Page 1

El paper de les dones en la ciència

Contra la violència de gènere. Ahir dimecres es va celebrar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. La Universitat ha iniciat la redacció de protocols d’actuació davant situacions de violència entre les estudiantes, entre altres accions. PÀG. 11

El Jardí Botànic acull una taula redona formada per expertes en la situació actual de la ciència que tractaran sobre el paper de la dona en el desenvolupament científic i tecnològic. Forma part del projecte Científiques Invisibles. PÀG. 10

PERIÒDIC SETMANAL www.uv.es/noudise NÚMERO 346 26 DE NOVEMBRE DE 2009

Presentat a Madrid el Campus d’Excel·lència

La Universitat de València va presentar ahir a Madrid el seu projecte per a obtindre la qualificació de Campus d’Excel·lència Internacional. NauNova, el projecte de la Universitat, que competeix amb els altres inicialment seleccionats, es basa en la salut i la sostenibilitat. PÀG. 5 FOTO: MIGUEL LORENZO

Universitat, urnes obertes Estudiants, professors i personal d’administració i serveis de la Universitat de València tenen hui dijous, 26 de novembre, una cita amb les urnes. Les eleccions serviran per a renovar els tres-cents membres del Claustre, màxim òrgan de representació de la institució acadèmica. PÀG. 3

Torna a pujar el nombre de matriculats a la Universitat La Universitat de València ha matriculat enguany, en les seues titulacions de llicenciatura, enginyeria, diplomatura i grau, un total de 10.292 estudiants de nou inici, xifra que representa un augment del 5% respecte al curs anterior (9.801 alumnes) i d’un 7% respecte al curs 2007-2008. També hi ha gran presència d’estudiants Erasmus que la visiten. PÀG. 6


2 beques&cursos

NOUDISE346 Dijous, 26 de novembre de 2009

CURSOS DISSENY D’APLICACIONS EN ACCESS PER A L’AVALUACIÓ TÀCTICA DELS ESPORTS COL·LECTIUS Organitza: Servei d’Extensió Universitària. Dates i horari: 8, 15, 22 i 29 de gener. De 9 a 14 hores (2 crèdits). Lloc: Aula Informàtica Fccafe. C/Gascó Oliag 3. Preu: 46 euros. Informació i preinscripció: https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb /cursosExternos. INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I BENESTAR SUBJECTIU Organitza: Servei d’Extensió Universitària. Dates i horari: El 7 i el 14 de gener; l’11, 18 i 25 de febrer; el 4, 11 i 25 de març; i l’1 i el 15 d’abril. De 10 a 14 hores (4 crèdits). Preu: 92 euros. Lloc: Facultat de Psicologia. Informació i reserva de places: https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb /cursosExternos. INTRODUCCIÓ AL MÈTODE DE FORÇA SUPERLENTA PER AL CONDICIONAMENT FÍSIC I ESPORTIU 2 crèdits. Organitza: Servei d’Extensió Universitària. Dates: El 12 i el 14 de gener; el 9, 11, 16, 18, 23 i 25 de febrer; i el 2 i 4 de març. De 15:30 a 17:30 hores. Lloc: Aula M23 i Sala de Musculació. Preu: 46 euros. Informació: https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb /cursosExternos. GESTIÓ COMPTABLE I LABORAL A L’EMPRESA 3 crèdits. Organitza: Servei d’Extensió Universitària. Dates: 7, 8, 11, 12, 13 i 15 de gener, de 16:30 a 21:30 hores. Lloc: Aula 4P11. Facultat d’Economia. Departament de Comptabilitat. Campus dels Tarongers. Preu: 69 euros . Informació: https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb /cursosExternos. EL MUNTATGE AUDIOVISUAL DES DE LA VISIÓ DEL REALITZADOR 2 crèdits de lliure opció. Organitza: Servei d’Extensió Universitària. Dates: 7, 8, 11 i 12 de gener, de 9 a 14 hores. Lloc: Campus dels Tarongers. Preu: 46 euros. Informació: https://webges.uv.es/uvCursosWeb/ cursosExternos. LA SON I ELS SEUS TRASTORNS Organitza: Servei d’Extensió Universitària. Dates: 8, 12, 13, 14 i 15 de gener, de 16 a 20 hores. 2 crèdits. Lloc: Aulari II, c/Guàrdia Civil 23. Preu: 46 euros. Informació: https://webges.uv.es/uvCursosWeb/ cursosExternos. LA GESTIÓ DEL COBRAMENT A L’EMPRESA Organitza: Servei d’Extensió

Universitària. Dates: 7 i 8 de gener, de 9 a 14 hores. 1 crèdit. Lloc: Campus dels Tarongers. Preu: 23 euros. Informació: https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb /cursosExternos. CURS AVANÇAT DE MS OFFICE 2007 MITJANÇANT EXERCICIS I CASOS PRÀCTICS Organitza: Servei d’Extensió Universitària. Dates i horari: 12, 13 i 15 de gener, de 15 a 18 hores. 1 crèdit. Lloc: Facultat de Matemàtiques Campus de Burjassot-Paterna. Preu: 23 euros. Informació i preinscripció: https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb /cursosExternos. L’AUTOAPRENENTATGE DELS ESTUDIANTS A SEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR 20 hores. Organitza: Servei d’Extensió Universitària. Dates: De l’1 al 4 de febrer, de 16:30 a 21:30 hores. 2 crèdits. Preu: 46 euros. Lloc: Saló de Graus del Departament de Dret Civil. Informació: https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb /cursosExternos. APLICACIONS INFORMÀTIQUES ALS ESTATS COMPTABLES PREVISIONALS. ESPECIAL INCIDÈNCIA EN L’EFT Organitza: Servei d’Extensió Universitària. Dates: 7 i 8 de gener, de 9:30 a 14:30 hores (1 crèdit). Lloc: Aula 405. Aulari Sud. Campus dels Tarongers. Preu: 23 euros. Informació: https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb /cursosExternos. COMPTABILITAT I FISCALITAT A L’EMPRESA Organitza: Servei d’Extensió Universitària. Dates: 7, 8, 11, 12, 13 i 14 de gener, de 16 a 21 hores. 3 crèdits. Lloc: Facultat d’Economia. Preu: 69 euros. Informació: https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb /cursosExternos.

BEQUES I PREMIS BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA A CENTRES I OFICINES DE DELOITTE A ESPANYA

cites Convoca: Fundació Empresa Pública Sepi. Deloitte SL. Sol·licitants: E.S. de Telecomunicacions, Industrial, Informàtic o en altres enginyeries, i llicenciats en ADE, Investigació i Tècniques de Mercat, Ciències Actuarials i Financeres, Física, Matemàtiques, Informàtica, Ciències i Tècniques Estadístiques, Dret, Psicologia, Psicopedagogia, Sociologia, Ciències Ambientals i E.T. de Telecomunicacions i Informàtica. Dotació: Entre 600 i 900 euros mensuals segons destinació, assegurança accidents i sanitària. Termini: 31-12-09. Informació: funep.es. 262 CONTRACTES LABORALS PER A DOCTORS DEL CSIC Convoca: Ministeri de Ciència i Innovació. Objecte: Realització d’un projecte d’investigació proposat pel sol·licitant. Dotació: 28.902,96 € bruts anuals. Duració: No superior a 3 anys. Termini: 2-12-09. Informació: En el BOE del 16-11-09. PREMI D’INVESTIGACIÓ

CONTROL DE GESTIÓ PER A NO FINANCERS Organitza: Servei d’Extensió Universitària. Dates: 11, 12, 13 i 14 de gener, de 9 a 14 hores. 2 crèdits. Lloc: Facultat d’Economia. Preu: 46 euros. Informació: https://webges.uv.es/uvCursosWeb/ cursosExternos. MATEMÀTIQUES FINANCERES EN EL NOU PGC Organitza: Servei d’Extensió Universitària. Dates: De l’11 al 14 de gener, de 16 a 21 hores. 2 crèdits. Preu: 46 euros. Lloc: Facultat d’Economia. Campus dels Tarongers. Informació i reserva de places: https://webges.uv.es/uvCursosWeb/ cursosExternos.

matrícula i altres despeses d’inscripció. Sol·licitants: Ser mutualista en situació d’alta, matricular-se durant el curs 2009-2010 en algun dels estudis recollits en l’annex II, o haver aprovat entre febrer, juny i setembre un mínim de 3 assignatures anuals o un mínim del 50% dels crèdits que resulten de dividir el total de crèdits del pla d’estudis pel nombre d’anys que el componga. Aquest mínim o percentatge podrà ser menor (vegeu apartat C del punt 1.2 Requisits). Dotació: Costos de la matrícula i altres despeses d’inscripció. Duració: Curs acadèmic 2009-2010. Termini: 31-12-09. Informació: En el BOE del 2-7-09.

Convoca: Càtedra Caixa del Mediterrani ATA Universitat de València sobre Treball Autònom. Objecte: Premiar el millor treball presentat sobre qualsevol matèria relacionada amb el treball autònom. Sol·licitants: Professors o becaris de qualsevol universitat espanyola, becaris o investigadors de centres d’investigació reconeguts, així com estudiants de doctorat o postgrau i màster de qualsevol universitat espanyola. Dotació: Primer premi de 3.000 euros i un accèssit de 1.200 euros. Termini: 15-1-10. Informació: uv.es/dret. BEQUES D’ESTUDI PER A MUTUALISTES, ELS SEUS FILLS I ORFES, PER AL CURS 2009-2010 Convoquen: Muface i Ministeri de la Presidència. Objecte: Subvencionar el cost de la

V PREMI CIENTIFICOTÈCNIC CIUTAT D’ALGEMESÍ Convoca: Ajuntament d’Algemesí. Objecte: Valorar el treball dels joves investigadors que inicien la seua carrera científica dins l’àmbit universitari. Participants: Joves nascuts a la Comunitat Valenciana amb edats compreses entre els 25 i 35 anys. També aquells que estiguen matriculats en un centre universitari dels ensenyaments qualificats com a científics o tecnològics o que acrediten estar treballant en un centre d’investigació de la Comunitat Valenciana. Premis: Hi ha un premi de 5.000 euros i un guardó per a un/a jove investigador/a de la Ribera del Xúquer amb dotació de 1.500 euros. Termini: 30-11-09. Informació: www.algemesi.net. BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA A CENTRES I OFICINES D’AERNOVA A ESPANYA Convoca: Fundació Empresa Pública Sepi. Objecte: Període formatiu de pràctiques. Sol·licitants: E.S. Aeronàutic, Industrial (Mecànica i Organització), Organització Industrial, E.T. Aeronàutic, especialitat Aeronaus, E.T. Industrial, especialitats Mecànica i Organització, i llicenciats en ADE, amb nivell d’anglés mitjàalt, parlat i escrit, amb domini d’Excel i Access i estar disposats a

fixar residència al lloc on s’adjudique la beca. Dotació: Entre 800 i 850 euros mensuals, segons titulació, i assegurança d’accidents i sanitària. Duració: 6 mesos. Termini: 31-12-09. Informació: funep.es. BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA Convoca: Fundació Empresa Pública. Termini: 30-12-09. Sol·licitants: Titulats universitaris i estudiants d’enginyeries que hagen aprovat totes les assignatures a excepció del projecte de fi de carrera, amb títol obtingut amb posterioritat al 31 de desembre del 2005, nascuts amb posterioritat al 19 d’octubre del 1979, que no hagen ocupat cap treball relacionat amb la titulació i no hagen estat beneficiaris d’algun programa de beques de la fundació. Duració: 6 mesos. Dotació: 820 euros mensuals, assegurança d’accidents i sanitària. Informació:: funep.es. BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA A CENTRES IBERIA LAE Convoca: Fundació Empresa Pública Sepi-Iberia Lae. Sol·licitants: Enginyer S. Aeronàutic, Informàtic, de Telecomunicacions, Industrial, Enginyer T. Aeronàutic i llicenciats en ADE, Economia, Matemàtiques, Ciències i Tècniques Estadístiques i Ciències Actuarials i Financeres. Dotació: Entre 800 i 950 euros mensuals segons titulació, assegurança d’accidents i sanitària. Termini: 31-12-09. Informació: funep.es. 20 AJUDES PER AL PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL Convoca: Programa de beques d’investigació Cinc Segles. Objecte: Realització d’estudis de doctorat o màster, i posterior realització de la tesi. Dotació: 13.800 euros bruts anuals (primera fase), 17.360 euros bruts anuals (segona fase). Termini: 27-11-09. Informació: uv.es/~serinves.


NOUDISE346 Dijous, 26 de novembre de 2009

notícies 3

ELECCIONS. Més de cinc mil persones trien els 300 membres del Claustre de la Universitat de València

Hui, tots els universitaris estan citats amb les urnes Hui dijous, 26 de novembre, s’obrin les urnes a la Universitat de València per tal de renovar totalment el Claustre. Un total de 55.232 membres de la comunitat universitària (professors, estudiants i personal d’administració i serveis) tenen dret a vot per a elegir els tres-cents integrants del màxim òrgan de representació de la institució acadèmica. REDACCIÓ

Un total de 236 professors doctors amb vinculació permanent s’han presentat com a candidats, entre els quals es triaran els 153 representants que corresponen a aquest col·lectiu. Per la seua banda, 42 professors no doctors o sense vinculació permanent opten a 34 escons. A més a més, el personal associat d’institucions sanitàries concertades amb la Universitat elegirà 4 representants, però només s’hi han presentat dos candidats. Pel que fa al personal investigador en formació, elegeiox 4 representants (s’hi han presentat dotze candidats). El col·lectiu més nombrós, el dels estudiants, tria 75 representants entre els integrants de les dèsset llistes que hi concorren. Finalment, entre l’estament del PAS hi ha 50 aspirants per a trenta places al Claustre.

