Page 32

pitanja ili bar nagoveštaj neke izvesnosti. Pričalo se među ljudima da je Otac Tadej „prozorljiv” i da ima Božiji dar da vidi prošlost i budućnost. Mnogi su hrlili, čuo sam, da postave brojna pitanja ovom monahu: i seljaci i građani, prosti i neobrazovani ljudi, kao i visoko školovani, verujući, a i oni zbunjeni kojima nije jasno u šta veruju, kao i oni neverujući takođe. I kažu, da otac nikoga nije odbio, već je sve primao i blagoslovio sa ljubavlju na rastanku. Biti u „ozračju” Oca Tadeja značilo je okrepljenje i umiljenje. Sa njega je na nas prelazila neka nevidljiva tvar koje čovek nije svestan dok je ne izgubi ili se bar ne udalji od oca. Jer našao sam da biti u miru i ljubavi sa sobom i sa celim svetom jeste naše prirodno stanje - ali ne od ove, pale prirode, već od večne, Božanske koja je u nama sazdana prema slici Gospodnjoj. Dan za danom bivali smo mirniji i opušteniji, a pitanja u nama su negde polako nestajala. Otac je zračio mirom i ljubavlju i u našim razgovorima osećao sam kao da se na nevidljivom uzburkanom moru penjemo ocu na leđa da ne potonemo. Povremeno bi u razgovoru osetili iz dubine njegovog govora istinsku izvesnost vere, i same Istine koja je čista, iskustvena. Jer kada otac govori to nije kao kad drugi ljudi govore „iz svoje ljudske pameti”. On govori iz dubine čistog iskustva. Otac nije propuštao u razgovorima da naglasi važnost ‘misli’. To je možda i centralna tema oko koje se

32

spiralno kreće njegovo učenje. U svesci oca Tadeja u kojoj je pisao prevode tekstova hrišćanskih svetitelja, našao sam sledeće redove : Pazi na svoje misli Sve potiče iz misli, i dobro i zlo, Misao prethodi delu. Zemaljski zakoni ne kažnjavaju misli, već samo dela Nebesni zakon kažnjava i misli, ne samo dela, Pazi na svoje misli. Ako je izvor čist i voda će biti čista Ako su ti misli čiste i svetle i zdrave, sve što radiš biće blagosloveno. Pazi na svoje misli. Sam otac, kao da je čitao naše misli, pričao je kako dugo nije shvatao koliko su misli jaka sila, i šta se sve može sa mislima. Kada se koncentrišu na pravi način kao svetlost kroz sabirajuće sočivo, deluju velikom snagom. Na njih ne deluje distanca kao prepreka niti materija u bilo kom obliku. Misao je brža i od svetlosti, (a i ‘tahioni’ su brži od svetlosti dodaje ovaj umni čovek). Čovek zapravo i ne zna šta se može učiniti snagom misli. Otac Tadej nas je upućivao da gajimo dobre misli u svom ‘srcu’ i da se smirujemo. “Tako se čovek usavršava”, kaže. “Kakve misli imamo, takav nam je život.”

Nova Svest - februar/2014  

E - magazin za razvoj svesti