__MAIN_TEXT__

Page 1

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΚΝ-ΠΔΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Λεωνίδιο 02/8/2011 Αριθµ.Πρωτ: 9524

ΘΕΜΑ: Ορισµός µέλους στην επιτροπή εκτίµησης και καταµέτρησης ακινήτου που πρόκειται να µισθωθεί για να στεγαστεί η Τεχνική Υπηρεσία καθώς και το Γραφείο Πολεοδοµίας του ∆ήµου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2011 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: 1) το άρθρο 7 του Π∆ 270/81 2) το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 3) την υπ’ αριθµόν 120/2011 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ορίστηκαν τα δυο µέλη της επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Ορίζουµε, ως τρίτο µέλος της επιτροπής, την Γεωργία Μαντζανά, υπάλληλο του ∆ήµου µας κλάδου ΠΕ χηµικών Μηχανικών (σύµφωνα µε την προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου µας και του ∆ήµου Τριπόλεως). Η προαναφερθείσα µηχανικός µαζί µε τα δύο µέλη (∆ηµήτριο Αθανασόπουλο ∆ηµ. Σύµβουλο και Βασίλειο Σαλάκο, ∆ηµ. Σύµβουλο) που ορίστηκαν µε την προαναφερόµενη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, αποτελούν την επιτροπή που θα εκτιµήσει και θα καταµετρήσει το ακίνητο το οποίο πρόκειται να µισθωθεί για να στεγάσει την Τεχνική Υπηρεσία και το Πολεοδοµικό Γραφείο του ∆ήµου. 2.Πρόεδρος της προαναφερθείσας επιτροπής ορίζεται ο ∆ηµήτριος Αθανασόπουλος. Η επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

Profile for Notia Kynouria Municipality

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 250/2011  

Ορισμός μέλους επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 250/2011  

Ορισμός μέλους επιτροπής

Advertisement