Page 1

ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΚΝ-ΨΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 30/7-12-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 14324/1-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2.Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 6. Μωριάτης Χρήστος 2. Γολεγός Παναγιώτης 7. Κουβούσης Παναγιώτης 3. Λάτσης ∆ηµήτριος 4. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΚΝ-ΨΡ2 Αριθµός Απόφασης 393/2011 Θέµα 3ο: Επί αιτήσεως Μορφωτικού Συλλόγου Λεωνιδίου σχετικά µε την επιχορήγηση για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), λόγω του ότι πρέπει να γίνει άµεσα η επιχορήγηση του Συλλόγου, ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έδωσε το λόγο στο αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Έχοντας υπόψη την µε αριθ. πρωτ. 14477/6-12-2011 αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου Λεωνιδίου περί επιχορήγησης του Συλλόγου, για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν κατά την πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά το έτος 2011, παρακαλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο : α) Να εγκρίνει τη χρηµατική επιχορήγηση του Μορφωτικού Συλλόγου Λεωνιδίου, µε ΑΦΜ 099164554 ∆ΟΥ Λεωνιδίου περί επιχορήγησης του Συλλόγου, µε το ποσό των 13.600,00 € β) Να ψηφίσει τη σχετική πίστωση για την επιχορήγηση του Συλλόγου, από την υπό Κ.Α. 00-6735.001 (Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και Σωµατεία – ∆Ε Λεωνιδίου) εγγεγραµµένη πίστωση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011. Η απόφαση λαµβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτό, που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και αφού έλαβε υπόψη του τις ισχύουσες διατάξεις µετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει οµόφωνα 1. Εγκρίνει τη χρηµατική επιχορήγηση του Μορφωτικού Συλλόγου Λεωνιδίου, µε ΑΦΜ 099164554 ∆ΟΥ Λεωνιδίου, µε το ποσό των 13.600,00€ για την αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν κατά την πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά το έτος 2011. 2. Ψηφίζει τη σχετική πίστωση ποσού 13.600,00 € για την επιχορήγηση του Μορφωτικού Συλλόγου Λεωνιδίου, από την υπό Κ.Α. 00-6735.001 (Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και Σωµατεία – ∆Ε Λεωνιδίου)εγγεγραµµένη πίστωση του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011. 3. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο κάθε περαιτέρω ενέργεια. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

κατωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 393/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 393/2011  

Επί αιτήσεως Μορφωτικού Συλλόγου Λεωνιδίου σχετικά με την επιχορήγηση για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.