Page 1


Nova Akropola - Rijeka

2


Nova Akropola - Rijeka

Sadržaj Publikacije u izdanju Nove Akropole u 2009 ................4 Aktivnosti u 2009. godini .............................................5 Siječanj .......................................................... 6 - 8 Veljača ......................................................... 9 - 10 Ožujak ....................................................... 11 - 12 Travanj ...................................................... 13 - 14 Svibanj ...................................................... 15 - 16 Lipanj ........................................................ 17 - 20 Srpanj ........................................................ 21 - 22 Kolovoz ........................................................... 23 Rujan ......................................................... 24 - 25 Listopad ............................................................ 26 Studeni ...................................................... 27 - 28 Prosinac ..................................................... 29 - 30 Članovi ......................................................................31

3


Nova Akropola - Rijeka

PUBLIKACIJE U IZDANJU NOVE AKROPOLE Ä?asopis Nova Akropola br. 58 - 61

knjige izdane 2009. godine

4


Nova Akropola - Rijeka

Aktivnosti u 2009. godini - 256 predavanja na grupama za članove - 9 kulturoloških predavanja u Filodrammatici i 5 u prostoru Udruge - 335 posjetitelja - 5 ciklusa predavanja AKTIVNA FILOZOFIJA - izrada arheoloških reprodukcija - prezentacija na prodajno-edukativnim štandovima u Rijeci i Poreču - 400 posjetitelja - prezentacija knjige “Pitijski dijalozi” u knjižari RiBook - sudjelovanje na sajmu knjiga i časopisa KIČMA - organizacija koncerta za mlade flautistice Glazbene škole I. M. Ronjgova

5


Nova Akropola - Rijeka

SIJEČANJ

kulturološko predavanje “Kralj Arthur - smisao viteštva”

predavanje Andrije Jončića, predsjednika Udruge, i druženje s članovima

izrada panoa na temu viteštva

6


Nova Akropola - Rijeka

SIJEČANJ

izrada arheoloških reprodukcija u likovnom atelieru Museum

izrada panoa na temu viteštva

7


Nova Akropola - Rijeka

SIJEČANJ

članovi s predsjednikom Udruge Andrijom Jončićem

nastup zbora

jednodnevni izlet na Snježnik

8


Nova Akropola - Rijeka

VELJAČA

kulturološko predavanje “Put samuraja” u dvorani Filodrammatice

kulturološko predavanje “Bhagavad Gita” u Opatiji

9


Nova Akropola - Rijeka

VELJAČA

obilježavanje godišnjice smrti renesansnog filozofa Giordana Bruna

Spomenik su podigli članovi Nove Akropole u Rijeci 2000. godine, u parku na križanju Osječke i Kresnikove ulice.

10


Nova Akropola - Rijeka

OŽUJAK

nastup glazbene sekcije

izrada arheoloških reprodukcija

11


Nova Akropola - Rijeka

OŽUJAK

kulturološko predavanje “Drevna Kina”

likovni atelier Museum

12


Nova Akropola - Rijeka

TRAVANJ

kulturološko predavanje “Megaliti - divovski tragovi drevne prošlosti”

izrada prezentacijskog panoa

13


Nova Akropola - Rijeka

TRAVANJ

nastup zbora

viteška igra alke na večeri druženja članova

izrada arheološke reprodukcije Kairos

14


Nova Akropola - Rijeka

SVIBANJ

kulturološko predavanje “Alkemija umijeće transformacije”

branje ljekovitog bilja

15


Nova Akropola - Rijeka

SVIBANJ

organizacija koncerta u Filodrammatici za mlade flautistice Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova

pano na temu “Djetinjstvo indijanskog dječaka”

posjet Astronomskom centru u Rijecii

16


Nova Akropola - Rijeka

LIPANJ

nastup glazbene sekcije

intervju voditelja podružnice Branka Zorića na sajmu knjiga i časopisa “Kičma”

izlet na Drenovu s članovima iz Pule

17


Nova Akropola - Rijeka

LIPANJ ljetni kamp Nove Akropole u Bijelom Klancu

predavanje Andrije Jončića, predsjednika Udruge

priprema hrane

odmor i druženje

18


Nova Akropola - Rijeka

LIPANJ ljetni kamp Nove Akropole u Bijelom Klancu

predstava “Matrix” u izvedbi članova riječke podružnice (u sklopu umjetničkog programa)

