Page 1

ΑΔΑ: Β49ΨΩΚΝ-4ΥΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Λεωνίδιο 3/5/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 5547

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ -----------------------------------------------Ταχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας

Θέμα: «Έγκριση περιγραφής και απευθείας ανάθεση της σύμβασης μεταφοράς προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου Δ.Ε Τυρού (Ζαρίτσι, Τσέρφο, Κρυονέρι), προϋπολογισμού 9.250,00 ευρώ» Α Π Ο Φ Α Σ Η 172 /2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. 2) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 3) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. 4) Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 6) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 7) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2012.


ΑΔΑ: Β49ΨΩΚΝ-4ΥΦ 8) Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, απαιτείται η μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου στη Δ.Ε Τυρού, στις περιοχές Ζαρίτσι – Τσέρφο – Κρυονέρι , η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας. 9) Την 26/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης και διατίθεται η οικεία πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2012 (Κ.Α.Ε. 35-6414.001) με τίτλο «Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου Δ.Ε ΤΥΡΟΥ» . ΑΠΟΦΑΣΙΖΟ ΥΜΕ Α. Εγκρίνουμε

την 1/2012 περιγραφή της διαχειριζόμενης την σχετική

πίστωση οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για τη μεταφορά με τίτλο

«Μεταφορά

προϊόντων

αποψιλώσεων

πρασίνου

Δ.Ε

Τυρού»

/

προϋπολογισμού δαπάνης 18.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Β. Αναθέτουμε απευθείας την εκτέλεση της ανωτέρω μεταφοράς προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου στη Δ.Ε Τυρού, για τις περιοχές Ζαρίτσι – Τσέρφο – Κρυονέρι, στον: - Ζαρόκωστα Κωνσταντίνο του Ευσταθίου, έναντι του ποσού των 9.250,00 ευρώ( συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Γ. Η σχετική σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας. Δ. Οι μεταφορές από το συγκεκριμένο πάροχο θα εκτελούνται περιοδικά και εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ε. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 9.250.00 ευρώ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), θα γίνεται τμηματικά μέσα στο έτος 2012, ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων.

Ο Δήμαρχος

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 172/2012  

Έγκριση περιγραφής και απευθείας ανάθεση της σύμβασης μεταφοράς προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου Δ.Ε Τυρού (Ζαρίτσι, Τσέρφο, Κρυονέρι)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you