Page 30

Santasvami je rekao da su te reči ostavile dubok utisak na njega, rešile sve njegove konflikte i smirile njegov uzburkani um. Yogasvami mu je pružio sklonište i potom nagledao duhovni razvoj svog učenika. Po savetu Yogasvamija, Santasvami je proveo mnogo godina u ašramu Šivatondan u Čenkaladi. Citiramo nekoliko isečaka iz njegovih pisama, koje je Santasvami napisao mladom čoveku sa Zapada, koji se raspitivao o svrsi farme.

Ideja je da sve što radite treba da bude u duhu odvezivanja od cilja, posvećivanja svog rada Bogu i ostavljanja rezultata njemu – radite zarad rada!

U ovom trenutku mi radimo sa iznajmljenom radnom „Osnovna svrha farme je proizvodnja hrane pri kojoj snagom. Ali, i to je dobro, pošto u ovom periodu se ne umanjuje plodnost tla. Poljoprivreda i religija dobijamo neophodno iskustvo i učimo da i sami su dva različita aspekta koji formiraju jednu celinu – postanemo dobri poljoprivrednici. U pravom trenutku prirodni život čoveka. Veoma je važno očuvati staru, doći će pravi ljudi i to će biti veoma dobro; a čak i da, tradicionalnu strukturu društva. Upravo je poljoprivreda iz nekog razloga ne dođu, takođe će biti dobro. Jer ne predstavljala osnovu drevnog, tradicionalnog života postoji, niti može postojati bilo šta pogrešno, bilo gde.“ tamilskog naroda, u kome danas živimo. Pesme koje je spontano pevao Yogasvami na tamilskom su objavljene kao „Natčintani – Dobre misli“. Svamijeve besede su takođe objavljene kao „Reči učitelja“. Santasvami i još nekoliko ljudi su preveli besede na engleski i potom ih objavili pod pokroviteljstvom Šivatondan Nilajam iz Džafne. Kada je lord Soulbury preminuo i Santasvami nasledio Ime „Šivatondan“ nastalo je od „Šiva“ imena Boga i titulu svog oca, Yogasvami ga je poslao nazad u „tondan“ što znači sluga ili podanik. Dakle, „Šivatondan“ Englesku da obavlja svoju dužnost, uz reči „Vrati se u znači „podani sluga Boga“ ili „onaj čiji je rad posvećen Englesku i budi lord!“ Ove reči, kao i sve Yogasvamijeve Bogu“. To nije neka nova ideja i ona je suština učenja misli, bile su pune značenja. Dosetka na engleskom je u značenju reči „lord“ – koja može značiti i Bog – „onaj Bhagavad Gite. koji nema gospodara osim samog sebe“.

Rad je obožavanje – poznata je izreka i mi smo je prihvatili.

pozivamo vas na seminar

Put Oslobađanja Svesti februar 2014 Naučite kako da se oslobodite negativnih emocija i postignete mir Pročitajte opširnije: www.putoslobadjanjasvesti.blogspot.com

Nova Svest - februar/2014  

E - magazin za razvoj svesti

Advertisement