Page 1

NR. 1

2012

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL

De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst

‘Uitzendbureau van het Jaar’

Het grote voordeel van samen optrekken… zeker nu

••••••••••••••••

Op naar een sterke regio

Ondernemers innoveren wegens kansen, niet om subsidies

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


Met de pensioenscan behaalt u alleen maar voordeel ,Q GH SUDNWLMN EOLMNW GDW YHHO SHQVLRHQUHJHOLQJHQ QLHW PDUNWFRQIRUP ]LMQ 0HW GH SHQVLRHQVFDQZRUGWXZSHQVLRHQUHJHOLQJWHJHQKHWOLFKWJHKRXGHQ]RGDWXSUHFLHV ZHHWZDDUXVWDDWPHWXZSHQVLRHQUHJHOLQJ'HSHQVLRHQVFDQRPYDW WRHWVYDQGHSHQVLRHQUHJHOLQJDDQGH¿VFDOHHQMXULGLVFKHZHWHQUHJHOJHYLQJ EHQFKPDUNYDQXZSHQVLRHQUHJHOLQJRSSULMVNZDOLWHLWHQYRRUZDDUGHQ WRHWVYDQGHÀH[LELOLWHLWHQGHNRVWHQRQWZLNNHOLQJYDQXZSHQVLRHQUHJHOLQJ 8LWHUDDUG RQWYDQJW X HHQ GXLGHOLMN DGYLHV RYHU QRRG]DNHOLMNH DDQSDVVLQJHQ RI YHUEHWHULQJHQ

JUIST

7HOHIRRQ (PDLOLQIR#¿QFXUDQO ,QWHUQHWZZZ¿QFXUDQO

IN DEZE TIJDEN MOETEN WE SAMEN BETER ZIJN !

U wilt uw onderneming beter maken. Beter dan de concurrentie. Maar dan zullen ook uw medewerkers beter moeten zijn. Benieuwd hoe wij als gedreven, ondernemende, pro-actieve bedrijfsartsen uw organisatie snel beter kunnen maken met een effectieve maatwerkoplossing voor verzuimbegeleiding en medische keuring? Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze bedrijfsartsen in Bergen op Zoom en Roosendaal (spreekuurlocaties): 0164-248155.

ba5-zuidwest.nl


het

Inhoud

ONDERNEMERS B E L A N G

COLOFON Het Ondernemersbelang Bergen op Zoom/Roosendaal verschijnt vijf keer per jaar.

DE ARBEIDSMARKT: EEN LASTIGE MAAR INTERESSANTE TOEKOMST

Zesde jaargang, nummer 1, 2012 OPLAGE 3500 exemplaren Coverfoto: V.l.n.r.: Luuk Blom (Uniforce), Adrienne Ogier (WVS@ Work), Hans-Jorg van Broekhoven (Bureau Dubbelstraat/tekstschrijver), Peter Schellingerhout (The People Company), Raoul Hendrickx (Flarhe) en Herman den Boeft (Ardee)

08

De arbeidsmarkt is in toenemende mate een zorgenkind van ons allemaal. Er is in steeds meer sectoren al serieus sprake van een tekort aan geschoolde mensen. Ook een aantal bedrijfstakken waar minder vakkennis te pas komt staat al onder druk. Het Ondernemersbelang besloot om rondom dit actuele thema een rondetafelgesprek te organiseren. We waren van harte welkom bij WVS-groep in Roosendaal, alwaar Adrienne Ogier op gastvrije wijze optrad als gespreksleider.

‘UITZENDBUREAU VAN HET JAAR’ Fotografie: Nico de Beer UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers BV Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast Telefoon 0594 – 51 03 03 Fax 0594 – 61 18 63 info@novema.nl www.ondernemersbelang.nl

10

HET GROTE VOORDEEL VAN SAMEN OPTREKKEN‌ ZEKER NU

EINDREDACTIE Ymi Hut – Liemburg y.hut@novema.nl Tel. 0594 – 59 74 70 BLADMANAGERS Novema Jasper van der Sluis j.vandersluis@novema.nl Telefoon 0512-366326

Creyf’s Uitzendbureau is in 2008, 2010 en 2011 verkozen tot ‘Uitzendbureau van het Jaar’. Wij zijn verkozen om onze snelheid, service, flexibiliteit en deskundigheid. Begin 2012 gaat deze verkiezing weer van start. Uiteraard verdedigen wij onze titel, zodat wij voor het derde jaar op rij de naam ‘Uitzendbureau van het Jaar’ mogen dragen. Creyf’s beschikt over een landelijk vestigingsnetwerk en hecht veel waarde aan lokaal ondernemerschap.

13

In de vele jaren dat Ondernemers Vereniging Borchwerf inmiddels bestaat, is er veel bereikt. Op de agenda voor zowel de nabije toekomst als daarna staan nog veel meer grote plannen die de leden op dit bedrijventerrein vooruit moeten helpen bij het uitvoeren van hun vak, het runnen van hun bedrijf en vaak ook het bieden van werkgeverschap. Er gaan dus nogal wat economische ĂŠn maatschappelijke belangen gepaard met het optimaliseren van de omstandigheden op en om dit bedrijventerrein.

VORMGEVING VDS Vormgeving!, Drachten DRUK Scholma Druk, Bedum

OP NAAR EEN STERKE REGIO

AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE: Ben van den Aarssen Nico de Beer Hans Jorg van Broekhoven Jur Engelchor Jeroen Kuyper Marco Magielse IngerMarlies Leeuwenburgh Henk Roede (strip) Tekstbureau Vakmaten Henk Veenstra AndrĂŠ Vermeulen (columnist) Han Verbeem

De vereniging MKB Bergen op Zoom is zeker geen clubje navelstaarders. De ruim 100 leden, bestaande uit de meest uiteenlopende bedrijven, laten zich vertegenwoordigen door een bestuur met een duidelijke missie. Van de zes bestuursleden spreken we voorzitter Stephan Vermeulen en secretaris Sjaak Staal. De aan MKB Nederland gelieerde, maar autonoom opererende vereniging is tegenwoordig vooral op zoek naar, ook gemeentegrenzen overschrijdende, kruisbestuivingen en positieversterking van de regio.

ISSN: 1875-7715 Adreswijzigingen, veranderingen van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Jasper van der Sluis, j.vandersluis@ novema.nl Vermeldt svp ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

het ONDERNEMERS BELANG

21

"CLE8?OL>?>CL?=N?OL $AMESENHEREN

HETWASEENPRACHTIG PERSONEELSFEEST

%NWEHEBBEN

ZOALSALTIJD OOK WEEREENVERRASSING OMMEETENEMEN

6ÂœÂœĂ€ĂŠ>Â?ĂŠĂ•ĂœĂŠĂƒĂŒĂ€ÂˆÂŤĂƒĂŠiÂ˜ĂŠÂˆÂ?Â?Ă•ĂƒĂŒĂ€>ĂŒÂˆiĂƒ\ ĂœĂœĂœÂ°ĂƒĂŒĂ•`ÂˆÂœĂ€Âœi`i°˜Â? $OORDECRISIS KRIJGT IEDEREENEENDEELVANDE REKENINGMEE


Column ■

En verder

De geldpers van Tiberius

04

Nieuws

Een kleine 2000 jaar geleden speelde zich in het antieke

06

Sociaal personeelsbeleid met WVS-groep en Start Foundation

11

Lasersnijden Van Stee: werken aan betrouwbaarheid, elke dag opnieuw

15

Een dienstverlener met grote oren

16

Ondernemerspanel: Hoe belangrijk zijn sociale media voor uw onderneming?

18

Wet Vakantiedagen

19

ING Business Banking West-Brabant gaat voor een duurzame relatie

land buiten de stad konden kopen of een huis met uitzicht

20

De kracht van persoonlijke aanpak

op de Palatijn, de heuvel waarop de keizerlijke familie

22

De klik tussen mens en werk

hogere kringen die het spel van lenen en speculeren

23

Ondernemers Event 9-10 mei St. Jan Roosendaal

Rome in grote lijnen hetzelfde af als in het tegenwoordige Europa. Er was een financiële crisis in het Romeinse Rijk die vele tienduizenden families aan de bedelstaf bracht. Lenen was in de tijd dat Jezus Christus zijn boodschap verspreidde, net zo populair als in de moderne 21e eeuw. Slimme handelaren, voorlopers van bankiers, hadden bedacht dat het lucratief was om mensen tegen een ogenschijnlijk redelijke rente geld te lenen, waarmee ze

resideerde. Aanvankelijk waren het alleen de decadente gingen spelen, maar besmet met het virus van de heb zucht ging ook het gewone volk leven op de pof.

24

Future Learning

25

Het Uniforce Concept

door het plafond en veel van de 500.000 Romeinse

27

Pensioenschade

burgers uit de beginjaren van onze jaartelling consu-

28

Bedrijvigheid met een knipoog naar het verleden

dagen. Een heuse kredietcrisis was het gevolg. Leningen

29

HELP, technici tekort!

werden niet meer afbetaald, moord- en slachtpartijen

Het liep gigantisch uit de hand. De huizenprijzen schoten

meerden zich suf met geleende sestertiën, de euro uit die

waren aan de orde van de dag. De geldhandelaren

In het hartkatern

Ondernemers innoveren wegens kansen, niet om subsidies De (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen, maar besparingen alleen krijgen een sputterende economie niet in een hogere versnelling. De BV Nederland zal zich met betere en efficiënter tot stand gekomen producten internationaal moeten onderscheiden. Daarvoor is innovatie broodnodig. Minister Maxime Verhagen staat voor een dubbele uitdaging: met beperkte financiële middelen meer innovatie-rendement genereren. En hij moet er ook nog voor zorgen dat het MKB optimaal profijt heeft van de nieuwe regelingen.

draaiden de kredietkranen dicht waarna de prijzen van onroerend goed in elkaar klapten. Half Rome ging failliet, menigeen stierf de hongerdood. In het jaar 33 greep keizer Tiberius in. Uit zijn persoonlijk vermogen stopte hij 100 miljoen sestertiën in de Romeinse economie door alle schuldenaren een renteloze lening te geven waarmee zij hun leven weer konden oppakken. Zo zette hij dus op antieke wijze de geldpers aan. De hoofdrolspelers uit het drama, de bankierende handelaren, liet hij een voor een publiekelijk afmaken. Hun bezittingen vervielen aan de keizer. Met de krediet- en bankencrisis van 2008 en de eurocrisis van vandaag beleven we dus niets nieuws onder de zon. Hooguit is de huidige situatie complexer omdat er zeventien landen bij betrokken zijn. Hoewel ook dit relatief is, want Berlijn en Parijs dicteren

- Stoom bedrijf nu klaar voor economisch herstel - Logistic Force: De kracht van inleven en slim opleiden - Testcase meet de werkelijke potenties

de andere vijftien wat er (niet) moet gebeuren. Zo is het duo Merkozy de moderne variant van keizer Tiberius. Als ondernemer kun je in 2012 je maar het beste niets aantrekken van alle rampspoedverhalen op radio, tv, in

Bankier heeft weinig gevoel voor familiebedrijf Ruim een half jaar is Hans Biesheuvel voorzitter van MKB-Nederland. Na acht jaar bestuurder-politicus Loek Hermans wilde de achterban wel weer eens een echte ondernemer aan het roer. Hij moest zich wel even achter de oren krabben toen hij werd benaderd. Maar inmiddels geniet hij met volle teugen van de wereld van het poldermodel. “Ik krijg er heel veel energie van!”

de krant en op internet. Daar word je maar depressief van. Probeer eens een jaar lang het nieuws niet te volgen. En werk gewoon keihard aan verdubbeling van het aantal klanten en aan behoud van de bestaande opdrachtgevers. Want daar moeten we het met z’n allen toch van hebben, nietwaar? André Vermeulen info@avoor.nl

het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws Uw nieuws

AELS start haar activiteiten op Aviolanda

Is er een nieuwe directie aangetreden? Heeft u productnieuws? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of fuseren? Uw persberichten, bij voorkeur met foto, kunt u sturen naar Novema, t.a.v. Jasper van der Sluis, j.vandersluis@novema.nl, Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten.

Het Ondernemersbelang Bergen op Zoom/Roosendaal nu ook op LinkedIn. Ga naar onze groep en meld u aan! Of neem contact op met: Jasper van der Sluis via j.vandersluis@novema.nl De Bladmanager van het Ondernemersbelang Bergen op Zoom – Roosendaal is voortaan bereikbaar onder een nieuw telefoon nummer. Dit nieuwe nummer is 06-46295009. Voor vragen over het blad kunt u natuurlijk altijd bij hem terecht.

het “one-stop-shop” principe. AELS zal hierbij en bij het verder ontwikkelen van de activiteiten nauw samenwerken met Fokker Services (www.fokkerservices.nl), Business Park Aviolanda en de regionale ontwikkelingmaatschappij REWIN West-Brabant. AELS start haar activiteiten op Aviolanda met zo’n 7 werknemers. Het Nederlandse bedrijf AELS (Aircraft End-of-Life Solutions) (www.aels.nl), tot nu toe uitsluitend gevestigd in Delft, is gestart met de de-assemblage en ontmanteling van een Boeing 737-500 vliegtuig op het nieuwe Business Park Aviolanda (www. businessparkaviolanda.nl) in Woensdrecht, West-Brabant. Dit is het eerste vliegtuig dat door AELS op Aviolanda wordt gerecycled, waarbij duurzaamheid, dé uitdaging van deze tijd en naadloos passend in het concept van het Business Park Aviolanda, het uitgangspunt is.

De lancering van de samenwerking werd gedaan op 2 december door het nieuwe informatie bord te openen in bijzijn van gedeputeerde Meneer De Boer van provincie Brabant.

Rode Loper Ondernemers Event Op 9 en 10 mei a.s. vindt in de St. Jan in Roosendaal het Rode Loper Ondernemers Event plaats. De officiële opening zal plaatsvinden op 9 mei om 16.00 uur door Wethouder Steven Adriaansen. Op beide dagen zullen er doorlopend workshops en lezingen gegeven worden bij Dakotaz met een breed scala aan onderwerpen. Op het Event zelf zullen zich vele bedrijven presenteren. Onderstaand een voorlopig overzicht van de bedrijven die zich inmiddels hebben ingeschreven. Voor alle informatie over het event en de openingstijden verwijzen wij u graag naar de website www.rodeloper-event.nl Voorlopige deelnemerslijst: WVS Groep, Strak Advocaten, Reflectit, The People Company, Jetron Automatisering, Laudam Detachering, Elkor Telecom & ICT, Kook mee met Rene, No Corners, Van Elteren Catering, Future Learning, JW Ontwikkeling, Ideal Office Support, Atik Advies, IT Coms, Renew Groep, Masa, 0209 Reclame, Copy Company, Office Talent, VOC Zaken & Lifestyle Magazine, Hutten Catering, FvM Logistiek Advies, Lago Office Products, VakantieXperts (Loes Evegaars), Schutters Direct.

AELS en Aviolanda hebben een lange termijn overeenkomst gesloten om deze voor Woensdrecht nieuwe dienst te gaan verlenen als onderdeel van

Flanderijn neemt Fries deurwaarderskantoor VNR-NGC over Incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn versterkt haar positie in de noordelijke provincies. De landelijk opererende organisatie neemt per direct alle activa over van deurwaarderskantoor VNR-NGC in het Friese Buitenpost. Door de overname ontstaat een nieuwe grote speler op de Noord-Nederlandse incassomarkt, omdat VNR-NGC geïntegreerd zal

worden in Flanderijn en van den Borg in Heerenveen. Daardoor groeit dit kantoor van 15 naar 40 medewerkers. De overname vloeit voort uit de recente pensionering van gerechtsdeurwaarder Bertus Venema, die samen met Roelof Jan Rinsma eigenaar was van VNR-NGC. Gerechtsdeurwaarder Marco van den Borg wordt waarnemendgerechtsdeurwaarder op het kantoor in

Buitenpost en zal de komende maanden gaan werken aan de integratie van beide kantoren in Heerenveen. Marco van den Borg ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Door deze overname worden we één van de grote incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoren in Friesland. Dat biedt nieuwe zakelijke perspectieven die we zeker nader zullen uitwerken.”

BEDRIJFSWAGENINRICHTING

WWW.ZEVIM.NL

Altijd dezelfde systeembeheerder Goede prijs/kwaliteit verhouding Betrouwbaar - Goede service Wij ondersteunen uw onderneming op het gebied van kantoorautomatisering en IP-telefonie in het gehele traject; Advies | Aanschaf | Installatie | Beheer | Helpdesk

Tel.: 0165-599401

04

het ONDERNEMERS BELANG

Pi-ict • Champetterberg 2 • 4707 DA Roosendaal info@pi-ict.nl • www.pi-ict.nl


Door als maar stijgende energiekosten zoeken mensen steeds meer naar alternatieve energiebronnen. Zoals zonne-,

Hanneke Keser het nieuwe gezicht van de St. Jan

Bert Janssen het gezicht voor de evenementen in Roosendaal en in de St. Jan gaat na 5½ jaar een nieuwe uitdaging aan. Hanneke Kezer gaat zijn functie overnemen en gaat vol enthousiasme aan de slag. Zij heeft haar evenementenervaring opgedaan bij meerdere organisaties zowel in de evenementenbranche als cateringbranche. Zij is trots om voor een van de mooiste evenementenlocaties van Nederland de sales te mogen gaan doen. ‘Wie wordt er nu niet verliefd op de eeuwenoude witte muren en imposante zuilen in combinatie met dat licht?’ Aldus Hanneke.

windenergie, biobrandstoffen maar ook pellets. Een pelletkachel is eigenlijk een moderne houtkachel die gevoed wordt met houtkorrels. De kachel is voorzien van een automatische ontsteking en een thermostaat, zodat de te verwarmen ruimte een gelijkmatige temperatuur behoudt. De luxe modellen hebben zelfs een dag- en weekprogramma. In Nederland is dit nog een vrij nieuwe brandstof maar bestaat al meer dan 40 jaar in Canada, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Zweden en Finland. Ook bij onze buurlanden Duitsland en België is het in grote opkomst. Pelletkachels zijn daarom zowel in bestaande als nieuwe (passiefhuizen) toe te passen. Dit is de reden waarom we de aankoop van verwarmingsketels met pellets aanmoedigen. Pellets zijn niet alleen een milieuvriendelijke, maar ook een

betaalbare brandstof. Daarnaast is de prijs van pellets nagenoeg stabiel. Deze onderging slechts een minimale verhoging tengevolge van de stijging van de transportkosten. De gestaagde prijsstijging van de olie waaronder de consumenten gebukt gaan, heeft ons tot actie aangezet en tot het vinden van een oplossing. En vanaf de opening van onze Duurzaam Informatie Centrum aan de Kerkstraat 25 te Oud Gastel, is ITV Oud Gastel daarom actief in de verkoop en in het installeren van pelletkachels.

