Page 1

ΑΔΑ: Β417ΩΚΝ-ΝΩΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 14/25-6-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µηνός Ιουνίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8776/20-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαοχτώ (18) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης,, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 13. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 14. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 15. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Κουβούσης Παναγιώτης Φακλής Γεώργιος Γολεγός Παναγιώτης Κυρίος Μιχαήλ Τσουκάτος Σπυρίδων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β417ΩΚΝ-ΝΩΦ Αριθµός Απόφασης 172/2012 Θέµα 10ο: Επί αιτήσεως Γυµναστικού Συλλόγου Τυρού για την επιχορήγηση µε επιπλέον ποσό 4.000 € για την κάλυψη διαφόρων εξόδων Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έδωσε το λόγο στο αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Έχοντας υπόψη την µε αριθ. πρωτ. 8534/18-6-2012 αίτηση του Γυµναστικού Συλλόγου Τυρού περί επιχορήγησης του Συλλόγου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών κατά το έτος 2012, παρακαλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο : α) Να εγκρίνει τη χρηµατική επιχορήγηση του Γυµναστικού Συλλόγου Τυρού, µε ΑΦΜ 099165631 ∆ΟΥ Λεωνιδίου περί επιχορήγησης του Σωµατείου, µε το επιπλέον ποσό των 4.000,00 € β) Να ψηφίσει τη σχετική πίστωση για την επιχορήγηση του Συλλόγου, από την υπό Κ.Α. 00-6735.002 (Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και Σωµατεία – ∆Ε Τυρού) εγγεγραµµένη πίστωση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012. Η απόφαση λαµβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτό, που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του. Με την 126/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχαµε προβεί στην επιχορήγησης του συλλόγου µε το ποσό των 6.000 € Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις ισχύουσες διατάξεις µετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει οµόφωνα 1. Εγκρίνει τη χρηµατική επιχορήγηση του Γυµναστικού Συλλόγου Τυρού, µε ΑΦΜ 099165631 ∆ΟΥ Λεωνιδίου, µε το ποσό των 2.000,00€ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών κατά το έτος 2012. 2. Ψηφίζει τη σχετική πίστωση ποσού 2.000,00 € για την επιχορήγηση του Γυµναστικού Συλλόγου Τυρού, από την υπό Κ.Α. 00-6734.002 (Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία ∆Ε Τυρού) εγγεγραµµένη πίστωση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012. 3. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο κάθε περαιτέρω ενέργεια. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 172/2012  

Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Κουβούσης Παναγιώτης Φακλής Γεώργιος Γολεγός Παναγιώτης Κυρίος Μιχαήλ Τσουκάτος...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you