Page 1

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩΚΝ-Ζ5Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ημ/νία:

05/06/2012

Αριθμ.Πρωτ. 7.207

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α.Των άρθρων 21 και 22α του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 247/Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) β.Του Νόμου . γ.Του Π.Δ 113/2010 *ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες* (ΦΕΚ 194/Α) 2.Την αριθ. 1/2011 απόφαση του περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς να υπογράφουν <<με εντολή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Αθανασόπουλος>> 2.Την ανάγκη για Κατασκευή πέργκολας στη θέση Πολιτεϊκα ΤΚ Τυρού ΔΕ Τυρού. 4.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες επτακόσια ευρώ 6.700,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, "Κατασκευή πέργκολας στη θέση Πολιτεϊκα Τ.Κ Τυρού Δ.Ε Τυρού (Σ)" Κ.Α.Ε. 30-7322.001 οικ. έτος 2012 για την Κατασκευή πέργκολας στη θέση Πολιτεϊκα ΤΚ Τυρού ΔΕ Τυρού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμου Νότιας Κυνουρίας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψουςέξι χιλιάδες επτακόσια ευρώ (6.700,00) € είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας - Κ.Α. 30-7322.001

Καταχωρήθηκε με α/α Α/221 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη : € 0,00 Ο Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

Τροχάνης Κων/νος

Κοινοποίηση: Ελεγκτικό Συνέδριο

ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Με εντολή Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δημήτριος Αθανασόπουλος

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 221/2012  
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 221/2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κοινοποίηση: Ελεγκτικό Συνέδριο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο Προϊστάμενος Διοικητικών &amp; Οικονομι...

Advertisement