Page 1

ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΚΝ-4Δ0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 12-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 377

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9-2012 Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας Έχοντας υ+όψη: 1. Την υ+΄ αριθµ. 86/28-2-2011 α+όφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας µε θέµα «Περί +ροσλήψεως ε+οχιακού +ροσω+ικού αντα+οδοτικών υ+ηρεσιών». 2. Την υ+' αριθµ. 43121/3-10-2011 έγγραφο του Υ+ουργείου Εσωτερικών. 3. Την υ+' αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/51/13862/26-9-2011 Εγκριτική Α+όφαση της Τετραµελούς Ε+ιτρο+ής της +αρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και +ροσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), ό+ως ισχύει. 4. Την µε αριθµό ΣΟΧ 2/2011 ανακοίνωση του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. 5. Τον +ίνακα κατάταξης-ε+ιλογής τριών (3) εργάτη καθαριότητας, των αντα+οδοτικών υ+ηρεσιών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, ό+ως έχουν τρο+ο+οιηθεί και ισχύουν. Α οφασίζουµε Προσλαµβάνουµε τον Τσεµ+ελή Παναγιώτη του Νικολάου ως ανειδίκευτο εργάτη (συνοδό α+ορριµµατοφόρου) στην υηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου µας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, έξι (6) µηνών, α+ό 13-01-2012 έως 12-07-2012. Ο ανωτέρω είναι υ+εύθυνος για τη ορθή και +ιστή εφαρµογή του κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου µας, και ο+οιαδή+οτε άλλη εργασία σχετική µε την καθαριότητα του ανατίθεται. Α+ολύεται αυτοδικαίως την 12η Ιουλίου 2012.

Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 009/2012  

Πρόσληψη Καθαριότητα