Page 1

Zakelijke Dienstverlening Bedrijfsadministratie Secretarieel

Economie 2012/2013 Administratie, Secretarieel en Zakelijke Dienstverlening


Weet je wanneer iemand zich gelukkig voelt? Als hij iets doet waar hij goed in is. Of dat nu dansen is of een muur metselen. Een schip besturen of een groentetaart bakken. Op zo’n moment ben je helemaal in je element. In die zin zou je kunnen zeggen dat wij opleiden tot gelukkig mens. Want bij het Nova College gaan we ervan uit dat iedereen ten minste één talent heeft. Dat talent kun je bij ons ontwikkelen tot een beroep. In Economie, Techniek of Zorg & Welzijn. Maar alleen een beroep leren is niet voldoende. Daarom leer je je bij het Nova College ook ontplooien als mens. Onze school biedt daarvoor een prettige en veilige plek. Waar je fouten mag maken. Omdat je daar ook van leert. Een plek waar je jezelf kunt zijn. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Want we willen dat je niet alleen slaagt in je werk, maar ook in je leven. Welkom bij ROC Nova College

1


2

Bedrijfsadministratie

4

FinanciĂŤle Beroepen

5

Assistent Accountant

7

Administratief Medewerker

7

Secretarieel

8

SecretariĂŤle Beroepen

9

Administratief Medewerker

9

Zakelijke Dienstverlening

10

Juridisch Medewerker

11

Intercedent

11

Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen

13


Belangrijke informatie

14

Niveaus

15

Zo leer je een vak op het Nova College

15

Bol en bbl

15

Afspraken

16

Wanneer beginnen

16

Je bent nĂŠt gezakt voor je mavo/vmbo-tl

en je wilt toch naar het mbo

16

Aanmelding en intake

16

Toelatingsvoorwaarden

17

Extra taal en rekenen

17

Kosten

18

Persoonlijke begeleiding

18

Welkom @ Nova College

18

Huisregels

19

Vertrouwenspersoon

19

Nova Sport op Maat

19

Adressen

20

Open huis

22

OriĂŤnteren

24 3


t a r t s i n i m d a s f j i Bedr

ie

Veel bedrijven en instellingen hebben een financiĂŤle afdeling die onder meer lonen betaalt, factureert, het management adviseert en financiĂŤle verantwoording aflegt aan de belastingdienst. Dit vraagt natuurlijk om zeer nauwkeurige mensen met een sterk ontwikkeld talent op financieel gebied. 4


Bedrijfs­ administratie Niveau

Opleiding

Aantal jaar

Leerweg

4

Financiële Beroepen

3

bol/bbl**

4

Assistent Accountant (versneld)

2

bol***

2*

Administratief Medewerker

1

bol

* Heb jij vmbo-beroepsgericht gevolgd, maar geen diploma’s gehaald? Of heb jij praktijkschool gevolgd en kun je meer leren? Dan is de Entree-opleiding richting Economie een extra kans voor jou om naar het mbo te kunnen. Kijk voor meer informatie op www.novacollege.nl/entree. ** Voor volwassenen en leerlingen met havo-diploma ook versnelde avondopleiding. *** Voor versnelde opleiding gelden aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Financiële Beroepen (niveau 4) Deze opleiding heeft twee uitstroomrichtingen:  • Bedrijfsadministrateur en Assistent Accountant Je verricht activiteiten voor de debiteuren- en crediteurenadministratie, verzamelt gegevens voor de aangifte van de afdracht loonheffing, controleert salarisgegevens, doet betalingsvoorstellen en rapporteert aan het management. Je kunt ook uitstromen met een diploma Boekhoudkundig Medewerker (niveau 3). 5


6


Bedrijfs足 administratie Assistent Accountant (versneld, niveau 4) Je werkt bij de administratie van een bedrijf. Je richt je op de boekhouding waar je betalingsopdrachten uitvoert en boekhoudkundige mutaties administreert in een softwareprogramma. Na deze versnelde opleiding kan je snel aan de slag of je gaat naar deeltijd hbo met het internationaal erkende Associate degree-programma. Meer weten? Kijk op: www.novacollege.nl/AD.

Administratief Medewerker (niveau 2) Je bedient de telefooncentrale, ontvangt personen en neemt goederen in ontvangst. Ook verzorg je de debiteuren- en crediteurenadministratie en verstuur je rekeningen.

Praktische info Wat leer je? Je leert het beroep aan de hand van taken die je later in je werk moet uitvoeren. Die taken leer je onder andere in praktijksimulaties.

Toekomstmogelijkheden: Informatie over toekomstmogelijkheden vind je op www.novacollege.nl/ economie. Toelatingsvoorwaarden: pagina 17

Kosten: pagina 18 Locaties: Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp, pagina 20 Open huis: pagina 22

Daarnaast krijg je ook klassikaal onderwijs.

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/bedrijfsadministratie.

7


Secretarieel Als ‘visitekaartje’ van de organisatie is het secretariaat vaak het aanspreekpunt voor de buitenwereld. Het werk is dan ook heel veelzijdig. Van receptiewerkzaamheden en postverzorging tot het organiseren van vergaderingen, zakenreizen of conferenties. Ben je representatief, scherp op detail en communicatief sterk, dan helpen we je graag je talent verder te ontwikkelen. 8


Opleiding

Aantal jaar

4

Secretariële Beroepen

2-3

2*

Administratief Medewerker

1,5

Leerweg bol/bbl** bol

* Heb jij vmbo-beroepsgericht gevolgd, maar geen diploma’s gehaald? Of heb jij praktijkschool gevolgd en kun je meer leren? Dan is de Entree-opleiding richting Economie e en extra kans voor jou om naar het mbo te kunnen. Kijk voor meer informatie op www.novacollege.nl/entree. ** Voor volwassenen en leerlingen met havo-diploma ook versnelde avondopleiding.

Secretariële Beroepen (niveau 4) Deze opleiding heeft twee uitstroomrichtingen:

Secretarieel

Niveau

• Directiesecretaresse Je ondersteunt de directie van een bedrijf of instelling. Je ordent administratieve gegevens en legt ze vast. Je organiseert en coördineert activiteiten en onderhoudt contacten met klanten en organisaties in binnen- en buitenland. • Management Assistent Je ondersteunt de manager of het managementteam. Je ordent administratieve gegevens en legt ze vast. Je organiseert en coördineert activiteiten en onderhoudt contacten met klanten en organisaties. Je zet projecten op en assisteert bij de uitvoering ervan.

Administratief Medewerker (niveau 2) Je bedient de telefooncentrale, ontvangt personen en neemt goederen in ontvangst. Je helpt bij data- en postverwerking, agendabeheer en eenvoudige correspondentie.

Praktische info Wat leer je? Je leert het beroep aan de hand van taken die je later in je werk moet uitvoeren. Die taken leer je onder andere in praktijksimulaties. Daarnaast krijg je ook klassikaal onderwijs.

Toekomstmogelijkheden: Informatie over toekomstmogelijkheden vind je op www.novacollege.nl/ economie. TIP! Wil je de opleiding Secretariële Beroepen (niveau 4) volgen? Dan raden wij je aan het vak

Duits in je vakkenpakket op te nemen. Toelatingsvoorwaarden: pagina 17 Kosten: pagina 18 Locaties: Beverwijk en Hoofddorp, pagina 20 Open huis: pagina 22

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/secretarieel.

