Page 1

ΑΔΑ: Β49ΣΩΚΝ-ΦΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6676 Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2012

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση δρόμου προς χωματερή ΔΕ Τυρού ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Απ’ ευθείας ανάθεση Προϋπολογισμός μελέτης: 3.500,00 €

Δημοπρατούμενο αντικείμενο: Έκπτωση (0%): Συμβατικό αντικείμενο: Φ.Π.Α. (23%): ΣΥΝΟΛΟ :

2.845,10 € € 2.845,10 € 654,37 € 3.500,00 €

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Μεταξύ του Μαρνέρη Ιωάννη, Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας και του Λυτρίβη Γεώργιου, νομίμου εκπροσώπου της Αφοί Λυτρίβη Ο.Ε., που έχει έδρα το Άστρος, εγγεγραμμένη στο Νομαρχιακό Μητρώο του Ν. Αρκαδίας με αριθμό 400 για την ανάληψη έργων ή εργασιών οδοποιίας και υδραυλικών στον Ν. Αρκαδίας, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας σήμερα την 22η του μηνός Μάιου του έτους 2012. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων : α) Ν. 3463/06 *Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας* β) Π.Δ. 28/1980 *περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.* γ) Π.Δ. 171/1987 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ 229/99 *όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις*. δ) Π.Δ. 609/1985 * κατασκευή δημοσίων έργων * ε) Ν. 1418/1984 * δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων * 2. Την υπ’ αρίθμ. 10/2012 τεχνική περιγραφή της Οικονομικής Επιτροπής . 3. Την αρίθ. 47/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί απευθείας αναθέσεως του έργου. 4. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2012. Α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου προς χωματερή ΔΕ Τυρού» σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της τεχνικής περιγραφής. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, Π.Δ. 609/1985 και Π.Δ. 171/1987 και μέσα σε προθεσμία 90 ημερών από την υπογραφή του παρόντος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην υπερβεί το αντικείμενο του έργου και να ενημερώσει την επιτροπή παραλαβής κατά τις φάσεις εξέλιξής του. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου και της τεχνικής μελέτης, της οποίας έλαβε ένα πλήρες αντίγραφο και αποδέχεται όλους τους όρους του συμφωνητικού ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με την έκπτωση που πρόσφερε στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης η οποία ανέρχεται σε ποσοστό (0%). Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη, εκτός ΦΠΑ, βαρύνουν τον ανάδοχο. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα, όπου το πρωτότυπο και ένα ακόμη έμειναν στο φάκελο του έργου και ένα δόθηκε στον ανάδοχο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Λυτρίβης Γεώργιος Αφοί Λυτρίβη Ο.Ε.

Αποκατάσταση δρόμου προς χωματερή ΔΕ Τυρού  

Αποκατάσταση δρόμου προς χωματερή ΔΕ Τυρού

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you