Page 29

UMESTO UVODNIKA

MUDROST ŽIVOTA

Šri Santa Svami lord Soulbury Izvor: www.aryasangha.org Prevod: Marko Maoduš Velika duša, Šri Santa Svami Džejms, koji je bio jedan od najbližih učenika Siva Yogasvamija, apsorbovan je u lotosova stopala Boga i dosegao samadi 13. decembra 2004. godine, u Engleskoj. Imao je preko 90 godina kada je preminuo.

Susunga Verapurema seća se Santasvamijeve priče o tome kako je jednom prilikom, na vrhuncu svoje prvobitne sadane sa Yogasvamijem, njegov otac lord Soulbury bio veoma uznemiren što njegov sin želi da živi životom „vreća i pepela“. Njegovo čelo bilo je namazano pepelom („vibuti“) i nosio je belu „kadi Santasvami je bio najpoznatiji na Šri Lanki kao stariji vešti“. Živeo je životom potpunog odricanja – teško sin pokojnog lorda Soulbury-ja, poslednjeg engleskog da bi takav mogao postati engleski aristokrata i budući viskonta i prvog generalnog guvernera Šri Lanke. Po član Doma lordova! smrti svog oca, nasledio je njegovu titulu viskonta i postao član Doma lordova Engleske. Tražio je Nezadovoljstvo njegovog oca prenelo se i na odobrenje od učitelja Yogasvamija da se odrekne Santasvamija, pa je njegov um bio nemiran. svoje titule viskonta u korist svog mlađeg brata, ali Kada je stigao u Yogasvamijevu kolibu, bio je u Yogasvami to nije dozvolio. Umesto toga, Yogasvami rastrojenom stanju. Istog trenutka, Svami je naglasio ga je inicirao i dodelio mu ime Santasvami. ove reči: Mladi Džejms Remsbotom upoznao je Yogasvamija 1953. godine, kada je došao iz Oksforda da poseti svog oca. Preselio se u Šri Lanku te godine i živeo u gradu Džafna, nedaleko od svog gurua.

„Uzmi Boga za svog oca, Boga za svog guvernera, Boga za svog generala.“ 29

Nova Svest - februar/2014  

E - magazin za razvoj svesti

Advertisement