Page 1

ΑΔΑ: Β49ΥΩΚΝ-ΞΞ0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Λεωνίδιο 17-5-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 6353

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ -----------------------------------------------Ταχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας

Θέμα: «Έγκριση περιγραφής και απευθείας ανάθεσης της σύμβασης καθαρισμοί – συντηρήσεις δεξαμενών ύδρευσης ΔΕ Κοσμά, προϋπολογισμού 7.200,00 ευρώ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 204 /2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. 2) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 3) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. 4) Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 6) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 7) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2012. 8) Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, απαιτείται ο καθαρισμός και οι συντηρήσεις στις δεξαμενές ύδρευσης της ΔΕ Κοσμά, η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.


ΑΔΑ: Β49ΥΩΚΝ-ΞΞ0

9) Την 32/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης και διατίθεται η οικεία πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2012 (Κ.Α.Ε. 25-6262.001) με τίτλο «Καθαρισμοί – συντηρήσεις δεξαμενών ύδρευσης ΔΕ Κοσμά» . ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε

την 12/2012 περιγραφή της διαχειριζόμενης την σχετική

πίστωση οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την εργασία με τίτλο

«Καθαρισμοί

συντηρήσεις

δεξαμενών

ύδρευσης

ΔΕ

Κοσμά»

/

προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Β. Αναθέτουμε απευθείας την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας στον Πολυζώη Σωτήριο, Α.Φ.Μ. : 024665981, έδρα : Σπάρτη , έναντι του ποσού των 7.200,00 ευρώ. Γ. Η σχετική σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας. Δ. Οι εργασίες από το συγκεκριμένο πάροχο θα εκτελούνται περιοδικά και εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ε. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 7.200,00 ευρώ (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), θα γίνεται τμηματικά μέσα στο έτος 2012, με την έκδοση των αντίστοιχων ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων.

Ο Δήμαρχος

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 204/2012  

Έγκριση περιγραφής και απευθείας ανάθεσης της σύμβασης καθαρισμοί – συντηρήσεις δεξαμενών ύδρευσης ΔΕ Κοσμά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 204/2012  

Έγκριση περιγραφής και απευθείας ανάθεσης της σύμβασης καθαρισμοί – συντηρήσεις δεξαμενών ύδρευσης ΔΕ Κοσμά