Page 1

Número 201

Torrent - Montserrat - Turís - Montroi - Real

2ª quincena de diciembre de 2017

SUMARI Actualitat Torrent apuesta por los regalos no sexistas Pàg. 7

Festa i tradició Torrent “recupera” los premios de Teatro Fallero en la Gala de la Cultura Pàg. 15

nouhorta.com

Pàgina 8

Torrent dispondrá de una Escuela Oficial de Idiomas el próximo curso El tren de la Navidad acerca el comercio local a los torrentinos Pàg. 12

Els forns es preparen per a la campanya “A Nadal i Reis, menja casca i tortell” Pàg. 6

Una nueva edición del tren de la Navidad, que llegó a las calles de Torrent los días 22, 23 y 24 de diciembre

s en tu hogarr,, piensa p en ... S | ARMARIOS | BAÑOS | PUERTAS | REFORMAS | ELECTRODOMÉS TICOS

!

Si i

Una iniciativa que fomenta el valencià en l’àmbit comercial a la nostra ciutat

NUEVA TIENDA!!

TORRENT A v d . a l V e d a t , 11 8

627 33 08 82 - www.cocinafacil.es nafacil.es

Éxito en la “Mostra Empresarial de Nadal 2017” Más info. pág 14


.com

2

Editorial i opinió

Síguenos en las redes sociales

2ª quincena de diciembre 2017

editorial Nou Torrentí vos desitja feliç any 2018 Amb aquest exemplar que teniu en les mans acabem l’any 2017. Moltes gràcies per la vostra confiança! Continuarem el 2018 amb moltes ganes de seguir informant de tot el que ocurrix en la nostra ciutat. La principal notícia que ocupa la nostra portada fa referència a que Torrent disposarà d’una Escola Oficial d’Idiomes el pròxim curs (pàgina 8). Un anunci que la Conselleria d’Educació va realitzar el passat 26 de desembre després d’un procés llarg. L’EOI augmentarà l’horari i l’oferta formativa (oferint així tots els nivells d’anglés, francés, i alemany). Torrent necessitava donar aquest tipus de servei donat la quantitat de població que disposa. Prompte sabrem la localització exacta. En esta edició trobareu les nos-

tres col·laboracions habituals. Per una banda, l’article de Germán Cervera sobre el maneig de les nostres mascotes en processos d’hospitalització. Molt interessant saber com els tracten en aquests moments tan difícils (pàgina 2). D’altra banda, la tercera entrega que ens fa arribar Enrique Cardesín del seu relat “Un hijo en Berlín” (pàgina 18). Ja estem a l’equador d’aquesta narració que no vos podeu perdre! Com creeu que acabarà? Només queden dos edicions per conèixer el final. Finalment, desitjar el millor a tots els lectors de Nou Torrentí per a aquest any 2018 que està a punt de començar. Molta cura en la carretera i amb els excessos durant aquestes festes.

Edita: Nous Tractes, S.L. Redacción: C/ Montreal-76, 14 A Ofic. 10 - 46900 TORRENT (Valencia) Tel.: 96 108 19 34 · e-mail: redaccion@noutorrenti.com Depósito legal: V-3134-2008 Redacción: Júlia Murillo. Directora: Jéssica Medina. Colaboradores: Gabi Martínez, Grupo ACE, Grup Veterinari Torrent, Enrique S. Cardesín, ACST. Publicidad: Dpto. Comercial 630 025 244 - noustractes@noustractes.com Diseño y maquetación: Pablo Pulido (pablo@noustractes.com). Imprime: Impresa Norte - Heraldo de Aragón. Nuestra redacción no se hace responsable de las opiniones de nuestros lectores y colaboradores.

Redacció Nou Torrentí

Manejo del paciente en hospitalización

La medicina veterinaria va evolucionando a lo largo de los años, así como los equipos y técnicas utilizados, es por ello que, la posibilidad de hospitalizar a una mascota es cada vez mayor para poder tratar adecuadamente su problema. En ocasiones, es necesaria la hospitalización en condiciones de monitorización muy estricta y supervisión veterinaria constante: es el caso de pacientes que salen de una cirugía mayor complicada o que sufren una enfermedad no quirúrgica que pone en peligro su vida. Entre los cuidados de un paciente en hospitalización se encuentran:  Lo primero de todo, cada paciente debe ir identificado y acompañado de una hoja de hospitalización, donde se anotará además de la medicación que ha de llevar, todas las monitorizaciones que se van a llevar a cabo.  Cada 72 horas se debe cambia el catéter intravenoso, examinar y limpiar el punto de inserción para detectar cualquier problema (flebitis, infecciones, rotura de alguna porción del catéter, etc.).  A los pacientes críticos se les debe monitorizar de forma continua durante todo el día; a los menos graves se les debe monitorizar mínimo dos veces al día.

 Se deben evaluar las pérdidas (vómitos, diarreas). Para ello hay que pesar los empapadores antes y después de que se ensucien para poder ajustar una fluidoterapia adecuada.  Se ha de pesar al paciente todos los días, ya que puede haber pérdidas de peso mientras están hospitalizados y así podremos ajustar las dosis de fármacos adecuadamente.  El aseo del paciente es esencial, así como de su jaula.  Es importante dejar que el paciente descanse el tiempo suficiente, por lo que se tiene que coordinar la exploración y la toma de la temperatura para no molestarlo continuamente.  Es conveniente que las jaulas estén ajustadas al tamaño de cada paciente para poder manipularlo con comodidad. En nuestra clínica de Grup Veterinari situada en Padre Méndez, estamos mejorando las instalaciones para nuestra próxima apertura 24 HORAS, que contará con una amplia zona de hospitalización para perros y otra para gatos y animales infecciosos donde recibirán la mejor atención posible y cuidados veterinarios por parte de nuestro equipo. Germán Cervera, veterinario. Grup Veterinari Torrent C/ Padre Méndez, 134 · Torrent Teléfono: 96 158 17 40


.com

SĂ­guenos en las redes sociales

3 2ÂŞ quincena de diciembre 2017


.com

4

Síguenos en las redes sociales

2ª quincena de diciembre 2017

Diputació

Jorge Rodríguez i Toni Gaspar

Picanya s'incorpora al servei de gestió tributària de la Diputació de València Al costat d'aquesta localitat de l'Horta, Gavarda i Ròtova també han decidit delegar les seues funcions de recaptació i gestió tributària a la corporació provincial L’àrea d’Hisenda que dirigeix Toni Gaspar segueix rebaixant de forma progressiva el cost d’este servei per als més de 200 ajuntaments que han cedit la gestió de tributs a la Diputació DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Picanya s'incorpora al servei de gestió tributària de la Diputació de València. La sol•licitud de Picanya, un municipi de l'Horta amb més d'11.000 habitants, se suma a la de més de 200 municipis i ens locals perquè siga la corporació provincial qui s'encarregue de la prestació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic. D'aquesta forma, Picanya és ja un més dels ajuntaments que confien la seua gestió tributària a la Diputació, després de l'aprovació de la sol•licitud en el ple de desembre, i ho fa en companyia de Gavarda, que també ha demanat la seua inclusió en aquest servei que presta l'àrea d'Hisenda

que dirigeix Toni Gaspar. D'altra banda, el municipi de Ròtova, al que ja se li prestava una part del servei, ha sol•licitat a la Diputació que s'encarregue també de la gestió de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Alliberar de càrregues als municipis La Diputació de València, a través del Servei de Gestió Tributària, presta als ajuntaments els serveis de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals i altres ingressos de dret públic, tasca que té un xicotet cost que el departament de Gaspar ha anat reduint progressivament des de l'inici de la legislatura. L'última d'aquestes revisions a la baixa es va produir fa un parell de mesos, quan el ple

de la Diputació va aprovar rebaixar del 3% a l'1,75% la taxa que cobra per realitzar aquesta tasca, a més de suprimir algunes tarifes com la del servei d'actualització del padró de l'IBI. Com va apuntar el president, Jorge Rodríguez, aquesta decisió ha sigut possible gràcies a "una gestió eficient per a afrontar polítiques econòmiques i socials" que obrin "noves vies de col•laboració amb els municipis, mancomunitats i la Generalitat". "Venim a escoltar als pobles i a cedir-los el protagonisme, al fet que siguen els governs locals els qui decidisquen", insisteix Rodríguez. En aqueixa línia s'emmarca aquest servei que allibera de càrregues als consistoris i ens locals i els ajuda a escometre les tasques tributàries

Picanya és ja un més dels ajuntaments que confien la seua gestió tributària a la Diputació posant a la seua disposició els recursos provincials. La inclusió i ampliació de servei a aquests tres municipis posa de manifest que cada vegada són més els alcaldes i alcaldesses que confien en el treball dels tècnics de la Diputació per a gestionar els seus tributs, la qual cosa els permet ampliar la seua capacitat

per a gestionar els recursos municipals de manera més eficient i alliberar part d'aqueixos recursos per a dedicar-los a altres assumptes que redunden en benefici de la ciutadania. "La idea és que el cost de la recaptació voluntària se seguisca reduint i que cap ajuntament pague més per derivar la seua gestió a la Diputació", ha explicat el diputat d'Hisenda, Toni Gaspar. La previsió que s'ha fet des d'aquest departament estima que dels 6.363.439 euros que es van recaptar l'últim any que es va aplicar el 3%, es passarà a recaptar 4.093.937 euros en 2018. És a dir, més de dos milions d'euros es quedaran a partir d'ara en els ajuntaments i seran els alcaldes i alcaldesses els qui decidisquen en què s'han d'invertir.


