Page 1

ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΚΝ-ΔΨΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 17-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 524

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18-2012 Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας Έχοντας υ,όψη: 1. Την υ,΄ αριθµ. 86/28-2-2011 α,όφαση ∆.Σ. του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας µε θέµα «Περί ,ροσλήψεως ε,οχιακού ,ροσω,ικού αντα,οδοτικών υ,ηρεσιών». 2. Την υ,' αριθµ. 43121/3-10-2011 έγγραφο του Υ,ουργείου Εσωτερικών. 3. Την υ,' αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/51/13862/26-9-2011 Εγκριτική Α,όφαση της Τετραµελούς Ε,ιτρο,ής της ,αρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και ,ροσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), ό,ως ισχύει. 4. Την µε αριθµό ΣΟΧ 2/2011 ανακοίνωση του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. 5. Τον ,ίνακα κατάταξης-ε,ιλογής τριών (3) εργάτη καθαριότητας, των αντα,οδοτικών υ,ηρεσιών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, ό,ως έχουν τρο,ο,οιηθεί και ισχύουν. Α οφασίζουµε Προσλαµβάνουµε την Μαρνέρη Ειρήνη του Ηλία ως ανειδίκευτη εργάτρια στην υηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου µας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, έξι (6) µηνών, α,ό 23-012012 έως 22-07-2012. Η ανωτέρω είναι υ,εύθυνη για τη ορθή και ,ιστή εφαρµογή του κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου µας, και ο,οιαδή,οτε άλλη εργασία σχετική µε την καθαριότητα της ανατίθεται. Α,ολύεται αυτοδικαίως την 22η Ιουλίου 2012.

Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 018/2012  

ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΚΝ-ΔΨΤ Α οφασίζουµε Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όως ισχύει . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντας υόψη: Μαρνέρης Ιωάννης Ο ∆ήµαρχος Νότια...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 018/2012  

ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΚΝ-ΔΨΤ Α οφασίζουµε Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όως ισχύει . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντας υόψη: Μαρνέρης Ιωάννης Ο ∆ήµαρχος Νότια...