Page 1

ΑΔΑ: Β4ΛΧΩΚΝ-ΣΡ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9279 Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2012

ΕΡΓΟ: Κατασκευή πέτρινου τοιχίου επί του παραλιακού δρόμου προς λιμάνι ΤΚ Πουλίθρων ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Απ’ ευθείας ανάθεση Προϋπολογισμός μελέτης: 6.900,00 €

Δημοπρατούμενο αντικείμενο: Έκπτωση (0%): Συμβατικό αντικείμενο: Φ.Π.Α. (23%): ΣΥΝΟΛΟ :

5.609,00 € € 5.609,00 € 1.290,07 € 6.900,00 €

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Μεταξύ του Μαρνέρη Ιωάννη, Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας και του Ξερακιά Θ. Γεώργιου που έχει έδρα τα Πούλιθρα, εγγεγραμμένο στο Νομαρχιακό Μητρώο του Νομού Αρκαδίας με αριθμό μητρώου 340, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω στα γραφεία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας σήμερα την 29η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων : α) Ν. 3463/06 *Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας* β) Π.Δ. 28/1980 *περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.* γ) Π.Δ. 171/1987 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ 229/99 *όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις*. δ) Π.Δ. 609/1985 * κατασκευή δημοσίων έργων * ε) Ν. 1418/1984 * δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων * 2. Την υπ’ αρίθμ. 24/2012 τεχνική περιγραφή της Οικονομικής Επιτροπής . 3. Την αρίθ. 127/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νότιας Κυνουρίας περί απευθείας αναθέσεως του έργου. 4. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2012. Α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πέτρινου τοιχίου επί του παραλιακού δρόμου προς λιμάνι ΤΚ Πουλίθρων» σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της τεχνικής περιγραφής. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, Π.Δ. 609/1985 και Π.Δ. 171/1987 και μέσα σε προθεσμία 90 ημερών από την υπογραφή του παρόντος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην υπερβεί το αντικείμενο του έργου και να ενημερώσει την επιτροπή παραλαβής κατά τις φάσεις εξέλιξής του. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου και της τεχνικής μελέτης, της οποίας έλαβε ένα πλήρες αντίγραφο και αποδέχεται όλους τους όρους του συμφωνητικού ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με την έκπτωση που πρόσφερε στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης η οποία ανέρχεται σε ποσοστό (0%). Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη, εκτός ΦΠΑ, βαρύνουν τον ανάδοχο. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα, όπου το πρωτότυπο και ένα ακόμη έμειναν στο φάκελο του έργου και ένα δόθηκε στον ανάδοχο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ξερακιάς Θ. Γεώργιος

Κατασκευή πέτρινου τοιχίου επί του παραλιακού δρόμου προς λιμάνι ΤΚ Πουλίθρων  

ΑΔΑ: Β4ΛΧΩΚΝ-ΣΡ5 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟ: Κατασκευή πέτρινου τοιχίου επί του παραλιακο...