Page 1

novastars

Mag dus niet ... Campagnebeeld voor de introductie van Fristi Cooler

Een uitgave van Novad Creatieve Communicatie Nummer 6 - Juni 2008


Fristi Cooler, de friss Zo fris... dat moe e fruitdrink met een twist van zuiv t je proeven! el.

Fristi Cooler, de friss Zo fris... dat moe e fruitdrink met een twist van zuiv t je proeven! el.

Het is nieuw en echt ✔ Ruim 50% fruitsa anders! ✔ Met vitamine p, 30% zuivel en verfrissend water C ✔ Geen suiker toege ✔ Geen kunstmatig voegd e zoetstoffen toege voegd Je vindt Fristi Cooler bij de

Fristi Cooler bij de

andere Fristi producte n in de supermarkt.

Wat je ook doet,

Adv Fristi Cooler voetbal A4.indd 1

Het is nieuw en echt ✔ Ruim 50% fruitsa anders! ✔ Met vitamine p, 30% zuivel en verfrissend water C ✔ Geen suiker toege ✔ Geen kunstmatig voegd e zoetstoffen toege voegd Je vindt

Fristi Cooler mag écht

andere Fristi producte n in de supermarkt.

Wat je ook doet,

wel!

29-04-2008 15:05:37

Adv Fristi Cooler kroonluchter A4.indd 1

Fristi Cooler mag écht

wel!

21-02-2008 16:02:00


Frisse campagne voor Fristi Cooler

Friesland Foods introduceerde Fristi Cooler, een frisse fruitdrank met een ‘twist’ van zuivel. Heel fris en écht anders. Dat vroeg dus om een frisse campagne

kroonluchter. Mag dus niet, zeggen de

die óók ‘echt anders’ was. Om de

ouders. Maar Fristi Cooler, dát mag wel!

doelgroep, kinderen van 8 tot 12, aan te

De ideeën werden uitgewerkt in

spreken, lanceerden we de campagne

retailcommunicatie, advertenties en

met als thema dat kinderen heel veel

POS-materialen. Ook bedachten we een

níét mogen ... behalve de nieuwe Fristi

actie voor op de winkelvloer, waarmee

Cooler! Want: géén kleurstof, géén

in elke winkel een cool skateboard kon

toegevoegde suikers. Dus: wat je ook

worden gewonnen. Deze boodschap

doet, Fristi Cooler mag altijd.

werd overgebracht door een levensgroot display met het te winnen skateboard,

Met frisse fotografie brengt de cam-

actieflyers en een response box.

pagne een ondeugend jongetje in beeld dat zich lekker uitleeft door dingen te

Inmiddels blijkt Fristi Cooler goed aan

doen die niet mogen. Voetballen in de

te slaan, mede doordat de winkeliers

woonkamer bijvoorbeeld, of door de

door onze communicatiestrategie

woonkamer slingeren aan moeders

enthousiast zijn gemaakt om het product aan hun assortiment toe te voegen. Daar zijn we trots op en dat ... mag écht wel!


Zonneschijn Zonneschijn, oftewel: hĂŠt platform binnen Novastars voor onze gewaardeerde toeleveranciers. Mensen dus die niet bij Novad werken, maar wel bijdragen aan ons succes.

In deze uitgave: Kunstschilder Leon Keer heeft voor onze klant Vebo Beton & Staal in de entreeruimte diverse muurschilderingen gemaakt. De voorstellingen zijn een surrealistische weergave van de producten van Vebo, met daaromheen een levendige structuur in verschillende roodtinten. Kijk voor meer werk van Leon op www.dufois.nl.


De Keuken Designers: niet schreeuwen, lúísteren ... Hoe onderscheidt een nieuwe club

se te verkopen. Keiharde actie

van keukenspeciaalzaken zich van

ontbreekt in de hele campagne:

alle concurrenten? Concurrenten

geen gratis broodroosters, lcd-tv’s

die vaak nogal ‘schreeuwerig’ hun

of ‘grandióóóze inbouwapparatuur

boodschap verkondigen? Nou, bij-

ter waarde van € ... !!!’. Wat wél?

voorbeeld door níét te schreeuwen,

Vakkundig advies en zorgeloze

maar te luisteren naar de klant. Wat

plaatsing van de keuken. Gegaran-

is zijn smaak, hoe beleeft hij wonen

deerd. Waarbij Novad garant stond

en koken? Voorbeelden van vragen

voor een integrale communicatie-

die belangrijk zijn om een bijzondere

aanpak. We ontwikkelden de huis-

keuken te ontwerpen naar de per-

stijl, zowel de algemene als alle

soonlijke smaak van de klant. Dáár

ledenadvertenties, de

gaat het De Keuken Designers om.

