Page 1

ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΚΝ-ΥΣΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ΢ΟΤ ΝΟΜΟ΢ ΑΡΚΑΔΙΑ΢

Λεωνίδιο 20/9/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 11413

ΔΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ -----------------------------------------------Σαχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας

Θέμα: «Έγκριση περιγραφής και απευθείας ανάθεση της σύμβασης μεταφοράς αποκομιδής προϊόντων καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων (Ζαρίτσι – Σσέρφο Κρυονέρι), προϋπολογισμού 16.000,00 ευρώ»

Α Π Ο Υ Α ΢ Η 331 /2011 Ο ΔΗΜΑΡΦΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ Έχοντας υπόψη: 1) Σις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. 2) Σις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 3) Σις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. 4) Σην αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΥΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Τπουργού Οικονομικών. 5) Σην παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 6) Σις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 7) Σις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2011.


ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΚΝ-ΥΣΥ

8) Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, απαιτείται η αποκομιδή προϊόντων καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας. 9) Σην 150/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η ανάληψη υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης και διατίθεται η οικεία πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2011 (Κ.Α.Ε. 20-6277.004) με τίτλο «Αποκομιδή προϊόντων καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων» . ΑΠΟΥΑ΢ΙΖΟΤΜΕ

Α. Εγκρίνουμε

την 23/2011 περιγραφή της διαχειριζόμενης την σχετική

πίστωση οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για τη μεταφορά με τίτλο

«Αποκομιδή

προϊόντων

καθαρισμού

κοινοχρήστων

χώρων»

/

προϋπολογισμού δαπάνης 16.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Υ.Π.Α.), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής Β. Αναθέτουμε απευθείας την εκτέλεση της ανωτέρω μεταφοράς αποκομιδής προϊόντων καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, στην περιοχή Ζαρίτσι – Σσέρφο Κρυονέρι, στον Ζαρόκωστα Κωνσταντίνο του Ευσταθίου, έναντι του ποσού των 8.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Υ.Π.Α.). Γ. Η σχετική σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας. Δ. Οι μεταφορές από το συγκεκριμένο πάροχο θα εκτελούνται περιοδικά1 και εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ε.

Η

πληρωμή

της

συμβατικής

αξίας

ποσού

8.000,00

ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Υ.Π.Α.), θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. Ο Δήμαρχος

Μαρνέρης Ιωάννης 1

Ή θα εκτελεστούν ευάπαξ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 331/2011  

Έγκριση περιγραφής και απευθείας ανάθεση της σύμβασης μεταφοράς αποκομιδής προϊόντων καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων (Ζαρίτσι – Τσέρφο Κρυονέρ...