Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΕΩΚΝ-Κ16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ΢ΟΤ ΝΟΜΟ΢ ΑΡΚΑΔΙΑ΢

Λεωνίδιο 16-8-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 10029

ΔΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ -----------------------------------------------Σαχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 2.200,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση».

Α Π Ο Υ Α ΢ Η 275 /2011

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 του Ν. 3463/2006. 2. Σις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης

του

Τπουργού

Εσωτερικών,

Δημόσιας

Διοίκησης

και

Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.ΣΑ.). 3. Σην περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997. 4. Σην αριθμ. 27319/18-7-2002 (ΥΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Τπουργών

Εσωτερικών,

Δημόσιας

Διοίκησης

και

Αποκέντρωσης

και

Ανάπτυξης. 5. Σο γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π..


ΑΔΑ: 4ΑΜΕΩΚΝ-Κ16

ΑΠΟΥΑ΢ΙΖΟΤΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 2.200,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση. Β.

Καθορίζουμε

τις

τεχνικές

προδιαγραφές

της

προμήθειας

κάδων

απορριμμάτων, προϋπολογισμού 2.200,00 ευρώ, ως ακολούθως: Πεπιγπαθή Είδοςρ Κάδος πλαστικός 770 lt

Μον. Μεηπ. ηεμ.

Ποζόηηηα 5

Τιμή Μονάδορ 200,00

Αξία 1000,00

Κάδος πλαστικός 240 lt

τεμ.

10

36,00

360,00

Καπάκι κάδου

τεμ.

15

28,50

427,50 1.787,50

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α 19% ζηπογγςλοποίηζη Γενικό Σύνολο

411,12 1,38 2.200,00

Γ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της προμήθειας, πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Δ. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.001 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011. Ε. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης και η γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Ο Δήμαρχος

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 275/2011  

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 2.200,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you