foldermaterialen, de website (ook alle sites

Een persoonlijke aanpak stond

van de leden) en de

centraal bij de totstandkoming

radiocampagne. Zo’n

van de communicatiecampagne.

omvangrijke introduc-

Daarin hebben de ontwerpers van

tie kan Novad alleen

De Keuken Designers een gezicht

goed van de grond

gekregen: in elke advertentie kijkt

krijgen door niet te

de ontwerper de consument aan.

schreeuwen, maar te

De Keuken Designers ontwerpen

luisteren.

de keuken en proberen deze niet per

Keulen Dennis van ner Keuken Desig

Ik houd van mooie vormgeving en van topkwaliteit. Dus werk ik graag met topmerken. Kom eens langs en laten we samen ontdekken wat er in úw keuken allemaal mogelijk is. U zult verrast zijn!

“een keuken is iets heel persoonlijks” De Keuken Designers zijn anders dan andere keukenzaken. In persoonlijke gesprekken ontdekken wij wat u van uw nieuwe keuken verwacht, wat wij vertalen naar een plek waar u zich helemaal thuis voelt. Geen standaardinvullingen, maar smaakvolle, slimme en functionele ruimteoplossingen passend binnen uw budget. De Keuken Designers verstaan deze kunst als geen ander.. Kijk eens op www.dekeukendesigners.nl voor een Keuken Designer in uw buurt. En vraag dan meteen de brochure aan! VOOR EEN BIJZONDERE KEUKEN NAAR UW PERSOONLIJKE SMAAK.

KD7005 Advertentie 230x297.indd 3

19-03-2008 09:51:46


EBC - Nieuwsbrief Uitnodiging EBC Relatiedag Digitale tachograaf

1. Elke week moet de chauffeurspas

Berichten uit de markt In deze uitgave: Berichten uit de markt

ca. 20 minuten in beslag zal ne-

worden uitgelezen in één van de

men, afhankelijk van de hoeveel-

uitleesstations (terminals) op de

heid te laden gegevens. Voor het

4 daagse werkweek

lezen van het uitvoertuig dient

Beste collega’s,

de chauffeur een bedrijfspas en

zoals ik tijdens het stamppotten-

USB-stick op de vestiging Apel-

buffet afgelopen januari heb

doorn, Wageningen of Woerdense

aangekondigd komt de EBC met

Verlaat af te halen. De mengmees-

een standpunt over de 4 daagse

ters coördineren het maandelijks

werkweek. Gezien de complexiteit

laten uitlezen van het voertuig.

van dit onderwerp hebben wij hier

3. Aangezien wij ook te maken heb-

zullen jullie hierover uiterlijk 1 mei

nog wat extra tijd voor nodig. Wij vestigingen. De chauffeur is zelf

ben met onze rij- en rusttijden is

2008 informeren.

verantwoordelijk voor een cor-

het van belang om bij stilstand

Met vriendelijke groet,

van de auto de digitale tacho-

Oscar Dekkers

recte uitvoering. 2. Eén keer per maand moet het voertuig worden uitgelezen, wat

NUMMER 3, APRIL 2008

Zaterdag 7 juli, TT-Circuit Assen

Bij de EBC rijden op dit moment 9 vrachtauto’s sinds één jaar met een digitale tachograaf. Dit zullen er door de vernieuwing van de vloot binnen een paar maanden circa 16 zijn. Alle chauffeurs die (gaan) rijden met een auto met digitale tachograaf wordt met klem gevraagd de volgende drie acties op te volgen.

Vorig jaar is voor de bouwbranche een

zeer waardevol en leiden regelmatig tot nieuwe opdrachten. Dus goeie ideeën en

bouwproductie is in 2007 met 6% gegroeid.

waardevolle tips graag blijven doorgeven!

Dat de gestelde doelen niet helemaal gerea-

Misschien ben jij de volgende die Dé TIP

liseerd zijn, komt deels door het tekort aan

van de maand doorgeeft. Alvast bedankt.

vakmensen, aan de andere kant zien we

De titel ‘tip van de maand januari’ is gegaan

Verandering technische dienst

dat het aantal verleende bouwvergunnin-

naar Eric van Ark en Herman Waenink

gen achterblijft bij de doelstelling van het

vanwege hun tip over Bakkerij van der

kabinet. Op het gebied van bureaucratisering

Heiden, ind.terrein Revelhorst te Zutphen.

