Page 1

ΑΔΑ: 45Β2ΩΚΝ-ΖΘ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 26/17-10-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12316/12-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι (20) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 19. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 20. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Μάρκος Νικόλαος 5.Μωριάτης Χρήστος 9.Κυρίος Μιχαήλ 2.Τσιγκάρης Μιχαήλ 6.Κουβούσης Παναγιώτης 10.Γολεγός Παναγιώτης 3.Γεροντακης Ευάγγελος 7.Τσεµπελή Αικατερίνη 4.Λάτσης ∆ηµήτριος 8.Χελιώτης Θεόδωρος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 45Β2ΩΚΝ-ΖΘ6 Αριθµός Αποφάσεως 327/2011 Θέµα 19ο εφεξής».

: «Περί αναπροσαρµογής

του τέλους αρδεύσεως από 1-1-2012

και

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ο οποίος µε την σειρά του εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα και εξέθεσε ότι: ]Για τις παρεχόµενες από τον ∆ήµο µας υπηρεσίες αρδεύσεως στους κτηµατίες και για την αντιµετώπιση των δαπανών ηλεκτρικού ρεύµατος για την κίνηση των αντλητικών συγκροτηµάτων ,για την αποζηµίωση των υδρονοµέων καθώς και της συντηρήσεως και επεκτάσεως του δικτύου κ.λ.π. είναι απαραίτητο να καθορίσουµε το τέλος για το έτος 2012 και εφεξής . Με την υπ` αριθµ. 152/2011 απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή εισηγήθηκε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό του τέλους Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω και είδε τις σχετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αναπροσαρµόζει το τέλος για το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Λεωνιδίου του ∆ήµου µας από 11-2012 και εφεξής και καθορίζει : Α. Για τα κτήµατα Πάνω Τσουµιά (νότια Κ.Κ. Πουτσελά – Τούρκου και προς ανατολάς) και κτήµατα περιοχής Αγίων Πάντων. 9,00€ την ώρα Β. Ο υπόλοιπος Κάµπος

11,00€ την ώρα

Το τέλος προστίµου για λαθραία αρδοληψία θα καθορίζεται ανά περίπτωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων Τσιγκούνη ∆ηµητρίου και Πήλιουρα Ηλία οι οποίοι τόνισαν ότι η αύξηση είναι µεγάλη και ζητούν τα τέλη να παραµείνουν τα ίδια.

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχτηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος Τ.Υ.

Τα Μέλη Τ.Υ. Ακριβές αντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 327/2011  

Περί αναπροσαρμογής του τέλους αρδεύσεως από 1-1-2012 και εφεξής.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you