Issuu on Google+

ΑΔΑ: Β49ΛΩΚΝ-28Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 9/30-4-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός Απριλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5262/26-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαπέντε (15) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, 1. Καρδάσης ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 4. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 5. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Κυρίος Μιχαήλ 2. Κουβούσης Παναγιώτης 3.Φακλής Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος κ. Καρδάσης ∆ηµήτριος λόγω δικαιολογηµένης απουσίας του Πρόεδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα :


ΑΔΑ: Β49ΛΩΚΝ-28Ο Αριθµός Απόφασης 98/2012 Θέµα 1ο: Περί της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012, για την δηµιουργία νέου ΚΑ µε τίτλο «∆ιερεύνηση φαινοµένου ακτοµηχανικής στην παράκτια περιοχή και στο εσωτερικό του Λιµένα Πλάκας ∆.Ε. Λεωνιδίου» και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου έτους 2012. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), λόγω του ότι πρέπει να προβούµε στην άµεση εκπόνηση λόγω της ζηµιάς του λιµανιού, ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε τα εξής : Πρέπει να προβούµε στη αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012, µε το ποσό των 18.500 € προκειµένου να γίνει «∆ιερεύνηση φαινοµένου ακτοµηχανικής στην παράκτια περιοχή και στο εσωτερικό του Λιµένα Πλάκας ∆.Ε. Λεωνιδίου». Η Οικονοµική Υπηρεσία µε την από 26-4-2012 εισήγησή της, τονίζει ότι κρίνεται απαραίτητη η «∆ιερεύνηση φαινοµένου ακτοµηχανικής στην παράκτια περιοχή και στο εσωτερικό του Λιµένα Πλάκας ∆.Ε. Λεωνιδίου» µε πίστωση 18.500 € που θα εγγραφεί στον Κ.Α 70-6162.014, η ανωτέρω πίστωση θα αναληφθεί από τον ΚΑ 70-7413.007 µε τίτλο «Μελέτη διερεύνησης κυµατικών συνθηκών περιοχής λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου ∆.Κ Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 24.600 € Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ` όψη του όλα τα ανωτέρω

Αποφασίζει οµόφωνα 1.Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012 µεταφέροντας από τον ΚΑ 70-7413.007 µε τίτλο «Μελέτη διερεύνησης κυµατικών συνθηκών περιοχής λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου» ποσό ύψους 24.600 € στο αποθεµατικό. Από το αποθεµατικό µεταφέρει πίστωση 18.500 € στον ΚΑ 70-6162.014, µε τίτλο «∆ιερεύνηση φαινοµένων ακτοµηχανικής στην παράκτια περιοχή και στο εσωτερικό του Λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας . 2. Τροποποιεί ανάλογα το πρόγραµµα των έργων που πρέπει να εκτελεστούν στον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας κατά το τρέχον έτος (2012). Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης .


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 98/2012