9


in n e l r e v t s n e i D Zakelijke

g

Klanten zoeken soms advies of begeleiding bij het invullen van diverse formulieren. Of je nu achter een balie of in een kantoor dienstverlening geeft, bij de beroepen in de zakelijke dienstverlening zal je altijd klantgericht werken. Dat kan bij een bank of verzekeringskantoor maar denk ook aan een uitzendbureau, makelaar of gemeente. Je zal klanten niet alleen voorlichten maar vaak ook begeleiden tijdens administratieve handelingen die bijvoorbeeld komen kijken bij het aanvragen van een paspoort of het kopen van een huis. 10


Niveau

Opleiding

4

Juridisch Medewerker

3

bol

4

Intercedent (versneld)

2

bol*

4

Commercieel Medewerker

Bank- en Verzekeringswezen (versneld)

2

Leerweg

bol*

Voor versnelde opleiding gelden aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Juridisch Medewerker (niveau 4)

Zakelijke Dienstverlening

*

Aantal jaar

Deze opleiding heeft twee uitstroomrichtingen: • Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur Je ondersteunt bijvoorbeeld gemeentes, provincies of de politie bij het uitvoeren van regels en begeleidt burgers en bedrijven in de wirwar van regelingen, formulieren en procedures. • Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening Je geeft voorlichting en informatie, bijvoorbeeld bij een notaris, makelaarskantoor, advocaat of deurwaarder en doet daar ook commercieeladministratieve taken.

Intercedent (versneld, niveau 4) Je doet de intakes van nieuwe uitzendkrachten en je plaatst de juiste uitzendkracht op de juiste (tijdelijke) vacature. Je onderhoudt de contacten met de uitzendkracht en de organisaties waar je personeel plaatst. Je werkt bij een uitzendbureau, een detacheringsbureau of een bureau voor werving en selectie. 11


12


Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen (versneld, niveau 4) Je adviseert over en verkoopt financieringen, schade- en levensverzekeringen. Je analyseert de behoeftes van je klant en geeft advies op maat. Ook beoordeel en accepteer je verzekeringen en handel je schadeclaims af. Tijdens de opleiding zal je ook deelnemen aan drie landelijke examens op gebied van Basis Krediet, Consumptief Krediet en Schadeverzekeringen. naar duaal hbo met het internationaal erkende Associate degree-programma. Meer weten? Kijk op: www.novacollege.nl/AD.

Zakelijke Dienstverlening

Na deze versnelde opleiding kan je snel bevoegd aan de slag of je gaat

Praktische info Wat leer je? Je leert het beroep aan de hand van taken die je later in je werk moet uitvoeren. Het leren uitvoeren van die taken doe je onder andere in praktijksimulaties. Daarnaast krijg je ook klassikaal onderwijs.

Toekomstmogelijkheden: Informatie over toekomstmogelijkheden vind je op www.novacollege.nl/ economie.

Toelatingsvoorwaarden: pagina 17 Kosten: pagina 18 Locatie: Haarlem, pagina 20 Open huis: pagina 22

Meer weten over deze opleidingen? Kijk op www.novacollege.nl/zakelijkedienstverlening.

13


Belangrijke informatie

14


Niveaus Onze opleidingen zijn ingedeeld in vier niveaus: Niveau 4: middenkader Volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden met een brede inzetbaarheid. Niveau 3: vakfunctionaris Volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden. Niveau 2: basisberoepsbeoefenaar Uitvoerende werkzaamheden. Niveau 1: assistent (Entree-opleiding) Uitvoerende werkzaamheden onder begeleiding.

Zo leer je een vak op het Nova College Je leert je beroep door taken uit te voeren die je later in je werk ook krijgt. Zo ontwikkel je de noodzakelijke kennis, houding en vaardigheden. Daar begeleiden we je natuurlijk bij, maar we dagen je ook uit om zelfstandig te zowel op school als in de praktijk. Je onderwijsprogramma stemmen we af op jouw capaciteiten en belangstelling, zodat je optimaal groeit bij ons. In je vak en als mens.

