Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ∆ΗΜΟΣ NOTIAΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 20/06/2012 Αριθµ. Πρωτ.

Πληροφορίες : Παναγιώτης Πολίτης Τηλέφωνο:2757360201 Πρός Τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ως ο πίνακας αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Με την παρούσα, προσκαλείστε να συµµετέχετε στην 12η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στο Λεωνίδιο την 25η Ιουνίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα 10:00 π.µ. µε ηµερήσια διάταξη την παρακάτω: Θέµα 1ο:Επί αιτήµατος του Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, περί αντικανονικής διαδικασίας προµήθειας λαµπτήρων. Θέµα 2ο:Περί της σύνταξης της διακήρυξης και της κατάρτισης των όρων της δηµοπρασίας του έργου «Ανακατασκευή προστατευτικών τοιχίων Λάκκου» µετά την αναµόρφωση προϋπολογισµού στο Κ.Α.Ε. 30-7321.009, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 200.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται. Θέµα 3ο:Περί της εγκρίσεως των πρακτικών διενέργειας της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση τµηµάτων χώρων αιγιαλού (∆ηµοπρασία 15ης Ιουνίου 2012). Θέµα 4ο:Περί της ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων παιδικής Χαράς» του K.A.E. 30-7135.004 της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 5.300,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, και της έγκρισης διάθεσής της (ψήφιση) για το σκοπό που προορίζεται. Θέµα 5ο:Περί της ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια σκάνερ (ανιχνευτής εγγράφων)» του K.A.E. 10-7135.003 της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 1.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, και της έγκρισης διάθεσής της (ψήφιση) για το σκοπό που προορίζεται. Θέµα 6ο:Περί της ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο «Έπιπλα, σκέυη» του K.A.E. 107133 της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, και της έγκρισης διάθεσής της (ψήφιση) για το σκοπό που προορίζεται. Θέµα 7ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Κάτω Γειτονιά ΤΚ Τυρού ∆Ε Τυρού» του ΚΑΕ 30-7321.002, ποσού 3.500,00€, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 8ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Κατασκευή σχάρας απορροής όµβριων στη Θέση ¨Γήπεδο¨ ∆Ε Τυρού» του ΚΑΕ 25-7326.206, ποσού 6.000,00€, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 9ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Τυρού» του ΚΑΕ 20-7336.006, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 7.200,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 10ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Πλάκας ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου» του ΚΑΕ 25-7336.006, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 7.200,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού.


Θέµα 11ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Βελτίωση βατότητας δρόµου από Καναπίτσα προς Μπουρνιά ΤΚ Πηγαδίου» του ΚΑΕ 30-7333.021, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 12ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Τσιµεντόστρωση δρόµου προς Ι.Μ. Αγίου Νικολάου» του ΚΑΕ 30-7323.021, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 13ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «∆ιαµόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου ΤΚ Πηγαδίου» του ΚΑΕ 30-7332.006, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 14ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Επισκευή πέτρινου τοιχίου στου Γύστρα ΤΚ Πηγαδίου» του ΚΑΕ 30-7331.003, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 15ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Συντήρηση αίθουσας τέως ∆ηµοτικού Σχολείου ΤΚ Κοσµά» του ΚΑΕ 30-7331.001, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 16ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Αποπεράτωση χώρου (πέργκολας) ΤΚ Τυρού» µετά την αναµόρφωση προϋπολογισµού στο Κ.Α.Ε. 307326.009, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 17ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελου επί του γεφυριού (κατάστηµα Μυρτώο)» του ΚΑΕ 30-7326.008, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 18ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Κατασκευή πέτρινου τοιχίου επί του παραλιακού δρόµου προς Λιµάνι Τ.Κ. Πουλίθρων» του ΚΑΕ 307321.008, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 6.900,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 19ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόµων ΤΚ Πουλίθρων» του ΚΑΕ 30-7333.031, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 6.900,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 20ο:Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Αντιστήριξη δηµοτικών δρόµων ΤΚ Πουλίθρων» του ΚΑΕ 30-7323.017, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Θέµα 21ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, και της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας, του Κ.Α.Ε. 10-6264.003 ποσού 5.500,00€ µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ανακοινώσεων». Θέµα 22ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, και της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας, του Κ.Α.Ε. 70-6264.001 ποσού 5.000,00€ µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αναµεταδοτών».


Θέµα 23ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, και της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας, µετά από αναµόρφωση του προϋπολογισµού στο Κ.Α.Ε. 25-6277.004 ποσού 2.152,50€ µε τίτλο «Παρακολούθηση απολύµανσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». Θέµα 24ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, και της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας, του Κ.Α.Ε. 70-6277.002 ποσού 10.000,00€ µε τίτλο «Καθαρισµός ρέµατος Αγίων Πάντων». Θέµα 25ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, και της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας, του Κ.Α.Ε. 70-6277.001 ποσού 7.200,00€ µε τίτλο «Καθαρισµός συστήµατος απορροής όµβριων κάµπου Λεωνιδίου». Θέµα 26ο:Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, και της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας, του Κ.Α.Ε. 30-6262.008 ποσού 12.000,00€ µε τίτλο «Αποµάκρυνση και καθαρισµοί µπαζών και φερτών υλών ∆Ε Κοσµά». Θέµα 27ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 22.278,31€ µε τίτλο “Μεταφορές προσώπων (µαθητών) ” του ΚΑΕ 15-6413.001. Θέµα 28ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 6.000,00€ µε τίτλο “Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία (∆.Ε Τυρού)” του ΚΑΕ 006734.002. Θέµα 29ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 10.000,00€ µε τίτλο “Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία (∆.Ε Λεωνιδίου)” του ΚΑΕ 00-6734.001. Θέµα 30ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 20.910,00€ µε τίτλο “Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέµατα πολεοδοµίας & χωροταξίας” του ΚΑΕ 8123.002. Θέµα 31ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 4.993,31€ µε τίτλο“Συµµετοχή σε προγραµµατικές συµβάσεις για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ” του ΚΑΕ 70-6162.011. Θέµα 32ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 14.754,10€ µε τίτλο “Συµµετοχή σε προγραµµατικές συµβάσεις για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ” του ΚΑΕ 70-6162.011. Θέµα 33ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 20.000,00€ µε τίτλο “Μετατοπίσεις – Βελτιώσεις – επεκτάσεις ∆ηµοτικού φωτισµού ∆.Ε. ∆ήµου” του ΚΑΕ 20-7325.100. Θέµα 34ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 12.100,00€ µε τίτλο “Ανάδειξη περιοχής Πολιτεϊκα (∆ήµου Τυρού) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ” του ΚΑΕ 307336.002.(πληρωµή λογαριασµού) Θέµα 35ο:Περί απόφασης για συµβιβασµό µε την εταιρεία «Λίθος ΑΤΕ» (έργου Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. Παλαιοχωρίου) ποσού 14.856,37€. Θέµα 36ο:Περί εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την κατάρτιση την ψήφιση και την έκδοση του Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Θέµα 37ο:Περί της επιβολής για το έτος (2012) και εφεξής, τελών και δικαιωµάτων των ∆ηµοτικών κοιµητηρίων του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.

Επίσης στη Συνεδρίαση θα δοθούν διευκρινήσεις σχετικά µε το µειοδότη της προµήθειας υλικών ύδρευσης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

oe12-2012  
oe12-2012  

oe 12/2012