De Renew Group De Renew Group –met diensten in security en recherche- heeft haar activiteiten uitgebreid met payrolling. Onder de naam Renew Facilities wordt op een duidelijke en transparante wijze invulling gegeven aan gezond ondernemerschap m.b.t. personeelszaken. Onder de paraplu van de Renew Group richt Renew Facilities zich op verloning in ondernemend Nederland echter zonder uw zorg van het juridisch werkgeverschap. Heeft u nieuwe medewerkers nodig en wilt u sparren over de best mogelijke oplossing, dan kan Renew Facilities u helpen de best mogelijke keuze te

maken. In Het Ondernemersbelang van april a.s. leest u een uitgebreid interview met de directie over de Renew Group en al haar activiteiten. Ook is de Renew Group aanwezig op het Ondernemers Event van 9 en 10 mei in de St. Jan in Roosendaal. Voor alle vragen over payrolling kunt u zich wenden tot Johan Ketelaars 0165-760009 of 06-29581982. Renew Facilities: smart arranged!

ITCOMS aanwezig bij Rode loper Ondernemers Event smartphone altijd en overal toegang tot je e-mail, agenda, contacten, bestanden en programma’s.

Op 9 en 10 mei vindt in de St. Jan in Roosendaal het Rode loper Ondernemers Event plaats. ITCOMS is ook aanwezig op deze ondernemersbeurs en overtuigt ondernemers graag van de voordelen van werken in de cloud. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken is populair. Iedereen weet wat Het Nieuwe Werken inhoudt, maar realiseert zich niet altijd dat je daarvoor ook alle ICT-zaken goed moet regelen. Vanaf je PC, iPad, laptop of

ITCOMS maakt Het Nieuwe Werken mogelijk en zorgt ervoor dat je altijd en vanaf iedere locatie bij al je programma’s en bestanden kunt vanaf diverse apparaten. Werken in de cloud, onder andere door implementatie van Microsoft Office 365. ICT wordt daarmee een nutsvoorziening op basis van een maandelijks abonnement met vaste kosten. Efficiënt, duidelijk en flexibel! Kom dus langs bij de stand van ITCOMS tijdens het Rode loper Ondernemers Event en laat je overtuigen van de voordelen van werken in de cloud!

Fotografie: Nico de Beer

Waarom een pelletkachel

Wie adviseert u oudedagsvoorziening? Vanaf 1 januari jl. is er een wetswijziging in het vergunningstelsel voor pensioenadvisering van kracht (WFT). Iedereen die wil adviseren en bemiddelen dient een deelvergunning pensioenen aan te vragen. Wat in geen enkele andere beroepsgroep mogelijk is overkomt onze beroepsgroep gewoon. Alle bestaande en in het verleden behaalde diploma’s zijn in één klap waardeloos geworden m.b.t. pensioenadvisering en alle adviseurs die willen adviseren in pensioenen moeten wederom in de schoolbanken. Er is één uitzondering: de accountant! Indien deze slechts sporadisch adviseert mag hij dat zonder vergunning. Een vreemde regeling. Wanneer een financieel adviseur die wellicht al tientallen jaren pensioenen adviseert nu enkele adviezen per jaar geeft moet hij een vergunning aanvragen, een accountant zonder ervaring mag zo een pensioenadvies bij u neerleggen zonder vergunning mits dit in beperkte mate gebeurt op jaarbasis. Tot zover de vreemde wettelijke regeling. Vraag aan u is wie het beste over uw pensioenregeling kan adviseren. Een accountant die dit “sporadisch” doet of een ervaren en gedegen opgeleide adviseur. Met grote regelmaat kom ik de adviezen van de accountant tegen, speciaal voor u geschreven en allemaal hetzelfde “eindloon, nabestaande 70% en 14% wezenpensioen. Opbouw in eigen beheer”. En verder? Verder gebeurt er niets, geen advies in de opbouw van uw pensioen, geen dekking van het nabestaandenpensioen… Tip: maak er een drie-eenheid van voor een goed advies. Uzelf, uw accountant en uw pensioenadviseur. Met z’n drieën is het mogelijk een passend advies te schrijven. U weet wat u wilt, uw accountant weet wat u kan en uw pensioenadviseur weet wat mag en hoe het geregeld moet worden. Heeft u nog vragen of dit of een ander onderwerp, neem dan gerust contact met mij op. Bij voorkeur per email. Tot de volgende keer. Met vriendelijke groet, Chris Broeders Erkend Hypotheekadviseur Register Pensioenadviseur Tel.: 0165 - 344 020 c.broeders@assurantiekantoorbroeders.nl

het ONDERNEMERS BELANG

05


Bedrijfsreportage

Tekst: Han Verbeem • Fotografie: Nico de Beer

Sociaal personeelsbeleid met WVS-groep

Denken in niet in Het vinden van de juiste werknemer is geen sinecure. Natuurlijk, er is op dit moment volop ruimte op de arbeidsmarkt en door het huidige economisch tij zijn er veel werkzoekenden in de kaartenbakken. Maar uitbreiden betekent ook investeren en de meeste reguliere zakelijke kredietverstrekkers houden de hand op de knip. Dan is het als ondernemer tóch handig om eens in gesprek te gaan met Start Foundation en WVS-groep. Start Foundation heeft de middelen en WVS-groep de mensen voor een maatschappelijk verantwoorde HR policy. Want zeg eens eerlijk: als werkgever heeft u toch óók een MVO-doelstelling te verwezenlijken? Nou dan!

W

e schrijven december 2011. Directeur Jos Koopman van WVS-groep in Roosendaal blikt vooruit naar een nieuw jaar, vol veranderingen in de sociale wetgeving. Als sociale werkvoorziening (SW) heeft WVS-groep de opdracht zoveel mogelijk mensen met mogelijkheden te plaatsen in de reguliere arbeidsmarkt. Al vele jaren weet WVS-groep op een succesvolle wijze werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Alleen… de situatie op de financiële markten zorgt ervoor dat er minder makkelijk kredieten worden verstrekt. Werkgevers zijn geïnteresseerd maar haken soms af als het op de financiering aankomt. Op dat moment komt Start Foundation in beeld: de maatschappelijke investeerder die ondermeer kredieten verstrekt aan bedrijven die ‘kwetsbare’ arbeidsplaatsen willen creëren en behouden. Met andere woorden: Start Foundation financiert ondernemers met een maatschappelijk hart die het belangrijk vinden om medewerkers met een beperking in dienst te nemen én te houden. Adviseur Martin Egberink van Start Foundation legt uit: “Eigenlijk werken we op dezelfde wijze als de ‘gewone’ banken en kredietverstrekkers, met één groot verschil: voor ons telt niet het financiële maar het maatschappelijke rendement. “

06

het ONDERNEMERS BELANG

De samenwerking tussen WVS-groep en Start Foundation ligt daarmee voor de hand. Bij WVS-groep komen werkkrachten terecht die deels vanuit een indicatie, deels via een re-integratietraject instromen naar de arbeidsmarkt. Het gaat dan om werkzoekenden waar een ‘vlekje’ aan zit, zoals het in het vakjargon heet. WVS-directeur Koopman nuanceert dit beeld direct: “Qua arbeidsmotivatie doen SW-werknemers zeker niet onder voor reguliere arbeidskrachten. Ze zijn betrokken, collegiaal, hardwerkend en kunnen op sommige terreinen zelfs méér dan anderen”. Egberink vult hem aan: “Zo is uit onderzoek gebleken dat autistische mensen vaak kundig zijn in het testen van software. De analytische vaardigheden zijn sterker ontwikkeld dan bij de meeste andere mensen.” De mogelijkheden centraal, niet de onmogelijkheden

Waar het om gaat, is dat de aandacht verlegd wordt van de onmogelijkheden naar de mogelijkheden. Koopman: “Wie moeite heeft om mee te komen in de samenleving, krijgt al gauw het stempel opgedrukt van ‘nutteloos’ of ‘overbodig’. En niets is minder waar.” WVS-groep investeert dan ook veel in de medewerkers en heeft een uitgebreid aanbod van cursussen en trainingsprogramma’s. De WVS-directeur is er duidelijk in

Vooroordelen en clichés ontstaan meestal door onbekendheid. “De laatste decennia hebben we honderden mensen geplaatst

in de meest uiteenlopende functies; van productiemedewerker tot receptioniste, van LBO-niveau tot HBO of universitair geschoold.” In veel gevallen verhuurt WVSgroep medewerkers aan externe bedrijven op detacheringbasis en in veel gevallen vindt er ook een doorstroming plaats en neemt de werkgever de kracht in loondienst. En als werkgevers nog twijfels mochten hebben over verzuimrisico of verminderde productiviteit, dan wil Koopman nog wel even de zekerheden opsommen die WVS-groep de werkgevers biedt: “ WVS-groep biedt een begeleiding op de werkvloer, de risico’s van uitval zijn afgedekt, niet-productieve uren hoeven niet betaald te worden en we rekenen geen bemiddelingskosten”. Reken er nog even bij dat de opdrachtgever geen hoge kosten hoeft te maken voor personeelswerving en tijdrovende sollicitatieprocedures, en de balans is snel opgemaakt: het inhuren van WVS-medewerkers kan in veel gevallen zelfs voordeliger zijn dan het werven van regulier personeel. Baanbrekend investeren

De formule die WVS-groep en Start Foundation hanteren, laat zich samenvatten in twee woorden: baanbrekend investeren. Start Foundation biedt de ondernemer die wil investeren in maatschappelijk kapitaal financieringen tegen interessante voorwaarden: geen afsluitprovisie en aantrekkelijke rentes van 3,5% tot 9%, afhankelijk van het sociale rendement van de verstrekte kredieten.


en Start Foundation

mogelijkheden, onmogelijkheden

Adviseur Martin Egberink van Start Foundation

Directeur Jos Koopman WVS-groep Roosendaal

Uiteraard stelt Start Foundation wel voorwaarden aan de onderneming, alvorens tot kredietverstrekking over te gaan. “Het bedrijfsprofiel van een aanvrager leggen we natuurlijk wel langs de maatschappelijke maatlat.”

én zorgt voor begeleiding op de werkvloer. De voorwaarde is wel, dat Start Foundation bij de bedrijfsvoering meekijkt over de schouders van het bedrijf en per kwartaal een rapportage over de financiën en de personeelsontwikkeling ontvangt.”

Egberink noemt een praktijkvoorbeeld: “Een spuitgieterij produceert hoogwaardige kunststof producten. Van de 32 werknemers behoort 76% tot de sociale doelgroep, waarvan 56% een SW-indicatie heeft. De onderneming wil het assortiment uitbreiden en daarmee een stuk groei realiseren. Daarmee is op termijn een personeelsuitbreiding van 15 mensen te verwachten, met een SW-indicatie.” De kapitaallasten voor deze uitbreiding bedragen 240.000 euro over drie jaar, waarvan 150.000 gefinancierd door Start Foundation en de overige 90.000 uit de cashflow van de onderneming. “De lening is verstrekt tegen 3,5% rente; als een sociale meerwaarde wordt gerealiseerd kan ook een bonus verstrekt worden”. Het SW-bedrijf levert daarbij de benodigde medewerkers

Sociaal gezicht herontdekken

Uiteraard betreft het hier een voorbeeld van een onderneming die zich sterk profileert als sociale werkgever. “Niet elke werkgever is in staat om driekwart van het personeelsbestand uit de sociale doelgroep te halen”, stelt Egberink. “Dat is ook niet het hoofddoel. Waar het om gaat, is dat ondernemers de ruimte bieden aan werknemers die een extra steuntje kunnen gebruiken. Of dat nu om, vijf, twintig of honderd medewerkers gaat dat hangt geheel van de situatie en de omstandigheden af. Het blijft altijd maatwerk.” Nog maar een paar generaties geleden was het in Brabant heel gewoon dat er op de werkplaats of in de fabriek medewerkers in de ploeg werden opgenomen die wat ‘anders dan de anderen’ waren, vertelt Egberink.

“Maar de maatschappij is harder en zakelijker geworden.” De samenleving moet het sociale gezicht van vroeger weer herontdekken, zo besluit de adviseur van Start Foundation. “Mensen met een vlekje, die horen erbij. Laten we stoppen om te zoeken naar perfectie. De volmaakte werknemer bestaat niet, net zo min als de volmaakte samenleving.”

WVS-groep Bosstraat 81, 4704 RL Roosendaal Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal T 0165 - 59 65 55 F 0165 - 56 12 63 info@wvsgroep.nl www.wvsgroep.nl Start Foundation Postbus 889 5600 AW Eindhoven T 040 - 246 18 50 F 040 - 237 05 15 info@startfoundation.nl www.startfoundation.nl

het ONDERNEMERS BELANG

07


Rondetafelgesprek

Tekst: Hans-Jorg van Broekhoven • Fotografie: Nico de Beer

De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst

De arbeidsmarkt is in toenemende mate een zorgenkind van ons allemaal. Er is in steeds meer sectoren al serieus sprake van een tekort aan geschoolde mensen. Ook een aantal bedrijfstakken waar minder vakkennis te pas komt staat al onder druk. Met name seizoensgebonden arbeid invullen blijkt al jaren moeilijk en het is hoogstens een kwestie van tijd voordat bijna overal vergelijkbare problemen de kop op steken. Die paar procenten krimp per jaar betekenen al snel een kwart tot een derde minder capaciteit over tien jaar. Het Ondernemersbelang besloot om rondom dit actuele thema een rondetafelgesprek te organiseren. We waren van harte welkom bij WVS-groep in Roosendaal, alwaar Adrienne Ogier op gastvrije wijze optrad als gespreksleider.

Een kleine voorstelronde: Adrienne Ogier, Hoofd Detachering en Begeleid Werken bij WVS-groep: de sociale werkvoorziening in West Noord-Brabant. Voor negen gemeenten werken zij dagelijks met drieduizend medewerkers die ze gericht ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk op de arbeidsmarkt. De laatste tijd biedt de organisatie steeds meer maatwerk via een totaalconcept. Eén adres voor alle diensten (groen, post, schoonmaak, stratenmakers, schilders, individuele detachering en dergelijke).

08

het ONDERNEMERS BELANG

Luuk Blom, sinds september in dienst bij Uniforce: een flexibele vorm van ondernemen voor de zelfstandige professionals en opdrachtgevers die echt 100% zekerheid willen inzake de arbeidsrelatie. Een zelfstandige heeft normaliter allerlei verklaringen nodig om te bewijzen dat hij niet in loondienst is. Bij Uniforce werkt de zelfstandige vanuit zijn eigen Declarabele Uren BV zodat hij niet gebonden is aan de VAR. Tevens is hij als werknemer verzekerd binnen het sociale stelsel. Herman den Boeft, eigenaar van Ardee Engineering & Detachering: een onafhan-

kelijk, multidisciplinair ingenieursbureau dat steeds minder traditionele detachering verzorgt, maar vooral zorgt dat de werkzaamheden op een hoogwaardig niveau worden verzorgd door flexibel inzetbare professionals. Raoul Hendrickx, eigenaar van FLARHE Interim & Consultancy: het bedrijf ondersteunt mensen en organisaties in ontwikkeling en het bereiken van doelen. Via een pragmatische benadering gekoppeld aan een persoonlijke aanpak. De werkwijze van FLARHE Interim & Consultancy is specifiek en wordt aangepast aan de behoeften. FLARHE Interim & Consultancy denkt mee in de mogelijke opties en helpt de gekozen aanpak zodanig te implementeren dat de verandering blijvend zal zijn. De drie belangrijkste thema’s zijn coaching, organisatie advies en interim advies. Peter Schellingerhout, zelfstandig ondernemer bij The People Company: deze organisatie heeft overal in den lande onafhankelijke ondernemers actief, die gespecialiseerd zijn in het adviseren en begeleiden van organisaties bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers, organisatie- en cultuurveranderingen, outplacement, HR projecten, coaching, begeleiding en arbozorg.


Adrienne Ogier Een andere manier van denken en werken

Al in de voorstelronde reageert men op elkaar, bijvoorbeeld wanneer Luuk Blom uitweidt over het feit dat veel mensen denken met hun VAR verklaring alles op orde te hebben, terwijl dit geregeld niet het geval is. Wanneer er namelijk sprake is van een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer spreekt de Belasting toch van een dienstverband. De scheidslijn tussen werknemer of ondernemer zijn is dus wel eens lastig en moeilijk definieerbaar. Herman den Boeft reageert daarop met de constatering dat iedereen op de arbeidsmarkt misschien wat meer moet gaan denken als zelfstandige. Ook de overheid mag dat best wat beter faciliteren. Het zou een hoop zaken in ieder geval behoorlijk vereenvoudigen, voor alle partijen. Blom vult aan: “Ons huidige arbeidsbestel staat onder druk. Veel landen om ons heen hebben de focus al verlegd. Het gaat niet meer om langdurige arbeidsrelaties maar om flexibele werkgelegenheid creëren. Een andere manier van zekerheden proberen te borgen die van zowel werknemers als werkgevers een denkomslag vraagt. Zo ver zijn we in Nederland nog niet maar in bijvoorbeeld Scandinavië zie je het al volop gebeuren. Volgens Den Boeft komt ook hier dat systeem vanzelf, ingegeven door de omstandigheden. Het zou alleen fijn zijn als iedereen er op is voorbereid. Creatief inspringen op vraag en aanbod, daar gaat het dus om. Alle deelnemers aan het gesprek kunnen zich daar natuurlijk wel in vinden. Adrienne Ogier merkt op dat ook WVSgroep op dat vlak flinke stappen heeft gemaakt de afgelopen jaren. “We bieden steeds meer marktgericht maatwerk en zijn veel proactiever geworden in de benadering van arbeidsvraagstukken. Voor aanbieders en dienstverleners gaat het er om dat je de juiste toegevoegde waarde biedt.” In die zin zijn de tafelgenoten amper concurrenten te noemen. Ze hebben ieder hun sectoren, hun specialismen en opdrachtgevers genoeg. Nu nog mensen… Zorgen

Raoul Hendrickx: “Ik maak me vooral zorgen over het opleidingsniveau van nu. Dat sluit steeds minder aan bij waar m’n opdrachtgevers naar op zoek zijn. Vooral praktijkkennis is lastig. En met theorie alleen red je het gewoon niet. Je ziet steeds meer detacheerders zelf mensen opleiden, om juist een meerwaarde te kunnen bieden aan opdrachtgevers. Dat kan ook natuurlijk maar het is wel ingegeven door het falen van de onderwijswereld.” Of je daar als dienstverlener wat aan kunt doen? Peter Schellingerhout: “Niet als individueel ondernemer natuurlijk. Je kunt hoogstens signalen afgeven en mensen aanraden om zich zo veel mogelijk specialistische verdieping eigen te maken.” De situatie leidt niet alleen tot krapte en moeilijk vervulbare functies. Een logisch gevolg -want marktwerking- is tevens dat bepaalde beroepsgroepen bijna onbetaalbaar worden. Luuk heeft al tariefstijgingen van 100 tot 200 procent

geconstateerd. “Het is inmiddels doorgerekend. Alleen al de ziekenhuiszorg is daardoor jaarlijks 200 miljoen euro extra kwijt! Dat is wel maatschappelijk geld.” Het PvdA Tweede Kamerlid in hem wordt weer even wakker. “Maar de markt betaalt het tóch.”, reageert Raoul. “Men moet wel, anders lopen werknemers gewoon weg naar een baan waar ze het wel krijgen.” “Daarom biedt mijn bedrijf dus die flexibele arbeid aan.”, pareert Den Boeft. “Zo krijgen opdrachtgevers toch de kwaliteit die ze zoeken maar betalen ze niet de hoofdprijs.”

