Page 1

Apresenta

Ă frica minimalista VerĂŁo 2014


Ver達o 2014


40 0

632

BDW 723 | Reg a ta e m cre pe d e v i sco s e co m e s ta m p a ĂŠ t ni ca


707

BDW 707 | Top e m co t to n co m e s ta m p a ĂŠ t ni ca


114 112

41384 110

BDW 723 | Ves tido bi co l o r co m a ber t u ra n a s co s ta s e m v i s co s e co m e la s ta n o


641

933

BDW 712 | Ves tido p ĂŠta l a em v i s co s e


422 518

|

BDW 724 | Saia em co t to n co m d eta lh es e m co n t ra s t e |

BDW 710 | Rega ta e m v i s co s e co m es ta m p a de fe ra 60 0

620 60 6

80 5


0 53

919

BDW 713 | Ves tido em v i s co s e co m g o ta n a s co s ta s e s a i a e m t ule


632

933

BDW 70 5 | Reg ata cro p pe d em v i sco s e cre p e co m e s ta m p a ĂŠ t ni ca


BDW 720 | S aia e m co tto n co m es ta m pa ĂŠ t ni ca |

72 0

B DW 704 | Re ga ta e m v i sco s e co m e las ta no e d etalhe s nas lat e rai s e m t ule |

111

112

114

25 0


BDW 720 | Sa ia e m co t to n co m es ta m p a ĂŠ t ni ca |

72 0

BDW 719 | Re g a ta cro pp e d e m linho com ap li qu e d e tachas no bolso |

251

300

512

919


632

80 0

BDW 715 | Ve st id o e m co tto n co m deta lh e s e m t ul e


60 6

8 00

BDW 70 6 | Ve stido e m co t to n co m detalh e e m co u ro


BDW 714 | Leg g ing e m co t to n co m es ta m p a ca m u fl a do |

BDW 702 | Blu sa co m o m b re ira s e m v i s co s e co m e l a s ta n o

| 714

30 0

512

649


|

BDW 714 | Leg g ing e m co t to n co m es ta m p a ca m u fl a do |

BDW 711 | Blusa pe p lu m e m v i s co s e com e l a s ta n o

714

113

41384

71407


BDW 714 | Leg g ing e m co t to n co m es ta m p a ca m u fl a do |

BDW 722 | Cor pete e m co tto n co m b o j o e re co r t e s l a t e ra i s

| 714

250

80 0


725

BDW 725 | Sh ort em co t to n co m e s ta m p a ca m u fl a do e deta lh e de zĂ­ pe r n a la t e ra l


708

BDW 70 8 | Ve stido e s ta m p a do co m v i v o s e m co u ro e z Ă­ p e r n a s co s ta s


251

75 6

8 05

BDW 70 9 | T -shirt co m f ren t es e m chi ffo n e s ta m p a do s a v a g e co m co s ta s e m vi s co se


Ă frica


Corp o Laรงo

250 661

6 61 0 53

0 53 6 61

BDW 717 | Ve stido e m v i s co se co m e stam p a do de o n รงa e Li s o co m la รงo co n t ra s ta n te


BDW 718 | Ves tido em m e i a m a lh a es ta m p a do co m li s t ra s m ul t i -co lo rida s co m a lรงas e babado


251

919

BDW 701 | Bata em v i sco s e de s a g ulha da co m g o ta n a s co s ta s


251

8 03

BDW 721 | Bata em v i s co s e d e sa gulh a da co m deta lh e n a s co s ta s e m t ule


Ver達o 2014


www.brende.com.br Showroom Rua Xavantes nº 719 | 8º Andar Brás | São Paulo | SP | CEP 03027-900 Email: contato@brende.com.br Fone: +55 47 3334 0122

África Minimalista Verão 2014

Brende 2014  
Brende 2014