn specialismen vallen onder andere fusies en bedrijfsovernames. “Je moet er scherp op zijn om goed te verstaan waar de cliënt nou uiteindelijk naartoe wil.”

H

et antwoord dat De Waart geeft op de vraag wat hem als advocaat nu specifiek trekt in ondernemingsrecht, typeert de manier waarop hij in zijn ambt staat. “Aan een ondernemingsrechtzaak zitten zelden of nooit alleen maar juridische kanten. Vrijwel altijd spelen daarnaast fiscale, financiële en bedrijfsorganisatorische aspecten een rol. Je hebt in dit rechtsgebied dus te maken

20

het ONDERNEMERS BELANG

met ondernemerschap in al zijn facetten. Daarom blijft ondernemingsrecht, waarin ik inmiddels achttien jaar actief ben, me onverminderd boeien.” Ondernemingsrecht in ruime zin dat elke ondernemer ontzorgt

Hoe ruim binnen Pellicaan advocaten het ondernemingsrecht gedefinieerd wordt, blijkt als De Waart vervolgt: “We

hebben een hoofdscheiding tussen ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Ondernemingsrecht is bij ons alles wat geen arbeidsrecht is. Denk dan dus ook aan handels-, eigendoms-, huur-, contracten en verbintenissenrecht, zoals bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden. En daarnaast aan het klassieke ondernemingsrecht, waar bijvoorbeeld fusies, bedrijfsovernames, joint ventures, rechtspersonenrecht, aandeelhoudersovereenkomsten en directiereglementen onder vallen.” Over dat klassieke ondernemingsrecht praat De Waart met Het Ondernemers Belang verder. Hij heeft ervaring met beide kanten van de onderhandelingstafel, want bij bedrijfsovernames en fusies begeleidt Pellicaan zowel kopers als verkopers. “Aan dat hele overnameproces gaat het goed in de etalage zetten van een onderneming vooraf. Ook bij dat verkoopklaar maken van onderneming helpen wij. Wat eveneens geldt voor het herstructureren van bedrijven.” Een bedrijfsovername kent een lang proces met vele schakels dat bovendien vraagt om discrete afwikkeling. “Het begint bijvoorbeeld met het


verkoopklaar maken van het bedrijf, wordt gevolgd door het koop-verkoop traject, waar geheimhouding en due diligence een belangrijk onderdeel van uitmaken. Een onderhandelingsproces zou immers onder een ongezonde druk komen te staan zodra breder bekend zou worden dat partijen in onderhandeling zijn. Verder speelt ook de intentieovereenkomst mogelijk een rol. Daarin leggen partijen onder meer achtergronden en serieuze koopmotieven vast ten aanzien van de koop.” Gebundelde expertise levert naast maatadvies ook tijdwinst op

De intentieovereenkomst wordt in principe gevolgd door de koop-verkoopovereenkomst. Als er tijdens de due diligence tenminste geen lijken uit de kast vallen. “Onder andere bij due diligence onderzoek profiteren onze cliënten van het synergievoordeel dat de samenwerking van Pellicaan advocaten met Mazars accountants en fiscalisten oplevert. Normaliter ontvangt de cliënt vaak meerdere due diligence rapporten: van zijn accountant, zijn belastingadviseur én zijn advocaat of juridisch adviseur. Heeft hij die rapporten eenmaal doorgelezen dan is hij bij wijze van spreken zes keer hetzelfde tegengekomen en mist hij er nog drie dingen in. Onze opdrachtgevers waarderen het daarom dat ze van ons één rapport ontvangen waarin alle aspecten zijn vervat. Die service kunnen we bieden, omdat we vaak samen met Mazars kunnen optrekken, met wie we bovendien letterlijk onder hetzelfde dak werken.” Dat is een belangrijke meerwaarde van de service van Pellicaan advocaten, omdat de bevindingen van een due diligence onderzoek aanleiding kunnen geven om een koopproces af te breken, een koop-verkoopovereenkomst te ontbinden, te heronderhandelen of de koopsom aan te passen. “Door scherp te adviseren in bijvoorbeeld die fase van een overname of fusie kunnen wij de cliënt dus een kat in de zak besparen”, aldus De Waart.

Vertaling van juridische mogelijkheden naar optimaal voordeel voor de cliënt

Dat excellente service het dagelijkse doel is, staat voor De Waart als een paal boven water. Over de vraag hoe die service eruit ziet, hoeft hij nauwelijks na te denken. “Begrijpen en doorzien wat belangrijk is voor een ondernemer, zijn taal spreken en de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden vertalen naar heel concrete oplossingen waarbij cliënten optimaal gebaat zijn. Dat hoort je streven als ondernemingsrechtelijk advocaat te zijn. Waarbij je ervoor moet waken de cliënt altijd naar de mond te praten. Er komt hier weleens een ondernemer binnen met een duidelijke mening over wat er volgens hem zou moeten gebeuren. Daar luisteren we uiteraard met een open oor naar, maar we gaan het niet doen als we denken dat die cliënt zich daarmee in het eigen vlees zou snijden. In zulke gevallen denken we mee over alternatieven en stellen we een heel andere oplossing voor, die wél voor hem werkt en het beoogde resultaat oplevert. Soms moet je out of the box denken om de cliënt naar de beste oplossing te loodsen.

