Page 1

ΑΔΑ: 45ΠΜΩΚΝ-ΨΤΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ΢ΟΤ ΝΟΜΟ΢ ΑΡΚΑΔΙΑ΢

Λεωνίδιο 5/10/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 12069

ΔΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ -----------------------------------------------Ταχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας

ΑΠΟΥΑ΢Η 353 /2011 Ο ΔΗΜΑΡΦΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ Έχοντας υπ’ όψιν 1.Τις διατάξεις : α. του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 β. της παρ.2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 2. Την αριθμ.27319/2002 ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 945/24-7-2002/τ.Β’) που αφορά απευθείας προμήθεια ή δαπάνη η οποία κατ’ είδος δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των 15.000,00 €. 3. Την σύμφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ 4. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου, χρήσης 2011, υπάρχει γραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 25-6633 , με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού» ύψους 7.000,00 € . 5. Την 104/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. , του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011, για προμήθεια χημικού υλικού . 6. Την υπ.αριθμ. 12/2011 τεχνική περιγραφή της προμήθειας 7. Την από 30/9/2011 γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια χημικού υλικού για τη ΔΕ Τυρού . 8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια χημικού υλικού στη ΔΕ Τυρού.


ΑΔΑ: 45ΠΜΩΚΝ-ΨΤΓ ΑΠΟΥΑ΢ΙΖΟΤΜΕ

Α. Την διενέργεια προμήθειας με απευθείας ανάθεση των παρακάτω ειδών με τις παρακάτω τιμές : Πεπιγπαθή Είδοςρ Υποχλωριώδες νάτριο, δοχείο 32 kgr

Μον. Μεηπ. δοχείο

Ποζόηηηα

Τιμή Μονάδορ

118

30,00

Αξία 3.540,00

Σύνολο

3.540,00

Φ.Π.Α 23% Γενικό Σύνολο

814,20 4.354,20

Β. Αποδεχόμαστε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και αναθέτουμε την προμήθεια των ανωτέρω ειδών στην επιχείρηση με στοιχεία : Α.Φ.Μ. : 029761841 Επωνυμία : «Αρκαδικά Χημικά Εργαστήρια» Γκανιός Σωτήρης Του Γ. Διεύθυνση : Καρακάλου 3, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100 Γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο (άρθρο 29 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ). Δ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, με χρηματικό ένταλμα που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Ο Δήμαρχος

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 353/2011  

Ανάθεση προμήθειας χημικού υλικού για τη ΔΕ Τυρού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 353/2011  

Ανάθεση προμήθειας χημικού υλικού για τη ΔΕ Τυρού