Belangrijke informatie

leren werken. Dat verwacht je werkgever straks ook van je. Leren doe je

Bol en bbl Bij veel opleidingen kun je kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). In de bol volg je een aantal dagen per week onderwijs op school, afgewisseld met beroepspraktijkvorming (bpv = stage). In de bbl combineer je werken en leren en ben je als werknemer in dienst van een erkend leerbedrijf. Daar leer je al werkend in de praktijk, terwijl je gemiddeld één dag per week de theorielessen volgt op school. Je moet zelf een leerarbeidsplaats vinden bij een erkend leerbedrijf voordat je opleiding begint. De diploma’s van de bol en bbl zijn gelijkwaardig.

15


Afspraken Elk cursusjaar leggen we de afspraken over je opleiding vast in een onderwijsovereenkomst. De stageafspraken leggen we vast in een bpvovereenkomst tussen de cursist, het leerbedrijf en de school. In de bbl sluit je bovendien een arbeidsovereenkomst met je werkgever.

Wanneer beginnen Normaal gesproken start je met je opleiding in september aan het begin van het cursusjaar. Bij een aantal opleidingen kun je ook halverwege het cursusjaar instromen, namelijk in februari, en er zijn opleidingen waarbij je gedurende het hele cursusjaar kunt instromen. Welke opleidingen dat zijn, staat per opleiding vermeld op onze website www.novacollege.nl/opleidingen.

Je bent nét gezakt voor mavo/vmbo-tl en je wilt toch naar het mbo Ben je gezakt voor één of twee vakken mavo/vmbo-tl en weet je al welke mbo opleiding je wilt gaan volgen? Dan is het programma ‘Alvast studeren in het mbo’ echt iets voor jou. Bij het vavo volg je de ontbrekende vakken voor je vmbo diploma en tegelijk volg je de bol opleiding van jouw keuze. Let op. Dit is een pittig programma, waarvoor je veel motivatie en doorzettingsvermogen nodig hebt! Kijk voor meer informatie op www.novacollege.nl/vavo.

Aanmelding en intake Heb je een keuze gemaakt voor een van onze opleidingen? Meld je dan online aan via onze website of met het formulier in deze brochure. Nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding ontvang je een bevestigingsbrief en informatie over het intaketraject. Tijdens de intake toetsen we of de gekozen opleiding goed past bij jouw vooropleiding, aanleg en ambities. Zodat je een opleiding gaat doen waarin je echt kunt groeien. Kijk voor meer informatie over het intaketraject op www.novacollege.nl/intake. 16


Toelatingsvoorwaarden Niveau 4: Middenkaderopleiding Niveau 3: Vakopleiding Positieve intake plus:

• diploma vakopleiding (niveau 3) voor niveau 4

• diploma verwante basisberoepsopleiding (niveau 2) voor niveau 3

• diploma mavo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg met in het pakket minimaal één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal

• overgangsbewijs 3-4 havo/vwo

• een ander bij ministeriële regeling erkend diploma of bewijsstuk

Niveau 2: Basisberoepsopleiding: Positieve intake plus:

• diploma verwante assistentopleiding (niveau 1)

• diploma vmbo, basisberoepsgerichte leerweg met in het pakket

minimaal één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Niveau 1: Assistentopleiding/Entree-opleiding Voor een assistentopleiding (Entree-opleiding) gelden geen toelatingsvoorwaarden. Heb je de assistentopleiding afgerond en ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet je

Belangrijke informatie

verder leren op niveau 2. Voor bbl hanteren sommige werkgevers aanvullende toelatingsvoorwaarden. Als volwassene met een hogere vooropleiding, kun je eventueel een versneld traject volgen of tussentijds instromen. Bij de opleidingsinformatie op onze website lees je alles over de specifieke toelatingseisen.