Digitale tachograaf Laatste nieuws Nieuwe website

liggen er voor de politiek dus nog voldoende uitdagingen om dit te verbeteren.

De afgelopen periode heeft EBC weer opdracht gekregen voor een aantal in het oog springende projecten.

tevredenheid en de missie van EBC, ‘goede

• Van Hemert, jaarcontract regio

Mix en Beton op tijd’, natuurlijk van levensbelang om een belangrijke rol te blijven spelen in onze markt. En het mooie is dat

dit heeft direct gevolgen voor de

Nieuwe website

iedereen hieraan een positieve bijdrage kan

EBC heeft een nieuwe website.

de tips die de afdeling verkoop krijgt over

Vanaf 1 januari 2008 verandert de

Postadres Postbus 19, 6710 BA Ede Bezoekadres Galvanistraat 8, 6716 AE Ede Tel. (0318) 67 17 50 Fax (0318) 67 17 51

informatie over EBC en onze producten. Tevens kun je belangrijke feurskaart bij zich te hebben én de

productinformatie downloaden

periode waarover chauffeurs van

tachograafschijven over de

zodat je altijd over de juiste gege-

voertuigen met een tachograaf hun

periode dat hij in een analoog

vens beschikt. www.ebc-ede.nl.

gegevens bij zich moeten hebben.

voertuig heeft gereden. Print-outs

Nu is dit nog de lopende week en

zijn alleen nodig bij verlies, dief-

de voorafgaande 15 kalenderdagen;

stal of beschadiging van de chauf-

vanaf 1 januari is dit de dag zélf

feurskaart of als er op AETR-landen

plus de voorafgaande 28 kalen-

wordt gereden.

derdagen. Chauffeurs van analoge voertuigen dienen de tachograafschijven bij zich te hebben. Chauffeurs van voertuigen met een digitale tachograaf dienen de chauffeurskaart bij zich te hebben. In geval van gemengd rijden (zowel analoog als digitaal) dient de chauffeur zijn chauf-

Zorgeloos bouwen

Raamsdonksveer, ca. 3000 m³ • Welling Didam project theater Cinemec in Ede, ca. 7000 m³

leveren. Om een goed voorbeeld te noemen:

Op deze site vind je alle relevante

Laatste nieuws

De versnapering komt jullie kant op!

Ook voor ons zelf zijn er voor komend jaar nog voldoende uitdagingen. Zo blijven klant-

graaf altijd op ‘bedje’ te zetten, rijtijden.

nieuwe en bestaande projecten zijn vaak

topjaar geweest. Het doel om 80.000 woningen te realiseren is bijna gehaald. De totale

Opleiding planning en transport

Project: Heijmans Beton en Waterbouw, omlegging N201 Aalsmeer Uithoorn

Lees verder


Huisstijl met veel zijden vraagt om veelzijdig bureau

EBC is producent van droge en natte mortels voor vrijwel iedere toepassing in de bouw. EBC onderscheidt de segmenten EBC Beton, EBC MIX en Oudenallen Beton.

De mensen van EBC waren op

voor een nieuw huisstijlstramien. Alle

zoek naar een bureau dat

onderdelen worden verdeeld in driehoeken

hun uitgebreide docu-

waaruit weer diverse combinatievarianten

mentatiepakket in een eenduidige vormgeving kon gieten. De

te halen zijn, zoals trapeziums, zeskanten, rechthoeken en talloze andere speelse mogelijkheden.

opdracht werd in de vorm van een compe-

Naast de basiskleur groen voegden we een

titie aan een aantal

aantal vaste kleuren aan het palet toe en

bureaus voorgelegd.

werkten we een zorgvuldige typografie uit.

Eigenwijs als we

Ons hele plan presenteerden we in de vorm

zijn, zagen we de opdracht veel breder.

van een EBC-corporate-verslag. Hierin kwamen onder meer verschillende belangrijke

We besloten een plan te

uitingsvormen aan de orde, zoals de website,

presenteren waarmee รกlle

PowerPoint templates, de huisstijl en natuur-

communicatie-uitingen van

lijk de verschillende documentatie-uitingen.

EBC binnen de vaststaande huisstijlelementen kon worden gevat.