.com

Política

Síguenos en las redes sociales

5

2ª quincena de diciembre 2017

Compromís per Torrent exigix que la totalitat dels procediments de contractació de l’ajuntament s’ajusten a la normativa

COMPROMÍS PER TORRENT

Les conclusions i recomanacions de l’auditoria independent sobre l’àrea de Contractació de l’Ajuntament de Torrent, datada el 22 de novembre de 2017, reflectixen que diferents processos de contractació municipals corresponents a l’any 2015 manquen de les obligacions i la transparència a les que obliguen la legislació en matèria de contractes del Sector Públic. En quant a la justificació de la necessitat de contractar, en 4 dels 17 expedients analitzats aquesta necessitat es va motivar

sense concretar les circumstàncies específiques existents en el moment en el que es va proposar la tramitació de l’expedient, entre els que hi figuren les obres d’habilitació de l’aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes, dos projectes de drenatge i col·lectors d’aigües i el relatiu al contracte del Programa Municipal d’Atenció a la Infància. Els càlculs i la determinació del pressupost dels contractes també ha sigut objecte de crítiques en l’informe, atés que els procediments negociats sense publicitat no inclogueren els aspectes tècnics i econòmics que haurien de

ser objecte de negociació amb les empreses, tal i com s’exigeix en l’article 176 de la Llei de Contractes del Sector Públic i el 67.2.L del Reglament General de contractació pública. En concret s’especifica que com a part de les actuacions preparatòries de la contractació hauria de constar en l’expedient l’estudi econòmic justificatiu del cost real del servei que es pretenia contractar, el qual ha d’estar d’acord amb el preu de mercat. També, en quant als criteris d’adjudicació, els òrgans de contractació haurien de concretar, en els plecs de contractació, el con-

tingut de les millores que es vagen a valorar, com per exemple el mètode de valoració o de distribució de punts en cadascuna d’elles. Per al grup municipal de Compromís, i així ho reflectix l’informe, l’accés previ a aquesta informació resulta necessari per als licitadors, perquè només d’aquesta manera poden conéixer en igualtat de condicions quines són les millores que poden ofertar, així com saber quines de les millores ofertades seran les millors valorades per l’òrgan de contractació, atorgant-li al procés la necessària transparència i objectivitat. En altres aspectes de la negociació contractual no s’ha acreditat documentalment que s’efectue la negociació amb les empreses consultades, el que no s’ajustaria a allò disposat en l’article 169 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta manca de transparència afecta també a les publicacions dels contractes que superaren en 2015 els límits establerts en l’article 154.2 d’aquesta

llei (contractes de més de 100.000€ o contractes de gestió de serveis públics de més de 5 anys de durada). El portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, ha explicat que la suma dels contractes adjudicats, en la mostra analitzada per l’auditoria, sumen un total de 1.688.291’34€, la qual cosa suposa que si en un percentatge de la contractació han sorgit tots aquestos inconvenients caldria que l’Ajuntament de Torrent dotarà dels mitjans necessaris a la Intervenció Municipal perquè pogueren analitzar-se la totalitat d’aquestos expedients i així avançar cap a un model de fiscalització plena per tal de desterrar el model limitatiu actual. Alabajos ha conclòs explicant que aquesta petició del seu grup, de dotar de més mitjans humans i tècnics a l’área d’Intervenció, no és nova atés que any rere any “venim demanant-ho tant en les esmenes als pressupostos locals com en les al·legacions a la Comptabilitat Municipal”.


.com

6

Actualitat

Síguenos en las redes sociales

2ª quincena de diciembre 2017

Els forns es preparen per a la “Arte con Planells”, el arte campanya “A Nadal i Reis, menja de pintar con la boca casca i tortell” La vocación del artista, Francisco Javier Una iniciativa que fomenta el valencià en l’àmbit comercial REDACCIÓ

L’Ajuntament de Torrent, a través de l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià ha posat en marxa una campanya “A Nadal i Reis, menja casca i tortell”, adreçada a tots els forns de la localitat per a promoure l’ús del valencià entre la població i alhora mantindre les tradicions i promoure els dolços típics valencians d’esta època nadalenca, sobretot el Dia de Reis, que són el tortell de Reis i la casca. Per això, el dimecres 20 Patricia Sáez, regidora de Dinamització Lingüística i Andrés Campos, regidor de Comerç, van fer una visita al forn del president del Gremi de Forners de Torrent, Antonio Cuñat, que els ha rebut en qualitat de representant de tots els forns de la ciutat per a presentar la campanya i donar suport al valencià i al comerç de proximitat, i en este cas, promoure els productes dels forns i pastisseries de la ciutat. Amb esta campanya, des de l'O-

ficina s'ha fet arribar als forns i pastisseries els materials de la campanya, un cartell amb els dibuixos i els ingredients i la recepta d’estos dolços típics d’estes festes perquè els puguen penjar en els aparadors i així fer difusió dels seus productes i també els han facilitat la targeta que va dins dels tortells de Reis, amb l’explicació de l’origen d’este dolç, amb el text en valencià i que així la puguen col·locar en les caixes dels tortells que elaboren per a estes festes i així que els clients troben la targeta en valencià. Casca La casca és el dolç típic de la cuina valenciana, està feta amb ametla mòlta, sucre i ous, i es pot farcir de rovell confitat, moniato o carabassa. També pot anar acompanyat de canyella, raspadura de taronja, de llima, o merenga. En general sol tenir la forma d'anella o de serp. Encara que està perdent-se, sem-

pre ha estat una tradició regalar la casca als xiquets, sobre tots els padrins als fillols i les filloles. La tradició diu que els Reis d'Orient portaven les casques per als xiquets, tal com mostra una cançó popular que s'ha mantingut amb certes variacions al llarg dels anys: “Senyor Rei, jo ja estic ací, porte'm casques per a mi, les garrofes i la palla, per al seu rossí...” Tortell El tortell de Reis té també forma d'anella més o menys redona o ovalada, però la pasta és com la d’un pastís i el farciment, pot ser de massapà, nata, cabell d'àngel, etc. Està completament cobert, també pels costats, per la massa. Està ricament decorat de fruita confitada (cireres, taronja i pell de meló d'Alger) i fruita seca (habitualment pinyons) i conté dos sorpreses amagades: una fava seca i una figureta (normalment d'un dels Reis).

PROGRAMACIÓ DE NADAL Divendres 29 de desembre 18 h. El tren de l’alegria a càrrec de Drac Màgic Teatre 18 h. Musical Campanilla. AMPA CEIP Federico Maicas. Sala d’actes de l’Ajuntament 20.30 h. Sant Silvestre Solidària. Plaça Major Dissabte 30 de desembre 12 h. Teatre Lletjot, el vampir golafre de Xana Teatre 18 h. Star Wars, la força solidària Diumenge 31 de desembre 23.30 h. Campanades a la plaça de l'Església Dimarts 2 de gener 12.30 h. Zumba solidària organitzada per Corazones Abiertos 18 h. Espectacle “Hui toca riure” de l’artista Pimentón 20 h. Concert Cap d’Any. ORA Symphony Orchestra. Auditori de Torrent

Dimecres 3 de gener 12 h. Matinal de ball per a tots els públics. Escola de ball Sara Baixauli 18 h. Els grans musicals. Playbacks infantils de les falles guanyadores del concurs 2017 Dijous 4 de gener 12 h. Matinal de ball per a tots els públics. Escola de ball Sara Baixauli 18 h. Vesprada de Nadal amb la FMCT 18 h. La bella durmiente. Teatre tots els públics. Auditori de Torrent Divendres 5 de gener Cavalcada dels Reis d’Orient i un gran espectacle audiovisual.

GRAN FIRA D’ATRACCIONS Av. CC Les Amèriques . Laborables des de les 17 h. Festius: des de les 12 h fins a les 14 h i des de les 17h.

Planells, nació en las aulas de La Encarnación La exposición se puede visitar hasta el día 15 de enero en la Casa de la Dona REDACCIÓ

El pasado lunes 18 por la tarde, la Casa de la Dona de Torrent acogió la inauguración de la exposición de pintura “Arte con Planells”, del artista Francisco Javier Planells. Una muestra de más de 20 obras, complementadas con fotografías del artista durante el proceso creativo que van acompañadas por textos explicativos. Francisco tiene una parálisis cerebral hipertónica que afecta al sistema nervioso y el lenguaje hablado, pero esto no le ha impedido poder desarrollar una de sus grandes pasiones: el lenguaje artístico mediante la pintura. El pintor afirmó en la inauguración que su vocación artística nace en la escuela de La Encarnación. En las aulas del centro comienza a dibujar y pintar con su mano izquierda pero, a los 14 años, debido al bloqueo de

los movimientos, pasa a utilizar la boca para seguir pintando. Su vocación y espíritu de superación le ha llevado a realizar exhibiciones y actividades de pintura con la boca a escolares de la ciudad, como por ejemplo, en el colegio público El Molí, donde demostró que no hay barreras para cumplir sueños y practicar lo que más nos gusta. Francisco Javier forma parte de la Asociación de Artistas Pintores con la boca y con el pie de Liechtenstein, gracias a su colaboración con Auxilia-Valencia y, además, ha realizado exposiciones de carácter internacional, llegando alguna de sus obras hasta la gran ciudad de Nueva York. La exposición “Arte con Planells” que se ha instalado en la primera planta de Casa de la Dona se puede visitar hasta el próximo lunes día 15 de enero.”.