Segons les dades de la Junta Electoral, el cens actual de la Universitat de València és de 55.232 persones. De les quals el grup més nombrós és el dels estudiants, amb un total de 49.298 electors (44.881 són de grau i 4.417 de postgrau). Els professors doctors amb vinculació permanent sumen 2.077. Els professors no doctors o amb vinculació no permanent ascendeixen a 1.252. I els professors associats d’institucions sanitàries concertades són 330. En total, els professors sumen 3.659 electors. Per la seua banda, el Personal d’Administració i Serveis (PAS) ascendeix a 1.824. D’acord amb la normativa de la Universitat, el Claustre de la Universitat de València està format pel rector o la rectora, que el presideix, el secretari o la secretària general, que ho és del Claustre, el gerent o la gerenta i tres-cents membres, elegits

Graduació dels titulats en Biologia, Bioquímica i Ciències Ambientals La Facultat de Ciències Biològiques va celebrar divendres passat l’acte de graduació dels estudiants que han acabat enguany els seus estudis en Biologia, en Ciències Ambientals i en Bioquímica. L’acte va tindre lloc a la Sala d’Actes Charles Darwin del Campus de Burjassot-Paterna. El rector, Francisco Tomás Vert, el va presidir i en el mateix intervingueren també el degà de la Facultat de Ciències Biològiques, Vicente Roca; la vicedegana d’Estudis, Emilia Matallana; així com un estudiant en representació dels seus companys. Durant l’acte es lliuraren els diplomes i s’imposaren beques. La música de l’Orfeó Universitari i un vi d’honor tancaren la celebració. FOTO: ÓSCAR PUCHE

d’acord amb la distribució indicada. Segons els Estatuts de la Universitat de València, “al Claustre li corresponen les competències de reglamentació, resolució i control que li atribueixen les lleis i aquests Estatuts”. Els vicerectors, les vicerectores, els vicesecretaris i les vicesecretàries generals formen part del Claustre, amb veu i sense vot, llevat que tinguen la condició de representants al Claustre. Els Estatuts expliquen: “El Claustre ha de ser renovat totalment cada quatre anys, llevat dels representants dels estudiants i

les estudiantes, el mandat dels quals és anual”. En aquesta ocasió, hui 26 de novembre, toca la renovació total dels membres del màxim òrgan de representació de la institució. A les 9:30 hores es constituiran les meses electorals i es retirarà la propaganda electoral de l’interior i accessos als locals on se situen les meses. Entre les 10 i les 20 hores es desenvoluparà la votació. A partir de les 20 hores s’efectuarà l’escrutini. Demà divendres 27 de novembre, abans de les 10 hores, els responsables dels col·legis trametran les ac-

tes a la Junta Electoral. I a les 13:30 hores la Junta resoldrà els possibles casos d’empat mitjançant sorteig, que tindrà caràcter públic i es realitzarà a la sala de reunions de la Junta Electoral (nivell 4 de l’edifici del Rectorat). La Junta Electoral farà la proclamació provisional dels resultats el mateix divendres 27. El 2 de desembre es podran presentar reclamacions davant la Junta Electoral. Finalment, el divendres 4 de desembre la Junta Electoral farà la proclamació definitiva dels resultats.


4 opinió

NOUDISE346 Dijous, 26 de novembre de 2009

LA FINESTRA DE LA IGUALTAT

La violència de gènere: el masclisme mata Ahir 25 de novembre, sota el lema El masclisme mata, estava convocada una manifestació per la Plataforma Feminista de València a les 19:30 hores al Parterre. És una cita anual obligada des de fa molts anys. La violència de gènere ha estat durant molts anys un problema ocult, tancat entre les parets d’allò privat, vedat a l’àmbit de les relacions particulars entre homes i dones. No era un problema polític ni social. Com a conseqüència, tampoc no despertava cap interés sobre la necessitat d’una intervenció pública. L’any 1981 se celebra a Bogotá la I Trobada Feminista Llatinoamericana i del Carib, i entre altres acords es proposa fer del dia 25 de novembre un dia de lluita contra la violència cap a les dones, convertint-lo en una data de denúncia i de reflexió sobre les diferents manifestacions que adopta la violència. La data no va ser triada a l’atzar: eixe mateix dia de l’any 1960 les germanes dominicanes Mirabal havien estat assassinades per enfrontar-se al dictador Rafael Leonidas Trujillo. Sis anys després de la trobada, en la Conferència Internacional de la Dona organitzada el 1987 a la República Federal Alemanya, s’acorda declarar el dia 25 de novembre com a Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones. L’ONU va donar caràcter oficial a aquest dia l’any 1999. Ha estat el moviment feminista el que ha impulsat la presa de consciència i la necessitat de denunciar aquest problema, forçant els organismes internacionals i nacionals a adoptar una posició sobre el mateix.

Jornades sobre economia alternativa REDACCIÓ

La Facultat d’Economia acull des d’ahir dimecres dia 25 i fins a hui dijous 26 unes jornades que debaten sobre una economia alternativa. L’encontre l’han organitzat conjuntament la facultat i el col·lectiu Attac-Universitat. Les jornades es titulen Universitaris per una economia més justa i pretenen difondre entre els estudiants un missatge crític amb l’actual paradigma econòmic i fer propostes per a transformar-lo en un altre més just i solidari. Fins ara ja s’han projectat dues pel·lícules relacionades amb el tema. A més, es concedirà un crèdit de lliure configuració als primers cinquanta inscrits.

FOTO: MIGUEL LORENZO

En el nostre país, durant 1998 i 1999, les organitzacions de dones es mobilitzen al voltant de la lluita contra la violència de gènere i comença a denunciar-se com “un problema d’Estat” i una necessitat de polítiques integrals. En la campanya de les eleccions generals de l’any 2000 els dos grans partits, PP i PSOE, assumeixen la vindica-

ció plantejada per diverses plataformes d’organitzacions de dones que reclamen una llei integral que tracte la violència contra les dones. Passades les eleccions, el partit majoritari en l’oposició, PSOE, presenta a la fi del 2001 una Proposició de Llei Orgànica Integral contra la Violència de Gènere, denegada pels vots en con-

tra del PP. Les organitzacions de dones s’aglutinen en una xarxa a favor d’una llei integral contra la violència de gènere. El debat versava sobre la necessitat o no d’una llei integral centrada en la violència de gènere, i no sols en la violència produïda en l’àmbit domèstic. Després del canvi de Govern s’aprova la Llei Orgànica actualment en vigor, aprovada i definitivament ratificada pel Congrés el 22 de desembre del 2004. Va ser el primer projecte de llei aprovat en aquella legislatura, i ho va ser amb el vot unànime de tots els diputats presents. Cinc anys després, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere és un moment per a valorar les fites aconseguides. Les organitzacions de dones continuen vindicant la necessària lluita contra aquesta violència. Setanta-sis dones han estat assassinades en el que va d’any, onze de les quals al País Valencià. Els col·lectius feministes exigeixen un desenvolupament i una aplicació de la llei més eficaços, destinant els pressupostos necessaris per a fer efectives les mesures de prevenció, protecció i assistència a les dones en situació de maltractament, a més d’una major transparència en la gestió dels fons que el Govern valencià rep del Ministeri d’Igualtat. Insisteixen a desenvolupar línies educatives en igualtat des de les escoles infantils fins les universitats, així com a conscienciar la societat amb campanyes de prevenció i a controlar els continguts que en els mitjans de comunicació i en la publicitat fomenten els estereotips sexistes. Les universitats no podem estar d’esquena a aquesta realitat. El 2008 es publica en el marc del Pla Nacional I+D+i una Guia de prevenció i atenció de la violència de gènere a les universitats, la investigació de les quals mostra com centres del prestigi internacional d’Oxford, Cambridge o Harvard tenen una política institucional

definida sobre abús, agressió sexual o altre tipus de violència de gènere per a fer de les universitats espais en els quals aquestes conductes siguen considerades inacceptables. Aquestes polítiques institucionals inclouen plans de formació i sensibilització; oficines de denúncia amb informació i suport a les estudiantes que han patit abús sexual o relació violenta; figures assessores –ja siguen de la mateixa universitat amb formació adequada o persones externes a la institució, creant-se aquestes figures tant als centres com als departaments, assignant a les estudiantes que denuncien haver patit alguna situació de violència una persona tutora que les acompanye, assessore i atenga en el procés; campanyes d’informació en les quals es definisca què és l’assetjament, l’agressió i l’abús sexual per a facilitar-ne la identificació, guies sobre què és la violència de gènere amb la intenció de trencar percepcions errònies. La Universitat de València, amb una Unitat d’Igualtat, un Pla d’Igualtat a punt de ser aprovat i un Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants –de llarga trajectòria i diversos serveis en marxa–, està en condicions d’establir un protocol que aborde les situacions de violència de gènere que puguen produir-se en el nostre àmbit, coordinant aquests serveis, sensibilitzant i publicitant aquestes situacions per a construir una universitat no sols més científica sinó, també, més humana i igualitària, com afirmen les autores de l’estudi, una universitat en la qual dones i homes trobem un espai de relacions i convivència de bon tracte, de desenvolupament personal i professional fent efectiu l’article 4 dels nostres Estatuts, en el qual es manifesta com a principi el progrés de la igualtat entre dones i homes.

346 Edita: Universitat de València. Director: Francesc Bayarri. Cap Redacció: Remei Castelló. Consell de Redacció: Daniel González, Gonzalo Montiel, Olga Dénia, Alfons Cervera, Magda R. Brox i Manuel Peris. Disseny i maquetació: Tomàs Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Corrrecció lingüística: Agustí Peiró. Administració i Serveis: Paco González, Vicent Martínez i Pedro J. Sánchez. Contractar Publicitat: Publipress. Tel. 96 391 84 00. Consell Editorial: Antoni Tordera, Pilar

Magdalena López Precioso. Facultat de Ciències Socials

Sanz, Josep Maria Jordan Galduf, Asunción Dobón, Francesc Bayarri i Manuel Peris. Redacció: Gabinet de Premsa (Avinguda Blasco Ibáñez 13, 46010). Tel. 96 386 41 13. Fax: 96 386 41 14. Correu electrònic: premsa@uv.es. Nou Dise digital: http://www.uv.es/~noudise. Impremta: Rotodomenech S.L. Depòsit legall: V-1.612-1997. ISSN: 1138-0624. Nombre d’exemplars: 12.000.


NOUDISE345 Dijous, 19 de novembre de 2009

notícies

5

Presentació. El projecte està basat en l’impuls de la salut i la sostenibilitat

La Universitat presenta el seu projecte de Campus d’Excel·lència Internacional La Universitat de València va presentar ahir dimecres 25 de novembre, davant la comissió internacional d’experts creada pel Ministeri d’Educació, el seu projecte de Campus d’Excel·lència Internacional NauNova. Ciència per a la Salut i la Sostenibilitat.

Esteban Morcillo, durant la presentació ahir a Madrid, acompanyat de la vicerectora de la Politècnica Amparo Chiralt. FOTO: ALBERTO DI LOLLI

REDACCIÓ

El projecte parteix de dues idees íntimament relacionades, salut i sostenibilitat. El seu objectiu és contribuir al desenvolupament del model social europeu i a la generació d’ocupació de qualitat, basada en el coneixement. El projecte té un pressupost total de 176,4 milions d’euros, distribuït en quatre anualitats fins l’any 2012 . La previsió pressupostària és destinar 73 milions d’euros a la millora docent i a la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior; 38 milions a la millora científica i la transferència de coneixement i tecnologia; i 64 milions a la transformació del campus per a un model social integral i la interacció entre el campus i el seu entorn social. Per a la consecució d’aquest pressupost es preveu un finançament per part de la comunitat autònoma de 68 milions d’euros; 33 milions provinents d’altres fonts de finançament als quals té accés la Universitat de València; i un finançament addicional a càrrec de la convocatòria de Campus d’Excel·lència Internacional de 74 milions. La presentació del projecte, realitzada a Madrid junt amb altres dèsset universitats preseleccionades, va estar a càrrec del vicerector d’Investigació, Esteban Morcillo, i va comptar amb la presència del rector, Francisco Tomás, i el vicerector de Convergència Europea i Qualitat, Antonio

Ariño, qui amb el professor Morcillo ha estat al capdavant de l’equip redactor del projecte. El primer objectiu de NauNova és crear una agregació regional d’actors relacionats amb la formació superior, la investigació científica i la transferència i la innovació, capaç de conformar, per a l’horitzó de l’Estratègia 2015, un pol de coneixement rellevant a nivell internacional en la producció de ciència per a la qualitat de vida. Amb aquest motiu, la Universitat de València ha acordat la constitució d’una agregació estratègica preferent amb la Universitat Politècnica de València. Així mateix, el projecte té la voluntat d’incorporar a NauNova línies d’actuació relacionades amb el projecte d’altres universitats i centres acadèmics, i ha signat convenis de cooperació amb diverses institucions públiques, fundacions, empreses, hospitals, centres d’investigació, instituts tecnològics, entitats financeres, com també organitzacions empresarials i sindicals. El projecte de Campus d’Excel·lència Internacional parteix d’una anàlisi de les oportunitats de la Comunitat Valenciana com a economia orientada cap a un sector terciari avançat; oportunitats que només seran viables si se sustenten sobre una decidida política de sostenibilitat. Per avançar en la projecció internacional, NauNova crearà un Centre Internacional de Postgrau i Escoles de Doctorat en Salut i Sostenibilitat,

La Generalitat li deu 69 milions a la Universitat a un mes d’acabar l’any REDACCIÓ El rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, va presentar al Claustre l’informe sobre la situació econòmica i financera de la institució a dia de 17 de novembre. Francisco Tomás va indicar que la Generalitat deu, a un mes d’acabar l’any, un total de 69.259.113 d’euros. En la seua intervenció va indicar que la subvenció assignada per la Generalitat a la Universitat pujava a 277.039.446 euros dels quals estan pendents de cobrament a data de hui les tres últimes mensualitats per l’import esmentat. En el cas que la Generalitat complisca el seu compromís i abans de la fi de

El rector ha presentat l’informe econòmic on es recull el que la Generalitat encara deu del pressupost d’enguany l’exercici pague els diners, l’any es liquidarà amb equilibri pressupostari entre ingressos i despeses. En el cas que la Generalitat no pague els milions pendents es tancarà l’any 2009 amb un dèficit elevat, en paraules del rector podria ser “una catàstrofe econòmica que ens obligaria a prendre mesures perquè la institució puga conti-

desenvoluparà un programa d’estades per a investigadors de reconegut prestigi (Excel·lència Lluís Vives), estimularà la mobilitat i fomentarà la vocació científica mitjançant l’Escola de Joves Investigadors, i potenciarà l’Institut Confuci. Per tal d’impulsar la investigació i la transferència s’implantaran diverses plataformes d’innovació en els camps de la salut i la sostenibilitat, s’impulsarà la construcció de l’Institut de Física Mèdica, s’ampliarà el supercomputador Tirant, es consolidarà el Parc Científic i la seua capacitat com a motor d’empreses de base tecnològica i es crearà la Unitat Interuniversitària de Valorització per a posar en valor els resultats de la investigació.

El projecte de Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat de València aposta per l’especialització de la seua oferta acadèmica i per la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge, adaptant el seu mapa de titulacions a l’Espai Europeu d’Educació Superior mitjançant una política integral de qualitat docent i la construcció i reforma d’equipaments i instal·lacions. La creació d’un pol de coneixement comporta una nova concepció del mateix campus i una relació oberta amb la societat. Per això NauNova preveu nous serveis per a la millora de les condicions de vida de l’alumnat i plans directors per a

un campus accessible, saludable i sostenible, així com una vinculació multidimensional amb l’entorn que enfortisca els vincles amb el conjunt del sistema educatiu, amb la ciutadania (Centre de Formació al Llarg de la Vida), amb el territori (disseminació de serveis) i amb les necessitats de la societat global (programes de cooperació). Amb el fi de coordinar la diversitat d’actors i garantir l’èxit del projecte es crearà el Centre d’Innovació Estratègica que funcionarà, a més, com una xarxa de debat i think tank, en la qual participaran experts i agents socials compromesos amb el benestar i la qualitat de vida, i amb el model social europeu.

nuar l’activitat acadèmica”. Segons el rector, el pressupost d’enguany aprovat pel Consell de Govern ja era ajustat. De fet, aquest 2009 els serveis van reduir el seu pressupost un 10%. La major part dels ingressos de la Universitat arriben de les administracions públiques: de l’Estat, de la Generalitat i de la Unió Europea. La Generalitat (incloent-hi convenis de diverses conselleries a banda de la subvenció ordinària) deu a la institució acadèmica més de setanta-tres milions d’euros del pressupost d’enguany, a més del deute històric que sumat puja a més de dos-cents seixanta milions. Pel que fa a l’Estat, el deute d’enguany és de quatre milions i mig, i amb el pendent d’exercicis anteriors arriba a més de set milions. Mentre que la Comissió Europea deu enguany més de cinc milions i amb el deute anterior s’eleva a més de huit. En total se li deuen a la Universitat de València més de huitanta-quatre milions de l’exercici 2009 i més de dos-cents setanta-huit milions si es té en compte el deute que s’arrossega d’exercicis anteriors.

Segons el rector, aquests comptes han obligat a buscar finançament a curt termini dins del sistema financer per un import equivalent a noranta milions d’euros. “Tenim unes pòlisses de crèdit de setanta milions d’euros i ja n’hem consumit quaranta-un milions. Aquesta situació no es podrà mantindre molts anys”, va indicar Francisco Tomás.

tats de despesa. D’altra banda, es proposa que es continuen executant les obres actualment en curs. Les previsions d’altres ingressos no són positives. Les partides pressupostàries per a la investigació baixaran. Hi haurà una reducció de recursos que entren en el sistema nacional d’I+D+i. La Universitat ingressa un 25% del pressupost per recursos propis. Francisco Tomás va recordar la selecció de la Universitat de València com a Campus d’Excel·lència. El finançament per a desenvolupar-ho, segons el rector, ha de partir d’un 60% de l’Estat i de la Comissió Europea. D’altra banda, el Claustre va aprovar el reglament d’eleccions a rector o rectora per tal d’adaptar-lo a les últimes modificacions de la LOU. A més, el Síndic de Greuges, Enrique Gómez, ha presentat l’informe de la sindicatura.El rector va dedicar unes paraules al professor i claustral Xavier Gómez, que va morir la passada setmana.

PREVISIÓ 2010. El 2010 hi ha prevista una lleugera reducció dels ingressos previstos respecte a l’any passat. La Generalitat ha previst destinar a la Universitat 274,2 milions. Però, tal com va recordar el rector, encara està pendent el debat pressupostari a les Corts Valencianes. Els sous i salaris dels treballadors públics augmentaran al voltant del 0,3%, encara que la massa salarial ho farà sobre el 3,5% per les despeses consolidades en matèria retributiva com ara antiguitat, quinquennis, sexennis, entre altres. El Consell de Direcció ha previst un creixement zero en les diverses uni-


6 notícies

NOUDISE346 Dijous, 26 novembre de 2009

ESTUDIANTS. Aquest curs el nombre d’alumnes s’ha incrementat en un 5% respecte a l’anterior

Torna a augmentar la matrícula La Universitat de València ha matriculat enguany, en les seues titulacions de llicenciatura, enginyeria, diplomatura i grau, un total de 10.292 estudiants de nou inici, la qual cosa representa un augment del 5% respecte al curs anterior (9.801 alumnes) i d’un 7% respecte al curs 2007-2008 (9.554 estudiants). A més, l’atractiu de la Universitat es demostra amb la gran presència d’estudiants Erasmus que la visiten. REDACCIÓ Aquest increment en la matrícula d’estudiants de nou ingrés, segons la vicerectora d’Estudis, Maria Vicenta Mestre, “confirma l’atractiu de l’oferta docent de la Universitat de València i el seu reconeixement pels estudiants i les seues famílies com una universitat de gran qualitat”. Mestre, que ha recordat la selecció de la Universitat de València com a Campus d’Excel·lència Internacional, ha destacat així mateix “l’amplitud de l’oferta acadèmica que arriba a totes les branques del coneixement, des de les enginyeries fins les humanitats, passant per les ciències socials i jurídiques, les ciències bàsiques i els estudis de salut”. Maria Vicenta Mestre ha destacat també el treball desenvolupat pel seu vicerectorat i pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Comunicació amb els professors i orientadors de secundària i els estudiants de batxillerat. Des del Vicerectorat

Destaquem Segons la vicerectora Maria Vicenta Mestre, les dades confirmen la percepció social d’una universitat de “gran qualitat” El vicerector Enrique Bigné destaca les accions informatives de la Universitat a centres de secundària, tant entre els alumnes com entre les seues famílies

d’Estudis s’han organitzat activitats no sols informatives sobre els nous graus, sinó formatives per a professors i estudiants de batxiller com ara les pràctiques de laboratori, olimpíades, tallers i jornades en les diverses titulacions dels tres campus de la Universitat. Enrique Bigné, vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació, ha explicat que el seu departament va promoure durant el passat curs vint accions de comunicació dirigides tant al professorat de secundària com als estudiants i les seues famílies “perquè tingueren un ampli coneixement de l’oferta docent i dels atractius de la Universitat de València”. Bigné ha assenyalat que aquest atractiu de la Universitat de València “queda corroborat per la gran presència d’estudiants Erasmus, que un any més han fet de la Universitat de València la segona d’Europa en captació d’estudiants adscrits a aquest programa”. Així mateix Bigné ha recordat que, no-

Els rànquings confirmen la de València com una de les universitats millor avaluades del món D’acord amb la classificació que s’elabora anualment a Xangai, la Universitat de València se situa en el tram de les tres-centes millors del planeta

vament segons el rànquing anual publicat la setmana passada per la Universitat Jiao Tong de Xangai (Xina), la Universitat de València es troba en el grup de capçalera de les universitats espanyoles, darrere de la Universitat de Barcelona, en una segona posició compartida amb la Universitat Autònoma de Madrid i amb la Universitat Complutense de Madrid. Aquest selecte grup d’universitats espanyoles es troba entre les tres-centes millors universitats del món i les primeres cent vint-icinc d’Europa.

Premis del Consell Social REDACCIÓ El president del Consell Social de la Universitat de València, Carlos Pascual, ha animat les empreses, en el marc de la XV Jornada UniversitatSocietat celebrada la nit del passat dimecres 18, per tal que intensifiquen les seues relacions amb la Universitat. Una qüestió especialment important en un moment com l’actual, un moment “de recessió econòmica en el qual la relació fluida entre la Universitat i l’empresa constitueix un eix estratègic essencial, imprescindible per al progrés de la nostra societat”, va assenyalar Carlos Pascual. En aquest sentit, va recordar que “la cooperació de les universitats amb el seu entorn és un motor molt potent de desenvolupament per a qualsevol societat” i va afirmar que “una societat avançada es mesura, entre altres paràmetres, per la relació que manté el seu teixit empresa-

rial amb les seues universitats”. L’acte, que estava presidit pel vicepresident primer del Consell, Vicente Rambla, i pel rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, va reunir a la seu de la Fundació Universitat-Empresa (Adeit) els més alts representants de l’àmbit universitari, empresarial i de l’administració. El rector de la Universitat de València va recordar el potencial i l’eficiència de la institució acadèmica i va insistir en la seua voluntat d’aproximació i servei al seu entorn socioeconòmic. “Una universitat no té sentit si no està integrada en la societat; aquesta unió no s’ha de trencar mai”, va indicar, alhora que apuntava que “la Universitat necessita de la participació de les empreses, de les associacions i dels agents socials”. Al seu torn, el president del Consell Social va voler reconéixer i valorar el treball dut a terme pel rector Francisco Tomás per tal d’acostar la

Destaquem El rector de la Universitat de València va recordar el potencial i l’eficiència de la institució acadèmica: “Una universitat no té sentit si no està integrada en la societat; aquesta unió no s’ha de trencar mai”

Carlos Pascual.

Universitat a l’àmbit empresarial i social. “Sense cessar en l’obstinació ni renunciar mai al seu compromís de protegir i mantindre l’essència, la història i l’autonomia de la Universitat de València, Francisco Tomás no ha deixat tampoc de valorar i ponderar les necessitats i exigències de l’entorn socioeconòmic”, va assenyalar. Per la seua banda, el vicepresident del Consell va insistir en l’aposta del

Durant la jornada es va fer lliurament dels XV Premis Universitat-Societat que, un any més, han reconegut la tasca d’un conjunt d’empreses i entitats que han contribuït a enfortir les relacions entre la Universitat de València i el seu entorn socioeconòmic

Govern de la Generalitat per invertir en investigació a les universitats, en la mesura que són “el principal agent valencià de ciència i tecnologia de la Comunitat i per això han de transferir el coneixement que generen els seus grups d’investigació a les empreses”. En aquest sentit, va destacar l’esforç del Consell per a “continuar incrementant la col·laboració entre les universitats i els sectors so-

cials i econòmics”, ja que “invetir en investigació a la universitat és invertir en competitivitat en les nostres empreses”. GUARDONATS EN LA QUINZE EDICIÓ DELS PREMIS UNIVERSITATSOCIETAT. Durant la jornada es va fer lliurament dels XV Premis Universitat-Societat que, un any més, han reconegut la tasca d’un conjunt d’empreses i entitats que, amb el seu treball, han contribuït a enfortir les relacions entre la Universitat de València i el seu entorn socioeconòmic. La Cambra de Comerç de València, l’Associació i Fundació Síndrome de Down de València-Asindown, Hero Espanya i el programa Campus Universitari emés per Punt 2 han estat els guardonats en la modalitat d’Empreses i Entitats. Dins de l’apartat d’Universitat de València s’han reconegut l’investigador Juan José Martínez Durá, director de l’Institut Universitari de Robòtica, el Diploma d’Educació Artística i Museus, l’Associació Valenciana d’Estudiants de Medicina per a la Cooperació Internacional-AVEM, els tècnics dels laboratoris de la Facultat de Química de la Universitat de València i el Projecte d’Innovació Educativa ADE-Dret.