Novad overtuigde EBC van de toegevoegde

Binnen de bestaande huisstijl moest een

waarde van deze integrale aanpak en kon aan

aantal belangrijke pijlers overeind blijven,

de slag. Het is een omvangrijk project. Op het

zoals het bestaande logo en de huisstijlkleur

moment dat u dit leest, zijn we nog steeds

groen. Het logo bestaat uit een driehoek dat

bezig met de productie van het complete

sterk lijkt op een verkeersbord. Niet zo

communicatiepakket. Een leuke, veelzijdige

verwonderlijk als je weet dat de oorsprong

klus waarvan de eerste concrete resultaten

van het bedrijf in de wegenbouw ligt. De

enthousiast zijn ontvangen.

driehoek van het logo heeft de basis gevormd


Little stars Achmea: transparantie troef Bij Achmea is het aanbieden van offertes voor personeels- en bedrijfsverzekeringen geen sinecure. Onderzoek, verslaglegging, onderbouwingen en berekeningen leiden tot dikke pakketten papier. Klanten van Achmea hebben bovendien vaak nog de nodige eisen ten aanzien van de aangeleverde offertes. Transparantie bijvoorbeeld. Het is dus zaak voor Achmea om dat goed en overtuigend te doen en te presenteren. Novad werd gevraagd hiervoor een standaardconcept te ontwikkelen dat praktisch en handig is. Een concept bovendien dat voldoende opvalt om zo boven de massa van de papierpakketten uit te stijgen. Het transparante van het koffertje en de map sluit helemaal aan op de transparantie van de offertes van Achmea.

Stiho, altijd uitnodigend

Bouwmaterialenhandel Stiho organiseert nogal eens iets. Van relatiedagen tot jubilea, met twintig vestigingen is er altijd wel iets te beleven. Om uniformiteit te creĂŤren en niet telkens opnieuw het wiel te hoeven uitvinden, werd Novad gevraagd een format te ontwikkelen waarmee op eenvoudige en uniforme wijze steeds het onderwerp en thema van de festiviteit of gebeurtenis gecommuniceerd kunnen worden.

Een beetje van en een beetje


Introductie Friesche Vlag springt eruit Een megaklus: Friesche Vlag veranderde de hele verpakkingsrange. Dat moet de winkeliers natuurlijk duidelijk gemaakt worden, óók visueel! Maar omdat het meer dan 40 producten betrof, konden er geen modellen worden getoond van de nieuwe verpakkingen, simpelweg omdat dat er veel te veel zijn. Om toch het verhaal en de verpakkingen over te kunnen brengen, bedachten we een popup-boek. Een boek waarin de motivatie achter de operatie kon worden toegelicht, en waarmee de beleving van de nieuwe pakken goed tot zijn recht kwam. Met recht weer een introductie die eruit sprong.

onszelf van Advisaris Internet, een niet meer weg te denken communicatiekanaal. Vooral het design en de vertaling van een corporate identity zijn voor onze klanten toegevoegde waarden die Novad hun biedt. Én waar ze veel gebruik van maken! Simpele onderhoudswerkzaamheden daarentegen hoeven niet per se door designers of techneuten te worden uitgevoerd. Integendeel, de huidige content management systemen (simpel gezegd, softwarematige systemen waarmee de inhoud van internetpagina’s kan worden onderhouden) zijn dermate gebruiksvriendelijk, dat iedere leek zijn eigen website up-to-date kan houden.

Acties die scoren ...

Voor Advisaris, een kwaliteitsverbeteringsorganisatie

Voor de ontwerpers van Novad is het bedenken van acties

voor de zorgsector, ontwikkelde Novad een website en

rondom onze nationale voetbaltrots altijd weer uitdagend,

zorgden we ervoor dat ze er probleemloos mee aan de

of ze nu van voetbal houden of niet. Aan de vooravond van

slag konden door middel van een content management

het EK hebben we er ook weer een aantal mogen ontwik-

systeem. Kortom, een beetje van onszelf en een beetje

kelen. Wat de acties ook inhouden, één ding hebben ze

van Advisaris.

gemeen: ze gáán scoren! Omdat we van Oranje houden.


EEN CAMPAGNE OM VAN TE GENIETEN Chocomel is al driekwart eeuw een sterk merk met een enorme naamsbekendheid: 93% van

apparaat. Met Chocomel Hot cups

Daarbij werd de Chocomel Hot ‘ver-

maak je in een handomdraai thuis een

overingstocht’ volop ondersteund door

lekkere, dampende kop Chocomel.

enorme media-aandacht: advertenties

het Nederlandse publiek

in consumentenbladen, redactionele

kent Chocomel.