.com

Actualitat

Síguenos en las redes sociales

7

2ª quincena de diciembre 2017

Solidaridad navideña en las Torrent apuesta por los regalos no asociaciones de Torrent Fundación Isabel dona 10.500 litros de leche y 500 litros de aceite al Punto de Alimentos

REDACCIÓ

Durante la Navidad, las asociaciones y colectivos torrentinos están realizando diferentes actividades solidarias para colaborar en la medida de lo posible con todas las personas que lo necesitan. Por ello, la presidenta de la Fundación Isabel, Isabel Martínez Esteso, ha realizado una donación de alimentos no perecederos al Punto de Alimentos de Torrent. En total se ha entregado 10.500 litros de leche y 500 litros de aceite, con

lo que muchas familias podrán abastecerse de estos productos durante estas fiestas tan señaladas. El concejal de Bienestar Social, Francesc Carbonell, ha estado presente tanto en la donación y en la gestión realizada por parte de los voluntarios del Punto de Alimentos. Por otro lado, el Club de Caza y Tiro de Torrent también se ha sumado a las actividades solidarias con una entrega a Cruz Roja de 1.500 pichones y codornices. Con el programa “Tiro solidario” se

está colaborando con diferentes organizaciones para entregar sus piezas de caza, de manera que las personas que lo necesiten puedan beneficiarse de estos alimentos. El presidente del club de Caza y Tiro de Torrent, José Viñals, acompañado del delegado de la Federación de Caza en Valencia, Raúl Esteban, y el Delegado de Palomas a Brazo, Luis Olmos. De igual manera, las escuelas infantiles de la ciudad también han puesto en marcha campañas solidarias, como la emprendida por la DinoSchool, ha preparado una campaña solidaria de recogida de ropa para los niños y niñas de Torrent que no tienen recursos. La guardería, en colaboración con Cruz Roja, también recogerá la mayor cantidad posible de zapatos, pañales y productos de primera necesidad. Para participar en esta iniciativa hay que entregar los objetos en los contenedores instalados en DinoSchool, Camino de los Cántaros, en El Vedat de Torrent.

sexistas

Desde la delegación de Igualdad del consistorio se ha puesto en marcha la campaña “siga el joguet que siga, no regales ni sexisme ni violència”

REDACCIÓ

Durante el martes 19 de diciembre, las asociaciones y colectivos de la ciudad celebraron la entrada a la Navidad con diferentes actividades. Estas navidades, desde la delegación de Igualdad del consistorio se ha puesto en marcha la campaña “siga el joguet que siga, no regales ni sexisme ni violència”. Por segundo año consecutivo, se promueve la compra de juguetes libres de estereotipos de género con el objetivo de educar en igualdad a los más pequeños. La charla de la asociación Dones de Torrent que se celebró en su sede versó sobre esta temática. A este acto acudió la concejala de Políticas de Igualdad de la Mujer, Encarna Lerma Besó. El centro de mayores de San Enrique disfrutó de una tarde llena de magia y villancicos a cargo de jóvenes voluntarios del CIJ. Des de la delegación de Bienestar Social se ha diseñado esta programación con actividades intergeneracionales para que tanto mayores como jóvenes puedan disfrutar de actividades juntos. El acto fue presentado por el concejal de Bienestar Social, Francesc Carbonell, que acudió acompañado del concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Castillejo. Este programa,“Ven a disfrutar de una Navidad en gran compañía”, ha

continuado con una salida cultural a los belenes y mercadillos navideños de Valencia y seguirá con una Fiesta Navideña y un concurso de repostería en el centro de Bellido. Por su parte, la asociación de mujeres Tyrius celebró la tradicional merienda navideña, reuniendo en un ambiente lúdicofestivo a todas aquellas que llevan muchos años trabajando de forma voluntaria en este colectivo. En esta semana, la música también ha estado presente en las actividades culturales de la ciudad. La rondalla Camí La Noria y su coro, cuyos 22 integrantes pertenecen a la asociación de vecinos del barrio, actuaron el lunes en el centro de mayores Bellido, actividad enmarcada en la programación de Navidad de los mayores. El concejal de Bienestar Social que acudió al acto, presentó a los asistentes a José Moreno, director del centro, que fue elegido recientemente en las elecciones. Para finalizar, uno de los componentes de la rondalla recitó un verso propio sobre el respeto y el cuidado de los padres cuando se hacen mayores. El Auditori de Torrent, también celebró una tarde musical el lunes, con el concierto de Navidad de Coros del Conservatorio a beneficio de Casa Caridad, en el que se cantaron e interpretaron villancicos tradicionales.


.com

8

Actualitat

Síguenos en las redes sociales

2ª quincena de diciembre 2017

Torrent dispondrá de una Escuela Oficial de Idiomas el próximo curso

676 niños y niñas entre 0 a 3 años reciben la ayuda económica escolar En total se han repartido 463.400€ en becas que oscilan entre los 500 € y los 900 €

El nuevo centro contará con todos los niveles de inglés, francés y alemán, además de incluir por primera vez italiano, e incluso ofertará horario matinal

REDACCIÓN

El pasado 27 de diciembre el alcalde Jesús Ros valoró el anuncio que realizó la Conselleria de Educación, en la que la ciudad de Torrent tendrá una Escuela Oficial de Idiomas en Torrent para el curso 2018-2019. La nueva escuela aumentará la oferta formativa, ofreciendo así todos los niveles de inglés, francés, y alemán; además se incluirá italiano por primera vez. Otra de las grandes novedades es la ampliación de horario, en este momento la escuela sólo cuenta

con turnos de tarde, que se ampliará a las mañanas con la apertura del nuevo centro. La Ecuela Oficial de Idiomas llega a Torrent tras un proceso que se inicio en el Octubre del 2015, cuando la concejala de Educación Patricia Sáez, elevó al pleno del consistorio una propuesta para que Torrent contara con un EOI, dicha propuesta fue aprobada por unanimidad. En la reunión entre el Ajuntament de Torrent y Conselleria, el 5 de diciembre, se volvió a reivindicar la necesidad de la

EOI para la localidad. Actualmente, el centro de idiomas es un aulario perteneciente a la Escuela Oficial de Quart de Poblet, por lo que el alumnado tiene que desplazarse para realizar la matrícula, gestiones de secretaría o los exámenes de certificación hasta allí. “El trabajo constante y responsable que se ha llevado a cabo desde la delegación de Educación del Ajuntament de Torrent, ha obtenido los resultados que queríamos”, ha señalado Jesús Ros. De momento, todavía no está clara la localización de la Escuela Oficial de Idiomas, pero el consistorio torrentino ha puesto en disposición de la Conselleria las instalaciones necesarias. “Nuestra ciudad cuenta con infraestructuras adecuadas y preparadas para impartir el enseñamiento de idiomas”, ha destacado el alcalde Jesús Ros. Entre los inmuebles disponibles se encuentra el situado en la calle San Cayetano, que en estos momentos está vacío y cuenta con las aulas destinadas a la formación.

También nos puedes encontrar en

REDACCIÓN

El consistorio torrentino, a través del área de Educación, ha publicado el listado de las ayudas económicas para cursar educación infantil de primer ciclo, niños y niñas de entre 0 a 3 años. En total se han concedido 676 becas que oscilan entre los 500 € y los 900 €, variando según las condiciones económicas y familiares del alumnado. Por ello se han repartido 463.400 € entre los 676 niños y niñas de la siguiente manera: 112 han recibido 900 €; 87 han sido beneficiados con las ayudas de

800 €; las becas de 700 € serán para 139 alumnos y alumnas; a 267 se les ha concedido las de 600 €; y por último 71 niños y niñas recibirán las becas de 500€. La concejala de Educación, Patricia Sáez, ha destacado que “con estas becas, las familias del alumnado de educación infantil, recibirán una cuantía que les ayudará para que todos y todas tengan la mismas posibilidades de acceder al sistema educativo”. Puede consultarse el listado de la concesión de ayudas en la página web del ayuntamiento.


.com

SĂ­guenos en las redes sociales

9 2ÂŞ quincena de diciembre 2017


.com

10

Actualitat

Síguenos en las redes sociales

2ª quincena de diciembre 2017

La Navidad llega a la ciudad con un fin de semana repleto de actividad El alcalde Jesús Ros felicitó las fiestas a las asociaciones y colectivos de la ciudad en el Antic Mercat compartieron en Nochebuena una velada en Caja Rural Torrent. Una cena navideña que se celebra cada año para todos aquellos y aquellas que por unas circuns-

REDACCIÓN

Desde la pasada semana, el ambiente y espíritu navideño se respira por las calles de nuestra ciudad. Representantes de diferentes asociaciones y colectivos junto con representantes del equipo de gobierno participaron en la iniciativa del consistorio que ofrecía empaquetado de regalo gratuito en los diferentes mercados de la localidad con la finalidad de fomentar el comercio local. Esa misma tarde, el alcalde Jesús Ros recibió en el Antic Mercat a los colectivos y asociaciones de la ciudad para, junto con la corporación municipal, brindar por un próspero Año Nuevo y unas felices fiestas, además de disfrutaron de villancicos en directo. El club deportivo Monte-Sión celebró también la llegada de la Navidad con una cena, a la que

Las actividades navideñas comienzan para los más pequeños en la carpa de la Torre asistieron los jugadores del equipo femenino y masculino, junto con el cuerpo técnico. Además, la música ha estado muy presente. El Auditori de Torrent acogió un espectáculo de villancicos de carols ingleses y

las christmas songs americanas a cargo del grupo Neovocalis. Por otro lado, el Orfeón Polifónico del Círculo Católico ofreció el tradicional concierto de Navidad en las mismas instalaciones. Las personas mayores de Torrent

tancias u otras se encuentran solos y, de esta forma, comparten esta noche tan especial con otros vecinos de la ciudad. El alcalde Jesús Ros y el concejal de Bienestar Social, Francesc Carbonell, compartieron esta cena tan especial con todos los y las pre-

sentes. En cuanto a las actividades infantiles, la animación “Hotel transilvana 2” clausuró el domingo la actividad “Cinema de Nadal”. Durante todos los domingos del mes de diciembre el Cine CAM ha acogido esta iniciativa gratuita organizada desde la delegación de Cultura, donde se han proyectado films de animación en versión castellana y valenciana. Esa misma mañana en la carpa de la Navidad se inauguró las actividades navideñas a los pies de la Torre. Los más pequeños pudieron disfrutar de una animación infantil a cargo de Drac Màgic Teatre. El martes 26 fue el turno del club de dominó ACE Torrent, quienes estuvieron enseñando a pequeños y mayores a jugar a este deporte. A las 18h, el turno fue del artista Pimentón quién ofreció el espectáculo infantil “Hui toca riure”.

