Page 1

Organisational Development Weekend (ODW) Den 17-18 maj kommer EUP Sverige att hålla sitt årsmöte för år 2014. Där kommer en ny styrelse att väljas och spännande diskussioner om organisationens framtid att föras. Styrelsen för verksamhetsåret 2013-2014 har beslutat att till årsmötet ta fram tre propositioner: ett strategidokument för fyra år, en tillhörande verksamhetsplan till strategidokumentet samt en stadgerevision. Den 29-30 mars arrangerar EUP Sverige, Europeiska ungdomsparlamentets första Organisational Development Weekend, hädanefter kallad ODW. ODW har som syfte att förankra den pågående organisationsutvecklingen i föreningens medlemmar mer än genom det beslutsfattande årsmötet. Under helgen kommer representanter från lokala och regionala föreningar, gamla och nya medlemmar, projektledare och styrelseledamöter tillsammans med föreningsexperter från både EUP:s internationella kontor och andra svenska organisationer, ta fram grunderna för organisationens strategiska utveckling och en strukturell anpassning till den. Det finns ett begränsat antal platser, främst för att hålla diskussionerna koncisa och för att så många olika delar av föreningen som möjligt ska få sin röst hörd. Anmälan är bindande och kostnadsfri. Vid avanmälan utan särskilda skäl står registrerad person som återbetalningsskyldig för belopp på 200 kronor och reseersättning om den har betalats ut. Anmälningsformulär: http://eup.se/odw-registration/ Helgen kommer pågå från tidigt lördag morgon till söndag eftermiddag. Inresande till Stockholm måste därför anlända redan senast fredag kväll, med avresa söndag eftermiddag. EUP Sverige står för resekostnader, boende och mat under helgen. Har ni några frågor rörande reseersättning, logi eller annan logistisk information, skicka ett mejl till johan.wallin@eup.se.

www.eup.se

www.facebook.com/eupsverige

Inbjudan till Organisational Development Weekend (ODW)  

Vill du vara med och påverka organisationens framtid? Har du idéer på nya verksamhetsområden och målgrupper som EUP bör inrikta sig mot? Hur...