Page 1

ΑΔΑ: Β496ΩΚΝ-ΟΤ6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΦΜ : 099165551

Ημ/νία:

23/04/2012

Αριθμ.Πρωτ. 5.004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α.Των άρθρων 21 και 22α του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 247/Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) β.Του Νόμου . γ.Του Π.Δ 113/2010 *ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες* (ΦΕΚ 194/Α) 2.Την αριθ. 1/2011 απόφαση του περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς να υπογράφουν <<με εντολή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Αθανασόπουλος>> 2.Την ανάγκη για Έξοδα προμήθειας διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών για την πληρωμή μισθών σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 4.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά 8,70 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, "Έξοδα προμήθειας διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών για την πληρωμή μισθών σύμφωνα μετην Ενιαία Αρχή Πληρωμών" Κ.Α.Ε. 8115.012 οικ. έτος 2012 για την Έξοδα προμήθειας διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών για την πληρωμή μισθών σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμου Νότιας Κυνουρίας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψουςοκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά (8,70) € είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας - Κ.Α. 8115.012

Καταχωρήθηκε με α/α Α/96 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη : € 0,00 Ο Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

Τροχάνης Κων/νος

Κοινοποίηση: Ελεγκτικό Συνέδριο

ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Με εντολή Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δημήτριος Αθανασόπουλος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 96/2012  

ΑΦΜ : 099165551 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κοινοποίηση: Ελεγκτικό Συνέδριο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο Προϊστάμενος Διοικητικώ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 96/2012  

ΑΦΜ : 099165551 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κοινοποίηση: Ελεγκτικό Συνέδριο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο Προϊστάμενος Διοικητικώ...

Advertisement