Torrent pone en marcha la campaña “Tenemos razones de peso” La iniciativa tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclado de envases de vidrio, especialmente durante las fiestas de Navidad

Contenedores situados en la plaza de les Corts Valencianes, plaza Major, avenida al Vedat nº 130 y plaza Unión Musical

REDACCIÓN

El ayuntamiento de Torrent y la empresa Ecovidrio, ha puesto en marcha, durante las Fiestas de Navidad, la campaña de sensibilización “Tenemos Razones de Peso”, que promueve el reciclaje de vidrio entre todos los ciudadanos. La iniciativa, que se desarrolla entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, invita a toda la ciudadanía y visitantes de la

ciudad a reciclar los residuos de envases de vidrio durante estos días, ya que son fechas con un aumento significativo en la generación de residuos y en especial de alto consumo de productos envasados en vidrio. Para el desarrollo de la campaña, Ecovidrio ha colocado en la Plaza de les Corts Valencianes un contenedor luminoso, decorado con la imagen de la campaña, en el

que quedará plasmado a modo de infografía cómo contribuimos todos los ciudadanos, con el gesto de reciclar envases de vidrio, en la preservación del medio ambiente. Además, se han colocado distribuidos por la ciudad tres contenedores más, situados en la plaza Unión Musical, avenida al Vedat, nº 130 y plaza Mayor. Estos contenedores contienen la imagen de campaña, en los que se pueden

leer distintos mensajes sobre el reciclado de vidrio y la preservación del Medio Ambiente. Acompañando a estos contenedores, un informador realizará campaña de sensibilización entre los viandantes, mostrando los beneficios que el reciclado de los envases de vidrio tiene para el medio ambiente. Además, repartirán marcapáginas con la imagen de campaña y los mensajes sostenibles, para que la difusión de estos mensajes sea mayor y queden perpetuos en muchos hogares. Datos de reciclado de vidrio Según los últimos datos disponibles

correspondientes a 2016, los ciudadanos de Torrent reciclaron un total de 581.695 kilogramos de envases de vidrio. Esto supone que cada torrentino y torrentina recicló una media de 7,2 kilogramos de vidrio. Respecto a la tasa de contenerización, Torrent se sitúa con una media de 269 habitantes por contenedor, contando en la actualidad con un total de 300 iglúes para los residuos de envases de vidrio instalados en el municipio. Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. De igual manera se evita el crecimiento de los vertederos. Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín – vidrio reciclado – en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno. Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.


.com

Síguenos en las redes sociales

Actualitat

11

2ª quincena de diciembre 2017

La Ciutat de les Arts i les Ciències ofrece una programación especial navideña con actuaciones y mercado Una programación de actividades navideñas que se prolongará hasta el próximo 7 de enero

REDACCIÓN

El Paseo de Arbotantes del Umbracle de la Ciutat de les Arts i les Ciències se convierte de nuevo y desde el 15 de diciembre en el paseo más navideño de la ciudad de Valencia con numerosas actividades para disfrutar en familia y con amigos: talleres navideños, mercado con más de 35 puestos, un rincón solidario, zona de 'foodtrucks', photocall navideño y puestos donde se expondrán desde productos de

bisutería y regalo hasta artículos vintage o juguetes de madera. Del 15 de diciembre al 7 de enero, a lo largo de todo el Paseo de Arbotantes del Umbracle, espacio colindante a los lagos del Museu y el Hemisfèric, se puede disfrutar de una amplia oferta infantil con una zona de pago con atracciones, camas elásticas, minigolf, juegos de feria y tren a pedales. Además, los niños pueden entregar sus cartas al emisario de los Reyes Magos.

Por las tardes se celebran espectáculos de títeres y los talleres temáticos con cantajuegos, taller de maquillajes y taller de circo del 26 de diciembre al 7 de enero a las 12:00h y a las 13:00h. Otra de las propuestas infantiles son los espectáculos itinerantes que ya se celebraron los días 15, 16, 17, 22, 23, y 25 de diciembre. Pero también se ha instalado un rincón solidario donde los visitantes pueden depositar juguetes que se destinarán a diferentes ONG's.


.com

12

Comerç i economia

Síguenos en las redes sociales

2ª quincena de diciembre 2017

El tren de la Navidad acerca El rincón consultor el comercio local a los torrentinos Gabi Martínez Martínez Abad Consultores Economista - Miembro Grupo ACE g.martinez@martinez-abad.es www.facebook.com/GabiMartinez2016

Trabajadores autónomos gastos deducibles

REDACCIÓ

El consistorio torrentino, a través de la empresa municipal IDEA’T, puso en marcha el pasado fin de semana una nueva edición del tren de la Navidad, que llegó a las calles de Torrent los días 22, 23 y 24 de diciembre. Esta iniciativa ha sido promovida desde la delegación de Modernización y Gestión de Recursos para fomentar el comercio de proximidad en estas fechas señaladas, haciendo partícipe a los vecinos de esta actividad lúdica por las calles de la localidad. La salida de este mágico transporte público

fue la fuente de las Ranas y la plaza Moralets, con una frecuencia de 15 minutos. El tren de la Navidad se suma a la campaña “La sort t’espera als comerços de Torrent”, que el día 22 repartió 23 premios con una bonificación de 100€ a 300€, según los diferentes premios del sorteo de la lotería de Navidad. El número premiado con 300€ corresponde al número del “Gordo”, el de 275€ al segundo premio y el bono de 250€ al tercer premio. El próximo 6 de enero se realizará la segunda fase de esta campaña sorteando 12 talonarios con des-

cuentos en los 77 comercios adheridos a esta iniciativa. Por su parte, los comercios locales de alimentación, en el marco de la campaña “A Torrent, comerç de proximitat. Aliments de qualitat” sortearon el día 22 tres cestas de Navidad cuyos ganadores fueron: Carmen García Sánchez, Antonio Pardo y Consuelo Royo Mansilla; y seis Cofres VIP de una escapada de fin de semana – regalo de Caia Rural Torrent- a Mª Rosa Fornieles, Paco Puig, Teresa Díaz Malagón, Amalia Olmos Cervera, Mª Carmen Sayas y Rosa Montesa.

Un pasito adelante. Con inicios el día 1, ya será posible, aunque con demasiadas salvedades todavía, la deducción de gastos habituales que se les ocasionan a aquellos empresarios o profesionales autónomos que utilizan parte de su domicilio particular como espacio de trabajo. En concreto los gastos de suministros de dicha vivienda, agua, gas, electricidad, telefonía e Internet. Pero sólo en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior. De modo que ya no sólo se podrá deducir el IBI, la amortización, tasa basuras, comunidad, financiación, etc., aunque estos últimos en un porcentaje distinto. No podemos olvidar las dificultades que se ocasionarán con aquellos contratos de servicios conjuntos. No se abre paso a la deducción a efectos de IVA. Por otro lado, la eterna pelea, la posibilidad de deducir aquellos gastos que se ocasionan con motivo del desarrollo de la misma, relacionados con la manutención, del propio titular, aquí no se modifica nada relacionado con los que se le ocasionan al personal empleado, ni tampoco los relacionados con la locomoción. Se deben producir en establecimientos de restauración y hostelería y abonar utilizando cualquier medio electrónico de pago. Con los límites establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para

gastos normales de manutención de los empleados, es decir, 26,67€ por día en España y 48,08€ en el extranjero, y cuando suponga pernoctación serían de 53,34€ y 91,35€, respectivamente. Se prevé que también se deba cumplir el requisito de que se produzcan por desplazamientos fuera del domicilio de trabajo o residencia del contribuyente. Sin olvidar que siempre se deberá justificar la realidad del desplazamiento y su correlación con los ingresos. No cambia nada el tratamiento de las también habituales comidas con clientes o proveedores. Y se sigue quedando fuera una propuesta de acuerdo pacífico para la deducción de los gastos ocasionados por el vehículo turismo, que como sabemos, en muchas ocasiones se convierte en un elemento imprescindible para el desarrollo de la actividad de muchos más empresarios o profesionales de los que la administración considera justo aceptar este gasto sin discusión. Por otro lado, que en muchos casos se suele pasar por algo, siguen siendo deducibles las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años que convivan con él. El límite máximo será de 500€ por cada una de las personas señaladas anteriormente y como novedad, se amplía a 1.500€ por cada una de ellas con discapacidad. A esperar el reglamento.