Extra taal en rekenen Op het Nova College krijg je extra ondersteuning taal en/of rekenen als bij de intake blijkt dat jouw niveau taal of rekenen te laag is. Voor alle mbo opleidingen moet je voor Nederlands en rekenen minimaal instroomniveau 2F (is gelijk aan uitstroomniveau vmbo) hebben. Kijk op www.novacollege.nl/intake voor meer informatie. 17


Kosten De opleidingskosten bestaan uit: • les- of cursusgeld aan de overheid • kosten van boeken en leermiddelen • eventueel kleding en/of gereedschappen • overige opleidingskosten Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Bel voor meer informatie, ook over studiefinanciering en prestatiebeurs, de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) Infolijn, telefoon (050) 599 77 55 of kijk op www.duo.nl. De boeken en andere leermiddelen zoals een laptop en eventueel kleding/ uniform en/of gereedschappen, die je nodig hebt voor je opleiding koop je zelf. Na toelating krijg je informatie over waar en hoe je die boeken en andere leermiddelen kunt kopen. Op de website staat per opleiding vermeld om welke boeken en leermiddelen het gaat. De overige opleidingskosten voor (vrijwillige) excursies, werkweken of kampen verschillen per opleiding. Deze kosten staan vermeld op een bijlage bij je onderwijsovereenkomst en brengen we apart in rekening.

Persoonlijke begeleiding Op het Nova College krijg je veel persoonlijke aandacht en begeleiding, zodat je optimaal groeit in je vak en als mens. Je hebt een vaste contactpersoon: je studieloopbaanbegeleider. Die kan je zo nodig verwijzen naar extra begeleiding, hulp bij een nieuwe opleidings- of beroepskeuze, psychosociale begeleiding en begeleiding voor cursisten met een beperking.

Welkom @ Nova College Op het Nova College krijg je een eigen e-mailadres en heb je toegang tot Nova Portal. Dat is ons intranet met belangrijke informatie zoals nieuws, schoolvakanties, roosters, reglementen en tips voor stage en werk. En je cijfers! In onze gebouwen heb je beschikking over draadloos internet. 18


Huisregels Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt bij ons op school. Zodat je het beste uit jezelf kunt halen tijdens je opleiding. Dat lukt alleen als iedereen op school zich houdt aan onze 10 huisregels - ook op internet en e-mail, sms/ping en sociale media als twitter en facebook en zo nodig anderen er aan herinnert: • We respecteren de ander zoals hij of zij is en discrimineren niet. • We schelden een ander niet uit en we doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. • We blijven van elkaars spullen af. • We bedreigen een ander niet. • We nemen geen wapens of drugs mee naar school. • We gebruiken binnen en buiten de school geen geweld. • We houden de school netjes, zowel binnen als buiten het gebouw. • We storen elkaar niet door onnodig lawaai of onveilig gedrag. • We houden ons aan de aanwijzingen van degenen die daartoe bevoegd zijn.

Vertrouwenspersoon We werken dus met z’n allen aan een prettig en veilig leerklimaat. Toch kan het voorkomen dat je te maken krijgt met ongewenst gedrag. Dan is het goed

Belangrijke informatie

• We hanteren in alle situaties het recht van hoor en wederhoor.

dat je bij iemand terecht kunt om erover te praten. Soms lukt dat niet met een docent of opleidingsmanager. Daarom hebben wij vertrouwenspersonen. Zij kunnen je in dat soort gevallen helpen.

Nova Sport op Maat Op het Nova College leer je meer dan alleen een beroep. Je leert je ook te ontplooien als mens. In allerlei opzichten. Ook op sportief gebied. Daarvoor hebben wij Nova Sport op Maat. Alle eerstejaars in de beroepsopleidende leerweg (behalve CIOS’ers natuurlijk) doen mee aan clinics in verschillende sporten. Meer weten? Kijk op www.novacollege.nl/sportopmaat.

