Page 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48/2012 Θέµα 9o: Περί της επιλογής µειοδότη, βάσει των προσφορών που προσκοµισθήκαν για την «Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Στο ∆ήµος µας υπάρχει η ανάγκη προµήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την εύρυθµη λειτουργία των ∆ιοικητικών υπηρεσιών εντός του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και ζητήθηκε οικονοµική προσφορά µε ελάχιστες προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά από τα καταστήµατα. Προτείνω να αναβληθεί για επόµενη συνεδρίαση για περεταίρω διευκρινήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών, και επίσης περιµένουµε προσφορά από ένα ακόµη κατάστηµα. Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου,

Αποφασίζει οµόφωνα Να αναβληθεί το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για επόµενη συνεδρίαση για την προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (48/2012), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

Μέλη T. Y.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

oe48-2012  

Προτείνω να αναβληθεί για επόµενη συνεδρίαση για περεταίρω διευκρινήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών, και επίσης περιµένουµε προσφορά από έ...