Wij zijn nadrukkelijk geen passief, maar een actief verlengstuk van de cliënt. En wat je in de praktijk dan ook vaak ziet is dat je al sparrend met de cliënt tot het beste plan van aanpak komt.” Daarbij heeft De Waart overigens óók oog voor de belangen van de wederpartij van zijn cliënt. “Niet dat we de rechter of mediator zijn, we zijn als advocaat geen geschillenbeslechter. Dat is onze rol niet. Maar het is wél belangrijk de belangen van de wederpartij in ieder geval te onderkennen, want dat helpt vaak om de positie voor je eigen cliënt veilig te stellen en voor hem datgene te bereiken dat je wilt bereiken.” Ofwel; De Waart en zijn collega’s kunnen niet alleen qua juridische expertise een breed terrein bestrijken, zij kijken ook breed naar alle belangen die in een zaak spelen. Waarbij ze bovendien gebruik kunnen maken van de aanvullende kennis van accountants en fiscalisten. “Doordat wij alle posities scherp in beeld willen brengen, kunnen we ook naar de beste oplossingen toewerken en de beste adviezen verstrekken.”

Het kan gebeuren dat een dergelijk traject uitmondt in zogenoemde post closing geschillen. “Onze dienstverlening is per case heel verschillend. Soms begeleiden we het volledige traject, soms worden we ingeschakeld voor één fase daarvan en dat kan bijvoorbeeld die laatste zijn. Want niet elke deal verloopt vlekkeloos.” Achteraf kan blijken dat partijen bepaalde zaken tijdens het sluiten van een koop verschillend hebben geïnterpreteerd, legt De Waart uit. “De uitwerking van een contract kan anders zijn dan een van de partijen of beide partijen op grond van de formuleringen in zo’n contract hadden verwacht. Bedoelingen lopen nu eenmaal niet altijd synchroon. Daarom kan ook juridische begeleiding achteraf nog van groot belang zijn.”

het ONDERNEMERS BELANG

21


Advies

Veel ondernemers maken tegenwoordig gebruik van de mogelijkheid om personeel in te lenen via bijvoorbeeld

een uitzendbureau of payrollbedrijf (“uitleners”). De uitlener is en blijft in deze gevallen de juridische werkgever. Inlenen van personeel biedt ondernemers veel flexibiliteit bij fluctuaties in het werkaanbod. Een ander voordeel is dat bij ziekte van de ingeleende werknemer de ondernemer het loon niet gedurende 104 weken hoeft door te betalen - die verantwoordelijkheid ligt bij de uitlener. Kortom, inlenen van personeel is een manier om de risico’s van het hebben van personeel af te dekken. Zeker in tijden van crisis biedt dit ondernemers een zeer welkome uitkomst om de kosten beheersbaar te houden!

Inlenen van personeel - heel populair, maar waar moet u als ondernemer op letten?

M

aar, het inlenen van personeel brengt ook verplichtingen en zekere risico’s met zich mee. Waar moet u als ondernemer op letten bij het inlenen van personeel? Hieronder een paar (eenvoudige) checks die u in ieder geval zou moeten toepassen om de meest voorkomende risico’s te vermijden. Inlenersaansprakelijkheid voor loonheffing en omzetbelasting

Als inlener kan uw bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener deze heffingen niet betaalt. Dit geldt ook als u het personeel niet rechtstreeks van de uitlener inleent, maar via een tussenpartij (“doorlener”). Per 1 juli 2012 zijn de voorwaarden waaronder u als inlener aansprakelijk kunt worden gesteld gewijzigd. Als u aan deze gewijzigde voorwaarden voldoet, kunt u een beroep doen op de zogenoemde ‘disculpatie regeling’ inlenersaansprakelijkheid. U wordt dan niet aansprakelijk gesteld. Het valt dus aan te bevelen om na te gaan of uw onderneming aan deze voorwaarden voldoet. Op de website van de belastingdienst kan u meer informatie vinden over deze voorwaarden. Boete bij geen of onjuiste registratie Handelsregister

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil illegale arbeid en het uitbuiten van medewerkers tegengaan. Als u werkt met arbeidskrachten van een onderneming die niet of niet goed in het Handelsregister staat geregistreerd, kunt u

22

het ONDERNEMERS BELANG

hoge boetes krijgen. Als inlener doet u er dan ook goed aan om altijd te controleren of de uitlener in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als zodanig geregistreerd is en daarvan een bewijs (uitdraai) van te bewaren in uw administratie.

of de werknemers voorheen op uw eigen loonlijst stonden en de manier waarop zij zijn overgegaan naar het payrollbedrijf. Indien u twijfelt, is een risico inschatting door een (juridisch) expert op zijn plaats. Zo worden wellicht toekomstige ellende en financiële tegenvallers voorkomen.

