Page 1

ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΚΝ-ΝΕ5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΦΜ : 099165551

Ημ/νία:

09/11/2011

Αριθμ.Πρωτ. 13.816

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α.Των άρθρων 21 και 22α του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 247/Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) β.Του Νόμου . γ.Του Π.Δ 113/2010 *ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες* (ΦΕΚ 194/Α) 2.Την αριθ. 1/2011 απόφαση του περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς να υπογράφουν <<με εντολή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Αθανασόπουλος>> 2.Την ανάγκη για Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση της μελέτης "Συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του ορεινού οικισμού Παλαιοχωρίου". 4.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δεκαοκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ 18.450,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, "Υπηρεσίες συμβούλου γφια την εκπόνηση της μελέτης "Συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξη του ορεινού οικισμού Παλαιοχωρίου"" Κ.Α.Ε. 70-6162.008 οικ. έτος 2011 για την Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση της μελέτης "Συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του ορεινού οικισμού Παλαιοχωρίου"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμου Νότιας Κυνουρίας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψουςδεκαοκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (18.450,00) € είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας - Κ.Α.

Καταχωρήθηκε με α/α Α/673 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη : € 0,00 Ο Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

Τροχάνης Κων/νος

Κοινοποίηση: Ελεγκτικό Συνέδριο

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A."

Με εντολή Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δημήτριος Αθανασόπουλος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 673/2011  

Συνολική θεώρηση αισθητικής & λειτουργικής αναβάθμισης & ανάδειξης του ορεινού οικισμού Παλαιοχωρίου