Page 1

ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΚΝ-ΗΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 22/12-9-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10714/5-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Λάτσης ∆ηµήτριος Τσουκάτος Σπυρίδων Φακλής Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΚΝ-ΗΦΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 277/2011 Θέµα 10o: Περί συγκροτήσεως, τριµελούς επιτροπής δηµοτικών υπαλλήλων, για την παραλαβή της «Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος». Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι : Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2011 έχουµε προβλέψει πίστωση ποσού 7.500,00 € στο Κ.Α.10-7135.005 για τη προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ η παραλαβή των προµηθειών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής η οποία συγκροτείται για την συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αποτελείται από τρεις υπαλλήλους ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατόπιν διαλογικής συζητήσεως

Αποφασίζει οµόφωνα Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής της προµήθειας φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος η οποία θα αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους του ∆ήµου µας: α. Τροχάνης Κων/νος του Βασιλείου / ΠΕ (∆ιοικητικού) β. Λαλουδάκη Μαρία του Γεωργίου / ΠΕ (∆ιοικητικού - Οικονοµικού) γ. Κανάκης ∆ηµήτριος του Κων/νου / ΠΕ (∆ιοικητικού) Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 277/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 277/2011  

Περί συγκροτήσεως, τριμελούς επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων, για την παραλαβή της «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος»