Page 1

ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΚΝ-2ΡΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Λεωνίδιο 20-6-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 8779

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ -----------------------------------------------Ταχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας

Θέμα: «Έγκριση περιγραφής και απευθείας ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μνημόσυνων δωρητών-ευεργετών-αιρετών, (Υπέρ Δημοτικών αρχόντων και κατοίκων Τ.Κ. Λεωνιδίου) προϋπολογισμού 700,00 ευρώ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 243 /2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. 2) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 3) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. 4) Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 6) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 7) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2012.


ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΚΝ-2ΡΡ

8) Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, απαιτείται η παροχή υπηρεσιών μνημόσυνων δωρητών-ευεργετών-αιρετών αρχόντων, η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας. 9) Την 26/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης και διατίθεται η οικεία πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2012 (Κ.Α.Ε. 00-6434.003) με τίτλο «Μνημόσυνα δωρητών-ευεργετών-αιρετών αρχόντων» . ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε

την 17/2012 περιγραφή της διαχειριζόμενης την σχετική

πίστωση οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την εργασία με τίτλο «Μνημόσυνα δωρητών-ευεργετών-αιρετών αρχόντων» / προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Β. Αναθέτουμε απευθείας την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας «μνημόσυνα δωρητών-ευεργετών-αιρετών αρχόντων (υπέρ Δημοτικών αρχόντων και κατοίκων Τ.Κ. Λεωνιδίου)» στον Σιώρα Ιωάννη, έναντι του ποσού των 700,00 ευρώ. Γ. Η σχετική σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας. Δ. Οι εργασίες από το συγκεκριμένο πάροχο θα εκτελούνται περιοδικά1 και εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ε. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 700,00 ευρώ, θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο Δήμαρχος

Μαρνέρης Ιωάννης

1

Ή θα εκτελεστούν εφάπαξ.

Απόφαση Δημάρχου 243/2012  
Απόφαση Δημάρχου 243/2012  

Θέμα: «Έγκριση περιγραφής και απευθείας ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μνημόσυνων δωρητών-ευεργετών-αιρετών, (Υπέρ Δημοτικών αρχόντω...

Advertisement