19


Nova Akropola - Rijeka

LIPANJ ljetni kamp Nove Akropole u Bijelom Klancu

članovi Nove Akropole iz Rijeke

zajednička fotografija članova Nove Akropole Hrvatske

20


Nova Akropola - Rijeka

SRPANJ

Splitski ples u izvedbi članova podružnice

glazbena večer - izlaganje i slušaonica na temu “Opera”pera

21


Nova Akropola - Rijeka

SRPANJ

priprema i obrada arheoloških reprodukcija

prodajna izložba arheoloških reprodukcija u Rijeci

22


Nova Akropola - Rijeka

KOLOVOZ

prodajna izložba arheoloških reprodukcija u Poreču

radno - edukativni posjet parku u Lovranu povodom pripreme izložbe “Čudesni svijet šuma”

23


Nova Akropola - Rijeka

RUJAN

predavanje voditelja podružnice Branka Zorića povodom početka školske godine

kulturološko predavanje “Bardo Thodol” u dvorani Filodrammatice

24


Nova Akropola - Rijeka

RUJAN

izlet na Učku povodom pripreme izložbe “Čudesni svijet šuma”

tečaj borilačkih vještina u Bijelom Klancu

25


Nova Akropola - Rijeka

LISTOPAD

prezentacija knjiga i časopisa u izdanju Nove Akropole ispred predavaone u Filodrammatici

kulturološko predavanje “Skrivena snaga mita”

26


Nova Akropola - Rijeka

STUDENI

promocija knjige “Pitijski dijalozi”, antičkog autora Plutarha, u knjižari RiBook

kulturološko predavanje “Stoicizam praktična filozofija”

27


Nova Akropola - Rijeka

STUDENI

izlaganje o stećcima u organizaciji likovne sekcije

adaptacija drvene kuće u Bijelom Klancu

28


Nova Akropola - Rijeka

PROSINAC

uređenje izloga u zgradi gradskog poglavarstva na Korzu

kulturološko predavanje “Susreti starih kultura”

izlaganje o zaštićenoj prirodnoj baštini Primorsko-goranske županije povodom pripreme izložbe “Čudesni svijet šuma”

29


Nova Akropola - Rijeka

PROSINAC

izrada grba Primorskogoranske ナセupanije

druナセenje ト考anova uz nastup zbora i glazbene sekcije

30


Nova Akropola - Rijeka

ČLANOVI NOVE AKROPOLE U RIJECI

31


Optimizam i filozofija Obično mislimo da filozof koji istražuje život ne može biti optimist. A zašto ne? Ako je filozofija ljubav prema mudrosti, ako je ona traganje za znanjem da bi se moglo proniknuti u velika pitanja postojanja, filozof treba biti optimist, jer svako iskreno istraživanje vodi spoznaji. Ali to mora biti iskreno, istinsko i stvarno istraživanje; ne samo ispitivački stav, već istinska želja za susretom i autentična potreba, čežnja duše koja želi znati više, ali i koristiti ono što već poznaje. * * * Optimizam je prisutan u sadašnjosti, stoga što naš entuzijazam ne progovara ni jučer ni sutra, već danas i ovdje, usprkos svim problemima, usprkos svim poteškoćama i, još možemo dodati, zahvaljujući njima. * * * Entuzijazam je plamen stvarnog zanosa koji treperi u srcu čovjeka i koji mu omogućuje stvaranje povijesti jučer, danas i sutra. Delia Steinberg Guzman

Godišnjak 2009  

Aktivnosti Nove Akropole u Rijeci 2009.

Advertisement