.com

SĂ­guenos en las redes sociales

13 2ÂŞ quincena de diciembre 2017


.com

14

Comerç i economia

Síguenos en las redes sociales

2ª quincena de diciembre 2017

Éxito en la “Mostra Empresarial de Nadal 2017”

ZONA PYME Carmen Vergara

Arquitecta Agente Inmobiliario (Keller Williams) Miembro Grupo ACE carmen.vergara@kwspain.es

www.grupo-ace.es Tel. 961 560 631

La localidad de Torrent celebró durante el 15 de diciembre la “Mostra Empresarial de Nadal 2017”, una iniciativa de la Asociación de Comercio y Servicios de Torrent (ACST) que tiene como objetivo impulsar el comercio local. En la Avenida al Vedat se instalaron decenas de stands de comercios y empresas de la ciudad, en los que desde por la mañana hasta las 20h estuvieron ofreciendo ofertas exclusivas de sus productos y servicios. Los vecinos pudieron adelantar sus compras navideñas en el centro de la localidad, incentivando la economía local. El alcalde Jesús Ros y concejal de Modernización y Gestión de Recursos, Andrés Campos, visitaron a los comerciantes junto con el presidente de ACST, Vicente Rodrigo, y el gerente, Iván Valls. Bajo el lema #Laciudadesnuestra, la asociación ha buscado promover actividades empresariales con los establecimientos para fomentar el comercio de proximidad, sobre todo en estas fechas tan señaladas para el consumo. Esta iniciativa, que representa una

parte del tejido comercial y empresarial de la ciudad, se suma a otras iniciativas locales de fomento del comercio de proximidad como la campaña de IDEA’T, “La sort t’espera als comerços de Torrent”. Desde ACST han querido agradecer a todos la participación y/o colaboración en la Mostra. Ya están trabajando en la siguiente #MostradeTorrent que tendrá lugar en primavera de 2018. "Una vez más, hemos demostrado que en nuestra ciudad podemos encontrar todos aquellos productos y servicios que se pueda imaginar y, ahora más que nunca, en plena campaña de navidad 2017, reivindicar nuestro apoyo al comercio local que da sentido a nuestro hashtag navideño: #LaCiudadEsNuestra.", afirmaron desde la asociación.

ACST https://twitter.com/ACSTorrent http://www.acst.es/ https://www.facebook.com/ACSTorrent/ #empresasdetorrent #untorrentdepossibilitats

Su vivienda en venta Tres son los factores decisivos a la hora de lograr la venta de su vivienda: el estado del inmueble, el marketing y el precio. Vamos a pasar a analizar cada uno de estos factores y ver de quién depende cada uno de ellos. El estado de su vivienda depende directamente de usted como propietario. Su propiedad tiene que destacarse entre un mar de inmuebles a la venta, ser la mejor entre sus iguales. Arréglela lo preciso como para dar la sensación de poder ser ocupada en muy poco tiempo. No se trata de hacer reforma, se trata de sacar el máximo partido a lo que hay. El segundo factor es el marketing, responsabilidad directa del propietario o del agente inmobiliario al que el propietario confía la gestión de venta. Consiste en las diferentes acciones que se realizan para pre-

sentar y difundir su vivienda en venta en el mercado. Como ejemplos de estas acciones están la difusión de anuncios en portales y webs especializadas, cartelería, hacer marketing directo, envíos y seguimiento a clientes potenciales, la colaboración entre inmobiliarias, jornadas de puertas abiertas… Todo ello encaminado a encontrar el mejor comprador para su vivienda. Es necesario emplear todas las armas y herramientas para lograr la venta y trabajar para conseguir el precio más alto posible por su inmueble. El tercer factor es el precio. ¿Quién pone el precio a su vivienda? Usted

como propietario sin duda. Pero, ¿quién fija el precio final de su propiedad? Su vivienda vale lo que un comprador esté dispuesto a pagar por ella. Es el mercado el que finalmente determina un precio para su inmueble. Es fundamental un correcto asesoramiento a la hora de definir el precio de venta de su vivienda. Sinceridad, realismo y conocimiento del mercado inmobiliario son claves. Si se equivoca en este dato su inmueble no tendrá visitas, será descartado por caro y sin visitas no hay ofertas y sin ofertas es imposible lograr la venta. En conclusión, si el estado de la vivienda es el mejor posible y el precio no depende de usted como vendedor, el único factor que puede influir en la venta de su casa es el marketing. Un buen plan de marketing personalizado es fundamental porque si se ve, se vende.


.com

Festa i tradició

Síguenos en las redes sociales

15

2ª quincena de diciembre 2017

Torrent “recupera” los premios de Teatro Fallero en la Gala de la Cultura La Falla Avinguda gana el primer premio con “Cómeme el coco, negro” REDACCIÓ

El pasado viernes 15 de diciembre, el Auditori de Torrent acogió la Gala de la Cultura, donde se libraron los premios del Concurso de Teatro fallero en las modalidades de Obra Larga y Corta. La gala empezó con la recepción de la Fallera Mayor de Torrent, María Jesús Rincón Prieto y su corte de honor, pero faltaban las estatuillas. Este fue el hilo argumental de la actuación teatral sobre la que se desarrolló la entrega de premios. Los galardones fueron “robados” por integrantes de Junta Central Fallera de Valencia, entre los que se encontraba el actor i edil, Carlos Galiana, delegado de Cultura, Boro Carsí, Vicepresidenta de Junta Central Fallera de Valencia, Inma Guerrero. Durante el acto, las fallas de Torrent lucharon por recuperar los galardones para finalmente hacer entrega de ellos. No faltó a este acto el alcalde Jesús Ros acom-

Emilio Aracil Furió de la Falla Calle Toledo. Premio a la mejor actriz de reparto: Natalia Bartual Montero de la Falla Nicolau Andreu. Premio a la mejor dirección: José Francisco Requena Piles de la Falla Ramón y Cajal.

pañado por el concejal de Actividades Lúdicas y Tradicionales, Alfred Costa. La Fallera Mayor de Torrent, María Jesús Rincón, hizo entrega de los premios. Los ganadores fueron: Modalidad Obra Corta 1er premio: Falla Calle Toledo con la obra “Pa florit” 2º premio: Falla Plaça de Sant

Roc, con la obra “En l’ull de Dèu” 3er premio: Falla Antoni Pardo con la obra “Cuando te mueras del todo”. Premio al mejor actor: Javier Hernández Antonino de la Falla Ramón y Cajal. Premio a la mejor actriz: Nuria Segura Romero de la Falla Ramón y Cajal. Premio al mejor actor de reparto:

Modalidad Obra Larga 1er premio: Falla Avinguda con la obra “Cómeme el coco negro”. La obra fue representada en la Mostra de Teatre Amateur Juan Manuel Ferraro. 2º premio: Falla Zaragoza - Parc Central, con la obra “L’assaig general” 3er premio: Falla Cronista Vicent Beguer Esteve con la obra “Rumors”. Premio al mejor actor: Ximo Raga Codoñer de la Falla Cronista Vicent Beguer Esteve. Premio a la mejor actriz: M.Carmen Royo García de la Falla Avinguda. Premio al mejor actor de reparto: Vicent Burguesa Fernández de la Falla Avinguda.

Premio a la mejor actriz de reparto: Nuria Salt Company de la Falla Zaragoza–Parc Central. Premio a la mejor dirección: Gemma Puchades Villarreal de la Falla Avinguda. Brindis por la Navidad El jueves por la noche las falleras mayores de la ciudad, Mª Jesús Rincón Prieto y Alexia Manzano Muñoz, acompañadas por sus cortes de honor brindaron junto al alcalde Jesús Ros y el concejal de Actividades Lúdicas y Tradicionales, Alfred Costa, para dar oficialmente la bienvenida a las fiestas navideñas. El consistorio acogió este acto fallero, que marca el comienzo de la Navidad y del año nuevo para vecinos y falleros. Un año inolvidable para las dos falleras mayores de Torrent, donde cumplirán su sueño en unas fallas que recordarán para siempre. En el acto, los presentes lanzaron mensajes de optimismo para este año nuevo y felicitaron las navidades a todos los vecinos de la ciudad.


.com

16

Festa i tradició

Síguenos en las redes sociales

2ª quincena de diciembre 2017

ADISTO celebra su tradicional gala benéfica de Navidad La asociación hizo entrega de los premios del maratón fotográfico que organizó el pasado mes de noviembre

REDACCIÓ

La Asociación ADISTO celebró su tradicional gala benéfica para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una cita que reunió, en el salón parroquial, a un gran número de asistentes, entre familiares, voluntarios y amigos. Aprovechando la jornada se hizo entrega de los premios del I Maratón Fotográfico organizado por la asociación el pasado mes de noviembre. Bajo el lema “Todos somos iguales pero con capacidades diferentes”, el acto estuvo lleno de actuaciones muy divertidas y en las que la música y el baile estuvieron presentes

de la mano del grupo de percusión de ADISTO, Perfussió, que interpretó dos piezas musicales en compañía del profesor Cristian Franch; y la participación del grupo Kangoo Fitness. También participó un grupo de la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve, con el monólogo “Los hombres de nuestras vidas”. El grupo de teatro PATRACOLÀ también participó en el espectáculo realizando Human; una actuación de baile y expresión corporal, además de un tango, interpretado por Laura Bermell y Javier Fernández. Y el grupo de danza Maisha Ballet Fusión realizó una actuación de mestizaje musical y de baile.

