Page 4

Θέµα 22ο: Περί καθορισµού τελών & δικαιωµάτων στο τέλος υδρεύσεως για το έτος 2012 ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Θέµα 23ο: Περί καθορισµού τελών & δικαιωµάτων στο τέλος αρδεύσεως για το έτος 2012 ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Θέµα 24ο: Περί καθορισµού τελών & δικαιωµάτων στο τέλος φωτισµού – καθαριότητας για το έτος 2012 ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

18Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Επανάληψη - Θέματα 18ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής (5/9/2011)

18Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Επανάληψη - Θέματα 18ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής (5/9/2011)