Page 1

ΑΔΑ: 4Α89ΩΚΝ-ΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 22/12-9-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10714/5-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Λάτσης ∆ηµήτριος Τσουκάτος Σπυρίδων Φακλής Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4Α89ΩΚΝ-ΜΗΣ Αριθµός Απόφασης 291/2011 Θέµα 24ο: "Επί αποφάσεως Τοπικού Συµβουλίου Πελετών σχετικά µε τη δωρεά παραχώρηση δυο οικογενειακών τάφων στις οικογένειες Σταύρου Μπότσιου & Θεοδώρου Σπανού ". Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Στην 18/2011 απόφαση του, το Τοπικό Συµβουλίο Πελετών αναφέρει ότι : # Μετά το τραγικό θανατηφόρο ατύχηµα της 3-8-2011 και τον άδικο χαµό των δύο νέων παιδιών του χωριού µας προτείνω να εισηγηθούµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει τη δωρεά παραχώρηση δύο οικογενειακών τάφων στο κοιµητήριο Πελετών στις οικογένειες Σταύρου Μπότσιου και Θεόδωρου Σπανού. Το Τοπικό Συµβούλιο Πελετών, Αποφασίζει Οµόφωνα, την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να εγκρίνει τη δωρεά παραχώρηση δύο οικογενειακών τάφων στο κοιµητήριο Πελετών στις οικογένειες Σταύρου Μπότσιου και Θεόδωρου Σπανού Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω και την απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Πελετών

Αποφασίζει οµόφωνα Εγκρίνει τη δωρεά παραχώρηση δύο οικογενειακών τάφων στο κοιµητήριο Πελετών στις οικογένειες Σταύρου Μπότσιου και Θεόδωρου Σπανού, εις µνήµη των αποβιωσάντων τέκνων τους.

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

κατωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 291/2011  

Επί αποφάσεως Τοπικού Συμβουλίου Πελετών σχετικά με τη δωρεά παραχώρηση δυο οικογενειακών τάφων στις οικογένειες Σταύρου Μπότσιου & Θεοδώρου...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you