Herman den Boeft

Toch perspectief

Samenwerking in de arbeids- en detacheringsmarkt, creatief kijken naar mogelijkheden, elkaar betrekken en ook eens wat gunnen en zelfs ‘missiewerk’ bij bedrijven en overheid verrichten. Dat zijn zo ongeveer de belangrijkste voorwaarden waar de sector het van moet gaan hebben, denken alle aanwezigen. Peter: “Het mooie is dat je in gezamenlijkheid een zeer compleet geheel biedt en eigenlijk iedereen vooruit kunt helpen. Ik doe dat als persoonlijke begeleider van processen en een ander omdat ie de betreffende specialisten voor die sector bij wijze van spreken al paraat heeft staan.” Ook WVS-groep heeft een duidelijke rol in dat totaalaanbod, legt gespreksleider Adrienne uit. “Natuurlijk presteren veel van onze medewerkers op een ander niveau maar aan dergelijke arbeid is evengoed veel behoefte. We hebben bijvoorbeeld heel wat medewerkers die goed inzetbaar zijn om ondersteunende taken op te pakken, zodat de schaars wordende gediplomeerde technici, verpleegkundige zich meer kunnen richten op waarvoor ze zijn opgeleid! Ervaring leert wel dat hier meer bedrijven, met name in de zorg, techniek en logistiek voor openstaan.” Al snel ontstaan er zelfs aan tafel kruisbestuivingen, omdat de aanwezigen ook het nodige voor elkaar kunnen betekenen. De problemen op de arbeidsmarkt zijn, ook lokaal, zeker niet voorbij. Sterker nog, qua krapte is dit pas het begin. Het geeft echter wel moed te weten dat er betrokken professionals druk doende zijn hier op te anticiperen en met werkbare oplossingen te komen. Bertine Adriaansen, vestigingsmanager bij Creyfs Roosendaal, kon helaas niet bij het rondetafelgesprek zijn, maar wil nog wel wat toevoegen aan het besproken spectrum aan diensten in de regio. “In de 15 jaar dat ik nu bij Creyfs actief ben, waarvan 8 jaar als manager, heb ik veel zien veranderen in de arbeidsmarkt. Creyfs speelt daar goed op in, met gerichte diensten waar met name het MKB mee is geholpen. We zoeken daarbij naar de juiste mix tussen belangen van de organisaties met een arbeidsvraagstuk en de werknemers.” Enerzijds wil ‘de markt’ flexibiliteit, legt ze uit, maar anderzijds willen mensen als werknemer ook enige zekerheid. “Wat we vaak doen is mensen op detacheringsbasis plaatsen bij één bedrijf. Zo ontstaat een

Luuk Blom

Peter Schellingerhout

Raoul Hendrickx

mooie mix van flexibiliteit, kwaliteit én stabiliteit voor alle betrokkenen. Om de snel veranderende arbeidsmarkt te bedienen ontwikkelen we ook steeds nieuwe diensten, bijvoorbeeld een personeelsscan. We brengen daarmee de verhouding tussen vaste medewerkers en uitzend- of gedetacheerde krachten in beeld, gekoppeld aan een advies over de juiste samenstelling. Vanzelfsprekend doen we dan ook een bijbehorend voorstel als deze situatie te verbeteren is.” Creyfs is als full-service dienstverlener actief in uitzenden, detacheren en payrolling maar verzorgt ook werving en selectie. Iedere vestiging focust zich op de lokale markt maar weet zich gesteund door een sterke holding en een flink kennisnetwerk.

het ONDERNEMERS BELANG

09


Bedrijfsreportage

‘Uitzendbureau

van het Jaar’

Creyf’s Uitzendbureau is in 2008, 2010 en 2011 verkozen tot ‘Uitzendbureau van het Jaar’. Wij zijn verkozen om onze snelheid, service, flexibiliteit en deskundigheid. Uiteraard verdedigen wij in 2012 onze titel, zodat wij voor het derde jaar op rij de naam ‘Uitzendbureau van het Jaar’ mogen dragen.

C

reyf’s beschikt over een landelijk vestigingsnetwerk en hecht veel waarde aan lokaal ondernemerschap. Iedere vestiging is bekend met en heeft kennis van haar lokale markt en kan daarom goed inspelen op de wensen van haar klanten en flexkrachten.Uitzenden is maar één van de services die Creyf’s u kan bieden. Onder onze services vallen ook: alle vormen van detacheren, werving & selectie, payrolling, poolmanagement en inhouse services. Als het om werving van nieuw personeel gaat, dan biedt Creyf’s u dé oplossing.

personeel bieden dat voldoet aan de door u gestelde wensen en eisen. Snelheid speelt een belangrijke rol bij de werving van medewerkers. Zeker als het om tijdelijke krachten gaat. Als werkgever wilt u zo snel mogelijk verder kunnen. Doordat wij continu nieuwe kandidaten werven op zowel landelijk (internet, radio, pers, direct mail) als op lokaal (social networking, sms, member-getsmember) niveau, beschikken wij over een uitgebreide database met gemotiveerde flexwerkers.

Waarom Creyf’s?

Creyf’s hanteert voor elke service overeenkomsten op maat en passende tarieven. Uitgangspunt bij het inschakelen van flexkrachten is dat u kunt profiteren van hard werkend en gemotiveerd personeel tegen geringe kosten en minimale admi-

Als ondernemer in de regio Roosendaal/ Bergen op Zoom wilt u er zeker van zijn dat u samenwerkt met de beste partij als het gaat om personeelsvoorziening. Wij leveren niet alleen kwalitatief goed personeel dat in bezit is van de vereiste dipoma’s. Maar wij zorgen er ook voor dat zij goed geïnformeerd bij u aan de slag kunnen. Om er zeker van te zijn dat wij u de juiste flexkrachten bieden, voeren wij uitgebreide intake gesprekken en voeren altijd een referentiecheck uit. Wij willen namelijk alleen

10

het ONDERNEMERS BELANG

nistratieve bijkomstigheden. Zo neemt Creyf’s de loonadministratie voor haar rekening, net zoals de arbeidsrechtelijke risico’s, wervingskosten en de eerste selectie van kandidaten. U betaalt alleen de effectief gewerkte uren en bij ziekte zijn er uiteraard geen kosten voor u. De vestigingen van Creyf’s zijn actief op zes werkvelden. Dit zijn: industrie, logistiek, techniek/bouw, zakelijke dienstverlening, kinderopvang en detailhandel. Bent u op zoek naar personeel? Wilt u meer informatie en weten wat Creyf’s voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze Creyf’s vestiging in de regio Roosendaal/ Bergen op Zoom (0165 - 58 31 30) of ga naar www.creyfs.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Nico de Beer

Een specialist in lasergesneden plaatmateriaal, zowel in kleine als middelgrote series. Ruim tien jaar staat Van Stee BV uit Roosendaal als zodanig bekend in de regio West-Brabant. Onder leiding van de in maart vorig jaar aangetreden directeur Hans Lodewijks wordt nog meer werk gemaakt van

Lasersnijden Van Stee:

Werken aan betrouwbaarheid, elke dag opnieuw

het versterken van de marktpositie. Lodewijks legt uit wat hem voor ogen staat: een langdurige partnership met de klant. “Vertrouwen bouw je op door kwaliteit te leveren en afspraken na te komen.’’

H

eel bewust kiezen ze er bij Van Stee voor om klein te blijven. Een regionaal opererend bedrijf, gebaseerd op traditionele menselijke waarden. Dat is wat Lodewijks en zijn team willen zijn. Als voormalig directeur van een tot een multinational behorend bedrijf dat zich toelegt op diamantboren en diamantzagen, kent Lodewijks de andere kant van de medaille. Dat wil hij niet meer. Handjes uit de mouwen, korte lijnen, klanten met een gezicht, daar houdt hij van. Met passie vertelt Lodewijks over het lasersnijden, een hoogwaardige techniek die het mogelijk maakt om plaatmateriaal op de meest nauwkeurige en snelle wijze te bewerken. Constructiebedrijven, machinebouwers, interieurbouwers, allemaal doen ze hun voordeel met het vakmanschap en de CNC gestuurde GHT lasersnijmachine van Van Stee. Er is meer dat het Roosendaalse bedrijf onderscheidt van de anderen. Juist door de menselijke schaal van de organisatie. Flexibiliteit en klantgerichtheid, daar draait het volgens Lodewijks allemaal om. “Wij zijn in staat om snel te leveren, tegen scherpe prijzen. Opdrachtgevers hebben binnen 24 uur een offerte binnen. Levertijden van twee tot drie dagen zijn voor ons geen enkel probleem.’’

is er een schuurmachine gekomen. Bovendien heeft het bedrijf een commerciële impuls gekregen door nog klantgerichter te denken, en te handelen. Lodewijks gelooft in modern ondernemerschap, met een proactieve instelling als belangrijkste kernwaarde. Ook op de vloer zelf is er een frisse wind gaan waaien door de medewerkers meer te betrekken bij de bedrijfsvoering. Open en informele organisaties leveren in de visie van Lodewijks altijd meer op, zowel als het gaat om werkplezier als prestaties. Het bewijs van zijn gelijk: vorig jaar nam de omzet bij Van Stee met circa 50 procent toe. “Enkel door het uitdiepen van de contacten met bestaande klanten.’’

andere marktsegmenten. Een vernieuwde website moet de kwaliteiten van het bedrijf nog beter voor het voetlicht brengen. Als extra service komt er bovendien een kantbank, zodat de opdrachtgever nog meer ontzorgt kan worden. De uitdaging voor Lodewijks: samen met bestaande en nieuwe klanten een langdurige partnership opbouwen, zodat beide partijen sterker worden. Het sleutelwoord in dat proces: betrouwbaarheid. Precies dat is het waar bij Van Stee aan wordt gewerkt, elke dag opnieuw. “Vertrouwen bouw je op door kwaliteit te leveren en afspraken na te komen.’’ Van Stee BV

Uitdaging

Belder 10

Voor dit jaar zijn de verwachtingen ook weer hooggespannen. De nieuwe software en hardware van de lasersnijmachine maakt het mogelijk om een diversiteit aan producten te bewerken en biedt wellicht toegang tot

4704 RK Roosendaal T 0165 - 56 07 44 F 0165 - 54 63 13 info@vansteebv.nl www.vansteebv.nl

Commerciële impuls

Sinds zijn aantreden heeft Lodewijks het nodige geïnvesteerd in de kwaliteit van zijn organisatie. Het computersysteem van de lasersnijmachine heeft een flinke update gekregen, zodat er nog efficiënter kan worden gewerkt en het eindresultaat nog beter is. Ook

Directeur Hans Lodewijks

het ONDERNEMERS BELANG

11


Het nieuwe werken. Anytime, anywhere.

Maar hoe? Scan onderstaande QR-code voor de oplossing

www.icdee.nl

6WHOOLQJ

œ9HU]HNHULQJHQ ]LMQWHGXXU¡

8:/2*,67,(./22373(5)(&7

72&+"

9HU]HNHULQJHQ]LMQGXXU7HGXXU'DWYLQGHQDOOHRQGHUQHPHUVHQZLM GXVRRN9DQ'RPPHOHGRHWHUZDWDDQ0HWVFKHUSHWDULHYHQ VFKHUSH DGYLH]HQ]RGDWXSURĂ€WHHUW1LHXZVJLHULJQDDURQ]HZHUNZLM]H" 1HHPYULMEOLMYHQGFRQWDFWPHWRQVRSYLDWHORI NLMNRS ZZZYDQGRPPHOHDGYLHVQO

9DQ'RPPHOH$GYLHV*URHS Van Dommele Advies Groep BV &KDVVpVLQJHO 5HFKW]DDG Rechtzaad 15 +$%UHGD 5&5RRVHQGDDO 4703 RC Roosendaal 7 T. 0165 - 70 01 34 7 (LQIR#YDQGRPPHOHDGYLHVQO E. info@vandommeleadvies.nl

Ăœ?™Ë Â?””jÂ?j ĂœjĂ ĂŁjÂ?jà ‰™~j™ËOĂ‹ÂŹj™Ä‰Â?j™j™ËOËà ‰Ä‰WÂ?Mj†jjĂ

'XLGHOLMNYDQ'RPPHOH ZZZYDQGRPPHOHDGYLHVQO

02&+781287:,-)(/(11((0 '$1((16&217$&7230(70,Ferdy van Meurs FvM Logistiek Advies I: www.fvmlogistiekadvies.nl M: info@fvmlogistiekadvies.nl T: 06-47974845


Interview

Tekst: Hans Jorg van Broekhoven • Fotografie: Nico de Beer

In de vele jaren dat Ondernemers Vereniging Borchwerf inmiddels bestaat, is er veel bereikt. Op de agenda voor zowel de nabije toekomst als daarna staan nog veel meer grote plannen die de leden op dit bedrijventerrein vooruit moeten helpen bij het uitvoeren van hun vak, het runnen van hun bedrijf en vaak ook het bieden van werkgeverschap. Er gaan dus nogal wat economische én maatschappelijke belangen gepaard met het optimaliseren van de omstandigheden op en om dit bedrijventerrein.

Het grote voordeel van samen optrekken… zeker nu

W

e treffen namens het bestuur van de vereniging de onlangs als interim voorzitter gestarte Elian van Nunen en ‘oudgediende’ en prverantwoordelijke Jacques Heijnen, eigenaar van het gelijknamige videoproductiebedrijf. Ook Elian heeft haar eigen bedrijf. Onder de veelzeggende naam de Raadsvrouw verzorgt zij o.a. het financieel beheer voor Roosendaalse Verenigingen van Eigenaren en is mede initiatiefneemster van het Roosendaals VvE Platform. Het bestuur van de OVB is blij met haar aantreden, laat Jacques weten. “In de komende algemene ledenvergadering moet haar kandidatuur natuurlijk nog worden bestendigd maar dat is waarschijnlijk een formaliteit. Haar kennis heeft voor ons een grote toegevoegde waarde.”

Wapenfeiten

De Raadsvrouw heeft in ieder geval veel zin in de uitdaging. “Zo’n pro Deo functie legt best wat beslag op je tijd maar je krijgt er ook veel voor terug. Het is leerzaam en je ontmoet volop nieuwe gezichten. Je leert bovendien veel over het lokale bedrijfsleven en verwante ontwikkelingen, maar het voelt ook goed om op deze wijze op te komen voor de belangen van je eigen bedrijf en van je collega ondernemers.” Haar bestuursgenoot beaamt dit en aangezien ze best nog wat versterking kunnen gebruiken roept hij Borchwerf ondernemers op zich te melden. “Vele handen maken immers licht werk en dan bereiken we nóg meer.” En dat terwijl de OVB al heel wat wapenfeiten heeft gerealiseerd. Er zullen maar weinig bedrijventerreinen zo goed worden onderhouden, qua groenvoorziening, als De Borchwerf. Dat houden ze namelijk in eigen hand, door er een gespecialiseerd bedrijf voor in te zetten en alles op de voet te laten volgen door Olav Posthumus, de parkmanager waarover het bestuur uitermate te spreken is. Het draagt bij aan de representatieve uitstraling van hier gevestigde organisaties. Het gezamenlijk inkopen van diensten en producten leidde ook al tot zeer gunstige tarieven voor telefonie en internet via glasvezel, na onderhandelingen met Ziggo en het bestuur heeft nog wel meer collectieve ideeën. “Denk eens aan de

V.l.n.r. : John van den Bemd, Elian van Nunen, Thom Engels, Olav Posthumus, Johan Evers en Jacques Heijnen

aanschaf van kantoorartikelen als printpapier.”, vertelt Jacques. “En er kan veel meer. Waarom allemaal apart een half uur per dag kwijt zijn aan het wegbrengen en ophalen van post en pakketjes. Dat kun je ook collectief laten verzorgen, net als het ophalen van wasgoed of de verzorging van catering, al dan niet op bestelling.” Nieuw Masterplan Borchwerf

De kracht van een samenwerking als deze is best groot, verduidelijkt Elian. “We zijn bijvoorbeeld een volwaardige gesprekspartner van onder meer de gemeente en in die hoedanigheid bezig met de totstandkoming van de herziening van het masterplan dat de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij momenteel aan het schrijven is. We willen daar onze leden volop in gaan betrekken. Het gaat immers over de inrichting en invulling van onze gezamenlijke omgeving en is dus

belangrijk. We hebben het plan om speciale inspraakavonden te organiseren. Een van onze andere voornemens is om de leden via de Social Media nog meer bij de vereniging te gaan betrekken, maar het masterplan is té complex en belangrijk om dat via deze mediums af te handelen. Je wilt leden bovendien ook wel regelmatig in levende lijve treffen. Dan weet je weer voor wie je het allemaal doet, en weten leden andersom weer wie die harde werkers zijn die hun belangen zo nauwlettend behartigen.”

OVB het ONDERNEMERS BELANG

13


Waar bedrijven groeien Klaverweide

Ruimte om te groeien Bedrijvenpark Klaverweide te Oud Gastel, gelegen nabij het bedrijvenpark Borchwerf te Roosendaal. 5 hectare te ontwikkelen bedrijfsgrond op een uitstekende zichtlocatie met optimale ontsluiting naar de A17 richting Rotterdam en Antwerpen. Is uw bedrijf toe aan vernieuwing en bent u op zoek naar een kwalitatieve en veilige nieuwe locatie? Neem dan contact op! Klaverweide is een ontwikkeling van:

www.bedrijvenparkklaverweide.nl U kunt veel tijd en kosten besparen door al uw belangrijke informatie 

slim te ordeneneenduidig op te slaan

 

up-to-date te houden sneller terug te vinden

Wilt U weten wat passende en vooral haalbare mogelijkheden voor uw organisatie zijn, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. CDS KAM-Advies is een onafhankelijk adviesbureau dat particulieren, eenmanszaken, het midden- en kleinbedrijf en overheidsinstellingen begeleidt en ondersteunt op het gebied van kwaliteit, arbo&veiligheid en milieu.

Uw sparringpartner voor een goede informatiehuishouding.

Bij bedrijven is deskundig personeel en/of tijd/capaciteit vaak niet aanwezig om aan alle verplichtingen op kwaliteit, arbo&veiligheid en milieu te voldoen. CDS KAM-Advies is in dit geval de ideale partner om mee in zee te gaan. CDS KAM-Advies zal de zorg over kwaliteit, arbo&veiligheid en milieu bij u wegnemen, zodat u zich weer kunt gaan richten op uw hoofdproces. Adviestrajecten kunnen door CDS KAM-Advies, al dan niet ondersteund vanuit het netwerk, worden uitgevoerd. Daarnaast kan CDS KAM-Advies ook door andere adviesbureau's, arbo- of milieudiensten als extra capaciteit

worden ingehuurd. Voor nadere informatie over de dienstverlening van CDS KAM-Advies kunt u een kijkje nemen op de website en/of contact opnemen met: YHUEHWHUHQ FRQWLQX GHEHGULMIVYRHULQJ

&'6.$0$GYLHV .ZDOLWHLWDUERPLOLHX RSORVVLQJHQ

Danny Verkuijl Tel. : 06 - 187 017 82 info@cdskam-advies.nl www.cdskam-advies.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Jasper van den Bovenkamp – Tekstbureau Vakmaten • Fotografie: Jur Engelchor / Henk Veensttra

MKB Cursus & Training

Stoom bedrijf nu klaar voor economisch herstel Wat doe je als ondernemer wanneer links en rechts de economische crisis over het land jakkert? Het antwoord van George Bel, directeur van MKB Cursus & Training, is zo eenvoudig als doeltreffend. “Investeren in kennis en vaardigheden is juist nu van groot belang. Dat maakt in deze markt het verschil. Trekt het economische tij weer aan, dan ben jíj de eerste die ervan gaat profiteren.”