Payrolling

Als u de bovenstaande checks uitvoert, zal dat u veel ellende en hoge boetes kunnen besparen. Maar er gelden nog veel meer regels bij het inlenen van personeel, zeker als het buitenlandse arbeidskrachten betreft. Dit is niet de plek om die tot in detail te bespreken, maar het is goed dat u zich dit realiseert, zeker als u regelmatig (buitenlandse) arbeidskrachten inleent. Daarnaast nog even een korte opmerking over payrolling - dit systeem wordt door velen (werkgevers) bejubeld, maar door net zovelen (politici en vakbonden) als een uitholling van het Nederlandse arbeidsrecht gezien. Of deze wijze van inlening in de huidige vorm mogelijk blijft, valt nog maar te bezien. Onlangs oordeelde een kantonrechter dat een werknemer, na 7 jaar in dienst te zijn geweest van een payrollbedrijf, toch als werknemer van de inlener moest worden gezien. Uiteraard moet deze uitspraak worden geplaatst in het licht van de omstandigheden van het geval, maar wellicht is het een voorbode van een tendens - en loopt u risico dat de arbeidskrachten die u via een payrollbedrijf inhuurt, straks toch worden gezien als uw eigen werknemers. Dit risico is (uiteraard) sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Bijvoorbeeld speelt een rol

VMW Taxand N.V. Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam Postbus 2911, 1000 CX Amsterdam T 020 - 301 66 33 F 020 - 301 66 22 info@vmwtaxand.nl www.vmwtaxand.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Jerry Helmers (Crown Media)

Output innovatietrajecten kan beter in Nederland Nederland laat te veel kansen liggen op het gebied van innovatie. Of beter gezegd: er wordt wel geïnnoveerd. Echter, de output kan beter. “De juiste vraag die gesteld moet worden, is; wat is het percentage van het Bruto Nationaal Product, dat is besteed aan producten en diensten van Nederlandse origine, die 5 jaar geleden nog niet bestonden?” Aan het woord zijn Joris Craandijk en Gijs Bakker, de twee eigenaren van Innovative Partners in Amsterdam-Noord. “Wij menen dat dit percentage omhoog moet én kan. We zien namelijk dat de landen om ons heen het op dat vlak beter doen. Onze constatering is dat er in Nederland nog te weinig aandacht wordt besteed aan de proceskant van innovatie. Want heel veel goede ideeën van Hollandse bodem worden niet omgezet in business.”

V

olgens het samenwerkende duo zijn er twee uitdagingen waar ondernemers met innovatieambities voor staan. “Enerzijds dient men zich goed af te vragen of men wel werkt aan een idee of product dat wordt begeerd door de markt,” zegt Joris. “Anderzijds moet men kritisch op de eigen organisatie zijn: wordt het idee dáár ook wel begeerd? Ondernemers hebben vaak het gevoel dat innoverende ideeën hen van hun eigen core business afleiden. Daar zit in Nederland een spanningsveld. We zijn hier namelijk te nuchter. We willen alles eerst tot achter de komma uitgerekend hebben. Het is ook een typische Nederlandse vraag: ‘Wat gaan we er aan verdienen?’” Om die reden zijn inhoud en proces van het innovatietraject even belangrijk. “Échte uitvinders zijn vaak te zwaar op de inhoud geconcentreerd; ze hebben noch de feeling noch de focus om in de eigen organisatie of in de markt hun gelijk te krijgen terwijl ze misschien wel gelijk hebben. Men dient het interne verhaal stap voor stap op te bouwen. Binnen bedrijven is er immers altijd een gevecht tussen techniek, commercie en marketing. De techniek moet daarnaast niet vanuit de techniek worden beredeneerd. Je moet veel meer een definitie van het probleem maken; dus welke oplossing zoekt de klant eigenlijk en hoe kunnen we dat winstgevend aanbieden?”

Om die denk- en inspiratietrajecten op gang te krijgen, wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde TRIZ-methode. “Dit is ontwikkeld door een Russische wetenschapper. Hij onderzocht met zijn team meer dan 2 miljoen patenten en ontdekte dat er ‘slechts’ 40 oplossingsrichtingen zijn. Met andere woorden: ieder probleem is ooit al een keer opgelost. Alleen de context was steeds anders. Je dient dus het probleem te ‘abstraheren’ naar een hoger algemeen niveau waardoor je ogenschijnlijk vreemde werelden met elkaar gaat vergelijken. En dán vertaal je het terug naar de eigen organisatie. Zó breng je ‘begeerde’ oplossingen dichterbij.” Joris en Gijs zijn er van overtuigd dat alleen op deze wijze de output van innovatietrajecten een hogere waarde zal krijgen. “We geven ondernemers zetjes, we houden ze op het juiste spoor en we doorprikken blinde vlekken. Onze klanten kunnen daarmee verder. Het zijn bedrijven die innovatie als een middel zien om nieuwe omzet te maken. Bedrijven die innovatie als doel hebben, slaan de plank mis.” Volgens het tweetal zijn innovatietrajecten per definitie lang. “Je verbetert de wereld immers niet in een vloek en een zucht. Er gaan soms vele jaren overheen. Maar door het proces en de inhoud beter op elkaar af te stemmen én parallel te laten

lopen, kan er wel een slag worden gemaakt in snelheid en effectiviteit. Én in nieuwe omzet. Want dát is toch wat elke ondernemer uiteindelijk wil horen.”