NOUDISE346 Dijous, 26 de novembre de 2009

notícies 7

JORNADES SOBRE CONFLICTES ARMATS. 60 aniversari dels Convenis de Ginebra Els conflictes armats són un dels principals temes de debat en qualsevol societat democràtica, però també ho són el paper que juga el dret internacional i l’actuació dels països democràtics. Unes jornades han tractat la situació de la població civil en els conflictes, el terrorisme internacional com a amenaça per a la pau, la política de la Unió Europea per a gestionar els conflictes o la participació espanyola en les missions de pau. SÒNIA CARDETE

Enguany aquestes jornades han fet una especial menció al seixanta aniversari dels Convenis de Ginebra, que segons Roberto Pérez Salom, professor titular de Dret Internacional Humanitari a la Universitat de València, són la pedra angular del dret internacional humanitari. Aquests convenis i els protocols addicionals que els desenvolupen han contribuït a alleugerir el sofriment tant d’aquells que no participen militarment en els conflictes armats, com ara civils i personal mèdic, com dels que ja no hi poden participar (ferits, malalts, nàufrags, presoners de guerra, etc). Pérez Salom explica que “és també una celebració un tant amarga, perquè el principal problema al qual s’enfronten aquestes normes, que garanteixen la protecció de les víctimes de les guerres,

Dilluns 30, assemblea interestamental sobre les eleccions a rector

Els països en guerra vulneren la protecció de metges i civils és precisament l’incompliment per part d’alguns països”. Considera que és responsabilitat de la comunitat internacional i dels estats fomentar el respecte per aquests convenis. EL CONFLICTE DE DARFUR. Un dels conflictes que es va tractar el passat dia 16 va ser el que hi ha entre els yanyauid i els pobles no baggara a la regió de Darfur, a l’oest de Sudan. Va ser el tema de la ponència de la professora de la Universitat de Múrcia María José Cervell Hortal. Respecte a aquest greu problema, considerat un genocidi pels mitjans de comunicació internacionals i pel Govern dels Estats Units (encara que no per l’ONU), Pérez Salom pensa que la comunitat internacional ha reaccionat, ja que la Cort Penal Internacional va emetre en març passat una ordre de detenció del president de Sudan, Omar Hasan al Bashir, perquè se’l considera responsable d’assassinats, exterminacions, tortures, trasllats forçats, violacions, atacs contra civils i saquejos: “Segurament no és una resposta tan contundent com voldrien algunes persones, però han reaccionat de manera ferma, és la primera vegada que es produeix una resposta així i la Unió Africana també està participant per a buscar solucions”. Fins ara no se l’ha pogut detindre, però Omar Hasan al Bashir ha rebut una invitació per assistir a la Conferència sobre Canvi Climàtic que se celebrarà en desembre a Dinamarca. Amnistia Internacional ha recordat l’ordre de detenció dicta-

da contra el president i demana al Govern danés que si hi acudeix se’l detinga. UN NOU DIÀLEG ENTRE L’OTAN I LA UNIÓ EUROPEA. Dilluns passat, dia 23, José Luis Castro Ruano, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la Universitat del País Basc, va tractar la relació entre l’OTAN i la Unió Europea. Va explicar que si bé el 2003 hi havia una bretxa entre els Estats Units i Europa, el 2009 la perspectiva s’ha tornat molt optimista, ja que les relacions han millorat molt. Segons aquest professor,

Burjassot-Paterna enceta una campanya d’ajuda al poble sahrauí REDACCIÓ

REDACCIÓ

Diversos membres de la comunitat universitària han convocat una assemblea intercampus, amb caràcter interestamental, per a les 12 hores de dilluns 30 de novembre, al Saló d’Actes de la Facultat de Geografia i Història. Es tracta d’una nova convocatòria amb motiu de les properes eleccions per a triar rector de la Universitat de València. L’ordre del dia és el següent: 1) Incorporació a la mesa de representants del PAS i dels estudiants. 2) Informe de les diferents comissions. 3) Creació de la comissió d’elaboració de les línies programàtiques. 4) Tenen alguna cosa a dir les candidates i els candidats? 5) Torn obert de paraules.

Una imatge d’un camp de refugiats, com a conseqüència de la guerra de Darfur.

La comunitat universitària del Campus de Burjassot-Paterna participa en la Caravana d’Ajuda Humanitària que cada any organitzen la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí (fasps@hotmail.com) i la delegació de la RASD mitjançant la Mitja Lluna Roja Sahrauí, tot aportant sucre, oli i arròs. En la darrera edició es col·laborà amb 273 quilos d’aliments i amb 1.238 euros en contribució a les despeses d’enviament. Per tal de facilitar la recollida d’aliments s’han disposat, fins al divendres 18 de desembre, contenidors convenientment indicats amb el cartell de la caravana a l’entrada de diversos edificis. En concret es poden trobar als Serveis Generals del Campus de Burjassot, segon pis (al costat de la cooperativa); a la Biblioteca del Campus de Burjassot;

a l’edifici de Deganats; al Centre de Càlcul; a l’Edifici d’Investigació (SCSIE); a l’Aulari Interfacultatiu; i a l’IATA i l’Edifici d’Instituts al Campus de Paterna. La col·laboració econòmica per a les despeses d’enviament dels aliments es pot fer per transferència individual al compte 2100-2831-580200039406 d’Al-Amal (ONG de Solidaritat amb el Poble Saharià, de València) indicant-hi Campus de Burjassot-Paterna, Caravana 2010; o per entrega a les responsables de la caravana del campus: Mercè, Departament de Bioquímica i Biologia Molecular; o Begoña, Departament de Genètica. Els constants retalls en l’ajuda humanitària per part dels organismes oficials fan que la situació siga dramàtica per als refugiats sahrauís i encara més necessària i urgent la solidaritat de tots amb aquest poble.

un dels motius clau pel quals s’ha recuperat un bon diàleg és l’arribada del nou president nord-americà, Barack Obama, que s’ha dedicat a reconstruir aliances, tot i que “no se’l pot considerar europeu perquè la seua prioritat és l’Orient Mitjà”. REFORMA QUE RESTRINGEIX LA JURISDICCIÓ UNIVERSAL A ESPANYA. Dimarts passat 24, Antonio Remiro Brotons, catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Madrid, va parlar sobre els crims internacionals i les immunitats de jurisdic-

ció dels estats i dels seus agents. Sobre aquest tema, Pérez Salom afirma que la reforma que restringeix la jurisdicció universal a Espanya respon a motius polítics: “L’objectiu és evitar que la jurisdicció espanyola es convertisca en la de referència o en un focus d’atracció de tots els delictes coberts per la jurisdicció universal, donant lloc a conflictes diplomàtics entre el Govern espanyol i altres governs”. No obstant, ell considera que des d’un punt de vista estrictament jurídic és una reforma criticable, ja que afavorirà la impunitat dels culpables i l’oblit de les víctimes.


8 cites

NOUDISE346 Dijous, 26 de novembre de 2009

TAM TAM CLASSES Classes de Valencià per a la Junta Qualificadora. Professor amb experiència. Tots els nivells. Preu: 15 euros l’hora. Tel. 656 67 03 10. C-e: jordirafael@yahoo.es. Intercanvi d’idioma Castellà/Italià i Alemany. Busque italià/ana per a fer intercanvi d’idioma. També alemany. Tels. 96 392 55 46 i 626 15 39 75 (Ángela). Intercanvi d’idioma Català/Anglés o Castellà/Anglés. Busque natiu/nativa nord-americà o anglés per a fer intercanvi d’idioma. Tel. 639 63 34 22 (Josep). Classes de Castellà i Català i intercanvi Castellà-Català/Anglés. Preus molt econòmics. Tel. 636 19 14 19 i I_Albarracin@hotmail.com.

DIVERSOS Venc llibres de Periodisme i Comunicació Audiovisual: El lenguaje radiofónico, d’Armand Balsebre, Manual de la entrevista periodística, de Juan Cantavella, i Diseño de programas en radio, de Miguel Ángel Ortiz. Nous, preu a convindre. favstv@yahoo.es. Gran Col·lecció d’Edicions de Cinema, Decoració i Cultura. Més de cent exemplars per 30 euros. Crideu per les vesprades al 617 50 03 94.

VOLUNTARIAT Actualitat sobre voluntariat a la Univversitat de València. La pàgina web del CADE de la Universitat de València compta amb informació actualitzada sobre programes de voluntariat, cursos, beques, entre altres. Els interessats poden consultar tota l’actualitat en l’adreça www.uv.es/cade/v/voluntariat. Voluntaris per al Club d’Oci d’Asprona. Necessitem voluntaris per a participar en activitats per a persones amb discapacitat intel·lectual. Tallers, eixides al teatre o al cinema, excursions o festes centren les activitats del Club d’Oci, que són planificades per les mateixes persones amb discapacitat a través de reunions periòdiques, per a les quals és primordial el suport dels voluntaris. L’entitat està al barri de Benimaclet. Interessats telefoneu al 96 339 10 80/615 56 57 63 (Mª Jesús Dolz). Convivència i educació en valors. Necessitem voluntaris per a treballar amb xiquets i xiquetes del barri del Marítim en un programa social de convivència i educació en valors, salut, ecologisme, participació, etc. Realitzem activitats de repàs escolar, ludoteca, tallers i eixides. Flexibilitat de dilluns a divendres de vesprada i els caps de setmana. Associació juvenil YMCA (c/Illes Canàries 112 o 96 333 24 87). Projecte Xaloc. Necessitem voluntaris per a treballar amb xiquets i xiquetes del barri de Russafa amb problemes socials i escolars. Realitzem activitats de repàs escolar, jocs, tallers i eixides, dilluns, dimecres i divendres per les vesprades. Estem a Pere III el Gran 20, baix. Tels. 96 373 04 40 i 636 38 41 44 (Juan) i 654 84 85 24. Vo oluntariat social a Cáritas. El Projecte Sirocco treballa en la intervenció amb menors i adolescents en situació de risc d’inadaptació social al barri de Benicalap. Activitats de recolzament escolar, tallers, jocs, eixides. Ens reunim les vesprades de dilluns, dimecres i divendres. Interessats telefoneu al 610 82 20 91 o al 679 70 45 78 (Jose). Es necessiten voluntaris per a un programa de diinamització a centres escolars de València. Treball d’integració social amb immigrants, joves d’ètnia gitana, etc. Informació al 96

395 09 31 o valenciastch@terra.es. Es necessiten voluntaris per a Auxilia València. Treball d’integració de persones amb discapacitació. Informació al 605 40 04 29 (Jesús).

PISOS Pro ograma Intergeneracional Viure i Conviure. La Universitat de València, a través d’un conveni amb la Caixa de Catalunya i l’Ajuntament de València, ofereix als estudiants conviure amb persones majors a canvi de tindre allotjament gratuït durant el curs acadèmic i una ajuda econòmica. Interessats cal remetre a les oficines del CADE la sol·licitud. Més informació: 96 386 47 71 i www.uv.es/cade. Pis per a llogar. Xic/a. Zona centre. Prop del carrer Russafa. Preferentment estudiants espanyols. Lloguer per a un màxim de 3 persones. Pis gran amb molt bona combinació. Preu a convindre. C/Consolat del Mar 1. Tel. 661 94 08 43 (Emilia). Pis per a llogar. Xic/a. Pis totalment moblat. A cinc minuts de la platja (parada de metro, tramvia i tren). A quinze minuts del Politècnic. Bany amb columna d’hidromassatge, aire condicionat, completament equipat: rentadora, televisió, forn, microones... Perfecte per a parelles o solters. S’admeten animals. C/José Benlliure 116. Preu: 450 euros. Tel. 619 26 71 35 (Ana Herreras Clemente). Pis per a lloggar. Xic/a. Zona facultats Blasco Ibáñez. Despeses de comunitat incloses. Llum i aigua a banda. Ben comunicat amb autobús i metro. Pis gran. C/Crevillent 28. Preu: 650 euros. Tel. 626 79 81 51 (Rosario). Pis per a llogar. Xic/a. Cinqué pis sense ascensor, molt lluminós i tranquil. Ben comunicat amb les universitats i el centre. Zona del port. Totalment moblat i molt ben conservat. C/Méndez Núñez 38. Preu: 450 euros. Tel. 626 11 73 23 (Eduardo Landeira). Compartir amb estudiants. Xic/a. No fumadors. Aire condicionat, internet, calefacció. Despeses a banda. C/Gibraltar 1. Preu: 200 euros. Tel. 658 28 37 77 (Lola Sanchis). Compartir amb estudiants. Xica. Gran, lluminós, quart pis amb ascensor, internet. C/Doctor Moliner 21 (Burjassot). Preu: 135 euros. Tel. 647 06 76 54 (Eva). Compartir amb esstudiants. Xic/a. Compartir amb dos xics i una xica. Front la Passarel·la. C/Sequera 3 (Burjassot). Preu: 100 euros. Tel. 690 64 34 04 (Amadeo Herrero). Compartir amb estudiants. Xic/a. Per a tres persones. Calefacció central. Pl/Hondures 29. Preu: 190 euros. Tel. 96 193 88 40 (Ana Portell). Compartir amb estudiants. Xic/a. Zona cèntrica. Pis en bon estat. Lluminós, ben comunicat, parada tramvia de la Politècnica. El preu inclou despeses. Busquem estudiants seriosos i responsables. C/Fra Pedro Vives. Preu: 190 euros. Tel. 666 22 92 30 (Andreu Duran Rosario). Es lloga habitació. Xic/a. Bany individual. Molt bona comunicació, prop del metro, Blasco Ibáñez i la Politècnica. C/República Argentina 17. Preu a convindre. Tel. 96 369 36 86 (Josefa García Torres). Es llogga habitació. Xic/a. Situat darrere de la plaça de la Verge, prop del riu i a quinze minuts de les facultats de Blasco Ibáñez. Habitació doble. Per a una persona. C/Boix. Preu: 260 euros. Tel. 661 17 81 92 (Maria). Es lloga habitació. Xic/a. Aire condicionat, bomba calor, internet, cèntric, desdejuni inclòs. Saló per a l’habitació. C/Gil i Morte 21. Preu: 250 euros. Tel. 96 341 12 06 (Aurora).