Op tal van locaties in het land worden de cursussen van MKB C&T gehouden, zoals hier in Papendrecht (foto Henk Veenstra)

het ONDERNEMERS BELANG

O

p hoog niveau woedt de discussie al jaren. Wil Nederland rland in het jaar naangevend kennis2020 een toonaangevend et het Rijk daar vandaag land zijn, dan moet in investeren. Economische turbulentie doet er op zo’n moment niet zoveel toe. Sterkerr nog: hoe hoger de golven van de anciële malaise tegen ons econom financiële economisch bestel beuken, hoe dringender d de noodzaak om te investeren in training en opleiding. Klinkt nogal aanticyclisch. En dat is het ook. George Bel kni knikt bedachtzaam. Als directeur van het land landelijk opererende trainingsen cursus cursusbureau gaan hem de huidige econom economische ontwikkelingen niet voorb voorbij. “Al een paar jaar leven we in een p precaire situatie. De huizencrisis, de kkredietcrisis, de eurocrisis, de bankencris crisis: ze stapelden de ene onzekerheid op de andere.”

Bestendige zekerheid

Toch kun je in die gril grillige omstandigheden als bedrijf of or organisatie een buitengewoon bestend bestendige zekerheid inbouwen, redeneert Be Bel. “Veel bedrijven denken dat kopers alleen letten op de prijs. Ik zeg: ‘Nee, dat is niet waar!’ Kennis en vaardigheden maken het verschil. Wil je onderscheidend zijn in de markt, zorg er dan vooral voor dat je medewerkers goed opgeleid zijn, dat ze in positieve zin opvallen. Als jij de telefoon goed opneemt, sta je al met drie-nul voor. Door te investeren in kwaliteit voorkom je achterstanden en ben je helemaal klaar als het herstel inzet. Dit is dé tijd om voorsprong op je concurrent te nemen.” Nieuwe trainingen

Niet voor niets is het adagium van MKB Cursus & Training ‘Wat je vandaag leert, pas je morgen toe’. De organisatie verzorgt in het hele land ruim vijftig verschillende


trainingen en cursussen. De onderwerpen variëren van een mediatraining en een basistraining bedrijfshulpverlening tot en en ‘Hoe gebruik ik effectief leidinggeven al media?’ Het aanbod is breed. social Bel: “We spelen voortdurend in op nieuwe wensen van onze doelgroep. Zo zijn op het moment trainingen als ‘Management van stagnerende medewerkers’, ‘Debiteurenbeheer en telefonisch incassere incasseren’ en ‘Succesvol financieren’ erg in trek. Daarnaast zijn opleidingen voor de ondernemingsraad populair. Wij bieden trainingen aan waarin we focussen op betere samenwerking tussen bestuurders en werknemers. Meer dan ooit is het nu van belang om constructief samen te werken.” Praktisch

De nadruk ligt bij MKB Cursus & Training op praktische sessies. Bel: “Deelnemers hebben geen behoefte aan theoretisch gezwets. Ze willen gewoon weten hoe het werkt in de praktijk.” MKB Cursus & Training is wat dat betreft een echte insider. “We komen voort uit MKB-Nederland – een echte werkgeverscultuur – en zijn hun partner voor bedrijfsopleidingen. We kennen het stereotype beeld van de ondernemer: hij of zij wordt geacht een duizendpoot te zijn, maar kan simpelweg niet alles.” In de modder

De trainers van MKB Cursus & Training staan dan ook, om met Bel te spreken, “met beide benen in de modder.” De directeur legt uit. “Onze cursussen en trainingen zijn geënt op het principe ‘learning by doing’: de theorie wordt direct in de praktijk toegepast. Deelnemers oefenen in rollenspellen of bootsen praktijksituaties na. Op deze manier leren deelnemers heel concreet, gewoon door te oefenen. Dat vergroot de effectiviteit van onze trainingen en cursussen enorm. Relevant is het dan wel dat de trainer de praktijk vanbinnen en vanbuiten kent. Op dat criterium selecteren wij onze trainers.” Altijd dichtbij

Plezierige bijkomstigheid is dat een training of cursus van MKB Cursus & Training altijd om de hoek wordt georganiseerd. Op tal van locaties in het land vinden de sessies plaats. “Het is jammer als je in een sessie van drie bijeenkomsten onverhoopt een keer absent bent. Gelukkig wordt diezelfde bijeenkomst drie weken later een paar kilometer verderop weer georganiseerd. Dat is een van de voordelen van een grote organisatie.”

MKB Cursus & Training Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag T 015 - 219 13 90 www.mkbct.nl

George Bel: “Cursusdeelnemers hebben geen behoefte aan theoretisch gezwets” (foto Jur Engelchor)

Klanten aan het woord... Welke voordelen biedt MKB Cursus & Training u nog meer? Klanten vertellen over hun bevindingen met het landelijk opererende cursus- en trainingsbureau. René Slagmolen, directeur Twilmij Cursus: Effectief leidinggeven “Twee jaar geleden hebben we binnen ons bedrijf een managementteam gevormd. Met de vijf managers volgen we nu de in-company training, omdat we allen afzonderlijk met bepaalde vragen en situaties zaten. Die konden we vooraf voorleggen aan de trainer. Ze heeft ons gevraagd wat we willen leren, welke vragen er leven en waar we tegenaan lopen. Tijdens de cursus gaat ze heel specifiek op onze situatie in. En dat schiet merkbaar wortel op de werkvloer. We voeren op het moment bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Tijdens de training krijgen we veel praktische tips over hoe we dat het best kunnen aanpakken. Zeer leerzaam en praktisch toepasbaar!” Jacques Ravoo, general manager Parkhotel Den Haag Cursus: Financiële basiskennis “Heel duidelijk werd in deze cursus uitgelegd wat het verschil is tussen de balans en de winst- en verliesrekening. Voor veel van onze medewerkers was dat echt een eyeopener. Ook hadden we veel aan de uitleg over de kasstromen binnen je bedrijf. Het hoofd van onze technische dienst doet jaarlijks een heel aantal dure investeringen. Hoe ga je daar mee om? We kregen veel nuttige en praktische informatie. Lang geleden heb ik een dergelijke training al eens gevolgd, maar ik wilde alles weer even ophalen. De eigenaar van Parkhotel Den Haag

adviseerde mij om dat bij MKB Cursus & Training te doen. Daar heb ik geen spijt van. De dag was perfect verzorgd, alle communicatie verliep prima en de trainer was zeer professioneel.” Khalid Achaaboune, medewerker NEBO Cursus: Klantgericht verkopen “Wij hebben met twintig collega’s twee keer twee avonden mogen luisteren naar een zeer kundige trainer. Voordat we met de cursus begonnen, was hij al verschillende keren bij ons geweest om de actuele situatie binnen ons bedrijf te bespreken. Daar sprong hij tijdens de training voortreffelijk op in. Het sloot perfect aan op de praktijk zoals wij die kennen. Veel medewerkers hebben de cursus echt ervaren als een opfrismoment. Je bent al jaren verkoper, maar ben je je wel bewust van hoe je het doet? Als een klant komt, heeft hij een probleem en daarvoor zoekt hij bij jou een oplossing. Ontvang een klant dus altijd met open armen en toon interesse, benadrukte de trainer. Onze verkopers zijn hier daadwerkelijk mee aan de slag gegaan.” Michel van den Berg, interieuradviseur bij Van Waay Interieurs in Benthuizen Cursus: Time management “Tijdens deze cursus heb ik heel duidelijk geleerd prioriteiten te stellen. Regelmatig word ik van de werkvloer gehaald, omdat klanten op elk willekeurig moment binnen kunnen komen. Dat is niet goed voor je concentratie. Dankzij de cursus heb ik leren tijdschrijven. Ik houd per activiteit bij hoe lang ik ermee bezig en ik noteer de reden van onderbrekingen. Op die manier maak ik voor mezelf inzichtelijk hoe ik het meest praktisch mijn dag kan inplannen. Daardoor kan ik ook duidelijk aangeven: dan en dan kan ik een afspraak met u maken. Ik wil namelijk kwaliteit blijven leveren.”

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Ministerie van EL&I / Cartoon: Marco Magielse

Ondernemers innoveren wegens kansen, niet om subsidies De (euro)crisis dwingt Den Haag te bezuinigen, maar besparingen alleen krijgen een sputterende economie niet in een hogere versnelling. De BV Nederland zal zich met betere en efficiënter tot stand gekomen producten internationaal moeten onderscheiden. Daarvoor is innovatie broodnodig. Uitgerekend nu moet het departement van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) zijn bijdrage leveren aan de bezuinigingen blijkt ook nog eens dat het subsidiëren van innovatie veel minder effectief is dan werd aangenomen. Minister Maxime Verhagen staat dus voor een dubbele uitdaging: met beperkte financiële middelen meer innovatie-rendement genereren. Of eigenlijk een drievoudige: er ook nog voor zorgen dat het MKB optimaal profijt heeft van de nieuwe regelingen.

het ONDERNEMERS BELANG


O

nder de opeenvolgende kabinetten Balkenende werd innovatie tot een van de speerpunten van het economisch beleid uitgeroepen. De bedragen die de overheid uittrok om innovatie te steunen zijn daardoor de voorbije acht jaar ongeveer verdubbeld. De effectiviteit van die subsidies is het afgelopen jaar echter onder een vergrootglas gelegd en in twijfel getrokken. Dat laatste gebeurde in de slipstream van een algehele onzekerheid over het precieze nut van overheidssubsidies, een gevoel dat werd bevestigd door de uitkomsten van een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De discussie deed overigens denken aan het eeuwige gehakketak over de vraag of het glas nu half vol of half leeg was. Wie naar de droge cijfers kijkt moet toegeven dat die subsidies het Nederlandse bedrijfsleven toch ergens gebracht hebben. Het percentage innovatieve bedrijven was in 2009 gedaald naar 35% . De piek van 2002 lag echter maar twee procent hoger. In 2011 stond Nederland nog steeds niet in de top vijf van innovatieve landen. Inderdaad, maar in de Global Competitevness Index van het World Economic Forum zijn ‘we’ wel gestegen van de achtste naar de zevende plaats.

Fonds voor vernieuwende ondernemers

Kortom, Nederland innoveert wel degelijk, en dus is dit een tijd om gas te geven en niet om op de rem te gaan staan. Het Ministerie van EL&I trekt daarom € 1,5 miljard uit voor het steunen van een negental topsectoren, sectoren waarin Nederland al bewezen heeft innovatief en internationaal concurrerend te zijn, zoals de agro-food, de logistiek, en de energiesector. Maar elke topsector kent zijn topspelers. Hoe voorkomt EL&I dat de anderhalf miljard vooral bij projecten van het grootbedrijf terecht komt in plaats van bij de start ups en kleinere spelers die niet zelden het meest vernieuwend zijn? “De topsectoren zijn diegene die voor de Nederlandse economie het belangrijkst zijn,” zegt minister Verhagen. “En juist in deze sectoren zijn veel kleine en middelgrote ondernemers actief die er voor zorgen dat ons land vooroploopt met het ontwikkelen en toepassen van vernieuwde producten en diensten. Die ondernemers zijn dus ook van groot belang voor de concurrentiepositie van onze economie en zorgen voor nieuwe banen en inkomsten. Om innovatie te stimuleren zorgen we ervoor dat hun bedrijven makkelijker financiering kunnen krijgen voor risicovolle projecten om innovatieve producten te ontwikkelen. Hiervoor komt een fonds voor vernieuwende ondernemers, het Innovatiefonds MKB+. Dit fonds zal in 2015 vijfhonderd miljoen euro bedragen en komt bovenop de anderhalf miljard die is toegezegd voor de topsectoren. Hier profiteert met name het midden- en kleinbedrijf van, omdat het vooral ook het MKB is dat moeite heeft financiering te blijven vinden

voor zijn groeiplannen. Het uitgangspunt van de lening is dat deze pas weer wordt terugbetaald wanneer de investering tot winst leidt. Op die manier kunnen veel meer MKB-ers profiteren van het fonds dan wanneer je hen subsidies zou geven.” Verzilveren van kansen

Maxime Verhagen gelooft ook in een stimulering die meer omvat dan enkel het overschrijven van geldbedragen van de ene rekening naar de andere. De focus op kansrijke sectoren is één verandering, een andere is meer samenspraak met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen; weer een andere is een verschuiving van specifieke subsidies naar generieke lastenverlichting. Speelt hier trouwens ook het verlangen naar een kleinere overheid een rol en wellicht al een vroeg vermoeden dat er aan de effectiviteit van subsidies gesleuteld moest worden? “Vernieuwing en economische groei komen niet uit Den Haag maar van alle ondernemers die Nederland rijk is,” antwoordt de minister. “Daarom heb ik bij de start van dit kabinet meteen gezegd dat ondernemers en onderzoekers zelf aan het stuur van het bedrijvenbeleid moeten zitten. Tegelijkertijd moeten we inderdaad constateren dat de innovatiesubsidies van de afgelopen jaren niet het gewenste effect hebben gehad. Ik denk dan ook dat ondernemers niet innoveren vanwege subsidies maar omdat ze kansen zien, en ik vind dat de overheid ondernemers moet ondersteunen bij het verzilveren van die kansen, in plaats van het gieteren met subsidies. Daarom maken we simpele regelingen waarvan alle ondernemers kunnen profiteren. Zo krijgen vernieuwende ondernemers belastingkorting en zorgen we voor minder regeldruk vanuit de overheid. En dat alles bovenop die anderhalf miljard euro voor vernieuwende plannen die ondernemers en onderzoekers samen met de overheid maken,”

Losse schroeven?

De economen onder die onderzoekers voorspellen hernieuwde economische tegenwind voor 2012. Den Haag heeft al extra ombuigingen aangekondigd om de verwachte tegenvallers in de begroting te compenseren. Hoe groot is de kans dat de beloofde belastingvoordelen van Verhagens ministerie daardoor op losse schroeven komen te staan? En wat behelzen ze eigenlijk precies? “Bij economische tegenwind is het des te belangrijker dat we ondernemers de ruimte geven en belemmeringen wegnemen,” aldus de minister. “Dat geldt zeker ook voor MKB’ers. Ondernemers vormen immers de ruggengraat van onze economie. Zij leveren de banen en inkomsten op die we zeker in deze tijd goed kunnen gebruiken. Om vernieuwende ondernemers de wind in de zeilen te geven krijgen zij belastingkorting. Wie investeert in nieuwe apparatuur voor het maken van vernieuwende producten kan bijvoorbeeld rekenen op een korting van tien procent. In 2015 loopt deze op tot een totaal van vijfhonderd miljoen euro. Na 2012 zullen de belastingvoordelen dus niet kleiner worden maar groter.” De BV Nederland kan zich niet veroorloven te wachten tot de economische crisis op een miraculeuze manier vanzelf overgaat, ze zal zich vooral uit de recessie moeten innoveren. Dan is het goed te weten dat Den Haag dat proces optimaal tracht te ondersteunen door elke subsidie-euro een zo hoog mogelijk rendement te geven en de ondernemer een maximale controle over zijn eigen innovatieproject. In feite heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie eerst zelf geïnnoveerd om vervolgens anderen in staat te stellen beter te innoveren. Misschien telt zo’n feit ook mee, de volgende keer dat het World Economic Forum beslist welke vijf landen tot de meest innovatieve ter wereld behoren.

het ONDERNEMERS BELANG


$$1%(67(',1*6352-(&7(1(1 29(5+(,'623'5$&+7(1 -XULGLVFKHLQNRRSDGYLH]HQ*URRWLQHUYDULQJPHWDOOHMXULGLVFKHDVSHFWHQ YDQLQNRRSHQFRQWUDFWHQ

 

 

%XUJ.HUVVHPDNHUVVWUDDW% 3RVWEXV $(5DDOWH 7HOHIRRQ )D[ (PDLOLWV#LWVSURMHFWVQO ,QWHUQHWZZZLWVSURMHFWVQO(XURSHHVDDQEHVWHGHQ (QHU]LMGV 'H(*ULFKWOLMQHQKHW1HGHUODQGVH%DRVWHOOHQYRRU KHWSODDWVHQYDQ2YHUKHLGVRSGUDFKWHQ]ZDUHHLVHQ DDQGHLQNRRSSURFHGXUHVYDQ VHPL RYHUKHGHQ $QGHU]LMGV +HWGRRUXJHZHQVWHLQNRRSUHVXOWDDW PRHWZRUGHQJHZDDUERUJG

,QGLWVSDQQLQJVYHOGOHYHUW,76PDDWZHUN


Bedrijfsreportage

Tekst: IngerMarlies Leeuwenburgh • Fotografie: Logistic Force

Logistic Force:

Logistic Force, dienstverlener in flexibele arbeid en jobcoaching in Transport en Logistiek, begon in 2008, net voor de crisis, met één vestiging in Tilburg. Sinds 1 januari 2012 is Logistic Force met vijf vestigingen werkzaam in geheel ZuidNederland. De kracht van Logistic Force zit ‘m in het inzicht dat alles om de mens draait.

P

atrick Villevoye, directeur Logistic Force Tilburg: “Omdat al onze vestigingseigenaren zelf uit de transport- en logistieke sector komen, hebben wij een trefzekere visie op de behoeftes van zowel werkgever als werknemer. Werkgevers worden door Logistic Force geadviseerd en begeleid bij het zoeken naar de beste werknemers. Werkzoekers begeleiden wij bij het vinden van de juiste baan. Wij investeren veel tijd en aandacht in het kennismaken met beide partijen. De wederzijdse wensen, verwachtingen en mogelijkheden moeten helder zijn. Onze overtuiging is dat investeren in de mens leidt tot verhoogde betrokkenheid van de werknemers en tot hogere kwaliteit en productiviteit op het werk. Logistic Force neemt voor werkgevers desgewenst de HRM-taken over zodat zij zich op de eigen core-business kunnen richten.” Opleidingen

Logistic Force biedt met marktpartijen en ROC’s learning on the job opleidingen. In het Logistic Force Leerhuis kunnen zij-instromers kennis maken met logistieke werkzaamheden en kunnen ze een vakopleiding krijgen. Hierna biedt Logistic Force ze een halfjaarcontract en een baan bij een van de inleners. Villevoye: “De werkzoekenden krijgen

De kracht van inleven en slim opleiden hiermee een vakopleiding en een MBO-2 startkwalificatie plus een baangarantie. En onze werkgevers krijgen goed opgeleid personeel tegen een startsalaris.” Logistic Force Academy

In 2010 heeft Logistic Force de dienstverlening uitgebreid met een zelfstandige opleidingstak voor geheel Nederland: Logistic Force Academy. “Logistic Force Academy is een ambitieus instituut voor opleiding, training en advies voor onder andere de vervoer- en logistieke sector, ondersteund door mensen uit de sector zelf”, vertelt Rob Smulders directeur van de Academy. “We zijn gestart vanuit een marktvisie: niet inleveren op kwaliteit maar slimmer werken. En tóch concurrerend zijn. We bieden chauffeursopleidingen-Code 95, BBL-opleidingen, logistiek, personenvervoer, gevaarlijke stoffen, verticaal transport, luchtvaartlogistiek, BHV- en VCA en nog veel meer! De opleidingen worden incompany gegeven of bij ons op locatie. Al onze opleidingen en trainingen worden in overleg voor uw organisatie op maat gemaakt. Of we leiden een van uw personeelsleden op, die daarna zijn collega’s verder kan trainen.” Vernieuwend: plezier in scholing

vernieuwend. Door goed en aantrekkelijk, competentie- en vooral praktijkgericht op te leiden verhoogt u het rendement van uw personeel en materiaal. Het vernieuwende ziet u bijvoorbeeld in onze vrachtwagen rijopleidingen, waarin de vollédige dagelijkse praktijk van een chauffeur zoals laden/lossen, ladingzekeren en digitale tachograaf geïntegreerd zit. Daaraan gekoppeld hebben we de MBO-2 opleiding. De overheid stimuleert deze opleidingen met een aantrekkelijke fiscale regeling voor de werkgever, en uw werknemer ontvangt een MBO-2 diploma. Waar we competentiegericht opleiden toetsen we kort op wat bekend wordt geacht; op nieuwe wettelijke eisen en het omgaan met de materialen gaan we dieper in. Zo behouden werknemers het plezier in hun opleiding, net zoals wij dat hebben.”