Doorslaggevend voor het succes van

aandacht in de gedrukte media,

Warme Chocomel is vooral

de Chocomel Hot cups was de speciale

internet, abri-posters en wierp zijn vruchten af.

warme Chocomel lag nog min of meer

hebben we bereikt door de speciale

Al na zes maanden

open. Reden voor Friesland Foods dit

‘startverpakking-met-cuphouder’

bereikte Chocomel Hot de

braakliggende terrein te ontginnen.

actiematig op de winkelvloer te

mijlpaal van 15 miljoen

Dat deden ze met de ontwikkeling van

promoten. POS-materialen werden

verkochte cups op de

de Chocomel Hot cups, gebaseerd

ontwikkeld: displays, plafondhangers,

Nederlandse thuismarkt.

op het immens populaire Senseo®-

schapstoppers en schapkaartjes.

Senseotioneel!

o hikt vo

e n se o p a d m

G e sc

rS

ine

een tv-campagne. Dit alles

van de consumenten komen! Dit

bekend in de buitenshuis-

a ch

cuphouder. Die móést in de keukens

markt. De markt voor thuisgebruik van

PROBEER NU!

WARME CHOCOMEL Geniet thuis van een lekkere warme CHOCOMEL HOT. Met de speciaal ontworpen Chocomel cup en Chocomel cuphouder in je Senseo® padmachine maak je met één druk op de knop de énige èchte warme Chocomel met een lekkere schuimlaag. Je vindt Chocomel Hot bij de kofepads.


Column Lievelingskleur Vraag een willekeurig persoon naar zijn lievelingskleur en 10 tegen 1 dat zijn of haar antwoord zich in het primaire kleurenspectrum bevindt: rood, geel en blauw blijven onverminderd populair. Zelden tot nooit krijg je grijs, zilver of zwart als antwoord. Des te vreemder is het dan ook als je bedenkt dat deze kleurvoorkeuren ineens niet meer meewegen bij de aankoop van een nieuwe auto. Overal zijn statistieken van te maken. Het CBS weet dat als geen ander; het is hun core busi-

Doelgerichte actie voor Extran In sportkantines van voetbalverenigingen is Extran een graag geziene

ness. Zo houden ze dus ook bij wat de populairste autokleuren zijn. De meest verkochte auto’s in 2005 hadden de kleuren zilvergrijs, donkerblauw en zwart. Bij elkaar geteld waren deze kleuren goed voor niet minder dan 86% van alle verkochte auto’s!

gast. Van Friesland Foods de vraag aan Novad een sympathieke actie Uit ander onderzoek bleek dat vooral mannen

te bedenken om dit beeld te versterken.

níét zilvergrijs, donkerblauw en zwart, maar juist rood de mooiste kleur voor hun nieuwe Doelgericht als we

Daarbij ontwikkelden we een

auto vinden. Hoe komt het dan dat zij een andere

zijn, gingen we aan het

compleet introductiepakket voor de

kleur aanschaffen? Blijven we een land van

werk: iedere sporter

sportverenigingen. Posters, spaar-

boekhouders en geeft de kans op een zo hoog

die in de kantine een

punten en een plafondhanger waarin

mogelijke inruilprijs de doorslag? Gaan we met

de ballentas was geïntegreerd,

z’n allen voor zekerheid en saaiheid? Is dit

ontving een spaarpunt. Deze kon

maakten in één oogopslag duidelijk

millennium de nieuwe gezapigheid ingezet of

op de actieposter worden geplakt,

waarvoor gespaard kon worden.

spelen andere factoren een rol? Ik zou het

flesje Extran kocht,

waarbij een volle spaarposter een

eerlijk gezegd niet weten. Autofabrikanten

fraaie ballentas opleverde.

hebben het antwoord op deze vragen kennelijk wél allang gevonden. Van hun nieuwste modellen laten zij de zilvergrijze exemplaren

Sparen!

nog eens extra oppoetsen om ze de hoofdrol te laten spelen in hun reclamecampagnes. Hoe anders gaat dat bij de totstandkoming van een nieuw logo of zelfs een complete corporate

dorst lessen!

identity. Dan bepaalt kleur wie je bent, waar je voor staat - of in elk geval wie je wilt zijn. Hele theorieën komen er aan te pas om kleurkeuzes

extra energie!

te motiveren. Toch wint in de meeste gevallen de emotie het van de ratio als het gaat om de uiteindelijk kleurkeuze voor ‘hét nieuwe beeldmerk’. Dat gaat soms heel ver: “Kunnen we onze nieuwe kleur niet deponeren? Dat heeft

SJEPTAEAAMRVOOR EEN ENTAS MET BALL EXTRAN

PLAK DE AARPUNT. E. G JE EEN SP VAN JE KEUZ AN ONTVAN AM TR TE T EX HE N J N EE P VAN OSTER BI ONTVANGE BIJ AANKOO DE SPAARP LLENTAS TE N DE BAR. OP BA N TE AN UN TR 1 EX N AA SPAARP OM LE G HA DI TE NO ELS ENTAS IS AF SPAARZEG OP=OP! AM. DE BALL ER ZIJN 48 VOOR JE TE

Extran A3 actieposter.indd 1

15-01-2008 12:40:05

KPN toch ook gedaan? We willen niet dat iemand anders hetzelfde heeft als wij ...” Misschien heeft u iets aan het volgende advies: kies grijs. Dát verkoopt! Jos Elsendoorn


Kabels en Leidingen ONDERZOEKSCENTRUM

ImPresstige

)M0RESSTIGE

STIGE )M0RES

datum,

Plaats,

ImPresstige 2D

Productions, Schoonenbu

rg 84, 6714 GD Ede

Betreft,

sequisi. equis er cilla rouw, ea cons ex exer vullam Heer/Mev diam aci nullan do odio ilisit lam ecte min ut lum um zzril uisit nons et, con r se facc quamsequat e min veliq ed dolo im num nostion delesect raeblamcons vel dign ummy nosto od se ndre mod eui sse facc um iurem borem m voles zzriure feu facc Sandrerae ad dolo uatio doleseni feugiam e el ea ex eseq vel el ulla aessed unt ea nonsendr to exer ad tet lore Pit incid etue feum venim t adip eros nulputem quisis erit tat. Ullam aut ame um se nos eugi facc voles nit lorem num delis eumsan con velis delit irilis hendiam do odit min et, nis ad strud tem m, se mod e tie mag cortie dole alisi enia ci bla cons blam, vulla vulput ing exer rem dui Giat. se tate cor at. dolo alis er diam ssim wisit vel vel ip at iliqui eugue lex er sent odolutat do essim is acipis dolortio exero conu in euip molore t la feum blan ex euisisl feu m duis mod dolu conulla delit, sis e magnisi quis accu dolore ait lore com vullam, nt et volor Adionsed velismo m vel ut ex ea feug a facillam, etum dele i blam tat alis adiametu ex ercil delit verill illut inisc t dolore rtin velis stin ex am iniam vel dolo nullandia vel erae feugait equissim sto et, at. Ut alis aute feum ip et vero exero cons dolobore velis numsand msan volor niamcom ssed esse re feum re dolu adit mod dole m dolo landre at inisit ectet, vend do core utet, am nulp nons mmo tem my utatu acilis h elesed t, vent feum in andi psum quamcom odolupta ming enib con ums consed et ad do is aut am, feui blam wisi. iam, re mod sequ dolo ing erae nim quis ilisisi. Lend duismod e do er Xer in ut Mod exer feu feum am endr dunt wisi. utpatisi. con vulla adipsum venim smodo mconulp eraessit im iliqui ciliqua s eugu modolen ili quipsus t wissequi et er susc wismolen quatet praesect vulputat molorem tions 2D Produc groeten, ImPresstige 84 delijke and Met vrien Schoonenburg Ede Nederl

Geachte

J.A.

)M0RESSTIGE ImPresstige 2D

Productions

6714 GD Ede Schoonenburg 84, l www.impresstige.n

NL6714 GD )318 63 21 67 t. 0031(0 )6 18 11 94 12 m. 0031(0 resstige.com contact@impstige.com www.impres 13.00.59.609 0596 09 Rabobank NL10 RABO 0130 IBAN L2U BIC RaboN 41 51.76.1 1761 41 Postbank NL 54 PSTB 0005 IBAN L21 BIC PSTBN 84 m nr. 091661 K.v.K. Arnhe 234456 B01 NL001 r. BTW-n

Janssen

)M0RESSTIGE

Novad beheerst zowel de

basis van elke bedrijfsidentiteit.

ontwikkeling van een nieuwe

Nieuwe ondernemingen moeten

huisstijl als de restyling van

starten met een nieuwe huisstijl,

een bestaande tot in de puntjes.

bestaande ondernemingen zullen

En, niet minder belangrijk: we

hun bestaande vooral koesteren

zorgen óók voor een vlekkeloze

en eventueel zonodig restylen.

implementatie van uw huisstijl op

Of liever, lĂĄten restylen. Het is

alles wat voor uw bedrijf van toe-

namelijk een vak apart om een

passing is. Drukwerk, vlaggen,

huisstijl aan te passen aan de

bewegwijzering, signalering,

wensen van de klant en de eisen

autobelettering, de meest uit-

van de tijd, en dan ook nog op

eenlopende vormen van digitale

een manier die duurzaamheid

documenten etc. Een vak apart,

waarborgt.

inderdaad.