En desembre, cicles dedicats al cinema australià i a la indústria alimentària L’Aula de Cinema continua la seua programació el mes de desembre amb quatre variades propostes. Del cinema australià a la indústria alimentària a través de tres documentals i la presentació de la Guía para ver y analizar París-Texas, sense oblidar la col·laboració amb la segona edició del festival de migmetratges La Cabina. En la programació habitual al Col·legi Major Lluís Vives els dimecres a les 18 hores, aquest mes centra l’atenció en el cinema australià de Peter Weir, amb una trilogia que va contribuir al renaixement d’aquesta cinematografia tan desconeguda com fascinant. Els dies 2, 9 i 16 de desembre es podran veure Los coches que devoraron París (The Cars that Ate Paris, Peter Weir, 1974), La última ola (The Last Wave, Peter Weir, 1977) i El visitante (The Plumber, Peter Weir, 1979). El realitzador Peter Weir, més conegut per les seues produccions nord-americanes com ara El club dels poetes morts (Dead Poets Society, 1989), El xou de Truman (The Truman Show, 1998) o Master and Commander (2003), ha estat un dels representants del renaixement del cinema australià en la dècada dels setanta. Les tres obres que es projectaran a la

Universitat són les més representatives del període australià. D’altra banda, sota el títol De la desnutrició a l’excés. Salut, indústria i alimentació, el cicle de desembre al Palau Cerveró abordarà, a través de tres llargmetratges, Fast food Nation (Richard Linklater, 2006), Nuestro pan de cada día (Unser täglich Brot, Nikolaus Geyrhalter, 2005) i La pesadilla de Darwin (Li cauchemar de Darwin, Hubert Sauper, 2004), algunes qüestions relacionades amb la indústria alimentària

actual i les seues repercussions en l’entorn. Les projeccions, organitzades per l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, en col·laboració amb l’Aula de Cinema, tindran lloc els dijous 3, 10 i 17 a les 18 hores. A més, l’Aula de Cinema continua el seu espai dedicat a la presentació de llibres sobre temes cinematogràfics amb la Guía para ver y analizar París-Texas, d’Antonio Santamarina, gestor de la Filmoteca Espanyola, i José Antonio Hurtado, director de programació de l’Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay. La presentació tindrà lloc a l’Aula Magna de l’edifici de la Nau i comptarà amb la presència dels dos autors i de Javier Marzal, director de la col·lecció. A continuació es projectarà la pel·lícula a la qual està dedicada la guia, París-Texas (Wim Wenders, 1984). Finalment, entre el 9 i el 13 de desembre se celebra la segona edició del festival internacional de migmetratges La Cabina, l’únic d’aquestes característiques a Europa i amb el qual col·labora l’Aula de Cinema. El festival, que es projecta al MuVIM, dóna l’oportunitat d’accedir a pel·lícules d’arreu del món d’entre 30 i 60 minuts de durada.

I Congrés de Comunicació Digital a la Comunitat Valenciana

José Cervera: “El periodisme ciutadà no pot substituir el professional” “El periodisme ciutadà no pot substituir el professional”. Aquesta va ser una de les conclusions de la ponència inaugural deI I Congrés de Comunicació Digital a la Comunitat Valenciana, celebrat la setmana passada a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. Per al periodista i blogger José Cervera, el desenvolupament del periodisme ciutadà respon a la pèrdua de qualitat i a la falta d’adequació als nous mitjans del periodisme tradicional. Els continguts multimèdia, els cibermitjans de la Comunitat Valenciana, l’oci digital, les xarxes socials i les noves formes de comunicació que ofereix internet han estat alguns dels temes que s’han discutit en el congrés, on es donaren cita representants dels principals mitjans de comunicació, com ara Levante-emv.com, Lasprovincias.es, Telecinco.es, RTVV o elmundo.es, i també dels nous cibermitjans digitals, com ara Hortanoticias o Bon Dia Torrent. L’estructura del congrés estava basada en successives taules redones que combinaven la presència dels cibermitjans amb la participació de diversos acadèmics, comunicadors en internet i representants del món de la cultura. Cal

esmentar la catedràtica de Comunicació Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rosa Franquet, els bloggers Álvaro Ibáñez (Microsiervos), David de Ugarte (Las Indias), Juan Julián Merelo (Atalaya), Justo Serna (Los archivos de Justo Serna) i Álvaro Pons (La cárcel de papel), o el líder del grup Siniestro Total, Julián Hernández. El congrés ha permés constatar l’existència d’un fèrtil mercat d’idees i d’espais de comunicació en internet, disponible per a portar a terme tota mena de projectes digitals. “Internet ens permet la individualització”, va explicar David de Ugarte, fundador de la Sociedad de Las Indias

Electrónicas. “Ara hi ha un ampli ventall de mitjans entre els quals triar a l’hora d’informar-se, i cada persona pot escollir el que més li interesse”. El director del congrés, Guillermo López García (professor titular de Periodisme a la Universitat de València), es va felicitar en la clausura per l’èxit de l’experiència, que ha comptat amb una nombrosa assistència de públic (superior a les cent persones) i que “ha permés posar sobre la taula qüestions que seran crucials per al futur de la comunicació en internet”. “Des de hui mateix –va concloure– ens posem a treballar en la pròxima edició del congrés”, prevista per a novembre del 2010.


NOUDISE346 Dijous, 26 de novembre de 2009

cultura 9

EXPOSICIÓ. La Nau acull una mostra que reivindica la figura de José Celestino Mutis

Vida i obra d’un il·lustrat Tot coincidint amb la celebració del bicentenari de la mort del científic espanyol José Celestino Mutis, la Societat Estatal de Commemoracions Culturals (SECC), el Reial Jardí Botànic de Madrid-CSIC, la Universitat de València i la Societat Estatal per a l’Acció Cultural Exterior, amb la col·laboració del Museu Nacional de Colòmbia, han organitzat l’exposició Mutis al natural. Ciència i art en el Nou Regne de Granada, que s’inaugura hui dijous a la Sala Thesaurus de la Nau. REDACCIÓ

La mostra, comissariada per Miguel Ángel Puig-Samper (CSIC), José Antonio Amaya (professor associat de la Universitat Nacional de Colòmbia) i María Pilar de San Pío Aladrén (CSIC, comissària adjunta), es podrà veure al Museu Nacional de Colòmbia fins a març del 2009 i al Reial Jardí Botànic de Madrid d’abril a maig del 2009. La Universitat de València, en el seu creixent procés d’internacionalització, té signats convenis amb prop d’una vintena d’universitats colombianes. En l’exposició es projectarà un vídeo sobre Mutis cedit per la Universitat Nacional de Colòmbia mitjançant el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Comunicació. Mutis al natural. Ciència i art en el Nou Regne de Granada presenta un recorregut per la vida i els èxits culturals i científics de José Celestino Mutis (1732-1808) i destaca com, en el segle XVIII, va liderar una empresa amb autonomia científica que va fer de Santafé de Bogotà la seu de la Il·lustració botànica, tot establint canals d’intercanvi científic amb ciutats europees com ara Uppsala, París, Madrid i Londres. Així mateix, la mostra fa palés el gran llegat de Mutis: el seu compromís i la seua voluntat per divulgar la riquesa natural de la Nova Granada i la seua profunda fe en el talent, la intel·ligència i la sensibilitat dels homes americans. En la mostra, organitzada per la SECC, el CSIC, la Universitat de València i SEACEX, s’exhibeixen un centenar de peces entre làmines, objectes i documents originals, mitjançant els quals el visitant pot entrar en contacte amb els diversos camps d’interés del científic gadità. L’exposició, dividida en deu seccions temàtiques, permet fer un recorregut cronològic per la biografia i el llegat de José Celestino Mutis. La primera secció, titulada Mutis i la Il·lustració gaditana (1732-1757), dóna a conéixer la importància comercial, militar i intel·lectual de Cadis en l’època en què el marqués de l’Ensenada es proposava reconstruir el poder naval espanyol, amb figures destacades com Jorge Juan i institucions com ara l’Acadèmia de Guàrdies Marins, l’Observatori Astronòmic i el Col·legi de Cirurgia, de les quals es va beneficiar l’educació de Mutis, protegit a més pel metge Pedro Virgili.

L’exposició continua amb un apartat sobre Mutis i la Il·lustració madrilenya (1757-1760), en què es descriu l’estada de Mutis a les Corts de Madrid, on es va relacionar amb personatges científics com ara Miguel Barnades, amb qui va aprendre els rudiments de la classificació botànica de Carl von Linné. A més, Mutis va ser professor substitut a la Càtedra d’Anatomia de l’Hospital General. La tercera secció, Per la ruta de les Índies a la recerca de Madrid (17601770), il·lustra la situació de Mutis a les Corts a punt de viatjar a Amèrica, així com la conjuntura política en què s’emmarcava aquest viatge, en el qual va participar en qualitat de metge de cambra del virrei Pedro Messía de la Cerda, sempre amb la idea de tornar a la cort de Madrid com una glòria científica capaç de crear un nou Gabinet d’Història Natural amb Jardí Botànic. L’apartat següent, dedicat a la nova funció de Mutis com a naturalista sacerdot, empresari miner (1770-1778), mostra com Mutis va anar adaptant al Nou Món els seus plans per a la metròpoli fins a inventar una tradició científica en el Nou Regne de Granada. S’hi explica el seu projecte de comercialitzar el te de Bogotà per iniciativa pròpia, el seu intent d’explota-

Dalt: Espeletia (Compositae) Anònim. Dreta: Arum (Araceae). Les dues làmines (dibuixos a la tèmpera) són de la Reial Expedició Botànica del Nou Regne de Granada (1783-1816).

Un referent científic José Celestino Bruno Mutis Bosio va nàixer a Cadis el 6 d’abril del 1732. Va estudiar Cirurgia i Medicina al Col·legi de Sant Ferran de Cadis i es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Sevilla. També va ser professor d’Anatomia a Madrid, on va projectar una Acadèmia de Ciències. Va aprendre per compte propi les matemàtiques i la física. El 1760, en el començament del regnat de Carles III, es va embarcar cap al Nou Regne de Granada com a metge del virrei Pedro Messía de la Cerda. Aleshores ja era un dels intel·lectuals més prometedors d’Espanya: es decantava per Copèrnic i defenia Newton, practicava la dissecció i simpatitzava amb Linné. La seua vocació científica i reli-

ció de les mines d’argent d’El Sapo i el descobriment de la quina a Santafé (1772). Sebastián José López Ruiz (1741-1832) i la seua comissió a Santafé de Bogotà protagonitzen la secció següent, que recorda la missió que va tindre aquest naturalista panameny per a explotar la quina i la canyella del Nou Regne, en competència amb Mutis, com un apèndix de l’expedició d’Hipólito Ruiz i José Pavón a Perú i Xile. En el cinqué apartat de la mostra, La Reial Expedició Botànica del Nou Regne de Granada de José Celestino Mutis (1783-1790), es contempla la creació oficial de l’expedició –per a la qual Mutis selecciona un equip crioll–, així com l’organització d’un taller de pintura en l’expedició que pinta en colors les làmines en l’etapa de la població de Mariquita. La continuació d’aquesta trajectòria s’aborda en la secció L’etapa de Mutis a Santafé i els seus últims anys (17911808), en què es descriu el seu nou equip de treball, en el qual van figurar Francisco Antonio Zea, Francisco José de Caldas, etc., i la supressió de l’empresa estatal de quina. A més, s’hi comenta la trobada i l’intercanvi científic d’Alexander von Humboldt i d’Aimé Bonpland amb Mutis a Santafé de Bogotà. El Llegat de Mutis, d’altra banda, mostra la rica i àmplia col·lecció botànica i iconogràfica que el savi gadità va deixar després de la seua mort a Santafé l’any 1808 i que va ser traslladada a Madrid després de la intervenció militar del general Morillo. L’exposició continua amb la presentació d’exemples del Tresor artístic de l’Expedició Botànica, amb nombroses mostres de làmines i dibuixos de Mutis i, finalment, ensenya en el seu últim apartat, titulat Pintors per al Regne, com l’obra de Mutis va transformar la societat neogranadina amb les seues innovacions artístiques.

giosa no li va impedir dedicarse al comerç i la mineria, una activitat que va complementar al final de la seua vida amb la docència i la creació de centres científics. Va dirigir durant prop de vint-i-cinc anys la Reial Expedició del Virregnat de Nova Granada i les seues investigacions ens retroben amb la flora i la fauna americanes, com també mostren una inquietud viva pel coneixement en el context d’una Espanya il·lustrada i activa, abocada a l’exterior i a la cultura científica. El botànic suec Linné, juntament amb Humboldt i Bonpland, es reconeixen deutors d’aquest científic que va formar dirigents i humanistes a Iberoamèrica. El savi espanyol és un referent de les potencia-

litats que tanquen la història comuna i els anhels culturals compartits hui per dues de les seues societats més dinàmiques i creatives, com ho són l’espanyola i la colombiana.