“Onze opleidingen en trainingen zijn zeer Subsidies

De Logistic Force Academy is uitgebreid gecertificeerd. Zie hiervoor en voor alle opleidingen die u zoekt: www.lfacademy.nl. In bijna alle branches komen opleidingen van Logistic Force Academy in aanmerking voor subsidies.

Logistic Force Tilburg, Waalwijk, Breda, Roosendaal, Tiel en Eindhoven T 013 - 571 70 48 info@logisticforce.nl www.logisticforce.nl www.lfacademy.nl

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Jeroen Kuypers/Fotografie: Marco Magielse

Talenten en beroepen matchen zonder manco’s

Testcase meet de werkelijke potenties Hoe komt het, dat er zoveel getest wordt op het gebied van beroepskeuze en arbeidscompetenties en het uitvalpercentage onder leerlingen en werkzoekenden toch zo hoog blijft? Blijkbaar wordt er wel veel gemeten maar worden er weinig matchen gemaakt tussen talenten, beroepscompetenties en beroepsprofielen. TestCASE is het eerste programma dat beide kan. Via een online af te nemen test worden de talenten, de karaktereigenschappen en de kennis en ervaring van de kandidaat in kaart gebracht en vervolgens vergeleken met de vereisten van niet minder dan 3100 beroepsprofielen. Het gedetailleerde rapport blijkt een uitstekend richtsnoer voor een optimale beroepskeuze maar ook voor het succesvol (bij) sturen en (bij)scholen van bestaand personeel. TestCASE haalt de hete lucht uit het testen en geeft het eindelijk handen en voeten.

het ONDERNEMERS BELANG

K

ritiek hebben op de bestaande praktijk is één ding, een werkzaam alternatief bieden een tweede. Cees Morsch zag jarenlang met lede ogen hoe leerlingen al op de basisschool een verkeerde beroepskeuze maakten en vervolgens in het middelbaar en hoger onderwijs de prijs daarvoor betaalden in de vorm van halverwege afgebroken opleidingen of zelfs complete schooluitval. Ook in het bedrijfsleven hebben foutieve testuitslagen een verwoestend spoor getrokken, in de vorm van managers met onvoldoende competenties, werknemers die ongeïnspireerd hun arbeid verrichten en werkzoekenden die maar niet aan een baan raken. Morsch en de medewerkers van zijn CASE Builders Groep analyseerden wat er mis ging, ontwikkelden een programma dat die euvels kon verhelpen


en testten en optimaliseerden dat vervolgens uitvoerig in onderwijs en bedrijfsleven. Inmiddels werpt TestCASE overal opvallend goede resultaten af. Dat trok de aandacht van Iem Kievit, directeur van de Vanneau Groep die jaarlijks duizenden examens afneemt. Sinds 1 januari dit jaar is zijn landelijk opererend bedrijf dealer van TestCase voor het bedrijfsleven en de lokale overheden. De kleinste mismatch constateren

“Het bijzondere aan TestCASE is dat het in staat is boven water te halen wat een kandidaat nu werkelijk wil in zijn beroepsleven en welke eigenschappen de vervulling van die wens eventueel in de weg staan. Neem bijvoorbeeld iemand die ogenschijnlijk heel capabel is voor een functie in de zorg maar die moeilijk contact kan maken met vreemden, zo’n kandidaat zou er bij een traditionele test tussendoor glippen maar bij die van ons niet. Zo’n karakterologische mismatch wordt door het programma geconstateerd, waarna kan worden gekeken voor welk beroep de kandidaat dan wel optimaal geschikt is.” Overzichtelijke score

TestCASE maakt inzichtelijk wat iemand werkelijk wil en kan, in een beroep dat hij of zij nog moet gaan uitoefenen maar evengoed in een concrete functie die al jarenlang wordt vervuld. “De test heeft een dynamisch karakter,” aldus accountmanager Steven Nagtegaal. “Je hoeft hem dus niet eenmalig in te zetten, wanneer iemand komt solliciteren, maar je kunt hem desgewenst herhalen. Er wordt nu reeds op tachtig afzonderlijke competenties getest. Wanneer de kandidaat op het gebied van bijvoorbeeld leidinggeven of samenwerken niet meer voldoen, geeft de uitslag dat aan. Maar de test is ook een uitstekend hulpmiddel om exact te bepalen welke kennis en vaardigheden de komende jaren uit je organisatie gaan wegvloeien als gevolg van de vergrijzing van het personeel.

Het rapport bestaat uit zestien pagina’s en een zeer overzichtelijke score, waarin gewerkt wordt met sterren en kleuren. Dat maakt het voor ondernemers en managers heel eenvoudig om te bepalen op welke punten hun medewerkers dienen te worden bijgeschoold of getraind. Het rapport is ook een prima leidraad bij de toekenning van promoties of functieveranderingen. Je kunt bijvoorbeeld je drie beste medewerkers testen en hun uitslag als norm gebruiken voor de bijscholing van hun collega’s. Dan heb je een zeer concreet doel om naar toe te werken.” Efficiencywinst voor de personeelsmanager

Zestien pagina’s – daarin kan een kandidaat gedetailleerd worden doorgelicht en hoeft dus niets meer aan worden toegevoegd, zou je denken. “Toch kiest 90% van de kandidaten voor de optie van een gesprek om het resultaat nader toe te lichten,” zegt Iem Kievit. “In de praktijk komt dit er meestal op neer dat men de papieren uitslag mondeling wil laten bevestigen. Dat gesprek kunnen onze medewerkers voor hun rekening nemen. Onze examinatoren hebben jarenlang ervaring in het toelichten van uitslagen en zijn bovendien door de CASE Builders Groep bijgeschoold en getraind in het werken met TestCASE. Zij kunnen de personeelsmanager of de werkgever zelf dus dit werk uit handen nemen, zoals het programma hoe dan ook tot een forse efficiencywinst leidt bij het beoordelen van bestaand en het aannemen van nieuw personeel.” Volgens Iem Kievit is TestCASE ook zeer effectief in het bestrijden van de beruchte ‘van negen tot vijf ‘-mentaliteit. “Werknemers die hun beroep wel met verstand maar niet met passie uitoefenen kunnen er geen echte voldoening in vinden. Dat leidt bijna onvermijdelijk tot een kleurloze werkomgeving en magere arbeidsprestaties. Deze test haalt de oorzaak daarvan naar boven en wijst de weg naar een werkzame oplossing.”

Betaalbaar en betrouwbaar

Voor de kosten hoeven ondernemers het zeker niet te laten. Een test kost € 250,-. Ook over de veiligheid hoeven ze zich geen zorgen te maken. “Als examenbureau zijn wij uiteraard gewend uiterst zorgvuldig met de privacygevoelige gegevens van duizenden mensen tegelijk om te gaan,” aldus Iem Kievit. “Maar om er volledig zeker van te zijn dat de data van TestCASE vertrouwelijk blijven hebben we het systeem uitgebreid laten testen en perfectioneren en zo werkelijk ‘stressbestendig’ gemaakt. De moderne ICT techniek is hoe dan ook een van de pijlers die het concept van TestCASE mogelijk heeft gemaakt. Het programma bevat een hoeveelheid data die dertig jaar geleden onmogelijk in een goed en vlot werkende database op te slaan zou zijn geweest. Neem alleen al de data voor 3100 verschillende beroepsprofielen, informatie die bovendien geregeld moet worden aangepast en uitgebreid. En dan nog het gemak van een test die online kan worden afgenomen, eenvoudig op het bedrijf zelf of thuis. Zo heeft niet alleen het inzicht van Cees Morsch maar ook het niveau van de ICT techniek het mogelijk gemaakt de manco’s van oudere testmethoden te overwinnen en een test te ontwierpen die de werkelijke talenten en competenties van kandidaten boven water haalt en die feilloos kan matchen aan het volledige spectrum aan beroepsprofielen.”

Voor meer informatie: Vanneau Groep & Partners Kerkring 22a 3244 AH Nieuwe Tonge T 0187 - 478 657 Badweg 58 8401 BL Gorredijk T 0513 - 461 980 info@vanneaugroep.nl www.vanneaugroep.nl

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

MKB-voorzitter Biesheuvel biedt mbo’ers 100 procent baanzekerheid

‘Bankier heeft weinig gevoel voor familiebedrijf’ Ruim een half jaar is Hans Biesheuvel voorzitter van MKB-Nederland. Na acht jaar bestuurderpoliticus Loek Hermans wilde de achterban wel weer eens een echte ondernemer aan het roer. Hij moest zich wel even achter de oren krabben toen hij werd benaderd. Maar inmiddels geniet hij met volle teugen van de wereld van het poldermodel. “Ik krijg er heel veel energie van!”

Tekst: André Vermeulen • Fotografie: Jur Engelchor

J

e zou het in eerste instantie niet verwachten van een werkgeversvoorzitter. Hans Biesheuvel (46) hoopt dat de intern zwaar verdeelde FNV snel al haar problemen weet op te lossen opdat hij en zijn ‘collega’ Bernard Wientjes van VNO-NCW weer tot vruchtbare samenwerking met de vakbeweging kunnen komen. “Met Agnes Jongerius hebben we altijd goed zaken gedaan”, zegt hij, doelend op de in de interne machtsstrijd gesneuvelde FNV-topvrouw. Aan de andere kant is zijn houding natuurlijk typerend voor de Polder. Vrijwel nergens ter wereld is de harmonie tussen werkgevers en werknemers zo groot als in Nederland. Dat is dan ook meteen wat Biesheuvel nog het meest is opgevallen sinds hij vorig jaar zomer het stokje bij MKB-Nederland overnam van Loek Hermans. “Zeker in de komende tijd gaat het economisch heel lastig worden. Goede samenwerking is dus van groot belang”, zegt hij als een volleerde polderaar. Biesheuvel stapte ruim tien jaar geleden de wereld van het private equity investment binnen, nadat hij zijn technische handelsonderneming had verkocht. Bij één van de bedrijven waarin hij had geïnvesteerd, PGZ International in Houten, had hij als dga de dagelijkse leiding tot aan zijn overstap naar MKB-Nederland. Heeft u lang nagedacht voor deze functie?

Hij schiet in de lach: “Aanvankelijk dacht ik no way! Ik ben natuurlijk ondernemer. Het is makkelijk roepen aan de zijlijn dat het niet goed gaat,

Hans Biesheuvel: “We moeten ophouden met bankiertje-pesten, maar juist met ze gaan samenwerken”

het ONDERNEMERS BELANG


dus besloot ik toch om een bijdrage te gaan leveren aan de overlegeconomie. En: zo’n functie laat je ook niet zomaar lopen. Maar ik wil wél doelpunten maken!” Voorbeeld graag

Ik wil de arbeidsmarkt moderniseren. In mijn bedrijf hebben we een cao à la carte. De medewerkers kunnen naar eigen inzicht hun arbeidsvoorwaarden kiezen. De jongere generatie werknemers zit heel anders in de wedstrijd dan vroeger. Ze hebben een andere kijk op het leven en willen hun werk flexibeler invullen. Bovendien is het tegenwoordig heel lastig om goede vakmensen te vinden, dus moet je het als werkgever aantrekkelijker maken om hen langer vast te kunnen houden. Dit concept van de cao op maat zou ik landelijk willen uitrollen. Het tekort aan vakmensen neemt toe. Hoe los je dit probleem op?

Daar ben ik heel somber over. Het is een groot probleem. In het mkb is 90 procent van alle banen voor mbo’ers. En die worden steeds schaarser. Op de opleidingen zijn nu 10.000 leerlingplaatsen leeg. Het is een imagokwestie die al vroeg op de basisschool begint. Ouders willen niet dat hun kinderen naar het vmbo gaan. Ik vind dat scholieren in de CITO-toets ook moeten worden getest op hun praktische vaardigheden. En de opleidingen moeten veel aantrekkelijker worden gemaakt. Er is trouwens 100 procent baanzekerheid voor jongeren met de juiste diploma’s. Is dit het belangrijkste probleem op uw bord of is er meer?

Twee andere onderwerpen vind ik ook van groot belang. De kredietverlening door de banken en de toekomst van de detailhandel. Is die kredietverlening wel zo belangrijk? Tachtig procent van de familiebedrijven financiert investeringen uit eigen middelen

Het gaat mij dan ook om die andere 20 procent. Dat zijn vooral starters en innovatieve ondernemers. Die kunnen vaak niet verder zonder extra kapitaal. Daar wringt de schoen. We hebben in december een deal gesloten met ING, Rabo en ABN Amro over een meer serieuze behandeling van aanvragen, en we zullen zien hoe dat gaat. Ik heb er wel vertrouwen in. Kenmerk van grotere familiebedrijven is dat zij altijd aan de lange termijn denken en soms geen winst uit het bedrijf nemen om te kunnen investeren. Het gaat daar niet om bonussen en kortetermijnsuccessen. Bankiers hebben weinig gevoel daarvoor.

Biesheuvel wil in dit verband nog eens gezegd hebben dat de invoering van een bankbelasting dit jaar volgens hem een negatief effect zal hebben op de kredietverlening. “We moeten ophouden met bankiertje-pesten, maar juist met ze gaan samenwerken.” Andere landen in de EU zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje en België hebben al een banktax ingevoerd of doen dat op korte termijn. De verwachting is dat de banken dit gaan doorberekenen aan hun klanten, waardoor de belastingbetaler er in feite voor opdraait. Een ontwikkeling die Biesheuvel met zorg vervult is de teloorgang van het ondernemerschap in de detailhandel. Hij zegt: “De vergrijzing slaat hard toe. Het wordt steeds moeilijker om een opvolger te vinden die de zaak wil overnemen. Businessmodellen veranderen door internet. Na dertig of veertig jaar zit iemand met een bedrijf dat niemand wil hebben en dan blijkt ook nog eens dat het winkel- of bedrijfspand onvoldoende opbrengt voor een pensioen. Als het al wordt verkocht. De leegstand in de winkelstraten wordt steeds groter. Ik heb niet direct een oplossing voor dit grote probleem”, zegt Biesheuvel eerlijk en realistisch. Van der Kolk van de oude FNV denkt dat zzp’ers een overwaaiend verschijnsel zijn. Ligt hier een kans voor MKB-Nederland om hen te organiseren?

Dat vind ik een lastige vraag. Veel zzp’ers zijn best tevreden over hun situatie. En zij zullen ook zeker niet verdwijnen.

Ik vind het wel een uitdaging om een antwoord op die vraag te vinden. Ze kunnen natuurlijk ook gewoon individueel lid worden. En als ze met 10.000 tegelijk komen, dan wil ik wel wat voor hen betekenen.

“Een samenvoeging met VNO-NCW is wat mij betreft niet relevant”

Waar staat MKB-Nederland in 2015, wanneer uw termijn afloopt?

Dan staan we er goed voor, slagvaardig en heel ondernemend. Aan verdere bespiegelingen van de toekomst doe ik niet mee. Een samenvoeging met VNO-NCW is wat mij betreft niet relevant. We willen beide onze eigen identiteit behouden. Dan nog even het kabinet. U wil het aan de toezegging houden de lasten van het bedrijfsleven niet te verhogen omdat daar de economische groei vandaan moet komen. Is dat nog wel houdbaar nu het overheidstekort gierend uit de hand loopt?

Ik vind het niet verstandig dat er allerlei proefballonnetjes over mogelijke bezuinigingen worden opgelaten. Laten we maar rustig afwachten waarmee het kabinet volgende maand komt. Zolang er maar ruimte voor ondernemerschap blijft en het niet van alles kapot gaat bezuinigen. Wij spreken dagelijks met bewindspersonen en ook Kamerleden. Belangrijker vind ik nu dat de onzekerheid over de euro wordt weggenomen, want die Eurotop van voor Kerstmis bood slechts een mager resultaat. De euro zelf is het probleem niet, wel het ontbreken van een onafhankelijke autoriteit die controleert of de ZuidEuropese landen zich wel aan de vereiste begrotingsdiscipline houden.

het ONDERNEMERS BELANG


Ook in  bieden wij de juiste oplossingen!