Y, como no podía ser de otra manera, el grupo de mamás noeles de ADISTO, bailaron la coreografía navideña de All i want for christmas is you. Los presentadores de la gala, Marina Sánchez, Amparo Sanz y Aitor Sánchez, dieron paso a José Bernal, presidente de ADISTO y al alcalde Jesús Ros, que dedicaron unas palabras dirigidas a todos los integrantes de la asociación por “su trabajo, esfuerzo y dedicación que desde la asociación se realiza”, destacó Ros. Seguidamente, se hizo entrega de los premios del Maratón fotográfico, que incluían los reconocimientos a la mejor serie fotográfica, así como a la mejor fotografía. Subieron al escenario para hacer entrega de los galardones: Alfonso Díaz de ALDI ESPORT; Toni Gil de Ocaña i Gil; Ismael Casabán, director general de la Caixa Rural de Torrent, y los miembros del jurado Beni Córdoba y Juan Miguel Esteve. Para finalizar el acto, se proyectó un vídeo y los chicos y chicas de ADISTO subieron al escenario, donde pronunciaron un manifiesto, bajo la voz de Mónica Ferrero.

Infórmate diariamente en

nouhorta.com


.com

Síguenos en las redes sociales

Festa i tradició

17

2ª quincena de diciembre 2017

La Germandat del Sant Sopar celebra el seu VIII Concert de Nadal

La Banda de CC.TT amb els diferents representants de la societat torrentina

La Banda de CC.TT durant el certamen IRENE RAGA LAGOA

El “VIII Concert Benèfic a favor de Càrites” es va celebrar el passat dissabte 16 de desembre, reunint a la Parròquia de Sant Josep de Torrent amics, veïns torrentins i membres de la Germandat que no van voler faltar a la cita un any més en aquestes dates tan especials. Al concert van assistir personalitats de la societat torrentina, entre

els quals es troben D. Andrés Campos Casat, la Sra. Inmaculada Amat Martínez, i diversos membres de la corporació municipal. El President de la JCHHSS, D. José Vicente Yago Mora, acompanyant a la Reina de l’Encontre i Àngel de Resurrecció, la Srta. Gemma Torrent Medina; la Fallera Major Infantil de Torrent, la Srta. Alèxia Manzano Muñoz, D. Javier Francés Aparicio, Consiliari de la

Germandat, la Sra. Carmen Herraiz, Presidenta de Càrites, qui va agrair tant a la Germandat com a tots els assistents la seua llavor i col•laboració en la campanya de recollida d’aliments no peribles que la Germandat del Sant Sopar va dur a terme durant tota la setmana, i que de manera solidària van donar a Càrites per a totes aquelles persones més desfavorides en aquestes dates. La Srta.

CURSOS GRA PAR RA PERSONAS S DES LOS CERTIFICADOS DE PRO OFESIONALIDAD ...

¡ LLÁMANOS !

Imagen : Asierromero / Freepik

96 157 10 10

Jennifer Martínez Calvo, Germana Major de la Germandat i D. Vicente Marcilla Viñes, President de la Germandat, també van estar presents en l’acte, a més de diferents personalitats de la Setmana Santa torrentina. Així doncs, agrair a tots els assistents i participants que van fer possible aquest acte, que amb tant esforç i il•lusió per part dels membres de la Banda de CC.TT amb

altres membres de la Germandat s’ha dut endavant, a més de poder comptar amb la col•laboració de la Parròquia de Sant Josep i Càrites. Des de la Germandat del Sant Sopar i Cavallers del Sant Calze desitgem un Bon Nadal i Bones Festes a tot el poble de Torrent. Irene Raga Lagoa Márketing y Publicidad

Te ofrecen formación prác tic a, experiencia en empresa, bec as y MÁ S OPORTUNI N DADES DE EMPLEO, ¡ CON UN 70% DE INSERCIÓN !

... TE PREPA PAR AN A P PAR AR A TR ABAJAR COMO ...

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

Ins talador//a y reparador/a de PCs Operador//a de teleasis tancia PCs

PROMOCIÓN Ó T U R ÍS T I C A E INFORMACIÓ ÓN AL VISITANTE

Guía turís tico Agente de desarrollo turí r s tico lo oc a l

DINAMIZACIÓN COMUNITARIA

Dinamizador/a cultural Ges tor//a asociaciones • Técnico comunitario

CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS

Ges tor/a de microempresas

ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO

Técnico/a de consumo Responsable area de ges tión de clientes

AC TIVIDADES ADMINISTR ATIVAS

Adminis trativo/a

INGLÉS B2 RUSO: GESTIÓ ÓN COMERCIAL CHINO BÁSICO: A AT TENCIÓN AL PÚBLICO

A p e r t u r a s e n e l á m b i t o c o m e r c i a l, el negocio internacional, e l tu ri s m o y los ce nt ros d e oc io


.com

18

Educació i cultura

Síguenos en las redes sociales

2ª quincena de diciembre 2017

#puntoycoma, una exposición que muestra la trayectoria fotográfica de Emilio Chuliá

enrique

Cardesín

La muestra se exhibe en la sala de exposiciones de l’Espai hasta el día 22 de enero de 2018

Un hijo en Berlín (3 de 5)

REDACCIÓ

El pasado viernes 15 de diciembre se inauguró la exposición #puntoycoma del fotógrafo Emilio Chuliá. La muestra, que se encuentra situada en la sala de exposiciones de l’Espai (edificio Metro), hace un recorrido por la obra de este torrentino, realizando un viaje por su fotografía a través de las más de mil imágenes que se exhiben. De manera creativa y original, el autor presenta esta exposición, con la participación y colaboración del diseñador local Eugenio Simó, como comisario de la obra. Chuliá define la exposición como “una

pausa, un pequeño espacio de reflexión, más largo que una coma, pero nunca tan largo como el punto”.

La muestra refleja la evolución del lenguaje fotográfico del autor' La muestra refleja la evolución del lenguaje fotográfico del autor, desde sus inicios hasta la creación de un estilo propio. Para ello, se utiliza como hilo conductor las conclu-

siones fotográficas que en forma de texto, Emilio ha ido publicando estos últimos años en el Magazine Urban del Diario Levante EMV, siendo la número veinte de estas publicaciones el detonante y la justificación del motivo por el que se realiza ahora y no antes. La exposición, que fue inaugurada por el concejal de Cultura, Alfred Costa, quien acudió acompañado por representantes del equipo de gobierno y amigos y familiares de Emilio, estará en la sala de l’Espai hasta el día 22 de enero de 2018. De lunes a viernes de 9h a 14h y de 16h a 20:30h; y los sábados 10h a 13h.

Si no hay peor cuña que la de la misma madera, el hijo legítimo de Wolfgang, Uwe Schreck, era un vivo ejemplo. Cursó sus estudios en los colegios más elitistas del Berlín occidental. Aún adolescente, se afilió al Partido Nacionaldemócrata de Alemania, la principal formación de ultraderecha del país. Pero él no aspiraba a ocupar ningún cargo orgánico, menos aún institucional; sino que se consideraba un hombre de acción. Pensaba que no era bastante con el ejercicio de la política para conseguir la implantación del Cuarto Reich. Así que se integró pronto en uno de los grupos neonazis más violentos. Esta organización clandestina se reunía en la taberna Mesón del Verdugo, donde almacenaba el arsenal bélico y preparaba minuciosamente sus ataques contra los establecimientos regentados por inmigrantes: rotura de escaparates, incendio, género volcado y pisoteado… En ocasiones agredían físicamente a las personas con bates de béisbol. Wolfgang estaba al corriente de todas las actividades de su hijo, y las aplaudía con delectación. Pero lo que ignoraba es que muchas noches Uwe se colaba de rondón en la habitación de una de las criadas, Esther, varios años mayor que él. Wolfgang aún no le había contado su secreto. Wolfgang y su hijo Uwe visitaron con frecuencia en España al abuelo y al padre de Adolfo. A la llegada o al regreso de su destino turístico en la Costa del Sol. Allí tenían atracado durante todo el año un yate de gran eslora. Francisco y Uwe eran de la misma edad. Y compartían la misma ideología ultraderechista. Francisco se integró, también en su juventud, en el grupo neofascista Guerrilleros de Cristo Rey. A Uwe lo invitaban siempre a sus reuniones, y el alemán les enseñaba diferentes técnicas para ejecutar con éxito las acciones violentas. Los radicales españoles lo escuchaban con rendida admiración. Ejercía de traductor Francisco, que hablaba con mucha soltura el idioma germano. Uwe se hacía cruces ante la permisividad

de las autoridades franquistas. “Al contrario de las alemanas -se quejaba agriamente-, que nos someten a nosotros y a otros grupos neonazis a una vigilancia y control férreos, y son implacables en nuestra persecución y desarticulación”. Wolfgang le había relatado muchas veces a su hijo el desventurado lance de la trinchera en el frente ruso. Y se palpaba la prótesis de la pierna izquierda siempre que lo recordaba. En el lecho de muerte, estrechándole las manos con las pocas energías que le quedaban, le arrancó a Uwe la promesa de acudir en auxilio del viejo camarada que le salvó la vida aquel aciago día de la explosión de la granada. “Cuando se te presente la oportunidad -le dijo-, cosa que a mí no me ha sucedido nunca; y eso que, bien lo sabe Dios, lo he deseado muy vivamente”. Con los ojos velados por las lágrimas, el hijo asintió con la cabeza; la intensa emoción no le dejó pronunciar palabra, solo gruñidos, como si alguien le hubiera agarrado del cuello y lo estuviera asfixiando. Al final, casi a punto de expirar, con un hilo de voz, Wolfgang le reveló a Uwe que había tenido una hija con una mujer judía. “Esther es hija mía”. Pero ya no le quedó tiempo para reparar en la súbita palidez de Uwe. En el velatorio de Wolfgang, la sirvienta que simulaba ante los restantes miembros de la casa, incluido el servicio, que era la madre de Esther (se hizo cargo de la crianza de la niña desde el mismo día en que Sara, su madre verdadera, fue arrestada por la Gestapo), se acercó a Uwe y le susurró al oído: “Su hermanastra, señor, está embarazada. Y ella dice que el padre es usted”. Uwe clavó su manaza en el brazo de la criada y la atrajo enérgicamente hacia sí, hasta pegar la oreja de ella en su boca, y silabeó calmosamente: “Yo no tengo nada que ver con una judía. Entérate. Y no vuelvas a decirme nunca más que es mi hermanastra”