Innovative Partners Klaprozenweg 75C 1033 NN Amsterdam T 020 - 631 30 08 contact@innovativepartners.nl

het ONDERNEMERS BELANG

23


Bedrijfsreportage

Tekst: Luuk Braun

Naast grond- en bouwstoffen hergebruikt Braam ook bagger. Door als bemiddelaar vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, realiseren het mooie besparingen voor zijn klante

Grondlogistiek en General Contracting kan nu gestroomlijnder en efficiënter René Re né Bra raam am int ntro rodu duce ceer ertt me mett he hett ke kers rsve vers rsee Br Braa aam m Gr Gron ondl dlog og gis istitiek ek en Ge Gene nera rall Co Cont ntra ract ctin ing g een nieuwe i transpa p rante manier i van omg gaan met het saneren en verh hand delen l van

René Braam directeur E: rene@braamgc.nl

bouwstoffen en het verzorgen van projecten.

B

raam heeft zijn sporen in de branche met BK Grondlogistiek meer dan verdiend en beschikt over een jarenlange expertise in opdracht van grote en middelgrote partijen, waaronder BAM, Heymans, Boskalis en Haven Amsterdam.

24

het ONDERNEMERS BELANG

Het team van Braam heeft uitgebreide ervaring in de advisering en uitvoering van projecten in bodem en bouw. Met als specialismen: saneren, terreinverharding, bouwstoffen en sloopprojecten. “Braam Grondlogistiek verhandelt primaire en

secundaire bouwstoffen voor de bouw en grond, weg- en waterbouw sector”, verduidelijkt René Braam. “Het verzorgen van recycling op onze eigen terreinen, inclusief de op- en overslag van nat naar droog, ondersteunt deze activiteiten en


maakt onze concurrentiepositie extra sterk.” Braam General Contracting realiseert zeer uiteenlopende projecten vanaf initiatief fase, sloop, saneren tot aan bouw en/of woonrijp maken. Onderzoek, ontwerp én uitvoering, dus one-stop-shopping. Nieuwe kansen door meer kennis

De handel in vrijkomende grondstromen of bouwstoffen uit diverse projecten is de oorsprong van Braam GC. René Braam: “Het onderzoeken van terreinen en gebouwen, maar vooral ook de interpretatie van bestaande onderzoeksrapporten levert vaak nieuwe, verassende kansen op. Door het creatief toepassen van kennis maken wij van afval weer bouwstof. Naast grond- en bouwstoffen hergebruiken wij ook bagger. Door als bemiddelaar vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, realiseren wij mooie besparingen voor onze klanten.” Hergebruik bouwstoffen

Het hergebruik van oude bouwstoffen kan vaak slimmer en goedkoper. “Dat geldt ook voor het vinden van een goede toepassing bij het afvoeren”, aldus Braam. “Wij geven klanten een gratis second opinion op hun begrotingsvoorstel. Door het zelf ontwikkelen van hergebruiklocaties zijn we bovendien eigen baas op dat gebied en hebben dus een onafhankelijke positie. Dat biedt onze klanten grote voordelen. Wij hebben eigen locaties in Noord- en Zuid Holland, Utrecht en de Flevopolder.” General Contracting

Voor het bedrijfsonderdeel General Contracting geldt dat het zich binnen een contract bindt aan een vooraf vastgesteld eindresultaat. “Daarmee worden wij partner en co-creator in het project en zijn we gefocust op succesvolle resultaten.

We werken voor ontwikkelaars, woningcorporaties. en bouwers, maar zetten onze kennis ook steeds vaker in voor de industrie. Het vindingrijk omgaan met terreininrichting, ophoog- en bestratingmaterialen -vooral als die verontreinigd zijn- werkt voor de klant besparend en levert voor ons een goede omzet op.” Overslaglocaties voor tijdelijke opslag van grond

Braam Grondlogistiek beschikt over diverse overslaglocaties voor tijdelijke opslag van grond en minerale afvalstoffen van alle milieu- en civieltechnische kwaliteiten. Gunstig gelegen voor verder transport over weg of water. Op deze hergebruiklocaties maakt de onderneming gebruik van innovatieve scheidingsinstallaties, transportbanden en state of the art technieken. De ontwikkeling van hergebruiklocaties gebeurt in eigen beheer. “We stellen hiermee de markt in staat om honderd procent van de recyclebare afvalstromen te hergebruiken,” aldus René Braam. Transparante aanpak

Transparante structuren binnen een complex project is voor Braam GC essentieel. René Braam: “Op het gebied van grondexploitatie zijn kennis ten aanzien van milieu, wetgeving, en contractvorming volop aanwezig. Marktpartijen en onderaannemers zijn al jarenlang onze partners. Onze klanten krijgen dit netwerk