Zonnebloemveld 3 | 6641 TA Beuningen T (024) 679 03 30 | E info@kcbs.nl | www.kcbs.nl Document Systems | ICT Concepts | Workow Management | Services & Supplies


Bedrijfsreportage

Tekst: Hans Jorg van Broekhoven • Fotografie: Nico de Beer

Omschrijven wat Ardee Engineering & Detachering allemaal voor relaties kan betekenen is nog best lastig. Dat heeft ook te maken met het feit dat het buitengewoon veel is. Toen Herman den Boeft enige

Een dienstverlener met grote oren Herman den Boeft

jaren geleden medeaandeelhouder van het bedrijf werd, was Ardee vooral een detacheringbureau voor technische beroepen. Al snel ontdekte hij dat de krapte op de arbeidsmarkt noopte tot creatievere oplossingen. Samen met zijn compagnon maakte hij van het bedrijf een uitvoerende en multidisciplinaire dienstverlener, betreffende de invulling van technische arbeidsvraagstukken. Goed luisteren naar wat een klant echt nodig heeft is de enige wijze om aan de vraag te kunnen voldoen. Grote oren dus…

W

ie een traditionele oplossing zoekt helpen we ook hoor, maar dat duurt wel eens langer., legt de eigenzinnige ondernemer uit. “Het is een feit dat de technische sector koploper is op velerlei gebieden. Helaas geldt dat ook voor de slinkende arbeidsmarkt, met maar liefst drie procent per jaar. Dat lijkt niet veel misschien, maar het is wél bijna een derde deel in tien jaar tijd. Dan wordt het al snel anders dus, want dit keren we niet zomaar. Je ontkomt daarom niet aan creatievere invullingen dan vaste contracten voor vaste werknemers, doodeenvoudig omdat er te weinig geschoolde mensen beschikbaar zijn.” Barbapapa 2.0

Ardee heeft daarom een aantal oplossingen bedacht en nog veel meer ideeën voor de toekomst. Den Boeft: “Daar is nog niet iedereen aan toe. Het kost tijd in de betrekkelijk traditionele technische wereld. Steeds meer bedrijven beginnen echter te ontdekken dat ze inmiddels echt een probleem hebben voor wat betreft de invulling van bepaalde functies, met name

wanneer het specialistisch werk betreft. De meeste organisaties moeten alleen nog gaan erkennen dat ze niet ontkomen aan een andere invulling van dat vraagstuk. Onze klanten zijn vaak al wel zo ver. We helpen hen graag, maar steeds minder vaak door er een vaste techneut te detacheren. We zorgen er vooral voor dat het werk wordt uitgevoerd, op een wijze die past bij dat bedrijf, in alle vertrouwelijkheid en met de specialisten die er voor nodig zijn. Dat vraagt om een zeer flexibele organisatie, een flinke pool van doorgewinterde experts en de nodige creativiteit. Voor ieder project vormen we ons team om, geheel passend bij de opdrachtgever. We zijn een soort moderne Barbapapa dus, hoe serieus de vraagstukken die we invullen ook zijn.”

de hoogst noodzakelijke. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Herman vult aan: “Er hoeft niet altijd een heel multidisciplinair team op een klus gezet te worden. Zeker waar het kleinere projecten zijn volstaat het vaak om er één werktuigbouwkundige en één elektrotechneut op te zetten. Die roepen dan wel specialistische bijval in als het nodig is. Al die vakmensen hebben we immers achter de hand. Zo lukt het om voor relatief lage kosten en uiterst efficiënt een heel traject te verzorgen, desgewenst van ontwerp tot en met de oplevering en ingebruikname. Gelukkig ontdekken steeds meer bedrijven dat het ook zo kan. Het scheelt onze klanten behalve personeelskosten een hoop kopzorgen.”

Projectgericht en effectief

Ardee zet mensen die voor het bedrijf werken zo breed mogelijk in. Dat kan betekenen dat ze bij verschillende opdrachtgevers actief zijn en dáár inspringen waar op dat moment hun specifieke expertise hard nodig is. De in rekening te brengen specialistentarieven blijven hierdoor beperkt tot

ARDEE engineering & detachering Boutershemstraat 46 Postbus 431 4611 KD Bergen op Zoom 4600 AK Bergen op Zoom T 0164 - 24 23 05 F 0164 - 26 54 50

het ONDERNEMERS BELANG

15


Ondernemerspanel

Hoe belangrijk zijn sociale media voor uw onderneming? Twitter, LinkedIn, Facebook, Hyves, YouTube. Het is maar een greep uit het aanbod van Social Media waar je je als onderneming bij kunt aansluiten. Met speels gemak kunt u uw bedrijf via een videofilmpje op internet in een notendop presenteren bij de juiste doelgroep. Het inzetten van alleen een website is binnenkort ondenkbaar. Social Media marketing gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de relatiemarketing van bedrijven. Heeft u al goed nagedacht wat de consequenties zijn van het inzetten van Nieuwe Media voor uw bedrijf of organisatie? Ziet u hierin nieuwe kansen of wellicht bedreigingen? De mening van ons panel. ■ Herman den Boeft Herman den Boeft - Ardee engineering & detachering Met enige reserve gebruiken wij linkedIn. Het snel kunnen raadplegen van specialisten binnen het netwerk of in discussiegroepen is zeker toegevoegde waarde. Wanneer echter LinkedIn verwordt tot een werving en selectie platform zou de waarde kunnen afnemen. Inmiddels enkele voor andere media, zeer enthousiast gepresenteerde, lezingen bijgewoond. Het lijkt erop dat je constant in verbinding staat met een veelheid van potentiële opdrachtgevers. Daar past ons toch wel enige scepsis. Als industriële dienstverlener

komen wij graag met onze klanten als persoon in contact. Vervolg contacten kunnen uitstekend per mail/fax of brief (bestaat ook nog). Onze klanten zullen ook veranderen, de opvolgende generatie is veel meer gewend de nieuwe mogelijkheden te gebruiken en zal dat ook doen. Toch lijkt het belangrijk het juiste gereedschap in te zetten. Ook de computer heeft veel gebracht; een projectleider brengt nu wel 80% van z’n tijd door achter het scherm ooit was hij 80% van z’n tijd op en rond de werken. Gevolg: meer fouten op de bouwplaats!

■ René van Broekhoven René van Broekhoven - WVS-groep Na een uitgebreide ‘experimenteer-fase’ zetten we social media nu gericht in. Onze volgers op Twitter zijn voornamelijk politiek georiënteerd waardoor kennisdeling over landelijke en regionale ontwikkelingen een goede modus blijkt te zijn. Hierin is interactie het doel en niet zoals veel andere organisaties het eenzijdig afvuren van commerciële boodschappen. Met Hyves leggen we contact met honderden medewerkers en vindt er bijvoorbeeld

een leuke koppeling plaats tussen hun inbreng en het (offline) personeelsblad. LinkedIn levert een schat aan informatie op voor onze zakelijke aanpak en Facebook geeft meer een blik achter de schermen van ons bedrijf met mogelijkheden voor commerciële acties. Ieder platform heeft zijn eigen kenmerken en als je daar de juiste strategie op los laat, liggen er alleen maar kansen. Als je aan bedreigingen denkt op dit gebied, dan zijn ze er ook! Zoek de dialoog op en ‘tweet’ open en transparant.

■ Paul van Baardewijk Paul van Baardewijk - Credion Iedereen ziet dat sociale media een gigantische vlucht nemen. Persoonlijk ben ik echter van mening dat voor het bedrijfsleven enkel de professionele en zakelijk inzetbare media uiteindelijk overleven en voor prospects en klanten zorgen. De invloed van adverteren op sites als Hyves, Facebook met als primaire doelgroep de consumenten- en massamarkt laat ik hierbij dan buiten beschouwing. Ik zie nu al regelmatig en steeds vaker weerstand op een platform als LinkedIn tegen boodschappen die enkel een commercieel doel van de

16

het ONDERNEMERS BELANG

afzender dienen. Wij gebruiken LinkedIn bijvoorbeeld om snel in contact te kunnen komen met mensen uit ons netwerk (CV functie) of om te kijken bij wie een bepaalde casus goed zou kunnen passen (interesses en specialiteiten). Onze dienstverlening is zo sterk gericht op persoonlijk contact dat onze klanten veelal direct uit ons netwerk komen en niet via sociale media. Kijkend naar de toekomst en de wetenschap dat de jeugd en jong volwassenen veelvuldig gebruik maken van de sociale media zal het ook voor ons een item zijn dat we aandacht moeten geven.


■ Maaike Breewel Maaike Breewel-Witteveen - Roosendaal Advocaten Social media wordt gezien als de nieuwe manier van communiceren, snel en gemakkelijk. Maar biedt het ook de waarborgen die je van andere communicatiemiddelen verwacht? Facebook, Twitter en Hyves, de met name in de privé-sfeer gebruikte media, zijn in hoge mate openbaar en komen al snel op gespannen voet te staan met de vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid die in een zakelijke relatie (en zeker ook in de relatie tussen advocaat en cliënt) een absolute vereiste is.

Bij LinkedIn, het zakelijke forum binnen social media, lijkt de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid meer gewaarborgd. Degenen die zich daarbij aansluiten lijken zich bewuster van het openbare karakter en de daardoor noodzakelijke beperking daarin. Voor de advocatuur geldt nog immer dat een gesloten communicatie voorop staat. Voor een snelle reactie verdient een e-mail nog steeds de voorkeur als zijnde een gecontroleerd en gesloten systeem.

■ Leo Meerman Leo Meerman - CELT Consultancy Vanzelfsprekend verdient de inzet van sociale media onze aandacht. Ze geven de mogelijkheid om op een directere en snellere manier te communiceren met een veel bredere kring van – potentieel – interessante contacten. Dat daarmee tijd gemoeid is vraagt van ons ieder dat we goed nadenken welke media we in willen zetten en hoe we dat voor onze eigen specifieke organisatie denken te doen. Welke strategie gaan we hanteren?

Maar iets heel anders: In veel organisaties waar ik als consultant kom blijkt het e-mail management (de voorlaatste trend) nog niet eens goed geregeld te zijn. Het opslaan en terugvinden van de e-mails is nog steeds een zwak punt in veel informatiehuishoudingen. Hoe gaat dat straks als we contract-, inkoop- en/of verkoopafspraken gaan maken met behulp van de social media? Of gaat dat niet gebeuren? Ik denk van wel! Laat ons dus daarover alvast maar na beginnen te denken, stel ik voor.

■ Paul van der Rijt Paul van der Rijt - Van der Rijt Advocatuur Mijn kantoor maakt bewust gebruik van social media. Dat betekent ten eerste dat een helder onderscheid wordt gemaakt welke vorm geschikt is voor zakelijke uitingen en welke niet. Facebook is daar niet geschikt voor en LinkedIn

bij uitstek wel. Daarnaast is het zaak goed na te denken over de content en de frequentie van het plaatsen van berichten. Het is een probaat middel voor communicatie met relaties en andere geïnteresseerden, maar niet op zichzelf staand en ook niet zaligmakend.

■ Rob P. Beeren Rob P. Beeren - Diligence Sociale media zijn razendsnel opgekomen, ook in het zakenleven, en zijn nu al niet meer weg te denken. Alleen al om deze reden dienen we deze media zeer serieus te nemen. De effectiviteit ervan in het gebruik is weliswaar in het ene geval aanzienlijk groter dan in het andere. Waar de ene branche (bijv. werving & selectie) totaal op z’n kop

wordt gezet door de opkomst van de social media, wordt er bijv. in de fusie- en overnamebranche nog duidelijk mee geworsteld en geëxperimenteerd. Overal wordt nog gezocht naar de juiste inzet en toepassing van deze social media. Maar wat er ook gebeurt, één ding is zeker: het tempo waarin deze ontwikkelingen zich voltrekken zal alleen maar toenemen en waar het eindigt weet niemand.

■ Ronald Reunis Ronald Reunis - Philips Lighting Het gebruik van sociale media wordt door meer en meer bedrijven erkend als een krachtig middel om communicatie met klanten te onderhouden. Naast het koppelen van externe klanten integreren steeds meer bedrijven een intern sociaal mediaplatform als onderdeel van de interne communicatielijnen tussen medewerkers over de verschillende onderdelen van een grote organisatie. Philips is op alle bekende externe netwerken actief en

heeft al sinds ruim 2 jaar een actief intern sociaal media netwerk. Om de toegankelijkheid en de diversiteit van systemen te vereenvoudigen zijn vervolgstappen reeds gezet om de externe netwerken te koppelen met het interne sociaal media netwerk. Los van al deze ‘fast’ communicatie is een direct contact, een bezoek waar je elkaar kunt zien en geloven toch nog altijd het krachtigste wapen om tevreden klanten te krijgen en ze te behouden.

het ONDERNEMERS BELANG

17


Tekst: Mr. Paul van der Rijt

Column Vakantiedagen Per 1 januari 2012 is de Wet Vakantiedagen tijdens ziekte en invoering van een verval-termijn in werking getreden. Deze

IKH=N<MBHGL

Wet is ingevoerd naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Mandos Productions biedt een groot scala aan diensten aan, zo verzorgen wij voor verschillende bedrijven de publiciteit en communicatie. Dit varieert van het onderhouden van social media tot het opstellen van persberichten tot fotograďŹ e/ďŹ lm en het maken van websiteteksten. Een zeer breed bedrijf met enorm veel mogelijkheden tegen interessante tarieven. Voor meer informatie of voor afspraken neem even contact op met de eigenaar: 5IPN.BOEPTt,BMNPFTCFSH ,/3PPTFOEBBMt5 JOGP!NBOEPTQSPEVDUJPOTDPNtXXXNBOEPTQSPEVDUJPOTDPN

O

p grond van dit arrest heeft ook de arbeidsongeschikte werknemer recht op het wettelijk minimum aan vakantiedagen. Dat is twintig dagen per jaar bij een fulltime dienstverband. De uitspraak van het Hof heeft geen betrekking op vakantiedagen boven de twintig dagen per jaar. Daarover kunnen in de CAO of de arbeidsovereenkomst afspraken gemaakt worden. Vóór 1 januari jl. hadden arbeidsongeschikte werknemers een beperkte aanspraak op opbouw van vakantiedagen, te weten over (de laatste) 6 maanden van een ziekteperiode. Ook is met deze Wet veranderd dat het ontbreken van een verplichting voor de werknemer om vakantiedagen op te nemen verdwijnt. Voorheen diende zowel de werkgever als de werknemer rekening te houden met de verjaringstermijn van 5 jaren.

Sinds 1 januari jl. geldt een vervaltermijn van 6 maanden. Dit is bedoeld om werknemers te stimuleren om vakantie op te nemen. Dit betekent dat alle werknemers een wettelijk minimum aan vakantiedagen binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd moeten opnemen. Afwijkende afspraken ten gunste van werknemers zijn toegestaan. Wel geldt dat de werknemer daadwerkelijk in staat moet zijn geweest om de vakantiedagen op te nemen. Indien dat niet het geval is geweest vervallen de vakantierechten niet en wordt teruggegrepen op de standaardverjaringstermijn van 5 jaren. Deze verjaringstermijn blijft ook gelden voor vakantiedagen boven het aantal van twintig dagen per jaar. Op

vakantierechten opgebouwd vóór 1 januari 2012 blijft de oude wetgeving van toepassing. Deze nieuwe wetgeving dwingt werkgevers tot aanpassing van de bestaande arbeidsovereenkomsten. Wij adviseren u graag over de betekenis van deze nieuwe wetgeving op bestaande arbeidsovereenkomsten en hoe deze aangepast zouden moeten worden.

Van der Rijt Advocatuur Burgemeester Stulemeijerlaan 16 Postbus 906 4600 AXÂ Bergen op Zoom T 0164 - 24 15 18 F 0164 - 24 15 58 info@vanderrijtadvocatuur.nl www.vanderrijtadvocatuur.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Nico de Beer

ING Business Banking West-Brabant gaat voor een duurzame relatie

De zakelijke klant terzijde staan bij alle financiële en strategische vraagstukken. In een woelige wereld blijft dat onverminderd de missie van ING Business Banking. Vanuit het kantoor in Roosendaal wordt de zakelijke klant in West-Brabant en Tholen bediend. Een team van specialisten helpt ondernemers bij zakelijke financiering of het uitzetten van een nieuwe koers. De verzamelde kennis en het uitgebreide netwerk van ING Business Banking maken daarbij het verschil. “Waar zaken worden gedaan, daar zitten wij.’’

M

et passie vertellen ze over hun werk. Hans van de Grift, Directeur Business Banking in het rayon West-Brabant en de spontaan aangeschoven Jan Anthonissen, specialist als het gaat om internationaal zaken doen. Ze vertellen niet vanuit een ivoren toren. Zowel Van de Grift als Anthonissen zijn naar eigen zeggen meewerkend voorman. Dicht bij de klant staan, en naar hen luisteren, is een must om de missie van ING Business Banking te realiseren: een betrouwbaar en proactieve partner zijn voor ondernemers in de regio. Door het betalingsverkeer optimaal te regelen, de kurk waar ondernemen op drijft. Maar ook met deskundige en praktische adviezen bij vragen waar ondernemers vandaag de dag mee worstelen. Hoe loods ik mijn bedrijf door de crisis? Moet ik investeren in nieuwe mogelijkheden? Wat komt er allemaal kijken bij een eventuele bedrijfsovername? En hoe zit het met ondernemen over de grens? Hoe regel ik mijn zaken privé?Allemaal vragen waar het team van ING Business Banking een antwoord op heeft. De basis van elk goed advies: onderling vertrouwen. Vooral in deze tijd een begrip dat ter discussie staat. Van de Grift: “Vertrouwen verdien je niet in twee minuten. Dat krijg je enkel bij een duurzame relatie met de klant.’’

Stabiliteit

ING Business Banking heeft de nieuwe koers al geruime tijd geleden ingezet. Van de Grift is trots op de stabiliteit van zijn team. Het businessteam in West Brabant bestaat voor het grootste deel uit bekende gezichten, mensen die zijn geworteld in de streek. Van de Grift: “We willen meer zijn dan enkel een bank. De klant centraal stellen die wordt geholpen door een relatiemanager die het bedrijf en de branche door en door kent. Relaties worden geregeld op de hoogte gesteld van actuele ontwikkelingen die ondernemers en hun branche raken, met kengetallen en andere informatie die het bedrijf vooruit helpen. Ook hebben onze relaties via relatiemanagers rechtstreeks toegang tot ons internationaal netwerk. Wij zijn immers de enige Nederlandse bank met een uitgebreid eigen internationaal netwerk. Waar de ondernemer zit, daar zitten wij ook.’’ Evenementen

Daarnaast worden inspirerende netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waar ondernemers en specialisten ervaringen uitwisselen op verschillende vakgebieden. Enthousiast vertelt Anthonissen over Internationals On Tour, een van de grote successen in het afgelopen

jaar. Zelfs de spelersbus van het Nederlands voetbalelftal werd daarbij ingezet. Aan boord was een gezelschap ondernemers uit Zuidwest-Nederland die internationaal zaken doen. Ook dit jaar faciliteert ING Business Banking dergelijke evenementen. “Graag stellen wij ons netwerk open voor ondernemers in de regio. Op deze manier knopen we kennis aan elkaar en versterken we de concurrentiepositie van onze relaties.’’ Persoonlijke binding

ING Business Banking koestert de persoonlijke binding met de klant. Elke relatiebeheerder bezoekt zijn klanten minimaal een tot twee keer per jaar. Uiteraard zijn deze medewerkers altijd bereikbaar, ook buiten kantoortijd. Voor Van de Grift is het een vanzelfsprekende zaak. “We zitten tenslotte in de 24- uurs economie.’’ Zijn ideale plaatje: een leeg kantoor. “Want dat betekent dat al mijn mensen bij de klant zitten. Zo moet het zijn: waar zaken worden gedaan, daar zitten wij.’’

ING Business Banking

Rayondirecteur

RayonWest Brabant

Hans van de Grift

Laan van Limburg 1

T 0654 - 23 70 64

4701 BP Roosendaal

www.ing.nl

het ONDERNEMERS BELANG

19


Bedrijfsreportage

Tekst: Ben van den Aarssen • Fotografie: Ron Magielse

Flex Projectwerk en FLARHE Interim & Consultancy:

De kracht van

persoonlijke aanpak Werkgevers in de Olie- en Gasindustrie en Petrochemie helpen aan goede en optimaal gemoti-

en werving en selectie. Met FLARHE Interim & Consultancy zet hij zichzelf als bedrijfsadviseur en

op de vloer. Ik wil voelen en proeven hoe een onderneming eruit ziet en weten welke mensen er werken.’’ Met die wetenschap gaat hij de gesprekken met zijn kandidaten in. “Ik wil al mijn mensen eerst ontmoeten. Ik wil weten of ze representatief zijn en hun afspraken nakomen, hoe ze als karakter in elkaar steken. Pas dan ben je in staat om een goede match te realiseren.’’

organisatieontwikkelaar in de markt. Twee ballen tegelijk in de lucht houden gaat Hendrickx ge-

Duurzame oplossingen

veerde medewerkers. En tegelijkertijd mensen en organisaties op een hoger plan brengen. Dat zijn de grote passies van Raoul Hendrickx (37) uit Ossendrecht. Hendrickx heeft er twee bedrijven voor opgericht. Als partner van het interim-bureau Flex Projectwerk richt hij zich op detachering

makkelijk af. Zijn stelregel. “Niets beloven wat je niet waar kunt maken.’’