Enrique S.Cardesín Fenoll


.com

Síguenos en las redes sociales

Educació i cultura

19

2ª quincena de diciembre 2017

La torrentina Conxa Chust guardonada als Premis comarcals d’Ideco El reconeixement s’atorgarà el proper 2 de febrer a la Sala Cívica de l’Antic Mercat dins la Gala Anual de Premis de l’Instut d’Estudis REDACCIÓ

L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (IDECO) ha desvetllat els guanyadors la XXI Premi d’Investigació 2017, en els quals col•labora l’Ajuntament de Torrent. El premiat ha sigut l’escriptor Wilson Ferrús Peris, per l’obra titulada El grup femení de la residència d'Estudiants de Madrid en temps de guerra: l'Hort de les Palmes de Picanya (1936-1939)' pel seu valor històric i els testimonis que aporta. Es tracta d’un projecte que estudia un període convuls de la història, quan València, i per extensió l’Horta Sud, va haver d’arrecerar institucions d’àmbit estatal, en este cas de la institució educativa, alhora que rescata la memòria històrica de les professores que hi van exercir. A més, s’ha declarat finalista el projecte Pintors contemporanis de l'Horta Sud, de Francesc Guillem Chilet, que permet tenir a l’abast la trajectòria dels artistes contemporanis de l’Horta Sud, així con un catàleg actualitzat de la seua obra. D’altra banda, IDECO també ha

anunciat els guanyadors dels guardons anuals. El Premi local de Carmen Varelo s’ha atorgat a Conxa Chust; un premi que reconeix el treball de les dones, i que ha sigut concedit a esta torrentina per la seua gran tasca en este àmbit. L’escriptora de Les xiques de Torrent, publicació esgotada en la primera edició, ha escrit també sobre gas-

tronomia local i indumentària, a més de ser fundadora del grup Alimara. De la mateixa manera, la menció Quico Moret ha sigut per a Vicent Olmos, natural de Catarroja i editor d’Afers. Se li reconeix així la tasca realitzada com a editor d’edicions de la Univeristat de València i la seua trajectòria en el món editorial,

amb una gran quantitat de publicacions, com ara, les referents a la comarca de l’Horta Sud en els anys 80-90. El regidor de Cultura, Alfred Costa, ha explicat que “la proposta de recuperar per a Torrent, capital de l’Horta Sud, els premis d’investigació era una responsabilitat i una obligació. Encara més si en esta ocasió

una torrentina està guardonada per la seua tasca divulgadora”. Ferrús rebrà com a premi una dotació econòmica de 2.000 euros, en què col•laboren l’Ajuntament de Torrent i la Direcció General de Política Lingüística; a més de la publicació del seu estudi per l’editorial Perifèric. El llibre es publicarà i es presentarà el pròxim any, en un acte que tindrà lloc a l’Antic Mercat el dia 2 de febrer. En eixe acte també es presentarà el llibre guanyador de l’any 2016 de Pau M. Sarrió Andrés, autor de l’obra: Campanes, campaners i tocs tradicionals a la comarca de l'Horta Sud. Per tant, a Torrent, este serà “El Febrer més llarg”, ha assenyalat Costa, ja que s’està preparant un calendari d’activitats lúdiques i culturals que arrancaran amb l’Entrà de la Flor, inclourà del 1er Festival de Música Intercultural Arrels de la mà de Carles Magraner amb quatre concerts a la ciutat i conclourà amb el 1er Concurs Internacionals de Cassola de Sant Blai.


.com

20

Esports

Síguenos en las redes sociales

2ª quincena de diciembre 2017

El CAT obtiene grandes resultados en el Campeonato Provincial Cadete Equipos P.C. Niklas quedó 1º con un tiempo de 8”77 haciendo la mínima para su Campeonato de España

REDACCIÓ

Los cadetes del Club Atletismo de Torrent han competido realmente bien en el Campeonato Provincial Cadete Equipos P.C. Los chicos quedaron en segunda posición con 68 puntos, solo

por detrás del Valencia Esports, quedando en la gran mayoría de pruebas en segunda y tercera posición, excepto en 60m.v. donde Niklas quedó 1º con un tiempo de 8”77 haciendo de paso la mínima para su Campeonato de España que se celebrará los días

17 y 18 de marzo en Sabadell. En cuanto a las chicas, una merecida 4ª posición con 81 puntos, con una Mireia Medina compitiendo muy bien en altura quedando en 2ª posición con 1,37m y Paula clasificándose 3ª en los 60m.l. con un tiempo de 8”29.


Montserrat - Montroi - Real - Turís Las fallas de Turís presentan sus monumentos para 2018

La pilota valenciana protagonitza la nova exposició en la Casa Museu de Turís

Se entregaron los premios al concurso de tarjetas de Navidad a Diana Vicente y Nayla Badenes

Representantes de las Fallas de Turís

REDACCIÓ

REDACCIÓ

A través de un sencillo acto que concregó a los máximos representantes de las cinco comisiones falleras de Turís se presentaron las diez fallas, entre grandes e infantiles, que ocuparán las diferentes demarcaciones de esta localidad de La Ribera Alta entre los días del 22 al 25 de marzo 2018. El alcalde y Presidente Nato de Junta Local, Eugenio Fortaña, presidió el acto junto a Isabel Guaita, Concejal de Cultura y Presidenta Ejecutiva. En Els Barris plantan por segundo año consecutivo Fernando López, con el lema “Quins ani-

mals més marcians” en la infantil, y Pedro Santaeulalia (Santaeulalia Tematizaciones) con el lema “Encallats” en el caso e la grande. En Plaça del Mercat és el quinto año que planta José Lafarga la falla grande y el séptimo que Vicente Espeleta planta la falla infantil con los lemas “Per norma” y “El show del foc” respectivamente. Este año se estrena Paco Torres en Placeta del Marqués con su primer monumento grande que llevará por lema “Arrapa i fuig”. Por su parte Salvador Dolz se encarga por quinto año consecutivo de la falla infantil con el lema “El ball de máscares”.

En Avda. Corts Valencianes se estrena Pepe Badía con dos fallas que versarán sobre “La història no cambia” en la grande y “El viatge mai arriba” en la infantil. Finalmente en L’Antiga Fontanella continua en el que ya es su quinto año plantando Xesco Gil con dos monumentos que llevan por lema “La vida és un circ, disfruta de l’espectacle” en el caso de la infantil, y “El cami del Samurai” en el caso de la grande. En el trancurso del acto, en el que participaron todos los máximos representantes de 2018, también se entregaron los premios al concurso de tarjetas de Navidad organizado por Junta Local y que correspondió a Diana Vicente Palmero y Nayla Badenes Almonacil.

Els aficionats a la pilota valenciana estan d'enhorabona a Turís, ja que poden gaudir d'una extraordinària exposició que romandrà en la Casa Museu fins al pròxim 3 de gener. La mostra engloba fins al més mínim detall relacionat amb aquest esport autòcton. Des dels tipus de pilota fins als accessoris passant per les modalitats de joc, la vestimenta, els trinquets i nombrosos detalls històrics. A més ofereix l'oportunitat al visitant d'interactuar a través de diverses tablets en les quals es pot observar com els jugadors s'equipen amb les proteccions en les mans, com es fabriquen les pilotes o com transcorren les partides en cadascuna de les seues modalitats. La Reina de les Festes, Andrea Nogueroles, va ser l'encarregada

d'inaugurar l'exposició acompanyada per l'alcalde, Eugenio Fortaña, i la regidora de Cultura Isabel Guaita. “Pensem que com a Turís ha existit tradició a la gent li agradaria reviure-la amb aquesta exposició que ens ofereix la Diputació de València, que és una de les més demandades, ja que fa més d'un any que la sol·licitàrem”, va explicar Isabel Guaita. L'alcalde, Eugenio Fortaña, va animar a la ciutadania “a passar aquests dies per la Casa Museu. La mostra és molt completa, és molt curiosa per tots els detalls que tanca i segur que a més d'un li fa reviure temps passats i, per què no, encén l'espurna perquè ressorgisca la pilota valenciana en el nostre municipi. Sens dubte és una bona excusa per a eixir de casa aquests dies”.