‘meegeleverd’ bij een opdracht. Die vaak begint met de juiste afweging over hoe we de beschikbare locatie optimaal kunnen benutten. Goed onderzoek en advies zijn kernwaarden en bij bodemsanering of grondverbetering vaak noodzakelijk. De voordeligste oplossing ligt vaak niet voor de hand. Wij garanderen opdrachtgevers een creatieve oplossing die aanzienlijke besparingen biedt.” Certificering

Braam GC is een nieuw bedrijf, maar gefundeerd op gerenommeerde roots. De certificering BRL 9335 stelt Braam GC in staat om ongekeurde partijen grond in te nemen en samen te voegen. Braam Grondlogistiek geeft na de uitkeuring een grondbewijs af, waarna de grond herbruikbaar is. Asbestsanering

Asbestverontreiniging is een veel voorkomend probleem bij de herontwikkeling van bestaande bouw. De angst voor asbest heeft geresulteerd in een wildgroei aan verwijderingsmethoden en dito bedrijven. Termen als adequaat en pragmatisch vind je niet snel bij asbestsanering. Door klanten een doorkijk te geven in deze ondoorzichtige materie ontstaat een helder plan. Dat is precies wat Braam General GC doet - om vervolgens de sanering uiterst zorgvuldig uitvoering te geven. Omgevingsmanagement

Braam GC stript de Arena Towers, het voormalige kantoor van ABN Amro, ten behoeve van de nieuwe huurder Holiday Inn. Braam haalt het gebouw helemaal leeg: alle binnenwanden, plafonds, sanitair. Een splinternieuwe buiten gevel geeft het gebouw een moderne uitstraling. Een metamorfose van een jarenlang leegstaand kantoor naar een luxe hotel.

Braam verzorgt het ontwerp en de uitvoering van complete projecten. Hierbij kan het gaan om een asbestinventarisatie en de verwijdering van het asbest, en/of aansluitend de realisatie van de leeg- of totaalsloop. Dit gaat altijd vergezeld van doeltreffend omgevingsmanagement, communicatie met de omgeving en met het bevoegd gezag.

Voor meer informatie: Braam Grondlogistiek Braam General Contracting Parallelweg 2 1948 NM Beverwijk T 088 - 400 53 00 info@braamgc.nl www.braamgc.nl

het ONDERNEMERS BELANG

25


Bedrijfsreportage

Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: Luuk Gosewehr

Grote ambities bij J. Niesing BV aan de Wenckebachweg

‘Op bezoek bij de beste autoschadeherstellers!’ Met de 100%-score op de in september gehouden ISO-Audit, kan Nico van Beveren, directeur/ eigenaar van Autoschade J. Niesing BV, beslist tevreden zijn. Sterker nog: het is de bevestiging dat de weg juist is die Van Beveren heeft ingeslagen, toen hij begin 2011 het schadeherstelbedrijf aan de Wenckebachweg overnam. “We zijn vanzelfsprekend content met het feit dat een

Wim van Dijk (links), Cor Pluyter (rechts) en Nico van Beveren (achter)

tevens om ander gemak; bijvoorbeeld met de tien vervangende auto’s die we hebben waar klanten gebruik van kunnen maken. En, we zijn al vanaf ’s ochtends 7 uur open. Zo kan men hier de auto afleveren voordat men naar het eigen werk gaat. ’s Avonds is de wagen gerepareerd en gereed.”

gecertificeerde functionaris door middel van een onafhankelijk onderzoek heeft geconcludeerd dat we het goed doen. Nog veel belangrijker is echter dat de klant tevreden is. En die is dat. We maken écht wekelijks mee dat we iemand bij ons in de zaak krijgen op basis van aanbeveling.”

H

et is voor Van Beveren de reden om helder zijn ambitie voor de komende jaren te verwoorden. “We zetten in op gecontroleerde groei. We zijn nu met 12 man maar binnen enkele jaren verwacht ik dat we ongeveer 18 medewerkers hebben. Overigens willen we ook niet te groot groeien. We geloven juist dat een relatief klein bedrijf de kracht heeft om snel te kunnen schakelen om de uitdagingen, die klanten bij ons neerleggen, op te lossen.” Volgens Van Beveren kan elke uitdaging dan ook worden aangegaan. “Het bedrijf bestaat al sinds 1936. Er is dus volop ervaring aanwezig. Wat zeg ik? Twee van onze medewerkers, Wim van Dijk en Cor

26

het ONDERNEMERS BELANG

Pluyter, zijn elk al langer dan 35 jaar bij ons werkzaam. Ze hebben in al die jaren dus alle ontwikkelingen meegemaakt binnen de autoschadebranche. Ze hebben elk merk auto onder handen gehad. Hen hoef je niets meer te vertellen.” Overigens is het niet alleen de kennis van de techniek die telt in de scores op klanttevredenheid. Van Beveren: “Het gaat er ook om hoe je communiceert met de klant. Dat betekent dat je van A tot Z moet uitleggen hoe bijvoorbeeld de kosten van een schadeherstel zijn opgebouwd. Of het nu om een klein storend krasje gaat bij het portier of een grote schade die tegen total loss aanzit. Een kwestie van alles goed en transparant willen verklaren. Daarnaast gaat het

