Page 1

ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΚΝ-8ΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 22/12-9-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10714/5-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Λάτσης ∆ηµήτριος Τσουκάτος Σπυρίδων Φακλής Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΚΝ-8ΘΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2011 ΘΕΜΑ 3o : Περί εγκρίσεως και ψηφίσεως του Προϋπολογισµού του Νοµικού Προσώπου «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Λεωνιδίου » οικονοµικού έτους 2011. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως, έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο και Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Αθανασόπουλο ∆ηµήτριο ο οποίος και εξέθεσε ότι : Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού προσώπου του ∆ήµου µας µε την υπ` αριθµ. 43/2011 οµόφωνη απόφασή του συνέταξε σε σχέδιο τον Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2011 και την εισηγητική έκθεση αυτού. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 239 του N. 3463/2006 το σχέδιο αυτό θέτω υπόψη σας για ψήφιση και έγκριση αφού συζητήσουµε πρώτα όλα τα κονδύλια εσόδων και εξόδων αυτού. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από ευρεία συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου του και τις διατάξεις του άρθρου 239 του N.3463/06

Αποφασίζει οµοφωνα Εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του Νοµικού Προσώπου «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Λεωνιδίου» για το οικονοµικό έτος 2011, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εµφανίζει: ΕΣΟ∆Α…………………. 377.041,62 € ΕΞΟ∆Α…………………. 372.743,27 € ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ……… 4.298,35 €

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε αυτή η απόφαση και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος Τ.Υ.

Τα Μέλη Τ.Υ.

Ακριβές αντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 270/2011  

Περί εγκρίσεως και ψηφίσεως του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Λεωνιδίου » οικονομικού έτους 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you