E

en persoonlijke aanpak. Daar gaat het volgens Hendrickx allemaal om. Het begint al met de persoonlijke toets op zijn visitekaartje. Een mooie regel over keien verplaatsen, om op termijn bergen te kunnen verzetten. Stapje voor stapje de dingen doen. Geloven in je missie. Investeren in jezelf. Om daar later profijt van te hebben. Werken aan duurzame relaties, om het kort en bondig samen te vatten. De voorbije maanden heeft Hendrickx hard gewerkt aan het goed op poten zetten van Flex Projectwerk en FLARHE (spreek uit: Flair). In die laatste bedrijfsnaam zit overigens ook veel persoonlijks: het zegt iets over zijn manier van werken, de namen van zijn dochtertjes en ook zijn eigen initialen komen er in terug. Nu wordt het tijd om meer naar buiten te treden. Zijn brede ervaring in het matchen van vraag en aanbod in technische beroepen helpt hem daarbij. Net als zijn uitgebreide netwerk in de wereld van Olie, Gas en Petrochemie. Ook heeft hij zelf, in loondienst toen nog, tal van aansprekende projecten in veranderende organisaties uitgevoerd. Tot volle tevredenheid, zo leert een kleine rondgang door de sociale media. “Ik leg graag verbindingen tussen de doelen van organisaties en de mensen die er werken.’’

20

Vertrouwen

Natuurlijk moet een startende ondernemer zichzelf onderscheiden. Dat geldt voor de arbeidsbemiddeling. En ook voor zijn werk als zelfstandig bedrijfsadviseur. Hendrickx heeft er alle vertrouwen in dat het lukt. Met Flex Projectwerk heeft hij in de eerste helft van dit jaar al een voortvarende start gemaakt. Specialisten op mbo-niveau, en hoger. Werkvoorbereiders, calculators, tot mensen op directieniveau toe. Niet alleen in Olie- en Gasindustrie en Petrochemie zelf. Maar ook in aanverwante civiele technieken. Hendrickx kent veel mensen, en veel mensen kennen hem. Werkgevers kunnen er bij Flex Projectwerk op vertrouwen dat ze de juiste persoon binnen krijgen. Zowel als het gaat om interimopdrachten, of als opstap naar een vaste baan. Hendrickx wil meerwaarde bieden en een optimale vertaalslag maken tussen vraag en aanbod. “Bij een nieuwe opdrachtgever vraag ik altijd eerst een rondleiding door het bedrijf. Niet alleen op kantoor, maar vooral

Flex Projectwerk

FLARHE Interim & Consultancy

Lievevrouwestraat 56

Europastraat 18

4611 JL Bergen op Zoom

4641 CK Ossendrecht

T 0164 - 25 82 58

T 0164 - 75 22 44

raoul.hendrickx@flexadvies.nl

raoul.hendrickx@flarhe.nl

www.flexadvies.nl

www.flarhe.nl

het ONDERNEMERS BELANG

Zijn werk met FLARHE is er een logisch vervolg op. Organisatieontwikkeling begint volgens Hendrickx altijd met persoonlijke ontwikkeling. Met zijn ruime staat van dienst en als gecertificeerd servicemanager is hij in staat om snel mensen en processen te doorgronden. Om daar vervolgens pragmatische en duurzame oplossingen aan te koppelen, zodat veranderingen blijvend zijn. De vaardigheden van Hendrickx strekken zich uit van het ontwikkelen van personeelsbeleid en het implementeren van personeelsinstrumenten tot het begeleiden van medewerkers. Zijn missie: bedrijfsprocessen optimaliseren. De werkwijze: de ander helpen zichzelf professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Met de beste oplossing als uiteindelijk resultaat, verankerd in alle lagen van de organisatie. “Investeren in kwaliteit levert op termijn altijd kostenbesparing op.’’

Raoul Hendrickx: “De eerste selectie voor de klant doe ik altijd zelf”


Interview

Tekst: Hans Jorg van Broekhoven • Fotografie: Nico de Beer

De vereniging MKB Bergen op Zoom is zeker geen clubje navelstaarders. De ruim 100 leden, bestaande uit de meest uiteenlopende bedrijven, laten zich vertegenwoordigen door een bestuur met een duidelijke missie. Van de zes bestuursleden spreken we voorzitter Stephan Vermeulen en secretaris Sjaak Staal. De aan MKB Nederland gelieerde, maar autonoom opererende vereniging is tegenwoordig vooral op zoek naar, ook gemeentegrenzen overschrijdende, kruisbestuivingen en positieversterking van de regio.

Op naar een sterke regio N

atuurlijk zijn we ook een netwerkclub voor de leden en hun relaties. Vanzelfsprekend staan we bovendien voor de belangenbehartiging van met name aangesloten MKB’ers, richting onder meer de gemeente en landelijk via MKB Nederland ook richting diverse organisaties alsmede de politiek. Wat dat betreft hebben we leden best wat te bieden. Inspraak bij wat er in je vestigingsplaats én in je land gebeurd is belangrijk. Zowel lokaal als nationaal tellen MKB verenigingen mee. In die zin zijn we veel meer dan een clubje ondernemers dat een paar keer per jaar een borrel drinkt. Stephan Vermeulen kan niet genoeg benadrukken dat MKB een belangrijke rol speelt in het economische spectrum van de regio. Zijn bestuurlijke en juridische kennis komen daarbij uiterst goed van pas. Niet alleen was hij jaren wethouder in twee verschillende gemeentes, hij is ook een ervaren juridische en bestuurlijk adviseur, voor bedrijfsleven en verwante organisaties.

Voorzitter Stephan Vermeulen (links) en secretaris Sjaak Staal

Op zoek naar verbinding

Zijn medebestuurder Sjaak Staal brengt evenzeer de nodige knowhow in. Al jaren werkzaam bij Rabobank Het Markiezaat als Senior Accountmanager Bedrijven, en betrokken bij verschillende ondernemersinitiatieven, kent ook hij het spreekwoordelijke klappen van de zweep. Hij legt uit: “Onder de leden bevinden zich veel zakelijke dienstverleners maar ook wat productiebedrijven en technische organisaties. Die moeten het qua zakendoen niet alleen van deze gemeente hebben natuurlijk. Mede daarom willen we meer en meer over de gemeentegrenzen heen kijken en zowel de samenwerking als contacten zoeken met andere verenigde ondernemers. Zo kunnen we deze economische regio versterken. Er zijn nogal wat onderwerpen waarbij we samen moeten optrekken. Denk eens aan regelgeving en lasten die voor ondernemers per gemeente

verschillen en aan onderwijsvoorzieningen. Demografische en economische krimp is ook zo’n thema. Dat los je niet lokaal op. Je moet hier ten minste op regionaal niveau opereren.” Identiteit

Vermeulen ziet de lokale MKB-afdelingen niet opgaan in een nieuwe regionale organisatie, maar wel dat zij op regionaal niveau hechter gaan samenwerken. “Je wilt als lokale of subregionale MKB vereniging je eigen identiteit houden. Belangrijker is dat je de juiste partijen bereikt en in gesprek bent over mogelijkheden.” Het levert soms mooie kruisbestuivingen op, vertelt hij, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvraagstukken. “Er worden al medewerkers, soms mensen met een zogeheten

afstand tot de arbeidsmarkt, uitgewisseld tussen bedrijven. Gewoon omdat ze daar beter op hun plek zijn. Ook op die manier kun je wat voor elkaar en voor je regio betekenen. Er liggen nog uitdagingen genoeg, voor ons als vereniging én voor de leden individueel. Daarom zijn we overgegaan op netwerkbijeenkomsten met een duidelijke toegevoegde waarde. Als ondernemer wil je er wat van opsteken. Dat kunnen nieuwe contacten zijn maar ook verfrissende inzichten. We hoeven ons als bestuur voorlopig dus niet te vervelen.”

het ONDERNEMERS BELANG

21


Bedrijfsreportage

Tekst: Hans Jorg van Broekhoven • Fotografie: Nico de Beer

Het beste van twee werelden. Een (inter)nationaal netwerk vol gerichte expertise, ervaring en kennis van de arbeidsmarkt, maar ook de kracht van persoonlijke dienstverlening verzorgd door een specialist die weet wat er speelt in de regio. Daar gaat het om bij de ‘specialisten in vacatures vervullen’

De klik tussen mens en

werk

van The People Company. De organisatie is opgericht in 2001 en is als geen ander gespecialiseerd in de klik tussen mens en werk. De mensen van The People Company adviseren en begeleiden organisaties bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers, organisatie- en cultuurveranderingen, outplacement, HR projecten, coaching, begeleiding en arbozorg.

H

et hoofdkantoor van The People Company is gevestigd in Rijssen, maar de organisatie bestaat met name uit overal in Nederland gevestigde zelfstandig opererende ondernemers. Zij werken allen volgens de in een kwaliteitshandboek beschreven methodes en kunnen terugvallen op een breed netwerk áchter dit maatwerk. Door deze succesvol gebleken methodes kan The People Company haar dienstenpakket steeds verder vormgeven en kunnen klanten nog beter gebruik maken van resultaatgerichte dienstverlening. Persoonlijke benadering

In mei 2011 is Peter Schellingerhout een Roosendaalse vestiging van The People Company begonnen

22

het ONDERNEMERS BELANG

In mei 2011 is Peter Schellingerhout een Roosendaalse vestiging van The People Company begonnen, waardoor nu ook Zuidwest-Nederland van deze succesvolle dienstverlening gebruik kan maken. Als betrokken expert, met 30 jaar ervaring bij de ING en bij de Gemeente Roosendaal, heeft hij volop specifieke kennis van wat er speelt en leeft in dit deel van Nederland, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Peter heeft duidelijk een persoonlijke insteek voor ogen: “Wat ik wil bieden is een betaalbare oplossing die aansluit bij de opdrachtgever; het bedrijf, de medewerker en The People Company. Dat kan ik waarmaken door weinig overhead en alles in eigen hand te houden. Ik vind een persoonlijke match belangrijk, dus zal ik altijd alle gesprekken om tot een match te komen zélf houden. Dat houdt de lijnen kort, leidt tot beheersbare kosten en levert maatwerk op. Die betaalbaarheid en gerichte invulling vind ik belangrijk omdat ik opdrachtgevers en m’n netwerk graag nog jarenlang van dienst ben.

Kernwaarden

Als het bij ondernemers aan tijd ontbreekt voor goed personeelsbeleid, of als organisaties onvoldoende zijn ingericht op actieve werving en selectie of outplacement, dan is uitbesteden daarvan een uitstekende keuze. Dit bespaart zowel tijd als kosten. Een deskundige adviseur, met een groot zakelijk én persoonlijk netwerk, weet hoe en waar hij oplossingen en de juiste mensen vindt. Het inzetten van Peters expertise zorgt snel voor resultaten op maat. Ook de MKB’er is aan het juiste adres, voor iedere functie vanaf MBO niveau. “De combinatie van mijn eigen netwerk en dat van de The People Company maakt het vinden van een oplossing mogelijk. Dat geeft een enorme voldoening. Als je, uitgaande van de behoefte van een mens, wéét dat je de juiste nieuwe werknemers aan een bedrijf hebt gekoppeld, geeft dat een enorme kick! Daarom word ik graag al betrokken bij de totstandkoming van een profiel. Zo komen we samen het snelst tot een structurele oplossing. Daarbij staat voor mij een aantal kernwaarden centraal. Ik hecht grote waarde een het adagium ‘Afspraak is afspraak!’ en sta voor eerlijk advies, óók als het ingaat tegen de eerste gedachte van een opdrachtgever. Ik betrek m’n relaties voortdurend in het verloop van een traject en ga ergens pas weg als de klus naar ieders tevredenheid is geklaard. En verder geloof ik zéér in de stelregel: “Bij twijfel, niet doen!”

The People Company Jagersberg 13 4708 MK Roosendaal Contactpersoon: Peter Schellingerhout T 0165 - 55 60 62 peter@thepeoplecompany.nl www.thepeoplecompany.nl


Evenement Op 9 en 10 mei organiseert MOO-Evenementen het eerste Ondernemers Event in Roosendaal. Het event staat bol van de activiteiten. Zo zal er de hele dag life cooking zijn met streekproducten, zal Kaldi aanwezig zijn met een mobiele espressobar en zal Frank en Karin Roks samen met deelnemers en bezoekers aan de slag gaan met het maken van schilderijen. Tijdens de grote netwerkavond op 9 mei zullen deze geveild worden voor een goed doel in Roosendaal. De live muziek zal verzorgd worden door Luizter met vanzelfsprekend de nodige hapjes en drankjes. Over de toegangskaarten voor dit netwerkevent zullen wij u later informeren.

Ondernemers Event

9-10 mei St. Jan Roosendaal

B

ij Dakotazz zullen een aantal workshops gehouden worden. Deze workshops zijn gratis toegankelijk, wel met inschrijving. De workshops zullen o.a. verzorgd worden door de Kamer van Koophandel, Pieter Wierckx Het Nieuwe Werken, Thea Jansen die de starterprijs 2011 heeft gewonnen bij de Kamer van Koophandel en u zal laten zien dat dromen waargemaakt kunnen worden. Joseph Oubelkas zal u meenemen in de wereld van vrijheid en wordt er de mogelijkheid geboden aan de sponsoren om op hun vakgebied een workshop te verzorgen. Wij zijn heel erg blij te kunnen melden dat Het Ondernemersbelang onze media partner is. Samen met Het Ondernemersbelang zullen we veel aandacht besteden aan het event. Ook zullen we gebruik maken van de drie-hoeksborden binnen de Gemeente Roosendaal en zullen er flyers en uitnodigingen verstuurd worden.   Het Ondernemers Event waar nog veel en lang over gesproken zal worden daar zijn wij van overtuigd.

Deelname aan het Ondernemers Event Plein

U bent enthousiast en wil graag weten hoe u kunt deelnemen aan dit Ondernemers Event. Er zijn diverse mogelijkheden. Een ervan is deelname aan het centrale plein. Marian van Overveld

Als deelnemer heeft u de beschikking over een presentatietafel met de afmeting 180 x 70 cm. inclusief barkrukken. De tafel wordt standaard voorzien van uw bedrijfslogo. Een tafel delen met een collega ondernemer is zeker mogelijk. De tafel wordt dan verdeeld in twee gedeelten waardoor u uw eigen logo heeft.  U heeft vanzelfsprekend gratis toegang tot het grote netwerkevent op woensdagavond.   Iedere bezoeker aan het event wordt geregistreerd en ontvangt 2 consumptiebonnen. Na afloop van het event ontvangt u als deelnemer een totaal overzicht van alle bezoekers. Deelname Ondernemers Event eigen presentatieruimte

Wij bieden een aantal bedrijven de mogelijkheid om zich individueel te presenteren. Deze bedrijven hebben branche exclusiviteit.

U heeft de beschikking over een ruimte van 3 x 3 meter die gevormd wordt door trussen voorzien van transparant doek waardoor de openheid gewaarborgd blijft. De ruimte zal voorzien worden van een presentatietafel met logo en barkrukken. Heeft u meer nodig om uw dienst of product te tonen zal hier overleg over zijn. Daarnaast ontvangt u 25 consumptiebonnen en 2 dinerbonnen per dag. Uw logo zal meegenomen worden in alle media uitingen.   Wij bieden u de mogelijkheid om een workshop te organiseren bij Dakotazz, uw gasten zullen later in de St. Jan ontvangen worden met een hapje.   U heeft gratis toegang tot het grote netwerkevent op woensdagavond en u ontvangt het complete bestand van de bezoekers.

Speciaal voor de lezers van Het Ondernemersbelang hanteren wij een vroegboekkorting. Voor meer informatie over het Rode Loper Ondernemers Event kunt u een kijkje nemen op onze website http://www.rodeloper-event.nl of neem geheel vrijblijvend contact op met MOO Evenementen, Marian van Overveld. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 508 718 87.

het ONDERNEMERS BELANG

23


Bedrijfsreportage Future Learning staat voor het continue proces van leren door zelfontwikkeling en het ontdekken van toekomstige leermogelijkheden! Mede door jarenlange ervaring leveren zij altijd kwaliteit. Future Learning is opgericht door Joke van Cappelle, een ICT trainer en E-Learning ontwikkelaar.

Future Learning

F

uture Learning promoot het â&#x20AC;&#x2DC;Blended Learningâ&#x20AC;&#x2122; concept. Cursisten kunnen een gedeelte in hun eigen omgeving, wanneer het hen uitkomt en in hun eigen tempo de E-Learning doorlopen en de theorie bestuderen. Het is van groot belang dat er tussen cursisten en trainers gedurende de opleiding gecommuniceerd wordt. In workshops kunnen extra praktische vaardigheden aangeleerd en geoefend worden en adviezen of specifieke uitleg door een trainer gegeven worden. Zo ontstaat een mix, waardoor de leerstof op een interessante, boeiende manier getraind wordt: Blended Learning.

ILIAS

In opdracht van een klant heeft Future Learning kennisgemaakt met de E-Learning ontwikkeling binnen ILIAS, een Open Source (licentie vrij) Elektronische Leeromgeving. ILIAS werd meer dan 10 jaar geleden aan de wereld vrijgegeven door de universiteit van Keulen. Vreemd genoeg wordt het in Nederland en BelgiĂŤ weinig gebruikt. ILIAS biedt alle functionaliteiten die worden verwacht in een eerste klas LMS/LCMS (inclusief SCORM naleving, E-Learning contentontwikkeling, Toetsen, Wiki, E-Portfolio, Leerweg ondersteuning en sociaal leren faciliteiten). Joke was verrast door het complete aanbod van functies en het gebruiksvriendelijke karakter van het systeem. Alle functionaliteiten die nodig zijn om kennis uit te dragen en leeroplossingen in te voeren en te beheren, zijn in dit systeem samengebracht. Het wordt over de hele wereld gebruikt in de academische wereld, gezondheidszorg, militaire opleidingen, commerciĂŤle ondernemingen en non-profit organisaties. ILIAS ontwikkelt zich continu verder, om de behoeften van haar klantenbestand te vervullen.