Van Beveren, die zelf al bijna zijn hele leven lang in het schadeherstelvak zit, vertelt dat hij tot op de dag van vandaag nog geen moment spijt heeft gehad van zijn keuze om het ondernemerschap in te duiken. “Ja, natuurlijk was het begin 2011 een gok. Niemand kan immers de toekomst voorspellen. Maar ik zag kansen. Met het bedrijf. Met de gemotiveerde medewerkers. Er was een positieve richting. En die vullen we nu in. De uitgesproken groei-ambities zijn dan ook gebaseerd op de spirit die er hier is om echt vanuit de klantbehoefte te willen denken. Aan de klanten dus de uitdaging om ons op die ambitie te testen…”

ABS Autoschade J. Niesing BV H.J.E. Wenckebachweg 51 1096 AK Amsterdam T 020 - 665 00 03 F 020 - 692 34 74 nwvanbeveren@autoschadeniesing.nl www.autoschadeniesing.nl


Bedrijfsreportage Uw debiteur gaat failliet. En dan?

8 tips om de schade te beperken De doelstellingen van Credit Management zijn o.a.: sneller betalende debiteuren, verbetering van het werkkapitaal, een lagere voorziening dubieuze debiteuren en minder afboekingen. Veel van ons werk gaat zitten in het voorkomen van financiële schade en het pro-actief benaderen van debiteuren teneinde schade te voorkomen. Helaas kan het, ondanks alle genomen maatregelen, toch gebeuren dat een van uw debiteuren failliet gaat. In Nederland zijn er in 2012 9.181 bedrijven failliet gegaan en de verwachting is dat het aantal faillissementen het komend jaar met 2 % zal stijgen.

D

oor kort op uw debiteuren te zitten kunt u voorkomen dat de openstaande posten oplopen tot een onacceptabel niveau en de schade bij een eventueel faillissement voorkomen, dan wel beperken. Maar wat kunt u doen als onverhoopt uw debiteur toch failliet gaat? Hieronder vindt u 8 tips om de schade te beperken. 1. Dien uw vordering altijd in bij de curator. Helaas is de uitkering vaak gering (gemiddeld ca. 5 %) , maar in sommige gevallen wordt een aanzienlijk deel van de vordering betaald. 2. Vraag de BTW terug bij de belastingdienst. Hierdoor kunt u in ieder geval wel de reeds afgedragen BTW terug krijgen. Houdt u zich wel strikt aan de richtlijnen van de belastingdienst! 3. Bij de levering van goederen kunt u eigendomsvoorbehoud als voorwaarde opnemen. Het eigendomsvoorbehoud dient wel schriftelijk te zijn overeengekomen (in de koopovereenkomst of de algemene voorwaarden). De algemene voorwaarden dienen ook op de juiste wijze c.q. het juiste tijdstip ter hand van de debiteur te zijn gesteld. En let wel, wanneer de goederen te goeder trouw zijn doorverkocht of door natrekking, vermenging of zaaksvorming kan het eigendom tenietgaan. Wanneer de goederen nog niet zijn doorverkocht of zijn gebruikt of verwerkt, kunt u de goederen terug halen. Daar u moet kunnen aantonen welke goederen van u zijn, is het zaak om de goederen goed te beschrijven op de factuur. 4. Maak gebruik van het recht van reclame. U kunt de goederen, wanneer deze nog niet betaald en de goederen nog niet bewerkt, verwerkt of doorverkocht zijn, terug halen. De vordering moet wel opeisbaar zijn. Anders dan het eigendomsvoorbehoud, is het recht van reclame een wettelijk recht zonder dat de verkoper dit contractueel hoeft te regelen. Er zijn wel duidelijke regels voor het inroepen

van het recht van reclame, zo dient het recht van reclame schriftelijk jegens de koper (of curator) te worden ingeroepen. Daarnaast moet de leverancier niet te lang wachten: de bevoegdheid om het recht van reclame in te roepen vervalt als de vervaltermijn van de factuur meer dan 6 weken is verstreken. Het recht vervalt ook als de koper de roerende zaak langer dan zestig dagen onder zich heeft gehad. 5. Maak gebruik van het recht van retentie. Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een goed dat hij onder zich heeft niet af te geven aan de schuldenaar zolang zijn prestatie niet is betaald. Bij het uitoefenen van een retentierecht moet er voldoende samenhang zijn tussen de vordering van de schuldeiser en de zaak die hij terughoudt. Hij moet de teruggehouden zaak feitelijk in zijn macht hebben en dat moet naar derden ook duidelijk kenbaar zijn. Een voorbeeld wat hierbij vaak gebruikt wordt is de garagehouder die de auto onder zich houdt tot de reparatie betaald is. 6. Neem in uw voorwaarden een clausule op dat de overeenkomst eindigt bij een faillissement. Hierdoor kunt u voorkomen dat u door moet leveren, wanneer uw klant failliet is. 7. Bent uw verhuurder of verpachter of leasegever in geval van operational lease; Zowel u als de curator is bevoegd de overeenkomst op te zeggen met in achtneming van een maximale opzegtermijn van drie maanden. De huurtermijnen vanaf de dag van uitspraak faillissement zijn boedelschulden en worden dus met voorrang uit de boedel voldaan. Zegt de curator de huurovereenkomst op, dan zijn de kosten voor de ontruiming eveneens boedelschulden. Dit geldt niet als de u de huur opzegt. Het is aan te raden om in de huurovereenkomst een beding op te nemen, waarin de verhuurder in geval van faillissement bevoegd is de huurovereenkomst op te zeggen. De toekomstige huurtermijnen (bij