Turís celebra la “Setmana de la Salut” L’Ajuntament de Turís REDACCIÓ

Xarrades, activitats físiques a l'aire lliure, tallers o proves mèdiques, són algunes de les accions saludables promogudes pel Centre de Salut i l'Ajuntament de Turís en el marc de la “Setmana de la Salut” de la localitat, que se celebrà en diferents punts de la localitat del 18 al 22 de desembre. “Amb aquesta iniciativa no solament volem traslladar la importància de la prevenció i l'educació saludable, sinó també conscienciar a gent de totes les edats que la cura de la salut és essencial”, explica Carlos Rodrigo, director d'Atenció Primària del Departament de Salut Manises. Durant els dies 18 al 22 de desembre, la salut va ser la protagonista a Turís. Per açò, els habitants van poder accedir a múltiples serveis i activitats gratuïtes en diferents punts de la localitat, pensades per a aconseguir que els habitants de Torís tinguen uns hàbits més saludables. Xarrades i proves mèdiques La setmana de la salut donà començament el dilluns 18 de desembre amb un desdejuni cardiosaludable en el col·legi públic Joaquín Muñoz a càrrec de la doctora Teresa Escote, pediatra del

Centre de Salut de Turís. Durant el desdejuni, els xiquets i xiquetes rebran unes pautes sobre com portar una alimentació saludable i equilibrada. El dimarts 19, l'Hospital de Manises comptà amb un stand en el Mercat de Turís on es realitzaren proves mèdiques en l'acte a tots els que s'acostaren. Mesurar variables com el risc cardiovascular o la pressió ocular per a evitar un glaucoma, són algunes de les revisions mèdiques que es prepararen per als veïns de la localitat. A més, la vesprada del dimecres 20, la matrona del Centre de Salut de Turís, Begoña Ibáñez, aconsellà sobre mètodes preventius en el càncer de cérvix. Aquesta mateixa vesprada també es va dur a terme una conferència sobre recursos socials en l'ajuntament de Turís. En el marc d'aquesta setmana de la salut, també van estar previstos diversos tallers i xarrades sobre temes d'interès mèdic per a la població. El dimarts 19 donaren començament els tallers de la mà de la doctora Escote, qui va impartir una classe de primers auxilis infantils en la guarderia municipal “La Trillaora”. El dijous 21 i divendres 22 es van dur a terme altres tallers a càrrec de Layla Azizieh, infermera de Centre de Salut de Turís, enfocats a esportistes i

personal de la Policia Local, on se'ls ensenyà les tècniques bàsiques de reanimació cardiopulmonar (RCP). A més, es realitzà una masterclass d'alimentació saludable en l'ajuntament de la localitat. Caminades Saludables La Setmana de la Salut de Turís explicà també amb dues excursions gratuïtes a l'aire lliure en les quals els veïns van poder gaudir de tots els beneficis de l'exercici físic. El dia 21 es va dur a terme una caminada saludable que va partir des de Godelleta i el dia 22 se celebrà la de Turís, tots dos esdeveniments van concloure amb un desdejuni saludable per a tots els participants. Amb aquestes activitats, el Departament de Salut de Manises vol conscienciar a la població de la importància de portar una vida sana, en la qual l'exercici físic estiga present de manera regular. En ocasions, un simple passeig és suficient per a mantenir-se actiu. La Setmana de la Salut de Turís s'emmarca en el Pla Promoció de la Salut engegat pel Departament de Salut de Manises i l'Hospital de Manises amb l'objectiu de traslladar la importància de l'adopció d'hàbits saludables per part de la població.

prepara el I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes REDACCIÓ

El passat dimarts 19 de desembre es van fer unes reunions a l’Ajuntament de Turís amb persones que representaven distintes associacions locals i en el marc de les actuacions que estan portant-se a terme per fer el I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes.

El pla serà transversal i treballarà sobre diferents àrees municipals Marisa Camarasa, experta en igualtat, va tractar des de distintes perspectives assumptes relacionats amb les polítiques inclusives que caldrà desenvolupar a Turís. Esta iniciativa que promou la Regidoria d’Igualtat, també està realitzant un qüestionari online

per facilitar la participació ciutadana i fonamentar unes accions que s’ajusten a la realitat local i puguen combatre distintes resistències desiguals. El pla d’igualtat serà transversal i treballarà sobre diferents àrees municipals, amb uns objectius planificats estratègicament que intenten involucrar al teixit associatiu del municipi en la seua confecció. La igualtat d’oportunitats de dones i homes és una qüestió de la màxima rellevància en la nostra societat i cada persona, organització o institució, hem de fer tot allò que estiga en les nostres mans per aconseguir-la.


.com

22

Oci i Serveis

Síguenos en las redes sociales

2ª quincena de diciembre 2017

Cine i literatura El Gran Showman

La última pintura de Sara de Vos. Dominic Smith.

Biopic sobre Phineas Taylor Barnum (18101891), un empresari circense nord-americà, fundador del "Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus" conegut com "l’espectacle més gran en la terra". Una comèdia musical del director MIchael Gracey

Quan Ellie Shipley, una reconeguda historiadora de l'art, descobreix l'any 2000 que els dos quadres de Sara de Vós, l'original i la seua falsificació, estan de camí al museu on organitza una exposició dedicada a les pintores del Segle d'Or holandés, la seua vida amenaça amb desplomar-se.

(FILMAFFINITY)

Recomanació de Ginés Vera

Horòscop

Les nostres receptes

Àries 20 de març al 20 d’abril Sembla que finalitza una temporada intensa. Ara comença un període d'adaptació a la nova realitat. Taure 21 d’abril al 21 de maig Només necessites activar la teua voluntat perquè tot es moga al teu voltant. És hora de començar a cuidar-te. Gèminis 22 de maig a 21 de juny El teu comportament serà la clau de l'èxit amb les persones que t'envolten. Utilitza el teu magnetisme. Càncer 22 de juny al 23 de juliol Deixa que la teua parella porte la iniciativa, segueix els seus passos allà on et porte. Pots sorprendre't. Lleó 24 de juliol a 23 d’agost T'arribaran a través d'un conegut o una amistat ofertes laborals molt interessants. No et lligues al passat. Verge 24 d’agost al 23 de setembre Avui tu i la teua parella tindreu l'oportunitat de fer coses que feia temps que no podíeu fer. Balança 24 de setembre al 24 d’octubre Les passions poden fer la seua aparició i intentar irrompre en la teua vida d'una manera agressiva. Escorpió 24 d’octubre al 22 de novembre Potser tindràs la temptació de dirigir la vida de les persones que t'envolten, especialment de la teua família. Sagitari 23 de novembre a 21 de desembre Es presenta una jornada no gaire bona per a la teua economia, ja que tindràs tendència a gastar. Capricorn 22 de desembre al 20 de gener No deixes que la teua part més superficial siga més forta que l'espiritual. Dedica uns minuts a meditar. Aquari 21 de gener al 19 de febrer Dia molt bo en el terreny sentimental. La persona que tant t'agrada farà un pas decisiu. Pisces 20 de febrer al 20 de març Una persona del teu grup d'amistats t'ajudarà a superar situacions conflictives. Deixa't portar per la seua opinió.

Sudoku

Cómo jugar: cal replenar totes les caselles amb números del 1 al 9 sense que es repetisca el mateix en la mateixa fila, en la mateixa columna i en la mateixa cel·la de 3x3 caselles.

Goulash de vedella a l'hongaresa Ingredients - 600 grams d'agulla de vedella en trossos -4 cullerades soperes d'oli d'oliva verge extra -1 got xicotet de vi negre de bona qualitat -3 cebes mitjanes -1 cullerada sopera de pimentó dolç -1 got de brou de carn -2 cullerades soperes de tomaca triturat -250 grams de bolets i xampinyons barrejats -½ cullerada de pebre negre mòlt -1 cullerada de sal -Creïlles fregides per a acompanyar

Preparació 1. Salpebrem la carn i la fregim a foc fort fins que estiga daurada per tots els costats. Per a açò, posem a calfar prèviament la meitat de l'oli en l'olla on anem a fer el guisat. 2. Salpebrem la ceba pelada i picada fins que estiga blaneta i orada, en una paella amb la resta de l'oli que ens queda. 3. Afegim les dues cullerades de tomaca i seguim fregint durant 5 minuts més. Després, incorporem el pimentó i li donem unes voltes perquè no se'ns creme i el goulash hongarés de vedella quede perfecte. 4. Incorporem el sofregit a l'olla amb la carn, la posem al foc, afegim el vi i anem removent amb una cullera de fusta. 5. Tirem a l'olla els xampinyons amb els bolets i el

brou i coem. Si és en olla ràpida, tanquem l'olla i li donem 20 minuts de cocció. Quan es puga obrir, provem el guisat i, si ho necessita, rectifiquem de sal i pebre. Si ho fem en olla normal, afegim el doble de brou de carn i coem el goulash de vedella a l'hongaresa a foc lent, fins que la carn estiga tendra. 6. Deixem reposar una mica i tenim el guisat llest per a servir. Tant en olla ràpida com en una casserola normal, hem d'aconseguir que la carn quede tendra i sucosa, donant-li el temps de cocció necessari per a aconseguir-ho.. I per a acompanyar, creïlles fregides o creïlles al forn recetasgratis.net Catina Barbero Diaz


.com

Síguenos en las redes sociales

23 2ª quincena de diciembre 2017

LA GUÍA GASTRONÓMICA

Restaurante La Plaza

Menú ejecutivo diario de martes a viernes a mediodía: 16 €. Compuesto por dos entrantes, centro mesa y plato principal a elegir: arroz, carne o pescado. Postre y café.

Plaza la Libertad 16 -17 · Torrent Tel 96 108 04 90 · www.restaurantelaplaza.net

Bar Rte. Rueda

Menús diarios. Carta selecta de carnes y pescados. Tapas variadas C/ San Valeriano, 4 · Torrent · Tel: 96158 00 02


.com

24 2ÂŞ quincena de diciembre 2017

SĂ­guenos en las redes sociales

Profile for Nou Horta

Nou Torrentí 201  

Nou Torrentí es un periódico gratuito con información de lo que sucede en Torrent, Montroi, Montserrat, Turís y Real.

Nou Torrentí 201  

Nou Torrentí es un periódico gratuito con información de lo que sucede en Torrent, Montroi, Montserrat, Turís y Real.

Profile for nouhorta
Advertisement