Jan Koert Davids t. 0318 63 21 67 m. 06 18 11 94 12 .nl info@impresstige

05-05-2008

presentatie.indd

Logo’s en huisstijlen vormen de

Novad Creatieve Communicatie, Overstraat 23, Amerongen, (0343) 454704, info@novad.nl, www.novad.nl

Logo’s ontwerpen, een vak apart

11:12:40

1

Plaats,

datum,

Geachte Heer/M

Plaats,

evrouw,

Gea

Betreft, datum, Betreft,

chte Hee r/Mevrou Sandreraesse w, faccummy nostion sequa Pit incidun t ea feugia t et, con ut m zzriure lum do odionu faccum quisis Sandrer llan vullam aesse mod eui blamco erit etue feum nsed dolor ea conseq faccumm hendiam eumsaPit incidunt vel se faccum uis er sequis el ulla ad y nos zzril ilisit lam dolobo i. n volesse ea feug tion rem facc sequat nosto od delese diam aci ex iamvenim tie dolestr um quistat. Ullam zzriure et, con exercilla ud tem delit cte is erit nonse hendiamirilis num etue feum modndre lum min veliquisit nonse el ea feu ut eui blam vulput alisi faccumdoiurem cte min odionulla eniam, se eumsan delis eugiam consed vel et el adip vel dignim mod min et,vole ullaerosto n vullanum dolor vel ip er at. tie dolestru exeraessed ad dolo sse con m eaquamc se facc velis tat.nit Giat. d tem dolese borem Ulla conseqorlorem nim um vulput delit irilis m ven nos aut nulput voless zzril ilisit nosto uis e ndreraese alisi enia im non num delis od dele lam diamtate er sequisi. sendreem ad tet m, se lore sect ex esequ eugiam Nim in venim vel ip er at. mod min e minatio odolut el ea feu veliquisit ataci ex exercilla et adip er alis nullaGiat. et, con faccum erosto ad tet amcon non dunt ad ming velis iure secte exeraes m nit lore sequat wisi enibh eliquam min m nos sed dole vel dignim tatinci liquip et, Rud magna Nim in ven num qua aut nulp enim senim im er alisquisis et utpat volorp zzrilit aliquam, sed loborti mco utem volesse e raessendre o eugue digna nulla ad ad tetr se magna euguer alis dunt ad min ndreraes rrdel duipisi lore ex alit ut adignag enib con henisc tetiduis amcesequ . e tate eseaute onsequ is enis nonse in ulputpat Rud magna feum hdoeliqu quatio amet, et dolenit at lobor feugai aliqu odoluta wisi dunt quis eug adipsu am, sed isnos nibh erat. tatinci liqui t, conullamet augiam t et utpa doluptat. Met uer alis m dolorp ero dign Ut veliquis p enim t volorpe zzriustis a conod tie ut adig eum nosto in num quat.alit zzrilit ipit, Met heniscid ent nonulp raessen amconsectet naipit irit am essiss ulputpat lobo autem feum lobortio quat laorem uis ese ut numsa wissed dre del e quisi. do etet, dolu euguer quat wis nonullu quis enis nd ipisis dole duip ptat. Met r adipsum dolo nullan nit dun isi. ut euis num se mag m dolorti non num qua rpero t nos nibh na aute se feug irit am e magna eum amcon t. Adionsed essi ait, Met aute nosto erat. Ut consecte sse quis delit, sis euisisl vercil ullamet od tie veliquis m ipit i. ent non in euipis augiam delit verilla acipis eugue wissed et, ulput num amconsecte facillam, vullam zzriustis Adio qua vel diamcor ing t wis t ipit, qua nsed delit , quis accum sand vel dolorti exercinon ipisis n t laorem velis adiam duismolore , sis euis blaullum delit nullan consedolo do essim tie rtie verilla etum magni ut euis verosto et, vel utisllore in euip at iliquissim s ad do odit mag facil comm vel num lam eraest na is vel od dolut la dolorem dui acip amc vullam, ex ex ,ercil is eug feum dolorti esse exero dolortin in blam, vulla onsecte etum quis velis adia delent consequissim feugait vercil accuetmvolore ue vel diam o ex er sent wisit vero metum magnisi blan duismol cor ing corem dolore sto et, vel am iniam alis numsa illut velinisci ndip et eraestin ex exero exerconulla ore do ut lore esse feum blam ci bla ndre velismo dolore com re velisex ex Xer in ut nim exerodolobo conse mod doless m at mod dolu essi Uterci conulla alis tie mag sequiss at. quismodcon corem l etum nullandiat feu issim t la feum iliqu feum dolo nis ed delentdolore tat im am dolore et ad do in utatum dunt wisi. odolup modo ad do odit rem dui et volo alis ex dolo iniam tat, Mod exerilis feum ventillut Xer rtio ext acilis dolobore re mag ea feugai blam, isi. Lendia wisi. iniscnonse er sen iliquismodo in ut nim quis vulla feug m, conse nisi blan i blamctet, vendre velisdat. t wisit dun con vulla ming mod velismo dolum ex volor alis num san ait enibh elesed Ut alis ad do lent wisseq t wisi. Modfeu feum et o aute nulla tem dolo con exer san conullan feum venim dodo exerilisisduismo dolore iliquuis eugueraessit inisit adit luptat, feui blamcondiat doloam at re ullaniamco dre mod dip et i. Len feu feum tat praese ismodo con adipsu vent acili n umsanre tat m modolenim m diam dole am di alis vulla lentctet endre psumm er s nonsect , consed sse ssed in utat suscili quipsufeu ex do er ing eraese wissequ y nulput d ea feug umm feum et,ait s ciliqua ming quatet is eug quis et, vendre duis mconu tat prae wisi wismo- odo ueraessi modlpdolo utpatisi. enibh eles aut am, quamc dolumsa sectet om molore. Met vriend ed t adipsum re feui er susc elijke groete vulpublamcon tem am at inisi n volor m am end aute ili quip n, feum t adit niam umsand sus ciliq re do venim Met vrie er ing i psumm ua mco com ndelijke erae modolen nulp utpa y nulp sequis groeten, utet, qua im aut am, tisi. tet wism quamco om mol orem J.A. Bennik vulpuJ.A. Ben nik 2VJOUPCW 1PTUCVT ", *+TTFMTUFJO U JOGP!RVJOUPOM

