Page 1

www.novacollege.nl

Wanneer scho maatschappe olli jk werk? Signaleer!


olWanneer scho erk? li jk w maatschappe Sommige cursisten lopen rond met een probleem waardoor de studievoortgang in gevaar komt. Problemen die de schoolmaatschappelijk werkers tegenkomen, lopen uiteen van liefdesverdriet, een moeilijke thuissituatie, schulden en gepest worden.


Stap 1

Signaleer!

Bij het Nova College vinden we persoonlijke aandacht erg belangrijk. Daaronder verstaan we ook dat je signalen die kunnen wijzen op problemen tijdig opmerkt. In de praktijk blijkt dat we studievertraging of schooluitval kunnen voorkomen als we snel handelen bij onderstaande signalen. De cursist: • verzuimt veel of komt te laat zonder een duidelijk aanwijsbare reden. • gedraagt zich een langere periode anders, bijvoorbeeld drukker, agressiever of juist teruggetrokken en stil. • krijgt zijn/haar zaakjes maar niet op orde, hoe vaak je hem/haar er ook op aanspreekt. • is met van alles bezig, behalve met de les. • heeft geen aansluiting in de klas. • heeft iedere keer weer een andere reden waarom hij/zij nog steeds geen stageplek heeft. • ziet er onverzorgd uit. • valt zienderogen af of wordt juist aanmerkelijk zwaarder. • komt warrig over, net alsof er geen goed contact mee te krijgen is. • heeft afnemende schoolresultaten.


Stap 2

Voorkom erger, ga in gesprek

Wacht bij bovenstaande signalen niet af, maar ga erover in gesprek. Kan de cursist je vertellen wat er aan de hand is? Als hij/zij weinig loslaat, vraag dan naar hoe het thuis of op school gaat en toon interesse in zijn/haar dagbesteding.

Stap 3

Verwijzen?

Maak een inschatting of de cursist samen met jou tot een oplossing kan komen. Twijfel je daarover, bespreek dat dan met de trajectbegeleider of rechtstreeks met schoolmaatschappelijk werk. De schoolmaatschappelijk werker geeft aan wat hij of zij voor je cursist kan betekenen en hoe je de cursist overhaalt hulp te zoeken. Meer informatie over schoolmaatschappelijk werk vind je op Nova Portal in de Snelzoeker onder Pluspunt.

Samenvattend Stap 1: Signaleer Stap 2: Voorkom erger door in gesprek te gaan met de cursist. Benoem wat je opvalt en vraag door naar de redenen. Stap 3: Neem indien nodig contact op met de trajectbegeleider, die verwijst door naar de schoolmaatschappelijk werker.

Dit is een uitgave van ROC Nova College - mei 2012 - www.novacollege.nl

Folder signaleer  
Folder signaleer  

folder nova college