Page 1

ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΚΝ-Ψ2Τ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 18/31-7-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 19:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9235/26-72011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Λάτσης ∆ηµήτριος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΚΝ-Ψ2Τ

Αριθµός Απόφασης 194/2011 Θέµα 3ο : «Περί της έγκρισης του απολογισµού εσόδων – εξόδων της πρώην ¨Κοινότητας Κοσµά ¨ οικον. έτους (2010).» Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού εξέθεσε το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. Αθανασόπουλο ∆ηµήτριο ο οποίος υπέβαλε στη κρίση του Σώµατος τον απολογισµό εσόδων – εξόδων της πρώην Κοινότητας Κοσµά για το οικονοµικό έτος 2010 που συντάχθηκε από την οικονοµική υπηρεσία και προεγκρίθηκε µε την 95/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία άσκησε προέλεγχο του απολογιστικού πίνακα. O οποίος αναλύεται ως εξής: Έσοδα 1.Χρηµατικά υπόλοιπα οικ. έτους 2009 997.102,24 € 2.Τακτικά έσοδα 236.138,78 € 3.Έκτακτα έσοδα 85.187,42 € ----------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ 1.318.428,44 € Έξοδα 1. Πληρωθέντα από τακτικά έξοδα 480.732,03 € 2. Πληρωθέντα από έκτακτα έξοδα 52.275,01 € 3.Χρηµατικό υπόλοιπο 2010 785.421,40 € ----------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ 1.318.428,44 € Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σαλάκος Βασίλειος τόνισε ότι πρέπει να ψηφιστούν τα έσοδα ως έχουν, ενώ στο κοµµάτι των εξόδων πρέπει να γίνει διαχωρισµός και να εγκριθεί εκτός του ποσού των 214.000 € που έχει γίνει καταγγελία από τον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητας Κοσµά. Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος τόνισε ότι πρέπει να ψηφιστεί ως έχει και αν υπάρξει κάποια αλλαγή τότε να επανέλθει. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και την νοµοθεσία που την τεκµηριώνει και την αναδεικνύει, την 95/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και µετά από διαλογική συζήτηση , ΑΠ ΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει τον απολογιστικό πίνακα της πρώην Κοινότητας Κοσµά οικ. έτους 2010 O οποίος αναλύεται ως εξής: Έσοδα 1.Χρηµατικά υπόλοιπα οικ. έτους 2009 997.102,24 € 2.Τακτικά έσοδα 236.138,78 € 3.Έκτακτα έσοδα 85.187,42 € ----------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ 1.318.428,44 €


ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΚΝ-Ψ2Τ

Έξοδα 1. Πληρωθέντα από τακτικά έξοδα 480.732,03 € 2. Πληρωθέντα από έκτακτα έξοδα 52.275,01 € 3.Χρηµατικό υπόλοιπο 2010 785.421,40 € ----------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ 1.318.428,44 € Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : Σαλάκος Βασίλειος, Ντουζένη Μαρία, Ξερακιάς Χρήστος, Τριανταφύλλου Ιωάννης, Τσουκάτος Αντώνιος, Πήλιουρας Ηλίας, Καρδάσης ∆ηµήτριος, Καρδαράς Αντώνιος, Τριανταφύλλου Σοφία, εγκρίνουν τα έσοδα και τα έξοδα εκτός του ποσού των 214.000 € που έχει γίνει καταγγελία από τον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητας Κοσµά. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος εγκρίνει τον απολογισµό εφόσον υπάρχουν οι αποφάσεις της Κοινότητας Κοσµά στα εντάλµατα πληρωµής. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρουσάλη Ιωάννη µειοψηφεί και τόνισε ότι θα έπρεπε το συγκεκριµένο θέµα να έρθει πριν την ψήφιση του προϋπολογισµού και κατόπιν εγκρίσεως της επιτροπής, και παραιτούµαι από την επιτροπή απογραφής του άρθρου 2 της απόφασης του ΥΠΕΣΑ & Η∆ 74445/29-12-2010 που έχει συσταθεί µε την 12/2011 απόφαση ∆ηµάρχου, γιατί αυτή η επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει ούτε λειτουργήσει ποτέ. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοσµά κ. Λάτσης ∆ηµήτριος ψηφίζει παρών. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 194/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 194/2011  

Περί της έγκρισης του απολογισμού εσόδων – εξόδων της πρώην ¨Κοινότητας Κοσμά ¨ οικον. έτους (2010).