Page 1

ΑΔΑ: 4Α81ΩΚΝ-2ΓΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ΢ΟΤ ΝΟΜΟ΢ ΑΡΚΑΔΙΑ΢

Λεωνίδιο 22-9-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 11534

ΔΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ -----------------------------------------------Σαχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας ΢ΤΜΒΑ΢Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ΢ ΢ήμερα την Πέμπτη 22/9/2011 και ώρα 13:00 στο δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου μεταξύ των: Μαρνέρη Ιωάννη, Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου και του Χαρολόγου Ιωάννη του Ηλία, Συρός Αρκαδίας, με Α.Υ.Μ. : 037429280 , Δ.Ο.Τ. : Λεωνιδίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υλικών περίφραξης σκουπιδότοπου ΔΕ Συρού με την υπ’ αριθμό 336/2011 απόφαση του Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 1) Ο Δήμαρχος αναθέτει στον Προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου, την προμήθεια υλικών περίφραξης σκουπιδότοπου ΔΕ Συρού, προϋπολογισμού 3.500.00 ευρώ : Πεπιγπαθή Είδοςρ

Μον. Μεηπ. ηεμ.

Ποζόηηηα 116

Τιμή Μονάδορ 5,00

Αξία 580,00

μ.μ

350

3,50

1.225,00

ηεμ.

14

3,60

50,40

ηεμ.

2

4,30

8,60

ηεμ.

20

6,35

127,00

κ.μ.

5

26,00

130,00

μ.μ.

111

3,25

360,75

μ.μ.

172

2,11

362,92

Σιδεποζωλήναρ Σύπμα γαλβανιδέ, 2,5μ, Σύπμα γαλβανιδέ, Ν. 14 Σύπμα γαλβανιδέ, Ν. 7 Τζιμένηο, ζάκοι ηων 50κ Αμμοχάλικο Σωλήνα γαλβανιδέ Σύπμα πεπίθπαξερ, 1,5μ., ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α 23% ζηπογγςλοποίηζη Γενικό Σύνολο

2.844,67 654,27 1,06 3.500,00


ΑΔΑ: 4Α81ΩΚΝ-2ΓΕ

2) Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει ως εξής: Σόπος Παράδοσης: ΔΕ Συρού Φρόνος Παράδοσης: Εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 3) Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών πρέπει να είναι αυτές που εγκρίθηκαν και περιγράφονται στην 333/2011 απόφαση του Δημάρχου.

4) Εάν ο προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΣΑ, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που αναγράφονται στο αρ. 35 παρ. 5-6 του ΕΚΠΟΣΑ. 5) Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΣΑ 6) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, όπως ορίζει το άρθρο 36 ΕΚΠΟΣΑ. 7) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του ΕΚΠΟΣΑ καθώς και όπως ορίζεται στους όρους της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του προμηθευτή. 8) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 5 ημερών από την παράδοση των υλικών. Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου. Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο 10 ημερών από την παράδοση των υλικών. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής καλείται να παρίσταται εφ’ όσον το επιθυμεί ο προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΣΑ. 9) Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Υ.Π.Α με το οποίο βαρύνεται ο Δήμος

10) Οι όροι των 333/2011 και 336/2011 αποφάσεων του δημάρχου, τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα, αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης.


ΑΔΑ: 4Α81ΩΚΝ-2ΓΕ

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα.

ΟΙ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ΢

ΜΑΡΝΕΡΗ΢ ΙΨΑΝΝΗ΢

Ο ΠΑΡΟΦΟ΢

ΧΑΡΟΛΟΓΟ΢ ΙΨΑΝΝΗ΢

Σύμβαση προμήθειας υλικών περίφραξης σκουπιδότοπου ΔΕ Τυρού  

Σύμβαση προμήθειας υλικών περίφραξης σκουπιδότοπου ΔΕ Τυρού

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you