Page 1

ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΚΝ-Β6Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΦΜ : 099165551

Ημ/νία:

19/04/2012

Αριθμ.Πρωτ. 5.004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α.Των άρθρων 21 και 22α του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 247/Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) β.Του Νόμου . γ.Του Π.Δ 113/2010 *ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες* (ΦΕΚ 194/Α) 2.Την αριθ. 1/2011 απόφαση του περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς να υπογράφουν <<με εντολή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Αθανασόπουλος>> 2.Την ανάγκη για Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου Μπάσκετ Δ.Κ Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - (1ος λογαριασμός έργου). 4.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εννέα χιλιάδες τριακόσια εξηνταεπτά ευρώ και ενεννηνταεννέα λεπτά 9.367,99 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, "Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου Μπάσκετ Δ. Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)." Κ.Α.Ε. 70-7326.001 οικ. έτος 2012 για την Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου Μπάσκετ Δ.Κ Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) - (1ος λογαριασμός έργου)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμου Νότιας Κυνουρίας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψουςεννέα χιλιάδες τριακόσια εξηνταεπτά ευρώ και ενεννηνταεννέα λεπτά (9.367,99) € είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης του Δήμου Νότιας

Καταχωρήθηκε με α/α Α/134 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη : € 35.632,01 Ο Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

Τροχάνης Κων/νος

Κοινοποίηση: Ελεγκτικό Συνέδριο

ΑΦΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Με εντολή Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δημήτριος Αθανασόπουλος

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 134/2012  

ΑΦΜ : 099165551 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψουςεννέα χιλιάδες τριακόσια εξη...

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 134/2012  

ΑΦΜ : 099165551 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψουςεννέα χιλιάδες τριακόσια εξη...

Advertisement