normale voortzetting van de overeenkomst) kunnen dan ingediend worden in het faillissement (of de bankgarantie kan hiervoor geclaimd worden). Wel is het in dat geval van belang de huurovereenkomst op te zeggen op grond van deze contractuele bepaling en vóór de curator dit doet op grond van de Faillissementswet. 8. Wanneer uw failliete debiteur een doorstart maakt en opnieuw van u wilt afnemen, raden wij u dringend aan om de leveranties bij vooruitbetaling te laten voldoen of andere zekerheden te stellen. Wanneer u een opslag op uw tarief kunt berekenen, kunt u de eerdere schade (deels) terugverdienen. Over de auteur: Peter Kramer is directeur van Concredis, een landelijk specialist in credit management die zich richt op credit management waarbij de mens centraal staat. Vanuit deze achtergrond ontwikkelde Concredis een product- en dienstenaanbod voor ondernemingen die hun cashflow willen verbeteren en financiële risico’s willen verminderen. Concredis zet haar mensen tijdelijk in als consultant of collector en werft en selecteert mensen voor de permanente invulling van credit management functies. Tevens traint en leidt Concredis de medewerkers van haar opdrachtgevers op.

Concredis BV Contactweg 129 1014 BJ Amsterdam T 020 - 486 10 86 info@concredis.nl www.concredis.nl

het ONDERNEMERS BELANG

27


Bedrijfsreportage

Bacom Consultancy Groep:

bedrijfseconomisch én maatschappelijk verantwoord bezig

een zeer secuur werkje omdat de factuur op de juiste kostenplaats bij de juiste cliënt terecht moest komen. “Dit bleek een ideaal karwei voor onze medewerkers met een vorm van autisme”, zegt Rob Beers. “Zij zijn als geen ander bedreven in het beschrijven van processen. Ze hebben UNIT4 Accounting PaperLess perfect ingericht en daarnaast een zeer uitgebreide handleiding geschreven want die was er niet bij geleverd.” “Onze klanten scannen hun facturen, mailen ze naar ons en die komen dankzij UNIT4 Accounting PaperLess op de goede plek in UNIT4 Accounting”, vervolgt René van Eijbergen. “Na een controle kan de administratie snel worden verwerkt tot jaarrekening in UNIT4 Audition. Onze werknemers met een vorm van autisme kunnen dit als de beste. Het ‘bulkwerk’ neemt door de economische omstandigheden wat af dus daar zijn we actief naar op zoek.” Hoe komen jullie erop om mensen met een vorm van autisme in te zetten?

Software UNIT4 en mensen met een vorm van autisme helpen Amsterdams advieskantoor in stroomlijning van administratieve taken.

M

aatschappelijk én bedrijfseconomisch verantwoord bezig zijn, bij Bacom Consultancy Groep gaan die twee hand in hand. Het administratiekantoor uit Amsterdam zet sinds drie jaar (financieel geschoolde) autistische mensen in voor gestructureerd hoogwaardig repeterend werk. Bacom helpt ondernemers om in de toekomst te kijken. Vennoten René van Eijbergen en Rob Beers stellen dat ze ‘onderdeel zijn van de interne administratie van de cliënt’ en kennen hen door en door. De administratieve dienstverlener is dan ook meer adviserend dan administratief gericht. Uiteraard moet de administratie goed gebeuren, maar het is het advies dat leidt tot meer toegevoegde waarde. “Zeker nu adviseren we ondernemers om extra scherp op de kosten te letten”, zegt René van Eijbergen.

28

het ONDERNEMERS BELANG

98 procent van de cliënten van Bacom besteedt zijn administratie uit. Die willen puur met hun onderneming bezig zijn en vertrouwen op de hulp van hun administrateur op afstand. Rob Beers en René van Eijbergen zijn er van overtuigd dat hier op de korte termijn geen verandering in komt. Bacom kent van oudsher veel klanten met ‘bulkadministratie’ zoals horecaondernemers. De ‘bulk’ loopt de laatste tijd wel wat terug door de economische omstandigheden maar de organisatie is er wel helemaal op ingericht.

