Page 1

Synnyttää paremman hallinnan tunteen muutoksen "vetureille ja sponsoreille" sekä tarvittaessa rakentaa tarvittaessa 15. jopa muutoksen "ohjaamon"

Tukee konstruktiivista tiedon rakentamista ja oppimista yksilö-, ryhmä, organisaatio- ja 1. verkosto/yhteisötasoilla

On yleiskäyttöinen - toimiala14. ja sisältöriippumaton

Helpottaa kokonaisuuksien ja dynamiikan hahmottamista (kokonaiskuva, tilannekuva, muutos) sekä osien 2. suhteita ja niiden kytkeytymistä toisiinsa

Tukee erilaisten sisältöjen ja tiedon esitysmuotojen kytkemisen yhdeksi 13. kokonaisuudeksi - "käyttöliittymä tietoon Mahdollistaa havainnollisen ja nopean asioiden, ilmiöiden ja prosessien 12. mallintamisen. Mahdollistaa nopean näkökulmien muutoksen (skaalaus ja zoomaus) kokonaisuuksista yksityiskohtiin ja 11. päinvastoin On joustava muutostilanteissa sekä rakenteita että sisältöjä on 10. helppo muuttaa ja ylläpitää Mahdollistaa yhteisen "esperanton" - käsitteistön, ja viitekehysten 9. helpon rakentamisen ja ylläpidon Helpottaa konflikti- ja kriisitilanteiden hallintaa ja ratkaisemista ("päästä 8. samalle kartalle" jne.)

jorma.lehtinen@notium.fi

KARTTAPOHJAISEN TYÖTAVAN VOIMA OHJAUKSEN JA VUOROVAIKUTUKSEN TUKENA

Helpottaa muistamista ja mieleenpalauttamista - vrt. aivojen rakenne ja toimintatapa - "ajatusten 3. kartta" Helpottaa yhteisen näkemyksen rakentumista sitoutumista laadukkaamman vuorovaikutuksen kautta (reviirirajojen ja 4. mentaalirajojen - siilorajojen ylittäminen)

On erityisen tehokas uusien tai sumeiden 5. asioiden "haltuunottamisessa" Nopeuttaa uusien henkilöiden tai tahojen mukaan ottamista ja 6. sisäänajoa rooleihinsa Mahdollistaa tehokkaan hiljaisen tiedon esillekaivuun ja helpottaa syvärakenteiden ymmärtämistä (vrt. 7. henkilövaihdokset ja eläköitymisaalto)

Karttapohjaisuuden voima  

Kuvaus siitä, miksi karttapohjaisuus toimii ennennäkemättömällä tavalla.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you