2VJOUPCW 9#BOLY YYYYYY ,W,6USFDIUOS YY 1PTUCY #58OS/-YYYY YYYYYYY VT YYYYY# ", ",**+TTFM +TTFMT UFJO U TUFJO JOGP! RVJOUPOM 9#BO ,W, 6USF LYYY YYY #58OS/ DIUOSYYYY YYY -YYY YYYYYYYYYY #

2VJOUPCW 1PTUC

2VJ

VT

OUPCW 1PT

 ",*

UCVT 

+TTFMT

", *+TT

UFJO

FMTUFJO

1FUFSWBO *FQFSFO N QWBOJFQFSFO!RV JOUPOM

#SFOEB# F[FNFS

)VJH WBO *FQF Q SF O

N CCF[FNFS!RVJO UPOM

IWB

N OJFQ FSFO !RVJOU POM

3FOn +BO[ PO N SKBO [PO!R VJOU POM

inge n UM en Leid Kab els OEKSCENTR ERZ OND

g 123 tnaamwetsnaam Straa XY Plaa 4567

presenta

tie.indd

1

2VJOUP CW 1PTUC VT ",*+TTFMTU FJO

en van Maart

Heest

59 78 12 34 m 06 @kloc.nl maarten

inge n UM en Leid Kab els OEKSCENTR ERZ OND

g 123 tnaamwetsnaam Straa XY Plaa 4567 45 67 89 t 0123 45 67 98 f 0123 34 59 78 12 m 06 kloc.nl info@ .nl www.kloc .56.789 12.34 am Rabobank , Plaatsna KLOC 5678 t.n.v. nr. 1234 K.v.K .

05-05-20

08 11:2 2:11

inge n UM en Leid Kab els OEKSCENTR ERZ OND

g 123 tnaamwetsnaam Straa XY Plaa 4567 45 67 89 t 0123 45 67 98 f 0123 kloc.nl info@ .nl www.kloc

8:51 08 11:3

05-05-20

tie.indd

presenta

1

Novastars nr 6  

Novastars nr 6