Page 11

11

OPINIÓ

Cap a la refundació d’EUiA David Rodríguez

E

UiA ja té més de 10 anys de vida i ha passat per diverses etapes des de la seva creació. Ara ha arribat el moment de realitzar una reflexió sobre els elements que han d’impulsar la seva refundació, en coherència amb allò acordat per IU, la nostra força germana a nivell estatal. EUiA té en el programa el punt en comú que uneix a diferents persones i organitzacions. Però més enllà dels programes concrets per a eleccions concretes, creiem que és el moment d’actualitzar el programa marc de transformació. Hem de renovar el programa fundacional, tot redefinint els trets distintius que ens doten de perfil polític propi, com a eina per a dirigirnos a la societat. EUiA va néixer amb l’esperit de suma de l’esquerra socialista a Catalunya, però és un fet que hem perdut pel camí persones i organitzacions amb les que hem de reprendre el diàleg amb l’objectiu de recuperar-les per al projecte que representem. Però no només hem de parlar de recuperar allò perdut, sinó d’obrir-nos al conjunt de la societat per a sumar nova gent al projecte alternatiu. En definitiva, hem d’obrir un procés de refundació que sigui ampli i participatiu, en paral·lel al procés que està realitzant IU, però amb els ritmes i perfil propi que definim des d’EUiA.

4- Respecte de la sobirania local a l’hora de prendre decisions en el seu àmbit de decisió. Propostes a nivell polític i organitzatiu: 1- La comissió nacional ha de centrar-s’hi sobretot en el debat polític entre consells nacionals. S’ha de realitzar un seguiment i valoració constant de l’activitat parlamentària i de l’activitat realitzada en els moviments socials. 2- El Consell Nacional ha de realitzar balanços periòdics sobre la política realitzada pel govern de Catalunya, el seguiment de l’evolució del nostre programa, el rendiment de comptes sobre la nostra activitat institucional i de la participació als moviments socials. 3- Les àrees han de tenir un pla de treball anual a disposició dels i les membres del consell nacional. Cal un contacte permanent amb els moviments socials del seu àmbit, posant en relació les seves propostes amb la nostra activitat institucional. 4- Obertura en la política comunicativa d’EUiA, amb més opinions expressades pels responsables de diferents àrees o territoris. Propostes sobre la coalició amb ICV: 1- El Consell de Govern de la coalició ha de reunir-se amb caire periòdic i ha de participar activament de la presa de decisions polítiques i estratègiques. 2- S’han de realitzar primàries per escollir el cap de llista de la coalició en les eleccions autonòmiques i generals. 3- EUiA ha de tenir un pes institucional en coherència amb la seva rellevància política. 4- Els acords presos han de quedar sempre per escrit i han de ser complits per ambdós parts.

Hem d’obrir un procés de refundació ampli i participatiu, en paral·lel al procés d’IU

Com a punt de partida pel debat, exposo a títol indicatiu un conjunt de propostes concretes de mínims que hauria de contemplar el procés de refundació, dividides en tres grans blocs: nivell democràtic i de transparència interna; nivell polític i organitzatiu; sobre la coalició amb ICV. Propostes a nivell democràtic i de transparència interna: 1- Recuperació del principi del consens en la presa de les decisions estratègiques. 2- Respecte del principi de proporcionalitat entre sensibilitats a tots els nivells, des de la gestió quotidiana del projecte fins a qualsevol tipus de llista nominal. 3- Recuperació de totes les persones sancionades que vulguin reincorporar-se a EUiA. Eliminació en els estatuts de tot el capítol de sancions.

El PSUC Viu va contribuir a fundar EUiA, som part integrant d’EUiA i volem refundar EUiA. De la mateixa manera que el PCE considera un objectiu estratègic la refundació d’IU, el PSUC considera un objectiu estratègic la refundació d’EUiA. Fem una crida a la direcció d’EUiA per tal d’impulsar de manera decidida aquest procés. A la V Assemblea vam reconèixer que cal avançar per assolir l’objectiu de ser un moviment polític i social. Ha arribat el moment d’actualitzar les nostres propostes en un escenari polític totalment canviant.

Nou Treball 100  

Portaveu del PSUC viu - Setembre 2010

Nou Treball 100  

Portaveu del PSUC viu - Setembre 2010

Advertisement