Caixa per a contindre quina, segle XVIII. Museu de la Farmàcia Hispana. Universitat Complutense de Madrid.


10 agenda

NOUDISE346 Dijous, 26 de novembre de 2009

CITES

PROPOSTES Dies: Fins MUTIS AL el NATURAL. 21 de juny. Lloc: SalaI Martínez CIÈNCIA ART EN EL NOU REGNE DE GRANADA Guerricabeitia de la Nau. C/Universitat 2. Horari: Es presenta de manera De dimarts a cronològica dissabtes deun 10recorregut a 13:30 hores per com els i de la 16vida, a 20així hores. assoliments Diumenges icientífics festius dei 10 a culturals 14 hores.de José Celestino Mutis (1732-1808), destacat mèdic botànic Igadità ENTREi TERRA FE. conegut per la seuaAL REGNE ELS MUSULMANS investigació recursos CRISTIÀ DE dels VALÈNCIA naturals del Nou Regne de (1238-1609) Granada, l’actual Colòmbia. Dies: Fins eldóna 14 de febrer. la La mostra a conéixer Horari: Devalencians dimarts a vida dels dissabtes deal10regne a 14 hores musulmans cristiài de 16 per a 20Jaume hores.I,Diumenges creat amb motiu idel festius 10 a 14 hores. quartdecentenari de Lloc: Sala Thesaurus de la l’expulsió dels moriscos. Nau. Visites guiades i taller didàctic en: EIXIMENIS (1327-1409) I LA visites.guiades@uv.es. Dies: Fins SEUA OBRA el 28 de juny. Lloc: Sala Estudi General de Francesc Eiximenis (Girona, la Nau. C/Universitat 2. 1327-Perpinyà, 1409) va ser Gratis. Horari: un frareDe franciscà dimartsi aescriptor en llenguade catalana. L’èxit dissabtes 10 a 13:30 hores d’Eiximenis València va ser i de 16 a 20 ahores. immediat va de 10 a Diumengesi ací i festius desenvolupar una important 14 hores. activitat pública. Assessorava jurats i la FRAGMENTSels D’UN ANY. ciutat en general, i aDE canvi FOTOPERIODISTES va rebre molts subsidis2008 en VALÈNCIA. IMATGES forma de diners i hàbits religiosos. Si béreflecteixen solament es 68 fotografies conserva fragment d’un i l’actualitatunpolítica, cultural sermó seu, s’ha la seua activitat lúdica que produït a com a predicador València València durant ela2008. Organitza: va ser moltUnió destacada. de Dies: Fins elValencians. 2 de febrer. Periodistes Horari: Dies: Fins De el dimarts a 14 de juny. Lloc: MuVIM dissabtes de 10 a 14 hores i (Museu Valencià de 16 a 20 hores.i Diumenges la Il·lustració la iModernitat). festius de 10Entrada a 14 hores. lliure. Lloc: Sala Duc de Calàbria de la Nau.

cites CINEMA

‘VÍDEO EL 40 AÑOSDESDE Y UN DÍA INFIERNO’ I ‘EL ASOMBROSO Presentació delSR. documental. BICKFORD’ Arnau Vilardebó Intervindran (actor empresonat pel cas la Presenta ManuelDolz de la ), Salvador Torna Fuente (Universitat de (director del documental). Dia: València). 12 de maig. Dia: 2620novembre. Hora: hores. Hora:Fòrum Lloc: 19:30 de hores. Debats. Aula Lloc: Auditori Montaner Magna. Entrada gratuïta.del Col·legi Major Lluís Vives. LOS ÁNGELES TÍO CARNE EXTERMINADORES

UncleInspeccionades, Meat, 1988. Cicle Presentació: evocades. Luis Puig La perseguides, (Universitat de València) i mirada masculina Didier Mervelet (Les Fils heterosexual a través del de l’Invention). . Dirigida per Jeancinema Dia: 3 de desembre. Claude Brisseau. 2006. Hora: 19:30 ihores. Presentació col·loqui. Lloc:13Auditori Dia: Montaner del de maig. Hora: Col·legi 18Major hores.Lluís Vives. Lloc: Auditori Montaner. Preu: Entrada gratuïta.

EXPOSICIONS

VICKY CRISTINA CIENTÍFICS DE L’EXILI. BARCELONA 1939-2009 Cicle Cinema en valencià. L’exili, la presó i la Dirigida per Woody Allen. inhabilitació de metges, Dia: 12 de maig. farmacèutics i científics van Hora: 20 hores. significar una terrible Lloc: UGC Cine Cité. Avinguda sagnia per a la societat Tirso de Molina 16. espanyola. L’elit intel·lectual Preu: Dues entrades gratuïi professional del país es va tes amb carnet universitari i exiliar majoritàriament reduïda per al públic en després de la guerra i la general. A més, amb la prenòmina de científics en sentació de l’entrada de la l’exili representa el nucli setmana anterior, una entradirigent de la ciència espada gratis. nyola. Dies: Fins el 7 de març. URANI. ÉS UN PAÍS? Lloc: Sala Lluís AlcanyísPalau Cerveró. Documental. Organitza: Horari: De dimarts a Jóvenes Verdes de Valencia. dissabtes de 10 a 14 hores i Col·labora: Col·legi Major de 16 a 20 hores. Lluís Vives. Diumenges i festius de 10 a Dia: 12 de maig. 14 hores. Hora: 18 hores. Lloc: Auditori Montaner. PINACOTECA PSIQUIÀTRICA PERSÉPOLIS A ESPANYA, 1971-1990 Projecció de la pel·lícula Les pintures de malalts durant la Setmana mentals a Espanya han estat Intercultural de Mislata. per a la psiquiatria, des del Degustació de te àrab amb començament del segle xx, pastes. un instrument de suport en Dia: 7 de maig. el diagnòstic, una activitat Hora: 22:30 hores. ocupacional o una forma de Lloc: C/Major 36 (Mislata). psicoteràpia. Dies: Fins el 24 de gener. Horari: De dimarts a EXPOSICIONS dissabtes de 10 a 14 hores i de 16 a 20EL hores. DARWIN: SEU Diumenges TEMPS, LA i festius de 10LA a 14 hores. SEUA OBRA, SEUA Lloc: Sala Estudi General de INFLUÈNCIA la Nau. C/Universitat 2. Una de les activitats MEMÒRIA D’ANZO programades amb motiu del bicentenari del pare de Inclou una síntesiProduïda de la l’evolucionisme. variada produccióde artística per la Universitat València dibuix, i(pintura, l’Institutescultura, d’Estudis Catalans. Dies: obra gràfica) de José Iranzo Fins setembre. Horari: Almonacid “Anzo” (1931De dimarts a 2006), autor d’una dissabtes de 10 a 13:30 hores obra artística ipersonalíssima de 16 a 20 hores. que ompli un important Diumenges i festius de 10 a capítol de l’art contemporani 14 hores. Lloc: valencià, espanyol i Palau de Cerveró. Pl/de internacional. Cisneros 4. Dies: Fins el 14 de febrer. Horari: De dimarts a ART I POLÍTICA dissabtes de 10 a 14 hores i de 16trentena a 20 hores. Diumenges Una d’obres de i festius de 10europeus a 14 hores. setze pintors Lloc: Saladel Martínez pintades 1970 al 1995 Guerricabeitia la Nau. que reflexionendesobre la societat de consum, el capitalisme i el comunisme.

TEATRE

CIENTÍFIQUES INVISIBLES XIV MOSTRA DE TEATRE UNIVERSITARI Fa un recorregut per científiques rellevants a De la Xarxa Vives nivell internacional que han d’Universitats. dedicat i dediquen la seua Dies i hores: 7 de maig a vida a la investigació. Es partir de les 11 hores, 8 de tracta d’una composició de maig a partir de les 12 hores. panells sobre les disciplines Lloc: Sala Matilde Salvador científiques en les quals de la Nau. C/Universitat 2. moltes dones han destacat, Preu: Entrada lliure amb des de la psicologia, passant invitació que caldrà per les matemàtiques, fins el arreplegar des de dues hores seu paper com a inventores. abans del començament a la Altres seccions es dediquen consergeria de la Nau. a la discriminació i a científiques valencianes dels PROJECTE TEATRAL nostres dies. ALCOVER Dies: Fins el 6 de gener. Horari: De 10 a 14 hores i de Rudiggore o la nissaga 16 a 18 hores. Dilluns tancat. maleïda (una opereta Lloc: Sala d’Exposicions del sobrenatural), de Gilbert & Jardí Botànic. Sullivan. Per EGOSteatre (Catalunya). Direcció: Joan PINTURES DE SOLANGE Maria Segura i Bernardas. TRIGER Dia: 13 de maig. Horari: 20 hores. Dues sèries. La primera, Lloc: Sala Matilde Salvador Mediterranée, recrea la de la Nau. C/Universitat 2. importància de la llum en les Preu: Entrada lliure amb seues obres. L’altra sèrie, invitació que caldrà Les petites choses, compon arreplegar des de dues hores una mena de diari de treball abans del començament a la d’aquests anys, un quadern consergeria de la Nau. amb molts diversos ingredients: l’humor, la CIRCUNSTANCIAL DEL malenconia, els seus records JUEGO personals, les seues imatges més volgudes. De Cia Amame. Dies: Fins l’11 de gener. Circuit Café-Teatre. Lloc: Sala de la Muralla del Dia: 7 de maig. Col·legi Major Rector Peset Hora: 23 hores. (plaça del Forn de Sant Lloc: Sala Lo Rat. C/Pare Nicolau 4). Méndez 43 (Torrent).

¡TU SÍ QUE SABES!

TEATRE

D’Elena Albertini i Ana CASTING Sánchez. Circuit Café-Teatre. Per la fera ferotge. Autor i Dia: 14 de maig. director: Fernando Tébar. Hora: hores. Dia: 2723 de novembre. Lloc: Lo Rat. C/Pare Hora: Sala 20 hores. Méndez 43 (Torrent). Lloc: Sala Matilde Salvador de la Nau. LES MIL I UNA NITS BIG CRASH. SÓLO Contacontes. Nit de QUEDARÁ EL SILENCIO narracions del món. Actuacions de Domingo Textos de Joan Daròs i Isaac Chinchilla (Mislata), Kaoz Torres. Per Fontilles-Teatre (Colòmbia) i Ivanna de l’Ull. Idea i direcció: (Argentina). Yevgeni Mayorga. Dia: maig. Dies: 82 de i 3 de desembre. Hora: 22:30 hores. Hora: 20 hores. Lloc: C/Sant Pere 11 Lloc: Sala Matilde Salvador (Mislata). de la Nau. LAMÚSICA PERRERA Textos d’Alberto Torres, PAU ALABAJOS Rafa Palomares, Rafa Casañ, Maribel Bayona i Cicle Música en valencià. Jacobo Pallarés. Per Teatro Circuit So de Sons. de lo Inestable. Direcció i Dia: 7 maig. dramatúrgia: Jacobo Hora: 20 hores. Pallarés. Lloc: Montaner. Dia: 26Auditori de novembre. Entrada gratuïta. Hora: 20 hores. Lloc: Sala Matilde Salvador JENNY DEE & THE de la Nau. DEELINQUENTS EN EL LIMBO Soul-lluisvives.uv.es. Dia: 8 de maig. Gratis. De Stres de 4utre al Circuit Hora: 20 hores. de Café Teatre de València. Lloc: Montaner. Dia: 26Auditori de novembre. Hora: 23 hores. RUBÉN ALONSO, VIOLÍ Lloc: Lo Rat (Torrent). Cicle Joves Intèrprets de . Autors: J. S. Bach, W. l’IVM MÚSICA A. Mozart, S. Prokofiev i P. Sarasate. ALBERTO DE BLAS I IRENE Dia: 12 de maig. Gratis. LAGUNA Hora: 19:30 hores. Lloc: Aula de Música. Sala de Cicle La guitarra al Jardí la Muralla del Col·legi Major Botànic. Rector Peset. Dia: 28 de novembre. Hora: 19:30 hores. JOAN BENAVENT, VIOLÍ; Lloc: Auditori Joan Plaça del MARIÀ GARCÍA, PIANO Jardí Botànic. Preu: 3 euros. Cicle Música a la capella. Autors: J. S. Bach, W. A. MÚSICA A LA CAPELLA Mozart, M. Ravel. Dia: 13 de maig. Intèrprets: La dama duende, Hora: 19:30 hores. Carmen Botella, soprano, Lloc: Capella de la Sapiència. Heidi Erbrich, violí barroc, Lola Ribes, violí barroc, CONCERT DE GUITARRA Anabel Sáez, clavicèmbal, interpretaran obres de J. de A càrrec de Javier Somoza. Pradas, S. Durón, X. Nebra. Actuació organitzada per Dia: 2 de desembre. l’Associació d’Amics de la Hora: 19:30 hores. Guitarra. Les entrades es Lloc: Capella de la Sapiència. poden recollir a la taquilla del Jardí. 3 euros (horari de la taquilla: de 10 a 21 hores). CONFERÈNCIES Dia: 9 de maig. Hora: 19:30 hores. ELS Lloc:JARDINS Auditori BOTÀNICS Joan Plaça.EN L’ERA DEL CANVI CLIMÀTIC CONCERT DEL COR UNIVERSITARI SANT YAGO Cicle Conferències 09 del . A càrrecper de Jardí Botànic Actuació organitzada Leif Schulman. l’Aula de Música de la Dia: 2 de desembre. Universitat de València. Hora: 19de hores. Dia: 10 maig. Lloc: Joan Plaça del Hora:Auditori 12 hores. Jardí Lloc: Botànic. Auditori Joan Plaça. EL DECREIXEMENT: UNA CONFERÈNCIES ALTERNATIVA AL SISTEMA CAPITALISTA? TAULA RODONA de Yayo Amb la intervenció González (coordinadora El postmasclisme. Una estatal d’Ecologistes en nova actitud que dificulta Acció), Julio García el camí cap a la igualtat de gènere. Camarero (autor del llibre El Amb motiu de la crecimiento mata presentació y genera

