Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ∆ΗΜΟΣ NOTIAΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 29/06/2012 Αριθµ. Πρωτ. 9241

Πληροφορίες : Παναγιώτης Πολίτης Τηλέφωνο:2757360201 Πρός Τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ως ο πίνακας αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Με την παρούσα, προσκαλείστε να συµµετέχετε στην 13η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στο Λεωνίδιο την 3η Ιουλίου 2012, ηµέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.µ. µε ηµερήσια διάταξη την παρακάτω: Θέµα 1ο:Επί αιτήµατος του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, περί αντικανονικής διαδικασίας προµήθειας λαµπτήρων.(από αναβολή) Θέµα 2ο: Περί της έγκρισης πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: «Οδοποιϊα Τ.Κ. Τυρού» που διεξαχθεί στις 19 - 06 – 2012. Θέµα 3ο: «Περί του καθορισµού των όρων για την µίσθωση ακινήτου από το ∆ήµο µας για την στέγαση του γραφείου ∆όµησης στην ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου». Θέµα 4ο: Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 15.000,00€ µε τίτλο ¨Προµήθεια φωτιστικών και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού¨ του ΚΑΕ 206693 για την απευθείας ανάθεσης της προµήθεια από το ∆ήµαρχο. Θέµα 5ο: Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 5.000,00€ µε τίτλο ¨Προµήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου¨ του ΚΑΕ 25-7135.006 για την απευθείας ανάθεσης της προµήθεια από το ∆ήµαρχο. Θέµα 6ο: Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 15.000,00€ µε τίτλο ¨Προµήθεια διασκορπιστή άλατος Λεπίδα Αποχιονισµού¨ του ΚΑΕ 707131.001 για την απευθείας ανάθεσης της προµήθεια από το ∆ήµαρχο. Θέµα 7ο: Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 10.000,00€ µε τίτλο ¨Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων¨ του ΚΑΕ 20-6277.006 για την απευθείας ανάθεσης της εργασίας από το ∆ήµαρχο. Θέµα 8ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Ηλεκτροφωτισµός –τοποθέτηση στυλών στη θέση ∆ιαλεκτή Βουδούρη Πουλίθρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)» του ΚΑΕ 20-7325.111, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 9ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Φωτισµός πλατείας Τριών Ιεραρχών Λεωνιδίου» του ΚΑΕ 20-7325.101, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 10ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Λάκου ∆.Κ. Λεωνιδίου» του ΚΑΕ 257336.100, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού.


Θέµα 11ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ∆.Ε. Κοσµά» του ΚΑΕ 25-7336.016, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 7.200,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 12ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πραγµατευτής ∆.Ε. Λεωνιδίου» του ΚΑΕ 257336.003, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 7.200,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 13ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «∆ιαµόρφωση χώρου Πάρκιν ΤΚ Παλαιοχωρίου» του ΚΑΕ 30-7332.007, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 14ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «∆ιαµορφώσεις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Παλαιοχωρίου» του ΚΑΕ 30-7336.015, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 15ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Επισκευή µαντρότοιχων ΤΚ Παλαιοχωρίου» του ΚΑΕ 30-7331.004, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 16ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Συνέχιση κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης από Άγιο Νικόλαο προς Ιωάννη Λέου ΤΚ Μαρίου» του ΚΑΕ 30-7321.007, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 17ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 14.850,00€ µε τίτλο “Πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου [∆.Ε Λεωνιδίου, ∆.Ε Τυρού, ∆.Ε Κοσµά]” του ΚΑΕ 00-6434.001. Θέµα 18ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 3.500,00€ µε τίτλο “Γιορτή Μελιού στα Πέρα Μέλανα” του ΚΑΕ 00-6443.004. Θέµα 19ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 10.000,00€ µε τίτλο “Γιορτή του Ψαρά ∆Ε Τυρού” του ΚΑΕ 00-6443.003. Θέµα 20ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 2.000,00€ µε τίτλο “Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία (∆.Ε Τυρού)” του ΚΑΕ 00-6734.002 µετά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού στο Γυµναστικό Σύλλογο Τυρού. Θέµα 21ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 2.000,00€ µε τίτλο “Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία (∆.Ε Τυρού)” του ΚΑΕ 00-6734.002 µετά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού στο Αθλητικό Σύλλογο Παραλίας Τυρού Σαπ/κων ‘’Ο ΑΠΟΛΛΩΝ’’. Θέµα 22ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 12.300,00€ µε τίτλο “ΜΟ∆ Α.Ε Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής στήριξης(οργάνωση φακέλων για υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ)” του ΚΑΕ 70-6162.010. Θέµα 23ο: Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 29,54€ µε τίτλο “Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης” του ΚΑΕ 00-6821.000. Θέµα 24ο: Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 7.500,00€ µε τίτλο “Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ∆ήµου (Φ.Α.Π)” του ΚΑΕ 00-6331.001. Θέµα 25ο: Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 1.845,00€ µε τίτλο “Αµοιβή λογιστή για την εργασία δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) του ∆ήµου” του ΚΑΕ 10-6115.001.


Θέµα 26ο: Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 2.600,00€ µε τίτλο “Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων” του ΚΑΕ 00-6111. Θέµα 27ο: Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 2.500,00€ µε τίτλο “Συµµετοχή ∆ήµου σε εκθέσεις τουρισµού” του ΚΑΕ 00-6432.001. Θέµα 28ο: Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 2.000,00€ µε τίτλο “Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία ¨Πελοπόννησος Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης¨” του ΚΑΕ 00-6495.009. Θέµα 29ο:Περί της έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2012-2013 του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και των όρων της διακήρυξης. Θέµα 30ο: Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 9.000,00€ µε τίτλο ¨Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών στύλων ∆ηµ. Ενότητας Κοσµά (Σ)¨ του ΚΑΕ 20-7135.100 για την απευθείας ανάθεσης της προµήθεια από το ∆ήµαρχο.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομική Επιτροπή Νο13/2012  

Οικονομική Επιτροπή Νο13/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you