Page 1

Αριθµός Απόφασης 21/2012 Θέµα 2 προ ηµερήσιας διάταξης: Ένταξη στον προϋπολογισµό του προγράµµατος µε τίτλο «Μελέτη διερεύνησης Κυµατικών Συνθηκών Περιοχής Λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου». ο

Για το ανωτέρω θέµα της προ ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Στην περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισµού του ∆ήµου. Μετά την θεοµηνία της 6/2/2012 προέκυψαν µεγάλες καταστροφές στον λιµένα της πλάκας, και προτάθηκε ένα ερευνητικό πρόγραµµα από το τµήµα των Πολιτικών Μηχανικών του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης που ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.). Πριν την ψήφιση του σχεδίου του Προϋπολογισµού, σας καλώ να ενσωµατώσουµε και την ανωτέρω µελέτη συνολικού ποσού 24.600,00€ για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα του λιµένα πλάκας. Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε το περιεχόµενο του ερευνητικού προγράµµατος, την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. Αποφασίζει οµόφωνα να εντάξει στο προς ψήφιση σχέδιο του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012, την µελέτη στο κωδικό 70-7413.007 µε τίτλο «Μελέτη διερεύνησης κυµατικών συνθηκών περιοχής Λιµένα πλάκας Λεωνιδίου ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου» συνολικού ποσού 24.600,00€ Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (21/2012), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

Μέλη T. Y.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 021/2012  

Ένταξη στον προϋπολογισμό του προγράμματος με τίτλο «Μελέτη διερεύνησης Κυματικών Συνθηκών Περιοχής Λιμένα Πλάκας Λεωνιδίου Δ.Κ. Λεωνιδίου Δ...