Page 1

ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΚΝ-ΕΣΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 8/23-4-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µηνός Απριλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5015/19-42012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι (16) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 4. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 5. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 13. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 14. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 16. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Κυρίος Μιχαήλ 2. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΚΝ-ΕΣΘ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94/2012 ΘΕΜΑ 4o : Περί εγκρίσεως και ψηφίσεως του Προϋπολογισµού του Νοµικού Προσώπου «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας » οικονοµικού έτους 2012. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως, έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο ο οποίος και εξέθεσε ότι : Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού προσώπου του ∆ήµου µας µε την υπ` αριθµ. 18/2012 οµόφωνη απόφασή του συνέταξε σε σχέδιο τον Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2012 και την εισηγητική έκθεση αυτού. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 234 του N. 3463/2006 το σχέδιο αυτό θέτω υπόψη σας για ψήφιση και έγκριση αφού συζητήσουµε πρώτα όλα τα κονδύλια εσόδων και εξόδων αυτού. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από ευρεία συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου του και τις διατάξεις του άρθρου 234 του N.3463/06

Αποφασίζει οµοφωνα Εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του Νοµικού Προσώπου «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Νότιας Κυνουρίας» για το οικονοµικό έτος 2012, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εµφανίζει: ΕΣΟ∆Α…………………. 427.226,74 € ΕΞΟ∆Α…………………. 419.163,27 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ……… 8.063,47 €

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε αυτή η απόφαση και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος Τ.Υ.

Τα Μέλη Τ.Υ. Ακριβές αντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 94/2012  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 94/2012  

ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΚΝ-ΕΣΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 2...