crisis terminal Andréshomdel llibre “Los),nuevos Piqueras (Sodepau-PV). bres nuevos. Los miedos de Dia: 26 deen novembre. siempre tiempos de igualHora: hores. de Miguel dad” 19:30 (Ed. Destino), Lloc: AulaAcosta. MagnaHi deintervinla Nau. Lorente dran Carmen Alborch UNA TIERRA SIN GENTE (Regidora socialista de PARA UNA GENTE SIN l’Ajuntament de València), TIERRA Elena Martínez García (Professora de Dret Sobre les tensions socials de Processal de la Universitat ladevida quotidiana a Lorente València), Miguel Palestina. Amb ladel Govern Acosta (Delegat intervenció de Ruba per a la violència de gènere. Shahrour de la Autor del(responsable llibre). Dia: 13 de mostra), Nuno Cohelo (autor maig. Hora: de la mostra), Adam 20 hores. Lloc: Aula Kershaw (autor de la Magna. mostra). Dia: SITUACIÓ DE LA JUSTÍCIA A 27 de novembre. Hora: ESPANYA 19:30 hores. Lloc: Aula Oberta deAlfonso la Nau. A càrrec de Carlos Mellado (Professor de Dret DESENVOLUPAMENT D’UN del Treball i de la Seguretat PROGRAMA DE MANEIG Social. Universitat de SOSTENIBLE València). DE LES PLAGUES DEL Dia: 14 deVEGETALS maig. JBUV Hora: 19:30 hores. Lloc: Aula Magna de la Nau. Cicle Conferències 09 del C/Universitat 2. Gratis. Jardí Botànic. Amb Antonia DIA DE LA PERSONA Soto. Dia: EMPRENEDORA A LA 9 de desembre. Hora: COMUNITAT 19 horesVALENCIANA (durada aproximada dues hores). Lloc: Auditori Joan Macrojornada en laPlaça qualdel es Jardí Botànic. un extens desenvoluparà programa d’activitats dirigit a emprenedors per a DIVERSOS compartir experiències i adquirir coneixements INICIACIÓ pràctics. AL DOBLATGE Dia: 7 de maig. Lloc:experiència Una que Parc Tecnològic. t’aproparà a una de les Avinguda de Benjamin parts del 12 cinema més Franklin (Paterna). ocultes. Dies: Del 14 al 18 de DIVERSOS desembre. De 20 a 22 hores. Preu: EXCURSIÓ AL BARRANC DE 20 euros. Lloc: LA CASELLA Casa Jove La Torta (Picassent). Informació: Matrícula al 96 315 68 06 i a www.jovespicassent.com. cicbotanic@uv.es. Dia: 9 de maig. II CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE CORTOMETRAJES BIOLOGIA EVOLUTIVA POR LA IGUALDAD ElConvoca: programa científic CAM. Sol·licitants: compta amb tres Podran conferències una participar-hi invitades, totes aquelles altra dedicada al Premique persones que vulguen, Jove Investigador i obres tracten en les seues quaranta qualsevolconferències de les temàtiques orals que parlaran sobre socials relacionades amb la genètica, genòmica, discriminació de la dona. Gènere: De ecologia evolutiva i lliure elecció, paleontologia, altres s’admetran totsentre els gèneres temàtiques. creatius audiovisuals en els Dies: 29 de haja novembre qualsDel l’autor/a decidit alexpressar-se. 2 de desembre. Lloc: Duració: Auditori JoandePlaça Màxima vint del Jardí Botànic. minuts. Informació: Bonificació: Els curts www.sesbe.org/sesbe2009. seleccionats seran bonificats amb 500 euros i la inclusió JO CONCILIE enTAMBÉ un devedé que editarà Caixa del Mediterrani i que Primera edició dels premis. es difondrà àmpliament. Participants: Lliurament deAlumnat les obres: Es matriculat en aels cursos faran arribar l’Aula de acadèmics o Cultura La 2008-2009 Llotgeta (pl/del 2009-2010 de horari les de 10 a Mercat 4), en universitats 13 hores i dede 17laa 21 hores. Termini: 15Valenciana Comunitat de juny. o centres públics o privats III ACURT FESTIVAL adscrits. Premis: Un de 3.000 euros i Marató dos accèssits de curtsdeen1.500 bon euros cadascun. ambient. La intenció és Termini: 28 de novembre. donar a conéixer les Informació: creacions, per la qual cosa www.bsocial.gva.es. els premis seran simbòlics. Dia: 16 de maig. Hora: De 16 a 22 hores. Lloc: C/Josep Ballester 7.

Aplec excursionista per al pont de desembre Les comarques valencianes acullen un any més l’Aplec Excursionista dels Països Catalans, aquesta vegada el que fa trentatres. Serà els dies 4, 5, 6, 7 i 8 de desembre als pobles de Benifairó i Simat de la Valldigna, a la comarca de la Safor. La cita d’enguany compta amb una gran participació de persones vinculades a la Universitat de València. Tot responent a la proposta feta per alguns dels centres excursionistes amb més tradició del país, com ara el de Pedreguer i el d’Ontinyent, el jove Grup de Muntanya Viarany, nascut en el si de la Universitat, es llançà ja fa més de huit mesos a organitzar un aplec amb un programa molt atractiu i de qualitat. A banda de preparar un gran nombre d’excursions que acostaran els participants a paratges com ara la Drova o la Murta, o de pujar el cim més alt de la Safor, han preparat tot un seguit de conferències, moltes de les quals impartides per professors com ara Manuel Ardit o Joan F. Mateu. El programa també inclou diversos concerts, mostres de cultura popular valenciana i l’actuació de Xavi Castillo. Aquesta és una bona oportunitat per a descobrir o redescobrir la Valldigna, fent-ho en companyia de gent vinguda de totes les comarques (ja han confirmat la seua assistència, per exemple, grups de les Illes, de la Catalunya Nord i fins i tot de l’Alguer), cosa que farà de l’aplec un bon lloc per a l’intercanvi d’experiències i coneixences des d’una activitat formadora i transformadora com és l’excursionisme. Tant el Servei de Política Lingüística com la Delegació d’Estudiants han col·laborat des d’un primer moment en l’organització de l’aplec i els membres de la Universitat de València podran inscriure-s’hi amb la tarifa rebaixada que correspon als membres de la Federació de Muntanya encara que no hi estiguen federats. Més informació: www.viarany.org.

El Botànic acull una conferència sobre les dones i la ciència, i un concert de guitarra El Jardí Botànic acull hui dijous dia 26, a les 17:30 hores, la presentació del projecte de Ruvid Científiques Invisibles, dins del qual s’emmarca l’exposició que ocupa aquests dies el Botànic i la taula redona El paper de la dona en el desenvolupament científic i tecnològic, un debat que començarà després de la presentació i que comptarà amb Ana Lluch, cap del Servei d’Hematologia i Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic de València; María Luisa Moltó, professora de la Universitat de València; María Pilar Roig, catedràtica de la Universitat Politècnica; Ruth Abril, professora de la Cardenal Herrera-CEU; i Anta Ortega Larrea, de la Catòlica de València. L’entrada és lliure. El dissabte 28, a les 19:30 hores, se celebrarà un concert dins del cicle La guitarra al Jardí Botànic, a càrrec d’Alberto de Blas i Irene Laguna. Aquests dos joves valencians dediquen la seua vida a la música. De Blas acumula nombrosos premis i és president de l’Ensemble Col Legno, l’objectiu del qual és la difusió i la interpretació d’obres de joves compositors valencians. Laguna ha compaginat els seus estudis universitaris amb la formació al Conservatori Superior de Música Joaquim Rodrigo de València i diverses classes magistrals. El concert serà a l’Auditori Joan Plaça. Les entrades es poden recollir a la taquilla del Botànic en horari de 10 a 18 hores.

Un grup de música uruguaià guanya el primer concurs de rock d’Universia Universia, la xarxa d’universitats formada per més de mil cent institucions d’educació superior, ja té guanyador de l’U>Rock, el primer concurs iberoamericà de maquetes de música per a universitaris (http://escucha.universia.es/concurso). El grup de música uruguaià Alem, amb el seu tema Abismo, va obtindre la major puntuació en la fase final iberoamericana (37.703 vots). Universia, amb aquesta iniciativa, que ha obtingut una participació a nivell internacional de més d’un milió i mig de vots i de més de quatre milions i mig de reproduccions, promou i dóna suport a la carrera dels grups musicals universitaris. El grup espanyol Mares, amb el seu tema Melomanía (http://escucha.universia.es/concurso/escuchamaqueta/melomania), que després de tres mesos de votació on-line es va fer amb el triomf en la fase nacional, s’ha classificat en la gran final iberoamericana en el tercer lloc, darrere de la banda 1nfinito de Mèxic. Mares es defineix com un grup que uneix sons d’ahir i de hui per a donar llum a les seues cançons tenyides d’entusiasme i d’optimisme. El públic espanyol podrà gaudir d’aquest grup en el Festival U>Rock Universia que se celebrarà a Madrid el pròxim 10 de desembre.


NOUDISE346 Dijous, 26 de novembre de 2009

Primer manual de dret processal espanyol editat en anglés

Mata inaugura hui el Fòrum Universitari sobre l’Esport Adaptat

REDACCIÓ

El jugador del València CF Juan Mata inaugura hui dijous el Fòrum Universitari sobre Esport Adaptat. Serà a les 13:15 hores a l’estand de FESA de la Fira d’Ortoprotec, que es realitza a Fira València. La Universitat de València, la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA) i Ortoprotec (Fira Internacional de l’Ortopèdia) organitzen enguany la novena edició del Fòrum de l’Esport, dedicat en aquesta ocasió a l’esport adaptat. REDACCIÓ El Fòrum, patrocinat per la Fundació Divina Pastora, es desenvolupa a Fira València entre el 26 i el 28 de novembre, tot coincidint amb la I Fira de la Salut i la Fira Internacional de l’Ortopèdia i Ajudes Tècniques. La Universitat de València, a través del Servei d’Educació Física i Esports, organitza anualment el Fòrum de l’Esport, unes jornades en les quals diversos professionals aborden l’estat de l’esport des de diferents perspectives. Enguany el programa se centrarà en l’esport adaptat, ja que encara hui en dia l’accés a l’activitat física de les persones amb discapacitat és difícil. Així el Fòrum pretén contribuir a acostar aquesta realitat complexa a la societat i millorar la integració d’aquest col·lectiu. A més, la Universitat sempre ha estat molt sensible a aquesta realitat i compta amb una Delegació per a la Integració de Persones amb Discapacitat i, des del Servei d’Esports, amb un programa per als esportistes uni-

Més de trenta projectes Prometeu per a la Universitat REDACCIÓ

La Generalitat Valenciana acaba de concedir finançament per a un total de trenta-un projectes de recerca de la Universitat de València, per valor de quasi tres milions d’euros, dins del programa Prometeu per a la promoció de la investigació de qualitat. Vint-i-tres dels projectes són de nova concessió, mentre que la resta són renovacions de les ajudes iniciades l’any passat o abans. Un terç d’aquestes ajudes estan destinades a projectes en el camp de la física. La biologia, la química, l’astronomia, la medicina i també l’economia, la història i la filosofia, entre altres, gaudiran del suport d’aquest programa destinat a afavorir “el màxim nivell d’excel·lència dels grups de recerca amb una trajectòria acreditada i solvent dins de la comunitat científica nacional i internacional, mitjançant la realització de projectes singulars d’I+D”.

versitaris amb alguna discapacitat, junt amb la Fundació Divina Pastora. Les jornades són convalidables per tres crèdits de lliure elecció i ja s’han cobert les tres-centes places oferides. En el Fòrum de l’Esport d’aquesta edició prop de quaranta especialistes tractaran temes com ara la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat des de diversos àmbits (la medicina, l’educació, la gestió esportiva…) per mitjà de ponències i taules redones. La primera jornada es dedicarà a l’esport base i a la promoció esportiva. També se celebrarà una taula redona amb els testimonis d’esportistes paralímpics universitaris, alguns dels quals formen part del programa d’esport adaptat impulsat per la Universitat de València i la Fundació Divina Pastora. El dia 27 es parlarà sobre com influeixen les diferents tipologies de la discapacitat en la pràctica de l’activitat física. Com en la primera sessió, en la primera part es presentaran diverses ponències a càrrec de

notícies 11

Juan Mata, jugador del València.