Rob Beers: “Een compagnon van ons heeft een bedrijf (Specialisterren) met autistische medewerkers die vooral websites en webshops aan het testen zijn op gebruiksgemak. Hierin zijn ze zeer bedreven omdat het repeterende werkzaamheden zijn, die volgens een vast protocol worden uitgevoerd. Binnen ons kantoor zijn ook veel standaard werkzaamheden die prima door deze werknemers zijn te doen. We hebben het in 2010 voor het eerst geprobeerd en het beviel. Het is wel zo dat deze werknemers meer begeleiding nodig hebben, zeker in het begin en uit onderzoek is gebleken dat een werkdag van zes uur het maximum is. Het loont echt en we kunnen zo invulling geven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Afsluitend

Met behulp van de software kunnen wij de administratie van de ‘bekende ‘schoenendoos tot aan de aangifte van de jaarrekening efficiënt doen zodat wij genoeg tijd hebben voor advies aan onze cliënten en onze maatschappelijke functie.”

UNIT4 Accounting PaperLess

Een kleine vier jaar geleden kwam het Amsterdamse kantoor in aanraking met UNIT4 Accounting PaperLess waarmee facturen digitaal zijn te verwerken. Dit programma was in de ogen van Rob Beers en René van Eijbergen een prima hulpmiddel om de administratieve werkzaamheden terug te dringen. De inrichting van dit pakket is

Bacom Consultancy Groep Printerstraat 22 1033 RT Amsterdam T 020-630 1230 www.bacomgroep.nl


Volkswagen Passat Variant Executive Line DSG (Automaat) NOG 58 MAANDEN FISCALE BIJTELLING 20%!

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

Fiscale actieprijs

Ç&#x2122;,QFOQDYLJDWLH516 Ç&#x2122;7HOHIRRQYRRUEHUHLGLQJSUHPLXP Ç&#x2122;3DUNHHUVHQVRUHQ Ç&#x2122;&KURPHQGDNUHOLQJHWF

nu â&#x201A;¬ 33.868,-

Leaseprijs â&#x201A;¬ 625,-

(;%7:

/HDVHSULMVLVJHEDVHHUGRSNPPQG LQFORQGHUKRXGHQYHU]HNHULQJ

A-Point Amsterdam Zuidoost .ROOHQEHUJZHJÇ&#x2122;$PVWHUGDP=XLGRRVWÇ&#x2122;7 Autovroon Amsterdam

&RQWDFWZHJÇ&#x2122;$PVWHUGDP:HVWÇ&#x2122;7

A-Point Badhoevedorp (service)

6ORWHUZHJÇ&#x2122;%DGKRHYHGRUSÇ&#x2122;7

A-Point Weesp (service)

1LMYHUKHLGVODDQÇ&#x2122;:HHVSÇ&#x2122;7

Brandstofverbruik: Ã&#x2DC; 3,3 - 6,1 L/100 km (1 L op 16,4 - 30,3 km), Co2-uitstoot: Ã&#x2DC; 87 - 143 g/km. Prijzen incl. BTW/BPM, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaarmaken. Afgebeeld model kan afwijken YDQVWDQGDDUGVSHFLÈ&#x2022;FDWLHV9UDDJQDDURQ]HH[DFWHYRRUZDDUGHQ'UXNHQ]HWIRXWHQYRRUEHKRXGHQ


VMW Taxand: een jonge naam in de juridische en ďŹ scale markt Bij VMW Taxand werken circa 80 professionals in een geĂŻntegreerde juridische en ďŹ scale praktijk ondersteund door een notariaat. VMW Taxand bedient haar (inter)nationaal opererende cliĂŤnten vanuit Amsterdam. VMW Taxand is het Nederlandse kantoor van Taxand en tevens gelieerd aan het internationale advocatennetwerk Globalaw.

VMW Taxand: geĂŻntegreerde praktijk VMW Taxand wil cliĂŤnten ĂŠĂŠn pakket bieden: een advies met daarin de gezamenlijke aanpak van advocaat en ďŹ scalist verwerkt. Uw belangen staan voor ons altijd voorop. Wij vinden het belangrijk dat wij u permanente ondersteuning kunnen bieden, waarin onze proactieve houding ervoor zorgt dat wij eventuele problemen altijd voor zijn.

VMW Taxand: contactpersonen Onze advocaten en ďŹ scalisten informeren u graag over hoe VMW Taxand uw bedrijf van dienst kan zijn. Algemene vragen en straf- en bestuursrechtelijke kwesties: Pieter Huisman, 020 301 66 11, pieter.huisman@vmwtaxand.nl. Arbeidsrecht: Bregtje Groen, 020 301 66 21, bregtje.groen@vmwtaxand.nl. Fiscaal: Chris van Wijngaarden, 020 757 09 11, chris.vanwijngaarden@vmwtaxand.nl. Ondernemingsrecht: Ayolt Zoer, 020 301 66 15, ayolt.zoer@vmwtaxand.nl.

VMW Taxand N.V. 3LHW+HLQNDGHÂ&#x2021;*0$PVWHUGDP 7Â&#x2021;ZZZYPZWD[DQGQOÂ&#x2021;LQIR#YPZWD[DQGQO

Het Ondernemersbelang Amsterdam 1-2013  
Het Ondernemersbelang Amsterdam 1-2013  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement