Český kulturní network 2019

Page 1

Český kulturní network


NOVÁ SÍŤ / PRAHA

Petr Pola, Adris Světlíková a Magdalena Špačková


Nová síť již šestnáctým rokem podporuje umění a živou kulturu v České republice. Jako otevřená kulturní organizace usiluje o propojení regionů ČR s Prahou i zahraničím. Všechny aktivity i projekty Nové sítě přispívají k rozvoji kultury, decentralizaci a kultivaci občanské společnosti v České republice. Nová síť je od roku 2004 správcem Českého kulturního networku, který sdružuje více než 20 kulturních organizací napříč regiony ČR. Vzájemná spolupráce v networku se dělí do dvou skupin: • ČLENOVÉ NETWORKU / členství v plném rozsahu společných aktivit • ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI / iniciační období před vlastním členstvím Místo: Nová síť je od svého počátku spojena s městskou částí Praha 7, v posledních letech sídlí v samém středu meandru řeky Vltavy v pražských Holešovicích. Akce: Nová síť realizuje čtyři hlavní projekty: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK – projekt regionální spolupráce; MALÁ INVENTURA (Praha, Jičín, Jihlava, Opava, České Budějovice) – festival nového divadla; PRALIN – kulturní spolupráce mezi Prahou a Berlínem; ART GATE behind the scenes – program vzdělávání v oblasti technických dovedností. Možnosti: Vycházejí ze zacílení hlavních projektů a dalších aktivit Nové sítě: NETWORKING – budování infrastruktury pro kulturní projekty neziskového typu, spolupráce v rámci IETM, jehož je Nová síť členem; podpora UMĚNÍ – profesionalizace umělců, zajištění administrativního, produkčního, organizačního a finančního zázemí včetně vlastního prostoru na zkoušení; VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ a KULTURNÍ ADVOKACIE – poskytování konzultací i komplexního koučinku; udílení cen „Česká divadelní DNA“ za rozvoj, přínos a podporu nového divadla; tvůrčí, managerské a Visegrádské rezidence; mediátorství; veřejné prezentace, semináře, diskuze. Kontakt: Nová síť z.s., Osadní 26, 170 00 Praha 7, office@novasit.cz, www.novasit.cz


CENTRUM PRO OTEVŘENOU KULTURU / PARDUBICE

Zdeněk Závodný


Centrum pro otevřenou kulturu vzniklo v roce 2018 z multižánrového kulturního a produkčního centra Divadlo 29 a Galerie města Pardubic. Profiluje se jako multižánrové kulturní a umělecké centrum zaměřené na uvádění a podporu současného nemainstreamového performativního a vizuálního umění. Místo: Divadlo 29 – dům č.p. 29 v historickém centru Pardubic. Galerie města Pardubic – prostor sýpky na Příhrádku. Akce: Program Divadla 29 je postaven na několika celoročních projektech (Electroconnexion, Jazzconnexion, Etnoconnexion, Výstavní program v Klubu 29, AniLab), jejichž společným rysem je jasná programová koncepce, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost a aktuálnost. COK úzce spolupracuje s pardubickými kulturními neziskovkami Terra Madoda a Offcity na projektech Filmfuse, Offcity architekti, Ostrovy v pohybu. Divadla 29 v minulosti iniciovalo a produkovalo několik kulturních akcí a uměleckých projektů situovaných do veřejného prostoru (Tyršovy sady) nebo dodnes již nefunkčních a veřejnosti nepřístupných prostor (Automatické mlýny, Kino Sirius, Střelnice). COK každoročně realizuje regionální část festivalů Jeden svět a Tanec Praha. Prostory: Divadlo 29 disponuje multifunkčním sálem typu black box s kapacitou 110 sedících diváků, klubovou scénou s kavárnou a galerií s kapacitou sedících 60 diváků a sklepními prostory uzpůsobenými jako laboratoř pro realizaci workshopů. A dále prostory Galerie města Pardubic. Možnosti: Prostory Divadla 29 jsou vhodné pro prezentaci prakticky všech uměleckých žánrů, pro realizaci tvůrčích rezidenčních pobytů, seminářů, konferencí a workshopů. Kontakt: Divadlo 29, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice, info@divadlo29.cz, www.divadlo29.cz, www.gmpardubice.cz, www.otevrenakultura.cz


MOVING STATION / PLZEŇ

Roman Černík


Moving Station je svébytná alternativní plzeňská scéna pro současné divadlo, tanec a mezioborové umělecké experimenty, která již od roku 2000 hostí umělce z celého světa. Moving Station je inspirativní místo v působivě revitalizované kulturní památce. Dokončená rekonstrukce otevřela prostor pro rozšiřování základny spolupracujících umělců, podporu nových talentů formou uměleckých rezidencí a rozvíjení nové formy dialogu s diváky i sousedy v okolí budovy. Provozovatelem Moving Station je JOHAN, centrum pro současné umění a vzdělávání. Místo: Moving Station je otevřený komunikační prostor nacházející se v bývalé nádražní budově Plzeň – Jižní předměstí. Akce: JOHAN připravuje festivaly, kulturní akce, tvůrčí semináře v oblasti alternativního umění, divadla, tance, výtvarného umění, připravuje též projekty uměleckého vzdělávání a dramatické výchovy. Centrum produkuje vlastní divadelní představení, pravidelné akce, přehlídky, výstavy. Umělecké projekty JOHANu vychází ze zaměření na konkrétní místo a svými projekty působí také v oblasti komunitní práce, multikulturní a bezpředsudkové výchovy, osobnostního a sociálního rozvoje dětí, mládeže i dospělých. Prostory: Čtyřmi hlavními prostory uvnitř Moving Station jsou – velký multifunkční sál o rozměrech 20 x 10 x 6m s kapacitou 120 sedících diváků, se scénou 10 x 9m, malý konferenční a výstavní sál s kapacitou 80 osob, stylová nádražní kavárna s kapacitou 50 osob a prostorná vstupní secesní hala v původní podobě z roku 1904 pro až 60 osob. Ve všech prostorech je možné postavit mobilní elevaci nebo jeviště. Možnosti: Moving Station je tvůrčím prostorem pro přípravu a realizaci divadelních, výtvarných, hudebních a multimediálních projektů. Je místem pro festivaly, výstavy, umělecké workshopy a sympozia a stala se současně zkušebnou i otevřeným ateliérem pro mladé tvůrce z domova i zahraničí. Kontakt: Moving Station, Koperníkova 56, 301 00 Plzeň, info@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz


VALDŠTEJNSKÉ IMAGINÁRIUM / JIČÍN

Jiří Vydra


Valdštejnské imaginárium usiluje o oživení historické stavby Valdštejnské lodžie projektem nazvaným Kulturní imaginárium, který se zaměřuje na živé umění, alternativní kulturu, netradiční rodinné akce a site-specific projekty. Tento neobvyklý koncept vychází ze skutečnosti, že stavba Valdštejnské lodžie nebyla nikdy dokončena. Skutečnost, že Valdštejnův projekt zůstal v mnoha aspektech nenaplněným snem, je velkou inspirací stávajícímu týmu sdružujícímu se kolem památky. Ten vytváří již několik let z tohoto mimořádně působivého místa kulturně-komunitní centrum, které se stává zároveň nezávislou kreativní platformou města. Místo: Valdštejnská lodžie je unikátní raně barokní památka s velkolepou terasou, přilehlým dvorem a rozsáhlým parkem v blízkosti města Jičína. Areál nechal vystavět vévoda Albrecht z Valdštejna jako součást komponované barokní krajiny. Akce: Kromě pořádání koncertů, představení, přednášek, projekcí a workshopů, se Valdštejnské imaginárium zaměřuje na autorské akce. Využívá unikátní prostory a nezaměnitelnou atmosféru historické stavby a pracuje s imaginací diváků. Prostory: Ke kulturním a společenským aktivitám se ve Valdštejnské lodžii využívá především – zastřešená terasa (26 x 9m), barokní Oktogon (8 x 6,5m), provizorní divadelní sál Theatron (6 x 11,5m), kavárna Café loggie (6 x 6m). Možnosti: Valdštejnská lodžie je inspirativním místem pro širokou škálu umělecké činnosti. Její vzdálenější poloha od centra města je výhodou pro systematickou tvůrčí práci, umělecké rezidence, realizaci netradičních a site-specific projektů. Kontakt: Valdštejnské imaginárium, z.ú., Valdštejnská lodžie, 506 01 Jičín – Sedličky 4, info@valdstejnskalodzie.cz, www.valdstejnskalodzie.cz


OKO / OPAVA

Jan Kunze


Opavská kulturní organizace OKO se od roku 2009 snaží o zajímavou a nadregionální dramaturgii, na své si přijdou jak fanoušci mainstreamu, tak i milovníci menšinových žánrů. OKO dává prostor mladým umělcům, podporuje zajímavé projekty a nezapomíná ani na vzdělávání a zábavu. Místo: Obecní dům (Klub ART, Galerie Obecního domu, Expozice Cesta města, Schösslerův salonek s terasou, Sál purkmistrů), Domu umění v Opavě a odsvěcený kostela Sv. Václava. Obojí v centru města. Akce: Hudba, divadlo, film, performance, přednášky, komentované prohlídky, výstavy vizuálního umění a výstavy z oblasti historie, intervence do veřejného prostoru, společenská setkání, vzdělávací a populárně naučné programy pro školy i širokou veřejnost, tematické výstavy s nosným kurátorským konceptem a řada dalších kulturně společenských aktivit. Prostory: Klub ART – moderní klubový prostor, příjemné prostředí s kvalitním vybavením a profesionální produkcí (kapacita dle uspořádání od 70 do 145 osob). Galerie Obecního domu – galerie sloužící k realizaci výstav prezentujících soudobou vizuální tvorbu. Dům umění – bývalý klášter, sloužící jako výstavní síň už od roku 1974, jeho poslední léta jsou spojená s Opavskou kulturní organizací. Kostel sv. Václava – charismatický prostor odsvěceného kostela v současné době slouží především pro koncerty vážné hudby, výstavy, divadlo a větší společenské akce s kapacitou 400 osob. Expozice Cesta města – stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy. Možnosti: Kvalitní technické zázemí, možnost různorodého využití výše uvedených prostor a profesionální tým, fungující na přátelské bází, jsou východiskem pro široké možnosti využití. Kontakt: Opavská kulturní organizace, p. o., Ostrožná 46, 746 01 Opava, jan.kunze@oko-opava.cz, www.klubart.cz


COOLTOUR / OSTRAVA

Jana Ryšlavá


Kulturní centrum Cooltour usiluje o vytvoření současné umělecké, kulturní a společenské platformy, která bude umožňovat setkávání a podněcovat spolupráci kreativních jedinců, různých ostravských komunit a zájmových spolků. Chceme v Ostravě vybudovat stálou progresivní nezávislou scénu současného umění a prezentovat kvalitní regionální, tuzemskou i zahraniční uměleckou tvorbu. Místo: Kulturní centrum Cooltour v areálu Výstaviště Černá louka. Akce: Cooltour pořádá akce z oblasti performing arts se zaměřením především na současný tanec, hudební produkce, či atraktivní divadelní projekty. Pořadá festival současného tance, fyzického divadla a nového cirkusu MOVE fest, který je v průběhu roku dramaturgicky doplňován tuzemskými i zahraničními tanečními představeními, pohybovými workshopy a řadou doprovodných akcí podobného charakteru. Prostory: Kavárna – se zasedací místností, prostorem pro práci a co-working. Nová scéna – s kapacitou 450 diváků na stání, případně až 200 diváků sedících. Coolna – taneční a multifunkční prostor pro společnou práci. Zahrádka – v prostorách před Cooltourem s dřevěným jevištěm (bar, opravna jízdních kol.) Možnosti: V prostorách nové scény, kavárny i zahrádky je možné prezentovat divadelní, taneční, hudební, případně přesahové projekty s různými technickými možnostmi a množstvím diváků. Všichni performeři mají možnost zažádat o poskytnutí rezidenčního pobytu, který je možný buď v tanečním nebo hlavním sále v závislosti na aktuálním programu Cooltouru a předchozí domluvě. Kontakt: Kulturní centrum Cooltour Ostrava z. ú. , Černá louka 3188, 702 00 Ostrava, cooltour@cooltourova.cz, www.cooltourova.cz


KONTRAPUNKT / HRADEC KRÁLOVÉ

Barbora Holanová


Kontrapunkt usiluje o zapojování obyvatel Hradce Králové do kulturně-společenského dění, navazování odborné spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi, podporu kreativních lidí a přípravu předních kul­turních festivalů v Hradci Králové. Místo: Hradec Králové a jeho veřejný prostor. Akce: Open Air Program Hradec Králové – nesoutěžní divadelní přehlídka převážně nezávislých souborů a hudebních produkcí, která se koná na dvaceti otevřených scénách v historickém centru města. Jazz jde městem / Jazz Goes to Town – prestižní hudební festival s tradicí, který pravidelně v říjnových dnech přináší do hudebních sálů i na méně posluchačsky obvyklá místa jazz ve všech jeho podobách. Možnosti: Prezentace nezávislých divadelních souborů, výtvarných i multimediálních performancí a hudebních produkcí v rámci festivalů Open Air Program Hradec Králové a mezinárodního jazzového festivalu Jazz jde městem / Jazz Goes to Town. Možnost produkční spolupráce na obou projektech. Kontakt: kontrapunkt, z.ú., Bratří Čapků 875, 500 03 Hradec Králové, info@kontrapunkt.cz, www.kontrapunkt.cz


S RADOSTÍ / VARNSDORF

Martin Musílek


S radostí se snaží s neutuchajícím entuziasmem kulturně oživovat a obohacovat město Varnsdorf a jeho okolí tím, že pořádá kvalitativně hodnotné veřejné akce, jako jsou koncerty, výstavy, divadelní představení či filmové projekce. Místo: Všude, kde S radostí chtějí. Akce: S radostí se podílí dramaturgicky či organizačně na několika kulturních festivalech, zejména na divadelním festivalu Vítr z hor a festivalu Mandava Jazz. Mezinárodní jazzový festival Mandava Jazz pořádá S radostí společně s německou organizací Hillerische Villa a snaží se tak oživit česko-německé vztahy skrze společné hudební cítění. Velmi úzce spolupracuje s Městským divadlem Varnsdorf, které je hlavním pořadatelem divadelního festivalu Vítr z hor, jazzových koncertů a podporuje umělce pomocí rezidenčních pobytů. Prostory: S radostí nemá k dispozici vlastní prostory, využívá proto možnosti pronájmu, bezplatného zapůjčení nebo spolupráce s dalšími organizacemi. Možnosti: Díky úzké spolupráci s Městským divadlem Varnsdorf nabízí S radostí prostory pro pořádání uměleckých rezidencí nebo hudebních a divadelních představení. Kontakt: S radostí, z. s., Plzeňská 1261, 407 47 Varnsdorf, osrozkrok@volny.cz


KREDANCE / ČESKÉ BUDĚJOVICE

Hedvika Drenčeni


Kredance je nezisková organizace působící v Českých Budějovicích od roku 2010. Podporuje a rozvíjí živé umění na profesionální i amatérské úrovni v Jihočeském kraji. Rozšiřuje povědomí široké veřejnosti o současném tanci, pohybovém divadle, novém divadle i novém cirkusu a vytváří přátelské prostředí pro setkávání performerů a příznivců živého umění. Místo: Hlavním působištěm jsou České Budějovice (divadelní i veřejný prostor) a Jihočeský kraj, nicméně činnost Kredance je v rámci některých projektů i mezinárodní. Akce: Organizuje taneční a pohybové workshopy pro dospělé, má taneční skupinu KREDANCE COMPANY pro teenagery, produkuje vlastní pohybové projekty – fyzické divadlo TWO OR TEN a KOCOUR a mnoho dalších. Během let své existence Kredance do Českých Budějovic pozvala desítky mezinárodně uznávaných tanečních a divadelních lektorů a performerů. Každoročně uvádí dramaturgii festivalu současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA, festivalu nového divadla MALÁ INVENTURA, je součástí mezinárodního projektu PerformanCZe ExchangeD a projektu pro znevýhodněné děti z dětských domovů Neboj a pojď! Prostory: Nedisponuje vlastními prostory, partnery pro realizaci aktivit v interiéru jsou Jihočeské divadlo (ČB), Dům umění (ČB), CESTA (Tábor), Sladovna (Písek), Švestkový dvůr (Malovice) a Rezi.dance (Komařice). Možnosti: Prostor pro uměleckou rezidenci v oboru performing arts, prezentace projektů na profesionální úrovni v jihočeském regionu, partnerství v rámci zajímavých projektů. Kontakt: Kredance z. s., Klavíkova 1563/1, České Budějovice 370 04, drenceni@kredance.cz, www.kredance.cz


DIOD / JIHLAVA

Adam Hruška


DIOD, kulturní centrum v regionu Vysočina, nabízí technicky dobře vybavený black box, jehož prostorové a kapacitní dispozice se mohou přizpůsobit zadání. Dramaturgie divadla je otevřená – prezentuje umělecké i společenské projekty regionálních tvůrců a organizátorů a zároveň činoherní, pohybové i taneční projekty z celé České republiky, a rozšiřuje tak povědomí o současném umění v tomto regionu. Místo: DIOD – moderní black box na místě bývalého kina v jihlavské sokolovně od funkcionalisty Bohuslava Fuchse. Akce: V celkové dramaturgii se střídají činoherní, pohybová a taneční představení, dále pak hudební, literární, výtvarné a filmové akce, tvůrčí rezidence, workshopy, projekty a festivaly, které různě propojují žánry. Prostory: Black box bez pevného jeviště a hlediště (12,5 x 17,5m). Možnosti: Dramaturgie divadla je otevřená a nabízí realizaci uměleckých i společenských projektů českých i zahraničních tvůrců a organizátorů. S velmi dobrým technickým zázemím, nejen pro nový cirkus, je DIOD regionálním centrem pro nezávislé soubory a jejich prezentaci i tvorbu. Kontakt: DIOD – divadlo otevřených dveří, Tyršova 12, 586 01 Jihlava; Provozovatel: Tělocvičná jednota Sokol Jihlava, produkce@diod.cz, www.diod.cz


UFFO / TRUTNOV

Libor Kasík


UFFO je divadlo a zároveň unikátní moderní kulturní prostor, jehož cílem je obohacovat kulturní život v Trutnově a okolí a posilovat reputaci Trutnova jako otevřené kulturní metropole. Místo: UFFO – kulturní a společenský prostor v centru města Trutnova, který získal ocenění v soutěži Stavba roku ČR 2011 a Nejlepší investice ČR 2011. Akce: Organizuje široké spektrum kulturních akcí. Pořádá klasické, činoherní, hudební, novocirkusová, pohybová či alternativní divadelní představení, která jsou zařazena do čtyř abonentních skupin. Dále koncerty všech hudebních žánrů, plesy, kongresy a další kulturní a společenské akce. Věnuje se současnému výtvarnému umění. Je vyhledávaným rezidenčním prostorem a koproducentem. Založilo dnes již známý festival nového cirkusu Cirk-UFF, pravidelně pořádá rovněž hudební festival Trutnovský podzim. Věnuje se divadelním a jiným uměleckým aktivitám pro děti, Rodinné Uffokousky jsou divadelním projektem pro celé rodiny. Prostory: UFFO disponuje unikátním a exkluzivním polyfunkčním sálem (s technickým vybavením nejlepší kvality), zrcadlovým sálem, dvěma kavárnami a Galerií. Hlavní sál lze uspořádat ve více variantách – kongres (350 míst), kukátko (356 míst), ples (456 míst), koncert k sezení/na stání (774 míst), aréna (521 míst). Možnosti: Svojí variabilností je UFFO vhodné pro prezentaci všech uměleckých žánrů, pořádání konferencí, seminářů, realizaci uměleckých rezidencí a koprodukcí, např: Fauna (Total Theatre, Edinburg Fringe), Gravity & Other Myths – Backbone, Spitfire Company – One Step Before the Fall (Herald Angel, Edinburg Fringe), Cirk La Putyka – Dolls atd.). Kontakt: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov, kasik@uffo.cz, www.uffo.cz


LUHOVANÝ VINCENT / LUHAČOVICE

Magdaléna Petráková


Luhovaný Vincent je spolek pořádající stejnojmenný multižánrový festival v prostředí lázeňského města Luhačovice a kulturní platforma pro lázně 21. století. Cílem festivalu je obohacení kulturního života Luhačovic skrze svěží hudbu, film, divadlo, literaturu a výtvarné umění. Zaměřuje se na žánrové fúze a přesahy uměleckých druhů a žánrů. Luhovaný Vincent revitalizuje lázeňský prostor a obohacuje kolorit poklidného lázeňského města; rozvíjí a zkoumá lázeňství jako společensko-kulturní fenomén a přispívá k aktualizaci této kulturní tradice. Místo: Organizace pořádá své aktivity v lázeňském areálu a prostorách městských a lázeňských institucí. Akce: Třídenní festival Luhovaný Vincent na počátku letních prázdnin a drobné kulturní akce. Hlavním zájmem pořadatelů jsou živá umění a akce ve veřejném prostoru. Prostřednictvím besed, přednášek a prezentací naplňuje edukativní a osvětový záměr. Prostory: Organizace bez vlastních prostor. Možnosti: Prostor pro přípravu, realizaci a prezentaci divadelních, výtvarných, literárních, hudebních a multimediálních projektů. Festival je prostorem pro setkání a diskuzi, do které je vtažen organizační tým, návštěvníci, obyvatelé, místní podnikatelé, zástupci města a jeho institucí. Kontakt: Luhovaný Vincent, z.s. A. Slavíčka 267, Luhačovice 763 26, magdalena@luhovanyvincent.cz, www.luhovanyvincent.cz


REZI.DANCE / Komařice

Markéta Málková a Aleš Hrdlička


Rezi.dance je rezidenční dům Pod javory pro taneční, divadelní, performativní a kulturní projekty, workshopy i soukromé akce. Místo: Jedná se o starou zemědělskou usedlost, o které je první zmínka v místních kronikách již v roce 1638. Vesnice a okolní krajina podhůří Novohradských hor nabízí klidné a inspirativní prostředí. Usedlost disponuje prostorem s uzavřeným dvorem. Rezidenční dům se specifickou atmosféru nasátou uměleckou tvorbou s duší nabízí nerušené místo pro pořádání intenzivních seminářů i kulturních slavností. Prostory: Rezidenční dům disponuje půdním ateliérem s rozměry 8 x 8m a výškou 5m, který je vybavený základní audio a světelnou technikou, zaizolovanou podlahou na dřevěném roštu s povrchem lakované OSB desky či s baletizolem a s tmavými divadelními samety. Rezi.dance nabízí ubytování až pro 14 osob (přímo na statku v podkrovních pokojích a v samostatném plně vybaveném domě v zahradě). Kontakt: Rezi.dance v lese z.s., POD JAVORY, Komařice 17, Komařice 373 14, vlese@rezi.dance, www.rezi.dance


ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI ArtproProstor / Jablonec nad Nisou

Hlavní činností spolku je oživování prostor prostřednictvím uměleckých projektů, organizace kulturních akcí pro širokou veřejnost, propojování různých směrů umění a zapojování studentů a absolventů do těchto činností. Spolek vytváří vlastní autorské projekty, které jsou založené především na geniu loci daného místa. Kontakt: Anna Strnadová, artproprostor@gmail.com, www.artproprostor.cz

AvantgArt / Vratislavice nad Nisou

Spolek se od roku 2015 snaží o záchranu technické památky zauhlovací a vodárenské věže ve Vratislavicích nad Nisou. AvantgArt zcela poprvé otevřel věž veřejnosti v roce 2016. Cílem spolku je chránit tento významný monument Libereckého kraje a vybudovat zde kulturní centrum, zaměřené na výstavy, řemesla a umění. Kontakt: Jitka Jakubičková, avantgart@email.cz, www.zauhlovacka.cz

BuranTeatr / Brno

Divadlo BuranTeatr působí na nezávislé brněnské divadelní scéně od roku 2005. Vedle linie tradičních i moderních činoherních autorských inscenací se v posledních letech snaží kontinuálně tvořit, spolupracovat a navazovat kontakty v oblasti pohybového divadla, nového divadla a hraničních divadelních forem. Kromě vlastní divadelní produkce zaštiťuje a ve svém prostoru pořádá další kulturní i sociální aktivity (workshopy, výstavy, rezidenční pobyty, provoz sdílené lednice aj.). Kontakt: Sabina Machačová, machacova@buranteatr.cz, www.buranteatr.cz


Centrum kultury a vzdělávání Blatná / Blatná

Centrum kultury a vzdělávání Blatná (CKVB) spravuje a řídí Městské muzeum, knihovnu, kino, komunitní centrum s programem pro všechny věkové kategorie a městské informační centrum. CKVB také organizuje samostatné kulturní akce od hudebních či fotografických festivalů, přes výstavy až po studentské slavnosti. CKVB vzniklo v lednu 2012 a je příspěvkovou organizací města Blatná. Kontakt: Michaela Sikorová, sikorova@ckvb.cz, www.ckvb.cz