24

het ONDERNEMERS BELANG

ILIAS Seminar op 26 april 2012

Mede door economische motieven neemt de belangstelling sterk toe en organiseert Future Learning een ILIAS seminar. Na het officiĂŤle ILIAS congres in Bern is Future Learning een lidmaatschap bij de ILIAS open source E-Learning Society aangegaan en is de Dutch Community (voor Nederlandstalige geĂŻnteresseerden) opgestart. Future Learning verzorgt met haar zakenpartners de ILIAS Hosting, E-Learning ontwikkeling, Interne ILIAS installatie, Onderhoud en Ondersteuning, Maatwerkaanpassingen software, Doelgroepgerichte Trainingen en Workshops, â&#x20AC;&#x2DC;Train de Trainerâ&#x20AC;&#x2122; en Handleiding ontwikkeling. Door de huidige economische situatie is het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk om hun opleidingen in een complete Open Source Elektronische Leeromgeving te ontwikkelen en te plaatsen. Future Learning maakt â&#x20AC;&#x2DC;Het Nieuwe Lerenâ&#x20AC;&#x2122; praktisch uitvoerbaar met ILIAS

Voor ondernemers, door ondernemers T;?ETaQTTZXbdf_Pac]TaX]WTc QaTSTb_TRcad\eP]UX]P]RXTT[PSeXTb Ă?]TT]^]STa]T\T]SeTa[T]VbcdZ e^^adf^aVP]XbPcXT

Future Learning T 06 - 510 504 93 info@futurelearning.nl www.futurelearning.nl

?^bcQdb "#%%007P[bcTaT]c %#%'"(! U %#%'&$' TeTaQTTZ/T[T]_][ XfffT[T]_][eTaQTTZ


Bedrijfsreportage

Het Uniforce Concept Voordat Uniforce werd opgericht, kwamen de oprichters in aanraking met de problemen rondom het inhuren van zelfstandig ondernemers. Omdat deze zelfstandige ondernemers eigenlijk tussen de wal en het schip van de wetgeving vielen, konden ze zich niet goed verzekeren en liepen ze ook nog eens het risico om als werknemer van het inhurende

De zelfstandig ondernemer is dus net zo verzekerd zoals werknemers verzekerd zijn. Inclusief een verzekering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en het recht op werkloosheidsuitkering. Het Uniforce concept geeft de zekerheid dat de zelfstandig ondernemer altijd verzekerd is van een vorm van inkomen. Wanneer men gebruik maakt van ons concept wordt de Verklaring Uniforce Registratie (VUR) afgegeven. Deze VUR is het garantiebewijs voor de opdrachtgever dat hij geen risico loopt omdat binnen de DUBV zelf voor de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies is gezorgd. En dat hij niet als werkgever kan worden aangemerkt. Er is dus geen VAR nodig!

Met alle financiële gevolgen van dien. Bijvoorbeeld een naheffing loonbelasting

Het Uniforce concept is volledig goedgekeurd door de Belastingdienst en het UWV. Dit staat vermeld in de vaststellingsovereenkomst die wij hebben afgesloten met beide partijen.

en terugbetaling van alle fiscale ondernemersvoordelen gedurende de

Contact

bedrijf te worden aangezien en niet als zelfstandig ondernemer.

afgelopen 5 jaar. Dat moet anders kunnen, dachten zij. En dus werd het Uniforce-concept geïntroduceerd.

H

et Uniforce Concept is er op gericht om zelfstandigen, zelfstandig te laten ondernemen ondanks het feit dat de arbeidsrelatie met de opdrachtgever gezien kan worden als een arbeidsovereenkomst. Volledig risicoloos en ook nog eens goed verzekerd! Elke arbeidsovereenkomst is volgens het Burgerlijk Wetboek gebaseerd op drie elementen: werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en loon. Wanneer alle drie aanwezig zijn, is er sprake van een dienstverband. Een zelfstandig ondernemer die voor een ander bedrijf werkt voert persoonlijke arbeid uit en krijgt daarvoor loon. Twee van die drie elementen dus. Om te voorkomen dat de zelfstandig ondernemer wordt gezien als werknemer en dus helemaal geen zelfstandig ondernemer is en de werkgever alsnog premies en belastingen moet afdragen, mag er geen gezag aanwezig zijn. En daar is de DUBV voor ontworpen. In de DUBV zijn de zelfstandig ondernemer en Uniforce Group de aandeelhouders. De

Heeft u vragen over het Uniforce Concept of wilt u weten of het concept geschikt is voor uw situatie? Bel dan naar Luuk Blom op 0164 - 23 05 25 of 06 - 221 120 01 om een afspraak te maken.

aandelen zijn op zo’n manier verdeeld dat de zelfstandig ondernemer de volledige zeggenschap heeft in de BV, maar waarbij Uniforce de zeggenschap heeft over het ontslaan van de directeur (de zelfstandig ondernemer). Waarom? Omdat dit de ultieme vorm van gezag is binnen een werkrelatie. Hierdoor ligt het werkgeversgezag in de DUBV en kan een opdrachtgever dit nooit hebben. Maar geen zorgen, Uniforce kan de directeur alleen ontslaan wanneer deze met illegale praktijken bezig is of zijn belastingaanslagen, na aandringen, verzuimt te betalen. Binnen de DUBV heeft Uniforce geen enkel financieel belang. Vrijheid en Zekerheid

Omdat het werkgeversgezag in de DUBV ligt, kan een opdrachtgever nooit als de werkgever worden gezien. Er is dus alle vrijheid om elke opdracht aan te nemen die gewenst is. Ook als dit betekent dat er wordt ingehuurd door voormalige werkgevers, of dat er een langdurige opdracht wordt aangenomen. In de DUBV is het ook zo geregeld, dat men zich in het sociale stelsel kan verzekeren!

het ONDERNEMERS BELANG

25


2QVNDQWRRULQ%HUJHQRS=RRP KHHIWPHWLQJDQJYDQ RNWREHUHHQQLHXZDGUHV

bazuin partners

=XLG2RVWVLQJHO& %%%HUJHQRS=RRP 7HO ZZZED]XLQQO


Informatie In oktober vorig jaar is binnen de Open Coffee groepen Bergen op Zoom en Roosendaal het initiatief Open Coffee WestBrabant ontstaan, met als doel kennis delen onder zelfstandig ondernemers. Enerzijds om als ondernemer te leren en te groeien, anderzijds om beter te weten wat de expertisegebieden van collega-ondernemers zijn zodat zij goede ambassa-

Column Pensioenschade is een tekort in pensioenopbouw door onvrijwillige werkeloosheid of ontslag. Om deze pensioenschade te compenseren wordt hiervoor een vergoeding gevraagd.

deurs voor elkaar kunnen zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Een aantal ondernemers stak de koppen bij elkaar en bedacht de kennissessies: maandelijks kennisdelen op een vaste avond in de maand door en voor collega-ondernemers uit de regio West-Brabant. En deze opzet blijkt succesvol!

Open Kennis West-Brabant:

kennis delen om te groeien Pensioenschade Kennissessies 3e dinsdag van de maand

Iedere 3e dinsdag van de maand vindt een kennissessie plaats in de regio West-Brabant over een specialisme van een van de ondernemers. Op dinsdag 15 november vond de eerste kennissessie plaats over het maken van een goede elevator pitch. Met een opkomst van 24 enthousiaste ondernemers was deze eerste kennissessie gelijk een succes! Op dinsdag 17 januari stond de tweede kennissessie in het teken van het zakelijk inzetten

van social media. Met een opkomst van zo’n 40 ondernemers blijkt ook dit een onderwerp te zijn dat veel ondernemers aanspreekt en waar blijkbaar een grote behoefte is aan kennisdelen. De invulling voor de sessie van 21-03 wordt nog nader bepaald. Als u wilt deelnemen kunt u zich aansluiten op de LinkedIn groep Open Kennis West-Brabant. In deze groep wordt informatie gegeven over de kennissessies en delen ondernemers hun kennis om te groeien.

ar rechts zijn: ren van links na en De organisato rezz Pensioen Beirnaert, Prog an ria Ad • s ies Koolen, itcom urbois, cpoadv Jacqueline Co flectit • Corien • re s , ui ap Th ha tSc n ris a Ju Sonj Weterings, ouburg, hofpla ssion • Jeroen hteld de jong-T pa ac ur M yo r, ke er Martin de w

I

n 2010 is de Kantonrechtersformule bij ontslag drastisch verlaagd. Sindsdien komt het steeds vaker voor dat er door de rechtbank pensioenschade wordt toegekend. Advocaten die werknemers hierin begeleiden, zien steeds meer mogelijkheden om deze schade bij werkgever te claimen. Ik geef u twee voorbeelden van de mogelijke impact van pensioenschade: 1. Een jonge werknemer van dertig jaar uit de metaalnijverheid krijgt zijn ontslag. De gemiddelde duur tot zijn instromen in een andere baan is zes maanden, omdat deze branche geen hoge werkloosheid kent. Deze persoon zal nagenoeg geen pensioenschade hebben. Een verzoek tot pensioenschade zal waarschijnlijk niet gehonoreerd worden. 2. Een (oudere) werknemer met eventuele arbeidsbeperking krijgt zijn ontslag. In deze economische tijd zal het voor hem moeilijk zijn om binnen een korte periode passend werk te vinden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat hij tegen een lager salaris - en dus een lagere pensioenopbouw - een nieuwe baan zal accepteren. U kunt zich voorstellen dat deze persoon wel een pensioenschade heeft. De rechtspraak geeft aan dat een pensioenschade van € 30.000 geen uitzondering is. Ons advies: laat u zich niet verrassen.

De pensioenschade kan een werknemer claimen bij zijn werkgever, maar ook de werkgever kan deze als onderhandelingspositie meenemen in zijn ontslagvergoeding. Het zal u niet verbazen dat de claim van de werknemer hoger zal zijn dan de vergoeding van de werkgever. Indien de werknemer de claim neerlegt, zal de rechter de claim – mits deze gefundeerd is – meenemen in zijn uitspraak. Uiteraard kunt u zich als werkgever bij uw advocaat hierover laten informeren. Wij van Progrezz Pensioenen zijn in staat om voor zowel de advocatuur, de werkgever of de werknemer deze pensioenschade te berekenen. Aangesloten bij de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Adriaan Beirnaert Pensioen Specialist Dahliastraat 94, 4613DP Bergen op Zoom T 0164 - 24 64 99 info@progrezz.nl www.progrezz.nl

het ONDERNEMERS BELANG

27


Bedrijfsreportage

De Melkfabriek:

Bedrijvigheid met een knipoog naar het verleden Het Havenkwartier in Bergen op Zoom kent al eeuwenlang een grote bedrijvigheid. Vroeger was het hier een komen en gaan van paard en wagens, maar ook van vrachtschepen afgeladen met suikerbieten, graan, enz. De huizen rond de haven waren eenvoudig, de mensen kenmerkten zich door het harde werken.

V

lakbij de –nu nog- gedempte haven vinden we de Bruinevisstraat. Ook daar was het vroeger een drukte van jewelste. In de vijftiger jaren werd er een melkfabriek geopend. Op zich niet bijzonder. Ook op andere plaatsen, zoals in de Koepeldwarsstraat werd melk verwerkt. Toch is het gebouw aan de Bruinevisstraat een fraai voorbeeld van architectuur en nijverheid uit die periode. Met de nieuwe bestemming (een bedrijfsverzamelgebouw voor ondernemingen in de zorg- en wellnessbranche) wordt er recht gedaan aan hetgeen dit gebouw toekomt: behoud! Toen de toenmalige gebruikers van het gebouw van de voormalige melkfabriek vertrokken, zag ondernemer Peter Verswijver zijn kans schoon. Eerder verbond hij zijn naam aan het Interium –ook gelegen in het Havenkwartier- en nu gaat hij invulling geven aan De Melkfabriek. “Het feit dat we rekening moeten houden met het bestemmingsplan, bood ook direct toegang tot een unieke formule,” vertelt Peter. “We willen startende ondernemers in de zorg-, welzijn- en wellnessindustrie een steuntje in de rug geven door goed te faciliteren. Je kunt hierbij denken aan verhuur van moderne efficiënte bedrijfsruimten, spreek- en wachtruimtes, enz. Door algehele kosten gezamenlijk te dragen kunnen we aanzienlijke besparingen aanbrengen. Bovendien ontvangen starters korting op de huurprijs. Vanzelfsprekend biedt een bedrijfsverzamelgebouw met gelijkgezinden grote voordelen. Zo kunnen huurders kennis delen, samenwerken of simpelweg terugvallen op collega’s.”

Deze foto laat zien hoe de oude plafonds, de kabelgoten en industriële lampen een fraaie combinatie vormen.

28

het ONDERNEMERS BELANG

“De nieuwe vestigers gaan werken in een insprirerende industriële omgeving,” aldus Peter Verswijver.

“De grote ruimte biedt heel veel mogelijkheden, maar de authentieke details willen we graag behouden. We behouden de prachtige stalen ramen, de oude tegelwerken en de aparte trappen. Het is cultureel erfgoed, ofschoon het gebouw nog niet zó oud is. Bij de uiteindelijke invulling hoop ik zoveel mogelijk met de toekomstige huurders te kunnen overleggen. Zij moeten hier immers gaan werken en daar wil ik graag naar luisteren. Bedrijfsruimten zijn er al vanaf 12m2, waarbij klanten ontvangen kunnen worden in speciaal daarvoor bestemde ruimten. Ook de vergaderruimten kennen een gezamenlijk gebruik, alsmede diverse wachtruimtes, de receptie en sanitaire voorzieningen.” Units

Units zijn nog beschikbaar in de Melkfa briek! Er wordt gedacht aan een mix van medical, zorg en wellness. Bijvoorbeeld een schoonheidssalon, een masseur, manicure en fitness. Voor dit laatste hebben wij een speciale unit te huur van ruim 120 m², waar volop ruimte is om te sporten en/of fitnessapparatuur te plaatsen. Informatie

Wilt u meer weten over vestiging in De Melkfabriek of wilt u aanvullende informatie ontvangen dan kunt u contact opnemen met Peter Verswijver.

Directeur P.G.J. Verswijver Bruine Visstraat 32 4611 HJ Bergen op zoom T 0164 - 21 38 00 M 06 - 539 273 73 peter@verswijver.nl www.de-melkfabriek.nl www.interium.com www.verswijver.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Hans-Jorg van Broekhoven

Er verscheen onlangs een boek, vooral gericht op de mensen die zich in West-Brabant en Zeeland bezig houden met de technische kant van de producerende industrie. Zowel hoofden en managers van technische diensten als bestuurders en directieleden moeten dit naslagwerk zéker lezen. De makers proberen namelijk oplossingen te bieden voor serieuze bedreigingen voor de producerende industrie in onze regio.

HELP,

technici tekort! H

erman den Boeft is een belangrijke initiator van het boekwerk. Hij is mede-eigenaar van ingenieursbureau Ardee, maar ook bestuurder bij de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud. “We hebben het over drie wezenlijke zaken in deze uitgave: arbeidsvraag en aanbod van nu en in de toekomst, de juiste wijze van opleiden zien te bewerkstelligen én de uitwisseling van vakkennis en arbeidspotentieel tussen bedrijven onderling. Bijna alle sectoren waar technische specialismen van belang zijn worden geplaagd door een grote zorg, namelijk gebrek aan voldoende goed opgeleide werknemers. Met dit boek hopen we de drie O´s; Ondernemingen, Overheid en Onderwijs meer op één lijn te krijgen.

Concrete oplossingen

Den Boeft weet vanuit de praktijk wat er speelt. “Als ondernemer en dienstverlener maak ik diverse aspecten van die technische wereld mee. Daarbij komt personeelsgebrek geregeld aan de orde. Als bestuurder van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud, een gesprekspartner van onder meer Rewin, ontmoet ik nog veel meer zorgen omtrent het vinden en behouden van goed ingevoerde mensen. Wij willen een aantal concrete oplossingen aanbieden, voor zowel nu als de toekomst. Die initiatieven trekken we graag zo breed mogelijk, zowel geografisch als qua vakgebied.” Drie delen

Het uitgegeven boek, “HELP, technici tekort!” geheten, geeft in het eerste deel een heldere samenvatting van een door de Erasmus Universiteit verzorgd onderzoek.

Hier worden de situatie nu en de verwachtingen voor de toekomst in kaart gebracht. Jaarlijks loopt het arbeidstekort met 2 tot 3 procent op en dat stopt voorlopig niet. Tel dat maar eens op en je komt tot schrikbarende cijfers. Ondanks de “crisis” zullen er tekorten zijn in aantallen maar nog meer in kwaliteit. Deel twee schetst de nog altijd grote kloof tussen opleiden en de praktijk. Het blijken nog te vaak twee werelden. Herman: “Er zijn gelukkig ook diverse mooie voorbeelden van hoe het wél kan. Zo heeft het Scheepvaart en Transport College in Brielle leslokalen met praktijkinstallaties en is er de Sapfabriek in Ede waar echte vruchtensappen worden geproduceerd door leerlingen. Zelf zijn we ook met een initiatief bezig. Er ligt een ontwerp klaar voor een mobiele, volledig functionerende waterzuiveringsinstallatie. Dit is ontstaan in samenwerking met scholen uit Zeeland en Brabant maar ook met de drinkwaterbedrijven Evides en Brabant Water en waterschappen Scheldestromen en Brabantse Delta. Het zoeken is nog naar wat financiers, sponsors of subsidies voor de bouw ervan maar als dat geregeld is gaan leerlingen van diverse scholen met deze installatie praktijkgericht leren water zuiveren, het bedienen ervan en het onderhouden.” Het derde deel van “HELP, technici tekort!” houdt de sector diverse mogelijkheden tot samenwerken voor. “Vaak zitten bedrijven naast elkaar op een bedrijventerrein, zonder te weten dat ze wellicht kennis én personeel kunnen uitwisselen. We geven concrete tips over hoe je krachten kunt bundelen en de beschikbare capaciteit nog beter kunt inzetten.” Het is een concreet en praktijkgericht boek geworden waar de sector en zelfs de onderwijswereld veel van kunnen opsteken. Geïnteresseerden in “HELP, technici tekort!” surfen naar www.worldclassmaintenance.com voor meer informatie.

het ONDERNEMERS BELANG

29


PRHL]DPHRQWVODJSURFHGXUHV" ODVWLJHUHwQWHJUDWLHSURFHVVHQ"

8KHHIWHHQYUDDJRSKHWWHUUHLQYDQKHWDUEHLGVUHFKWHQEHQWRS ]RHNQDDUHHQJRHGDGYLHVRIRQGHUVWHXQLQJLQHHQSURFHGXUH *HGDFKW NDQ ZRUGHQ DDQ RQWVODJ]DNHQ YUDJHQ EHWUHIIHQGH HHQ UHLQWHJUDWLHWUDMHFW LQWHUSUHWDWLH YDQ &$2EHSDOLQJHQ KHW GRRUOLFKWHQ YDQ DUEHLGVRYHUHHQNRPVWHQ RI UHJHOLQJHQ WHU]DNH YDQ VHFXQGDLUH DUEHLGVYRRUZDDUGHQ 'DQ EHQW X ELM WRJ 5RRVHQGDDO$GYRFDWHQDDQKHWMXLVWHDGUHV0U0$%UHHZHO :LWWHYHHQKHHIWDOVVSHFLDOLVWHHQMDUHQODQJHHUYDULQJ 2RNYRRUDGYLHVRIUHFKWVELMVWDQGRSGHWHUUHLQHQYHUELQWHQLVVHQ UHFKW KXXUUHFKW HQ LQFDVVR·V NXQW X FRQWDFW RSQHPHQ PHW GH PHGHZHUNHUVYDQWRJ5RRVHQGDDO$GYRFDWHQ

Het Ondernemersbelang Bergen op Zoom Roosendaal 1-2012  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you