Issuu on Google+

ΑΔΑ: 4574ΩΚΝ-ΥΙΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ΢ΟΤ ΝΟΜΟ΢ ΑΡΚΑΔΙΑ΢

Λεωνίδιο 14/11/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 13456

ΔΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ -----------------------------------------------Σαχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας Θέμα: Έγκριση περιγραφής και απευθείας ανάθεσης της σύμβασης εργασίας «΢υντήρηση Κήπων, Πάρκων και Παιδικών Φαρών» , προϋπολογισμού 2.800,00 €. Α Π Ο Υ Α ΢ Η 411 / 2011 Ο ΔΗΜΑΡΦΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ Έχοντας υπόψη: 1) Σις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. 2) Σις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 3) Σις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. 4) Σην αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΥΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Τπουργού Οικονομικών. 5) Σην παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 6) Σις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 7) Σις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2011. 8) Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία και την ασφάλεια του δήμου, απαιτείται η συντήρηση των κήπων, των πάρκων και των παιδικών χαρών, η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.


ΑΔΑ: 4574ΩΚΝ-ΥΙΡ

9) Σην 210/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης και διατίθεται η οικεία πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2011 (Κ.Α.Ε. 35-7332.001) με τίτλο «΢υντήρηση Κήπων, Πάρκων και Παιδικών Φαρών» . ΑΠΟΥΑ΢ΙΖΟΤΜΕ Α. Εγκρίνουμε

την 37 /2011 περιγραφή της διαχειριζόμενης την σχετική

πίστωση οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την εργασία με τίτλο «΢υντήρηση Κήπων, Πάρκων και Παιδικών Φαρών» / προϋπολογισμού δαπάνης 2.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Υ.Π.Α. 23%), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Β. Αναθέτουμε απευθείας την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας συντήρησης κήπων, πάρκων και παιδικών χαρών στον : - Λάτση Νικόλαο του Γρηγορίου, με Α.Υ.Μ. : 054768262, έναντι του ποσού των 2.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α 23%). Γ. Η σχετική σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας. Δ. Οι εργασίες από το συγκεκριμένο πάροχο θα εκτελούνται περιοδικά1 και εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ε. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας του ποσού των 2.800,00, θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου από τον πάροχο.

Ο Δήμαρχος

Μαρνέρης Ιωάννης

1

Ή θα εκτελεστούν ευάπαξ.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 411/2011