Farmstudio / Vysoká

Fyzický a mentální prostor živého umění a kultury situovaný v historickém zemědělském statku v obci Vysoká na Kokořínsku. Kromě vlastního programu poskytuje Farmstudio zázemí pro tvůrčí pobyty, sympozia, plenéry a kurzy zájemcům z oblasti výtvarného, hudebního a performativního umění. Nedílnou součástí projektu jsou aktivity v oblasti ochrany kulturního dědictví, ergoterapie a alternativního životního stylu. Kontakt: Pavel Matela, info@farmstudio.cz, www.farmstudio.cz

Fujaré, z.s. / Rožnov pod Radhoštěm

Tvůrčí, dramaturgicko-produkční jednotka vznikla a od roku 2016 působí jako veselá štika v Rožnově pod Radhoštěm. Pořádá kulturní akce, hudební festival Hlasy, přednášky a debaty, dílny, intervence ve veřejném prostoru, happeningy. Fujaré je občanská aktivita, Fujaré to baví, Fujaré se zajímá o svět. Kontakt: Honza Petružela, fujare@fujare.cz, www.fujare.cz

É

FUJAR


ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE.S.TA / Praha

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA se dlouhodobě zasazuje o rozvoj současného tance a souvisejících uměleckých oborů. SE.S.TA od roku 1999 realizuje řadu aktivit nejen na nejvyšší profesionální úrovni, ale i pro účastníky z řad veřejnosti. Hlavním záměrem je pomáhat současnému tanci v zapojování do mezinárodního kontextu a v otevírání mezioborové spolupráce a diskuse. Od roku 2013 pořádá KoresponDance – mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu a největší site-specific festival v ČR. Kontakt: Michaela Nováková, michaela.novakova@se-s-ta.cz, www.se-s-ta.cz

Spolek Zlínský Zvěřinec / Zlín

Zvěřinec je spolčení rodáků Zlínského kraje, kde také pořádá komunitně-kulturní akce a do budoucna plánuje vznik kulturní instituce jako centra pro setkávání, rozvoj, vzdělávání i uměleckou seberealizaci místních obyvatel. Kontakt: Magdaléna Petráková, spolekzverinec@gmail.com, www.zverine.cz

Tančírna v Račím údolí / Javorník

Tančírna je secesní stavba ukrývající se v lesích Račího údolí nacházející se v oblasti Rychlebských hor. Jedná se o kulturní institucí, která pořádá koncerty, autorská čtení, divadla a spolupracuje na přípravě a realizaci českoněmeckého site-specific festivalu „V centru/ Im Zentrum“. Kontakt: Zdeňka Morávková, kultura@bernartice.eu, www.georgshalle.cz


Theatrum Kuks, z.s. / Kuks

Theatrum Kuks pořádá stejnojmenný multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění v kulisách kukského areálu a okolí. Navazuje na tradici Kuksu jako hudebního, divadelního a uměleckého centra evropského významu. Prostřednictvím festivalu, rezidencí, workshopů a dalších projektů sem vrací živé umění a stimuluje mezioborová setkávání. Zejména mezi mladými umělci iniciuje zájem o baroko a jeho přesahy do současného umění. Kontakt: Kateřina Bohadlová, katerina@theatrum-kuks.cz, www.theatrum-kuks.cz

Vzbuďme Vary / Karlovy Vary

Spolek, který budí karlovarskou kulturu z letargie a podporuje odvahu ke kreativitě ve zdejším kulturním prostoru. Vzbuďme Vary nedisponují vlastním prostorem, což vnímají jako omezení a zároveň jako dramaturgickou výzvu. Zajímají se o specifičnost prostoru karlovarské lázeňské zóny i dalších míst na Karlovarsku. Od roku 2015 pořádají site specific umělecké události a představení (tanec, divadlo, hudba, výtvarné projekty), tvůrčí dílny, diskuse a think tanky. Kontakt: Tereza Dvořáková, tereza@offcity.cz, www.vzbudmevary.cz


Spojujeme lidi a organizace tak, aby tvorba a živé umění byly organickou součástí běžného života. Podporou kreativity a svobodného jednání se podílíme na rozvoji současného umění i občanské společnosti v regionech ČR i v zahraničí.

fotografie: Martin Vosáhlo, Lukáš Veselý (str. 14), Urijáš (str. 26) grafika: Jiří Vydra | vydala Nová síť z.s. 2019, Česká republika

www.novasit.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.