FOTO: MIGUEL LORENZO

representants de federacions i tècnics d’esports, i a continuació se celebrarà la taula redona amb experiències dels protagonistes. Ja a la vesprada es plantejarà com les tecnologies i les investigacions contribueixen a millorar l’esport adaptat. L’últim dia es dedicarà a la salut i es presentaran diversos programes esportius desenvolupats a hospitals i altres centres, a través dels testi-

monis de professors i altres professionals sanitaris. La cerimònia de clausura estarà a càrrec d’Antonio Montalvo, subdirector general de Promoció Esportiva i Esport Paralímpic del Consell Superior d’Esports. Durant la vesprada del dissabte es desenvoluparan diversos tallers pràctics a l’espai multiesport adaptat de FESA a la Fira Ortoprotec.

FOTO: MIGUEL LORENZO

Accions contra la violència de gènere

Els professors Carlos Esplugues Mota i Silvia Barona Vilar han coordinat el primer manual de dret processal espanyol editat en anglés (Civil Justice in Spain), dins del marc del projecte sobre Transnational Litigation. L’obra ha tingut la direcció del professor Masanori Kawano, catedràtic de Dret Processal a la Universitat de Nagoya (Japó) i ha comptat amb finançament del Govern japonés. El projecte el desenvolupa la Universitat de Nagoya amb la col·laboració de destacats especialistes d’universitats europees (Cambridge, Florència, Bonn, Heidelberg, Lió, Freiburg, Hèlsinki...), americanes (Harvard) i japoneses (Nagoya, Tòquio, Kyoto, Fukuoka...). El llibre, publicat per l’editorial Jigakusha de Tòquio, ha comptat amb la col·laboració dels professors de Dret Processal i de Dret Internacional Privat de la Universitat de València Carlos Esplugues, Silvia Barona, Guillermo Palao i Elena Martínez, així com professors d’altres universitats espanyoles. L’obra, íntegrament redactada en anglés, aporta una visió general i exhaustiva del procés civil espanyol, un bon instrument per als col·legues i professionals de parla anglesa, especialment a Àsia. El llibre constitueix el tercer volum de la col·lecció Nagoya University Comparative Study of Civil Justice, en la qual fins el moment s’han publicat els volums corresponents a Anglaterra (elaborat per Neil Andrews, de la Universitat de Cambridge) i Finlàndia (preparat per Laura Ervo, de la Universitat d’Hèlsinki). I representa l’inici d’altres projectes que ara es troben en tràmit.

El CEIC Alfons el Vell convoca les seues beques d’investigació

REDACCIÓ

REDACCIÓ

La Delegació d’Estudiants, junt amb la Unitat d’Igualtat i el Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE), ha iniciat la redacció de protocols d’actuació dirigits a les estudiantes de la universitat de València davant les situacions de violència de gènere. Els protocols estan a càrrec d’un grup de treball creat a principis d’octubre, format per tècnics i investigadores en matèria de violència masclista. El primer protocol que es posa al servei de les universitàries és el de la informació, que serà seguit per campanyes de sensibilització. Aquesta informació es troba en http://www.uv.es/cade/v/index.

El CEIC Alfons el Vell convoca beques d’investigació sobre temes referents a les ciències socials, medi ambient o altres d’interés científic que tinguen com a objecte la comarca de la Safor o el conjunt de les Comarques Centrals Valencianes, o específicament sobre la beneficència i l’assistència social a Gandia i la Safor durant els segles XIX i XX. Així mateix, convoca beques per a la realització de guions audiovisuals sobre el mateix territori i les seues gents. La data de lliurament del projecte és el 30 de desembre, a la secretaria del centre (pl/Rei En Jaume 10, 46701 Gandia, tel. 96 295 95 64). Les bases completes es poden consultar en la web www.alfonselvell.com.

Així mateix, amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el dimarts dia 1 de desembre, a les 19:30 hores, es representarà una obra de teatre titulada Históries… d’amor??? a la Sala de la Mu-

ralla del Col·legi Major Rector Peset. La informació sobre l’obra, que tracta la violència de gènere, es pot consultar en la pàgina web http://www.uv.es/delestud/teatre/h istoriesdamor.htm.


12 última breus MACHADO A ROCAFORT. Demà divendres 27 de novembre s’inaugura l’exposició Antonio Machado, poeta a Rocafort, amb motiu de l’estada del poeta sevillà en aquest poble de l’Horta Nord durant la guerra civil espanyola. La mostra, dissenyada i comisariada pel periodista i dissenyador Tomàs Gorria, recorre la vida i l’obra del poeta, la cronologia i els seus escrits durant aquells quinze mesos (entre desembre del 36 i abril del 38) que va viure a Villa Amparo, fent especial incidència en la vessant cívica i la seua relació amb la Segona República.

REPRESENTACIÓ DE L’OBRA ‘CÀSTING’, A LA NAU. Demà divendres dia 27 s’escenificarà Càsting, una comèdia representada per actors i actrius amb discapacitat física i intel·lectual. Serà a les 20 hores a la Sala Matilde Salvador, a l’edifici històric de la Nau. L’activitat s’emmarca dins del projecte Integra’t de l’Associació Valenciana d’Estudiants de Psicologia (AVEPSI), amb la col·laboració del CADE-Delegació d’Estudiants. Les entrades es podran recollir des de dues hores abans de la representació de l’obra a la consergeria de l’edifici de la Nau.

ANIVERSARI DEL CONFUCI. L’Institut Confuci de la Universitat de València celebra hui el seu segon aniversari, 26 de novembre, a partir de les 18 hores a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Entre les activitats programades destaca una exposició de llibres sobre l’ensenyament i la metodologia de l’idioma xinés i altres temes relacionats amb la cultura xinesa, així com una actuació del Rei de les Màscares. A més, s’inaugura una exposició de les obres de l’artista Mercedes González Alberdi titulada En homenatge a Han Xin i Cai Lun –inventors del paper i els instruments d’escriptura durant la dinastia Han (386-534 dC). Els actes es completen amb la confecció i degustació de jiaozi i activitats lúdiques.

NOUDISE346 Dijous, 26 de novembre de 2009

Exposició a la Sala Duc de Calàbria

Eiximenis i la seua obra, ara a la Nau La Sala Duc de Calàbria de l’edifici de la Nau inaugura hui dijous, 26 de novembre, l’exposició Eiximenis i la seua obra, que estarà oberta fins el proper mes de febrer. La mostra està produïda per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua amb la col·laboració de la Universitat de València. El comissari és el professor Ramon Ferrer. REDACCIÓ Francesc Eiximenis (1330-1409) ha estat declarat Escriptor de l’Any per l’AVL. S’han organitzat una sèrie d’actes en record de la vida i obra d’aquest frare franciscà, coincidint amb el siscents aniversari de la seua mort. L’exposició, que serà inaugurada hui a les 19 hores, concentra una col·lecció de manuscrits i incunables d’aquest erudit escriptor i teòleg, format en les principals universitats europees. Però va ser a València on, a partir del 1383, va escriure les obres més importants, com ara el Regiment de la cosa pública o el Psalterium alias laudatorium, obra escrita per Eiximenis l’any 1404, de la qual l’AVL farà una edició facsímil amb la traducció i l’estudi de Curt Wittlin. Els llibres i documents que es podran veure a l’exposició provenen de diversos arxius històrics: el del Regne de València, la Corona d’Aragó, la Catedral de València, l’Arxiu Municipal, la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. Entre les obres presents en la mostra hi ha incunables, cartes reials de Martín I, manuscrits, manuals de consells i llibres com ara Lo Crestià, Pastorale, Rubriques de la vida de Jesuchrist, el Llibre dels àngels o el Llibre de les dones. L’exposició es complementa amb un catàleg on han intervingut especialistes destacats, investigadors i historiadors que aporten noves llums so-

bre la importància de Francesc Eiximenis. Paral·lelament, l’AVL ha impulsat l’edició d’una unitat didàctica, un còmic i l’espectacle teatral Francesc Eiximenis. El viatger de les mil paraules, per a difondre encara més la figura de l’Escriptor de l’Any. L’exposició es podrà visitar de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Diumenges i festius, de 10 a 14 hores. L’entrada és lliure. Francesc Eiximenis (Girona, 1327Perpinyà, 1409) va ser un frare franciscà i escriptor en llengua catalana. Va començar a estudiar a les escoles franciscanes i va obtindre el títol de Teologia a la Universitat de Tolosa. Va viatjar per Europa (Oxford i París) per a completar la seua formació acadèmica. De tornada a Catalunya, es va dedicar a l’ensenyament, a la prèdica i a fer gestions polítiques encarregades pels ajuntaments de Barcelona i de València, en aquesta darrera ciutat va viure entre el 1383 i el 1408 i és on va escriure la major part de la seua obra. L’èxit d’Eiximenis a València va ser immediat i va desenvolupar-hi una important activitat pública. Assessorava contínuament els jurats i la ciutat en general, i a canvi va rebre molts subsidis en forma de diners i hàbits religiosos. Si bé solament es conserva un fragment d’un sermó seu, la seua activitat com a predicador a València va ser important. Fou un dels tres religiosos a qui els consellers de la ciutat van encarregar de

pronunciar, el 1387, l’elogi fúnebre del rei Pere el Cerimoniós. A més, fra Francesc va tractar contínuament d’apaivagar la tensió constant que hi havia entre els poders civil i eclesiàstic a València. També va ser conseller dels reis. Era, doncs, un home de prestigi reconegut que fins i tot va rebre del papa Benet XIII el títol honorífic de patriarca de Jerusalem i li va encomanar el bisbat d’Elna, al Rosselló. Va morir un poc després a Perpinyà, el 1409.

La seua extensa obra, de caràcter religiós i moralista, és escrita en llatí i, sobretot, en català. L’obra en llatí era destinada a un públic universitari i eclesiàstic, mentre que l’escrita en llengua vulgar era llegida amb interés per un públic urbà no especialitzat. La seua finalitat era l’educació religiosa i civil dels llecs, als quals ofereix hàbils síntesis del pensament escolàstic, en un estil senzill i planer, ple d’exemples que feren més comprensible la doctrina. La seua obra més important de les escrites en català és Lo Crestià, que de bon principi havia de constar de tretze volums i contindre “sumàriament tot el fonament del cristianisme”, en paraules seues. Eiximenis hi pretenia estimular l’estudi de la teologia entre els llecs. Solament se’n coneixen quatre volums. Altres obres són: Llibre dels àngels (1392), la seua obra més llegida i traduïda; Vita Christi (escrita abans del 1403 i prevista inicialment en llatí però redactada finalment en català); Scala Dei o Tractat de contemplació (1406).

Alfons Cervera.

com a columnista aquest és un dels seus temes de referència. Alfons Cervera (Gestalgar, 1947) ha publicat fins ara De vampiros y otros asuntos amorosos (1984), Fragmentos de abril (1985), La ciudad oscura (1987), Nunca conocí un corazón tan solitario (1987), El domador de leones (1989), Nos veremos en París, seguramente (1993), El color del crepúsculo (1995), Els paradisos artificials (1995), Maquis (1997), La noche inmóvil (1999), La risa del idiota (2000), L’home mort (2001), El hombre muerto (2002), La sombra del cielo (2003), Aquel invierno (2005), La lentitud del espía (2007) i Esas vidas (2009). En moltes de les seues novel·les mostra una part de la història d’Espanya narrada a través de les veus dels perdedors de la guerra civil espanyola. Veus que recullen l’ètica dels represaliats durant el franquisme, oblidats en el pacte polític de la transició espanyola.

Alfons Cervera rep la Medalla de la ciutat francesa de Pau REDACCIÓ Alfons Cervera, escriptor, periodista i director del Fòrum de Debats de la Universitat de València, ha rebut la Medalla d’Or de la ciutat francesa de Pau pel seu treball de recuperació de la memòria històrica. Martine Lignières-Cassou, diputada-alcaldessa de Pau, va lliurar la Medalla a Cervera dissabte passat. Segons va declarar Alfons Cervera durant l’acte, el seu objectiu “és acabar amb el silenci que pesa, encara hui, sobre una època de la història espanyola”, el llarg període de la dictadura franquista. Cervera, habitual columnista de NOU DISE en

aquest mateix espai, va afegir: “Sobretot cal recuperar la dignitat, el sentit de l’honor d’aquelles persones que, sota el franquisme, van ser considerades tot el contrari”. “Cal aconseguir que el silenci concloga i que la dignitat guanye la partida”. En rebre la Medalla, l’escriptor va dir que acollia la distinció “no com un reconeixement personal, sinó a totes les persones que m’han ensenyat on estava l’autèntica dignitat”. Alfons Cervera ha programat al Fòrum de Debats de la Universitat nombrosos actes de reflexió sobre la memòria històrica. A més a més, com a escriptor ha dedicat una tetralogia a narrar l’univers dels maquis. També

noudise346  

16 novembre 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you