Page 1

ΑΔΑ: Β44ΜΩΚΝ-7ΞΦ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 21/3/2011 Αριθµ. Πρωτ:4124

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 106/2012 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α¨ 114/8-6-2006) Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α¨ 114/8-62006) Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π∆ 180/79 ως ισχύει και αφορά τους κατόχους αδειών λειτουργίας των κατάστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 4. Τις διατάξεις της αριθµ 3/1996/Β/15 Αστυνοµικής ∆ιάταξης όπως ισχύει, µε την οποία καθορίζονται µέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας. 5. Την υπ’ αριθµ.799/21-6-1995 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος *Κέντρο ∆ιασκεδάσεως*, εκδοθείσα από τον τέως ∆ήµο Λεωνιδίου, στον Ευάγγελο Κατσικαδά του Στεφάνου. 6. Tο υπ’ αριθµ. 1016/49/193-β από 16-1-2012 έγγραφο του Α.Τ Λεωνιδίου, σύµφωνα µε το οποίο έχουν βεβαιωθεί τρεις παραβάσεις εις βάρος του ως άνω ιδιοκτήτη του καταστήµατος.(Οι δύο παραβάσεις αφορούν την απασχόληση προσωπικού άνευ άδειας εργασίας ενώ η τρίτη παράβαση αφορά τη στέρηση αδείας δηµόσιας εκτέλεσης της ΑΕΠΙ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ . Την προσωρινή αφαίρεση της υπ’ αριθµ. 799/21-6-1995 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος *Κέντρου ∆ιασκεδάσεως* στον οικισµό «Πλάκα» της ∆ηµ/κής Κοινότητας Λεωνιδίου, εκδοθείσα από την υπηρεσία του τ. ∆ήµου Λεωνιδίου του ∆ήµου µας, στον κ.Ευάγγελο Κατσικαδά, για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών ήτοι από 29/3/2012 έως και 7/4/2012.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 106/2012  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 106/2012  

Απόφαση Δημάρχου προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος