Page 1

ΑΔΑ: 4565ΩΚΝ-0Ψ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ημ/νία:

04/08/2011

Αριθμ.Πρωτ. 9.638

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α.Των άρθρων 21 και 22α του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 247/Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) β.Του Νόμου . γ.Του Π.Δ 113/2010 *ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες* (ΦΕΚ 194/Α) 2.Την αριθ. 1/2011 απόφαση του περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς να υπογράφουν <<με εντολή ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Αθανασόπουλος>> 2.Την ανάγκη για Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης των οικοσμών Λεωνιδίου Πλάκας Πουλίθρων και Κοσμά. 4.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσια εικοσιτρία ευρώ και τριανταπέντε λεπτά 14.323,35 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, "Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης των οικισμών Λεωνιδίου - Πλάκας - Πουλίθρων και Κοσμά" Κ.Α.Ε. 70-7413.001 οικ. έτος 2011 για την Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης των οικοσμών Λεωνιδίου Πλάκας Πουλίθρων και Κοσμά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δήμου Νότιας Κυνουρίας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψουςδεκατέσσερις χιλιάδες τριακόσια εικοσιτρία ευρώ και τριανταπέντε λεπτά (14.323,35) € είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης του Δήμου Νότιας

Καταχωρήθηκε με α/α Α/463 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη : € 76,65 Ο Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

Τροχάνης Κων/νος

Κοινοποίηση: Ελεγκτικό Συνέδριο

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. "Co-operation system S.A."

Με εντολή Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δημήτριος Αθανασόπουλος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 463/2011  

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑ" (1ος λογαριασμός)