19


Adressen Beverwijk

Haarlem

Detailhandel, Bedrijfsadministratie,

Bank- en Verzekeringswezen,

Beveiliging, Sales, Marketing,

Beveiliging, Bedrijfsadministratie,

Secretarieel

Marketing, Sales, Mode Handel,

Laurens Baecklaan 23/25

IVS, Media, Juridisch, Detailhandel,

1942 LN Beverwijk

Wonen, Toezicht & Veiligheid,

Postbus 139

Facilitair Management, Horeca,

1940 AC Beverwijk

Evenementen

Telefoon (023) 530 30 00

Zijlweg 203 2015 CK Haarlem

Hoofddorp

Telefoon (023) 530 22 00

Bedrijfsadministratie, Detailhandel, Marketing, Sales, Secretarieel

Entree-opleiding

Steve Bikostraat 75

Nassaulaan 37

2131 RZ Hoofddorp

2011 PB Haarlem

Postbus 134

Telefoon (023) 538 31 34

2130 AC Hoofddorp Telefoon (023) 530 32 00

Routebeschrijving Kijk op www.novacollege.nl/locaties.

20


21

Adressen


Open huis

22


Praktische info Wil je je tijdens het Open huis al aanmelden? Neem dan het volgende mee: • E 10 administratiekosten • 2 recente identieke pasfoto’s • kopie identiteitsbewijs (let op: geen rijbewijs) • eventueel kopie verblijfsvergunning • kopie diploma en cijferlijst vooropleiding (indien al afgerond)

Op onderstaande dagen houden alle locaties (behalve CIOS) Open huis. Wacht niet te lang met kiezen, sommige opleidingen zijn snel vol.

Open huis (behalve CIOS) Woensdag 1 februari 2012 18.00 - 21.00 uur Dinsdag 3 april 2012

18.00 - 21.00 uur

Open huis CIOS Zaterdag 4 februari 2012

9.30 - 13.30 uur

Extra Open huis Maritieme Academie Zaterdag 11 februari 2012 10.00 - 14.00 uur

Dinsdag 7 februari 2012

15.00 - 17.00 uur

Dinsdag 24 april 2012

15.00 - 17.00 uur

Open huis

Entree-opleiding (locatie Nassaulaan)

23


OriĂŤnteren

24


voorgaande brochure Economie: Administratie, Secretarieel en Zakelijke Dienstverlening.

Oriënteren

Deze brochure vervangt de

Onze opleidingen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Oriënteren Je bent je aan het oriënteren op een beroepsopleiding. Er zijn gelukkig veel mogelijkheden, maar daardoor kan kiezen ook best moeilijk zijn. We helpen je graag om te ontdekken welke opleiding het beste bij jou past. Doe de online Beroepentest op www.novacollege.nl/beroepentest en meld je aan voor het Open huis via www.novacollege.nl/openhuis. Zit je nu in 4 vmbo, dan kun je meedoen aan een Oriëntatietraject en zit je nu in 3 vmbo, dan is een bezoek aan een van onze Oriëntatiemarkten een aanrader. Kijk voor meer informatie op www.novacollege.nl/orienteren.

Choice Zit je in 2 vmbo en wil je kennis maken met alle beroepssectoren? Bezoek dan het CHOICE sectorkeuze evenement. Meer informatie via de decaan op je middelbare school.

Oriëntatiemarkt Zit je in 3 vmbo-tl/mavo of ben je laatstejaars beroepsgericht en wil je alvast kennismaken met bepaalde opleidingen en beroepen? Bezoek dan onze Oriëntatiemarkt. De decaan van je middelbare school kan je aanmelden voor de workshops van jouw keuze.

Oriëntatietraject Zit jij in 4 vmbo-tl/mavo en wil je ervaren hoe het is om een opleiding bij ons te volgen? Meld je dan aan voor een Oriëntatiedag of een Oriëntatietraject van je keuze via www.novacollege.nl/orienteren. 25


Dit is een uitgave van ROC Nova College. Juli 2011. Nova Informatiepunt: telefoon (023) 530 20 10 www.novacollege.nl

DEF Economie-ASZD LR  

Administratie, Secretarieel en Zakelijke Dienstverlening Zakelijke Dienstverlening Bedrijfsadministratie Secretarieel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you