Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΚΝ-Ξ4Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 15/7-7-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 21:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8213/1-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι(20) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Γολεγός Παναγιώτης 5. Μανιταράς ∆ηµήτριος 2. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 3. Μάρκος Νικόλαος 4.Τσουκάτος Σπυρίδων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΚΝ-Ξ4Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 188/2011 Θέµα 4 ο: «Περί αποφάσεως για την εκλογή υδρονοµέων σύµφωνα µε το Β.∆. 28.3/15.4.1957». Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: Με την 52/2011(1299/15-04-2011 Έγκριση Περιφέρειας) απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου είχαµε προβεί στην λήψη απόφασης για το όργανο διανοµής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης , το χρόνο και λήξης της αρδευτικής περιόδου , τον αριθµό των θέσεων υδρονοµέων ή εποπτών υδρονοµέων , τον τοµέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αµοιβή του κάθε οργάνου σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1&2 του Β.∆.28.3/15.4.1957. Με το 93/20-06-2011 έγγραφο του Αγρονοµικού Συµβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίνεται η πρόσληψη έξι (6) υδρονοµέων καθώς επίσης και η αµοιβή αυτών. Με την 7579/21-6-2011 πρόσκληση του ∆ηµάρχου κλήθηκαν να υποβάλλουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται για τις θέσεις των υδρονοµέων που όρισε το δηµοτικό συµβούλιο µε την 52/2011 απόφασή του. Η πρόσκληση του ∆ηµάρχου δηµοσιοποιήθηκε µε τοιχοκόλλησή της στο δηµοτικό κατάστηµα και στο ΚΕΠ ∆ήµου Λεωνιδίου καθώς επίσης και στα πρώην Κοινοτικά καταστήµατα του ∆ήµου που αποτελούν και τα δηµοσιότερα µέρη της έδρας του ∆ήµο. Συνολικά κατατέθηκαν αιτήσεις (6) αιτήσεις. Και οι έξι (6) τηρούσαν τις προϋποθέσεις που ορίστηκαν στην πρόσκληση του ∆ηµάρχου. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 Β.∆ 28.3/15.4.1957, για την εκλογή αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο. Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 1. τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν 2. τα προσόντα που πρέπει να έχει ο υδρονοµέας (άρθρο 6 Β.∆ 28.3/15.4.1957) 3. τα καθήκοντα που καλείται να εκπληρώσει (άρθρο 12 Β.∆ 28.3/15.4.1957) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εκλέγει για τις έξι (6) θέσεις υδρονοµέων τους παρακάτω: 1. Γιαννούσης Ηλίας του Κωνσταντίνου. 2. Λεµπέση ∆ηµήτριο του Κυριάκου 3. Τσίµπρος Ιωάννης του Σπυρίδων . 4. Χιώτη Ειρήνη του Κωνσταντίνου 5. Χιώτη Εµµανουήλ του Νικολάου 6. Χρυσοχό Ιωάννη του Γεωργίου Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε αυτή η απόφαση και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος Τ.Υ.

Τα Μέλη Τ.Υ.

Ακριβές αντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 188/2011  

Περί αποφάσεως για την εκλογή υδρονομέων σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you